Top 6 viết khai triển theo công thức nhị thức niu tơn hay nhất

Dưới đây là danh sách viết khai triển theo công thức nhị thức niu tơn hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Video viết khai triển theo công thức nhị thức niu tơn

1. Lý thuyết nhị thức niu tơn

1.1. Định lý khai triển nhị thức niu tơn

Trong chương trình toán giải tích lớp 11 đã học, khai triển nhị thức niu tơn(ngắn gọn là định lý nhị thức) là một định lý toán học về việc khai triển hàm mũ của tổng. Định lý khai triển một nhị thức bậc n thành một đa thức có n+1 số hạng:

$left ( a+b right )^{n}=sum_{k=0}^{n}C_{n}^{k}a^{n-k}b^{k}=sum_{k=0}^{n}C_{n}^{k}a^{k}b^{n-k}$

Có $left ( C_{k}^{n} right )$ là số tổ hợp chập k của n phần tử ($0leqslant kleqslant n$). Ta có định lý, số các tổ hợp chập k của n phần tử đã cho như sau:

$left ( C_{k}^{n} right )=frac{n!}{(n-k)!k!}=frac{(n-1)(n-2)(n-3)…(n-k+1)}{k!}$

1.2. Công thức nhị thức niu tơn

1.2.1. Định lý

Với $forall nepsilon N^{*}$ với cặp số (a,b) ta có:

Định lý nhị thức niu tơn lớp 11

1.2.2. Hệ quả

$left (1+xright)^{n}=C_{n}^{0}+xC_{n}^{1}+x^{2}C_{n}^{2}+…+x^{n}C_{n}^{x}$

2. Các dạng toán nhị thức niu tơn

2.1. Cách tìm hệ số trong khai triển và tìm số hạng trong khai triển

Với dạng toán này, các em hãy sử dụng số hạng tổng quát (số hạng thứ k+1) của khai triển. Tiếp theo biến đổi để tách riêng phần biến và phần hệ số, sau đó kết hợp đề bài để xác định chỉ số k. Lưu ý số hạng gồm hệ số + phần biến.

2.1.1. Ví dụ nhị thức niu tơn với cách tìm hệ số trong khai triển

VD1: Hệ số của $x^{31}$ trong khai triển $left ( x+frac{1}{x^{2}} right )^{40}$ là bao nhiêu?

Lời giải:

$left ( x+frac{1}{x^{2}} right )^{40}=sum_{k=0}^{40}C_{40}^{k}x^{k}left ( frac{1}{x^{2}} right )^{40-k}=sum_{k=0}^{40}C_{40}^{k}x^{3k-80}$

Hệ số của $x^{31}$ là $C_{40}^{k}$ với k thỏa mãn điều kiện 3k – 80 = 31 ⇔ k=37

Vậy hệ số của $x^{31}$ là $C_{40}^{37}$ = 9880

VD2: Hệ số của $x^{3}$ trong khai triển nhị thức niu tơn $left ( x^{2}+frac{2}{x} right )^{12}$ là bao nhiêu?

Lời giải:

Áp dụng công thức khai triển niu tơn ta có:

Lời giải ví dụ về tìm hệ số trong khai triển nhị thức niu tơn

2.1.2. Ví dụ về cách tìm số hạng trong khai triển

VD1: Tìm số hạng không có x trong khai triển của nhị thức sau: $left ( x+frac{1}{x} right )^{12}$ với $xneq 0$

Lời giải:

Số hạng tổng quát trong khai triển $left ( x+frac{1}{x} right )^{12}$ là $C_{12}^{k}x^{12-k}frac{1}{x}^{k}=C_{12}^{k}x^{12-2k}$

Số hạng không có x ứng với k thỏa mãn 12 – 2k = 0 ⇔ k=6

Xem thêm   Top 4 công thức đạo hàm nhanh tốt nhất hiện nay

=> số hạng không chứa x là $C_{12}^{6}=924$

VD2: Số hạng không chứa x trong khai triển: $left ( x-frac{2}{sqrt{x}} right )^{n}$ biết $A_{2}^{n}=C_{n}^{n-2}+C_{n}^{n-1}+4n+6$

Lời giải:

Lời giải ví dụ tìm số hạng trong khai triển nhị thức niu tơn

VD3: Tìm số hạng chứa $x^{frac{10}{3}}$ trong khai triển của nhị thức niu tơn của $left ( xsqrt[3]{x}-frac{2}{x^{2}} right )^{10}$

Lời giải:

Áp dụng công thức khai triển niu tơn ta có:

Lời giải ví dụ tìm số hạng trong khai triển nhị thức niu tơn

2.2. Rút gọn đẳng thức, chứng minh biểu thức

Phương pháp:

 • Nhận xét bài toán từ đó chọn hàm số phù hợp với tổng đẳng thức, bất đẳng thức (thông thường ta hay sử dụng các hàm cơ bản $left ( x+1 right )^{n},left ( 1+x right )^{n},left ( 1-x right )^{n},left ( x-1 right )^{n}$.

 • Khai triển nhị thức vừa tìm được và sử dụng các phép biến đổi đại số, giải tích để có được dạng phù hợp với đề bài.

 • Chọn giá trị của x cho phù hợp để có được biểu thức như để bài Thông thưởng ta chọn x là các số 1 hay -1 (cũng có thể $pm 2,pm 3$…).

Vậy ta có được tổng hay mệnh đề cần được chứng minh.

2.2.1. Ví dụ về rút gọn đẳng thức

VD1: Tính tổng: $S=C_{3030}^{0}-2C_{3030}^{1}+2^{2}C_{3030}^{2}-2^{3}C_{3030}^{3}+…+3^{3030}C_{3030}^{3030}$

Lời giải:

Theo công thức nhị thức Niu tơn lớp 11 với a = 1, b= -2 ta được:

$left(1-2right)^{3030}=C_{3030}^{0}1^{3030}-2C_{3030}^{1}1^{3029}+2^{2}C_{3030}^{2}1^{3028}-2^{3}C_{3030}^{3}1^{3027}+…+3^{3030}C_{3030}^{3030}$

VD2: Rút gọn biểu thức sau:

A= $2.1C_{n}^{2}-3.2C_{n}^{3}+…+n(n-1)(-1)C_{n}^{n}$

Lời giải:

Lời giải ví dụ rút gọn biểu thức trong khai triển nhị thức niu tơn

2.2.2. Ví dụ chứng minh biểu thức

VD1: Chứng minh rằng: $C_{2001}^{0}+3^{2}C_{2001}^{2}+…+3^{2000}C_{2001}^{2000}=2^{2000}(2^{2001}-1)$

Lời giải:

$left ( 1+x right )^{n}=C_{n}^{0}+C_{n}^{1}x+C_{n}^{2}x^{2}+…+C_{n}^{n}x^{n}$

Cho n = 2001 và x = 3 ta được:

$4^{2021}=C_{2021}^{0}+3C_{2021}^{1}+…+3^{2021}C_{2021}^{2021}$ (1)

Cho n = 2001 và x = -3 ta được:

$-2^{2021}=C_{2021}^{0}-3C_{2021}^{1}+…-3^{2021}C_{2021}^{2021}$ (2)

(1) + (2) vế theo vế ta được:

$frac{1}{2}left ( 4^{2021}-2^{2021}right )=2^{2000}left ( 2^{2021}-1 right )=C_{2021}^{0}+3^{2}C_{2021}^{2}+…+3^{2000}C_{2021}^{2000}$

Điều phải chứng minh

VD2: Chứng minh rằng:

$C_{n}^{0}+C_{n}^{2}+C_{n}^{4}+…=C_{n}^{1}+C_{n}^{3}+C_{n}^{5}+…=2^{n-1}$

Lời giải:

ví dụ chứng minh biểu thức - nhị thức niu tơn

2.3. Giải phương trình, bất phương trình chỉnh hợp tổ hợp

Đối với dạng bài này, các em sử dụng các công thức tính số hoán vị, tổ hợp chỉnh hợp để biến đổi phương trình sau đó kiểm tra điều kiện của nghiệm và kết luận.

VD1: Tìm n biết $C_{n}^{1}+C_{n}^{2}=15$

Lời giải:

Điều kiện $ngeqslant 2$

 • $C_{n}^{1}=frac{n!}{1!(n-1)!}=frac{n}{1!}=n$
 • $C_{n}^{2}=frac{n!}{2!(n-2)!}=frac{n(n-1)}{2!}=frac{n^{2}-n}{2}$

Giả thiết tương đương với:

$n+frac{n(n-1)}{2}=15Leftrightarrow n^{2}+n-30=0Leftrightarrow n=5$ hoặc $n=-6$ (loại)

VD2: Cho khai triển $left ( 1+2x right )^{n}=a_{0}+a_{1}x+a_{2}x^{2}+…+a_{n}x^{n}$. Tìm số nguyên dương n biết $a_{0}+8a_{1}=2a_{2}=1$.

Lời giải:

Áp dụng công thức khai triển niu tơn ta có:

Xem thêm   Top 8 công thức tính vận tốc trong mẫu nguyên tử bo tốt nhất, bạn nên biết

Lời giải ví dụ giải phương trình trong khai triển nhị thức niu tơn

VD3: Tìm số tự nhiên n thỏa mãn: $C_{2n}^{0}+C_{2n}^{2}+C_{2n}^{4}+…+C_{2n}^{2n}=2^{2015}$

Lời giải:

Đặt:

Lời giải ví dụ giải phương trình trong khai triển nhị thức niu tơn

Trên đây là toàn bộ lý thuyết và các dạng bài tập của hệ thức nhị thức niu tơn. Để đạt được kết quả cao các em nên làm thêm nhiều dạng bài khác nữa. Hy vọng với bài viết này, các em học sinh có thể giải các bài tập từ cơ bản đến nâng cao thật thành thục. Để học và ôn tập nhiều hơn những phần kiến thức lớp 12 phục vụ ôn thi THPT QG, các em truy cập Vuihoc.vn và đăng ký khóa học ngay từ hôm nay nhé!

Top 6 viết khai triển theo công thức nhị thức niu tơn tổng hợp bởi Files32.com

Đại số Ví dụ

 • Tác giả: mathway.com
 • Ngày đăng: 10/21/2022
 • Đánh giá: 5 (744 vote)
 • Tóm tắt: Đại số Ví dụ … Sử dụng định lý khai triển nhị thức để tìm từng số hạng. Định lý nhị thức nói rằng (a+b)n=n∑k=0nCk⋅(an−kbk) ( a + b ) n = ∑ k = 0 n n C k …

Lý thuyết nhị thức Niu – Tơn

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 12/24/2022
 • Đánh giá: 4.56 (306 vote)
 • Tóm tắt: Lý thuyết nhị thức Niu – Tơn. Tổng hợp lí thuyết Nhị thức Newton ngắn gon, đầy đủ, dễ hiểu giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao hiệu quả nh.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là toàn bộ lý thuyết và các dạng bài tập của hệ thức nhị thức niu tơn. Để đạt được kết quả cao các em nên làm thêm nhiều dạng bài khác nữa. Hy vọng với bài viết này, các em học sinh có thể giải các bài tập từ cơ bản đến nâng cao thật …

Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu-tơn ( x-y )^5.

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 12/12/2022
 • Đánh giá: 4.37 (320 vote)
 • Tóm tắt: Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu-tơn ({{left( x-y right)}^{5}}).
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là toàn bộ lý thuyết và các dạng bài tập của hệ thức nhị thức niu tơn. Để đạt được kết quả cao các em nên làm thêm nhiều dạng bài khác nữa. Hy vọng với bài viết này, các em học sinh có thể giải các bài tập từ cơ bản đến nâng cao thật …
Xem thêm   Danh sách 6 công thức trục đối xứng hay nhất

Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu – tơn: a + 2b5

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 10/23/2022
 • Đánh giá: 4.02 (428 vote)
 • Tóm tắt: Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu – tơn: (a + 2b)5 a + 2 b 5. Quảng cáo. Xem lời giải. Câu hỏi trong đề: Giải toán 11: Đại số và …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là toàn bộ lý thuyết và các dạng bài tập của hệ thức nhị thức niu tơn. Để đạt được kết quả cao các em nên làm thêm nhiều dạng bài khác nữa. Hy vọng với bài viết này, các em học sinh có thể giải các bài tập từ cơ bản đến nâng cao thật …

Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu-tơn

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 11/15/2022
 • Đánh giá: 3.99 (432 vote)
 • Tóm tắt: Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu-tơn. Với giải Bài tập 1 trang 57 SGK Toán lớp 11 Đại số và Giải tích được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là toàn bộ lý thuyết và các dạng bài tập của hệ thức nhị thức niu tơn. Để đạt được kết quả cao các em nên làm thêm nhiều dạng bài khác nữa. Hy vọng với bài viết này, các em học sinh có thể giải các bài tập từ cơ bản đến nâng cao thật …

Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu-tơn (a + 2b)^5

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 11/06/2022
 • Đánh giá: 3.6 (586 vote)
 • Tóm tắt: Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu-tơn (a + 2b)^5 – Tuyển chọn giải bài tập Toán lớp 11 hay, ngắn nhất bám sát chương trình sách giáo khoa Toán 11 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là toàn bộ lý thuyết và các dạng bài tập của hệ thức nhị thức niu tơn. Để đạt được kết quả cao các em nên làm thêm nhiều dạng bài khác nữa. Hy vọng với bài viết này, các em học sinh có thể giải các bài tập từ cơ bản đến nâng cao thật …

Files 32