Top 4 vật lý 8 bài 24 công thức tính nhiệt lượng hay nhất, đừng bỏ qua

Dưới đây là danh sách vật lý 8 bài 24 công thức tính nhiệt lượng hay nhất được tổng hợp bởi mvatoi.com.vn

Video vật lý 8 bài 24 công thức tính nhiệt lượng

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

 • Giải Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 8
 • Giải Sách Bài Tập Địa Lí Lớp 8
 • Đề Kiểm Tra Vật Lí Lớp 8
 • Giải Vở Bài Tập Vật Lí Lớp 8
 • Sách Giáo Khoa Vật Lý 8
 • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 8
 • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 8

Giải Bài Tập Vật Lí 8 – Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

Bài C1 (trang 84 SGK Vật Lý 8): Để kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật, người ta có thể làm thí nghiệm vẽ ở hình 24.1. Dùng đèn cồn lần lượt đun 2 khối lượng nước khác nhau, 50 và 100 g, đựng trong 2 cốc thủy tinh giống nhau, để nước ở trong các cốc đều nóng lên thêm 20oC. Tiến hành thí nghiệm và kết quả thu được ghi ở bảng 24.1:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8 Bai C1 Trang 84 Sgk Vat Ly 8

Trong thí nghiệm trên, yếu tố nào ở 2 cốc được giữ giống nhau, yếu tố nào được thay đổi? Tại sao phải làm như thế? Hãy tìm số thích hợp cho các chỗ trống ở hai cột cuối bảng. Biết nhiệt lượng của ngọn lửa còn truyền cho nước tỷ lệ với thời gian đun.

Lời giải:

Độ tăng nhiệt độ và chất làm vật (nước) được giữ giống nhau ở hai cốc.

Khối lượng thay đổi.

Làm như vậy mới tìm hiểu được mối quan hệ giữa nhiệt lượng và khối lượng.

Ta có: m1 = 1/2 .m2 và Q1 = 1/2 .Q2.

Bài C2 (trang 84 SGK Vật Lý 8): Từ thí nghiệm trên có thể kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật?

Lời giải:

Xem thêm   Top 4 công thức tính số vân sáng vân tối hay nhất

Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng cần cung cấp càng lớn.

Bài C3 (trang 84 SGK Vật Lý 8): Trong thí nghiệm này cần phải giữ không đổi những yếu tố nào? Muốn vậy phải làm thế nào?

Lời giải:

Cần phải giữ khối lượng và chất làm vật giống nhau. Muốn vây, hai cốc phải đựng cùng một lượng nước giống nhau.

Bài C4 (trang 84 SGK Vật Lý 8): Trong thí nghiệm (câu hỏi 1), để tìm mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ cần phải thay đổi yếu tố nào? Muốn vậy phải làm thế nào?

Trong thí nghiệm như hình 24.2, thí nghiệm làm với 2 cốc, mỗi cốc đựng 50 g nước, được lần lượt đun nóng bằng đèn cồn trong 5 phút, 10 phút.

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8 Bai C4 Trang 84 Sgk Vat Ly 8

Kết quả ghi ở bảng 24.2

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8 Bai C4 Trang 84 Sgk Vat Ly 8 1

Hãy tìm số thích hợp cho các ô trống ở 2 cột cuối của bảng.

Lời giải:

* Cần phải thay đổi độ tăng nhiệt độ của hai cốc khác nhau. Muốn vậy thời gian đun hai cốc phải khác nhau.

* Kết quả ghi ở bảng 24.2

Ta có: Δt1o = 1/2 .Δt2o và Q2 = 1/2 .Q1

Bài C5 (trang 85 SGK Vật Lý 8): Từ thí nghiệm trên, có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ?

Lời giải:

Nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên càng lớn thì độ tăng nhiệt độ của vật cũng càng lớn.

Bài C6 (trang 85 SGK Vật Lý 8): Để kiểm tra sự phụ thuộc của nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật người ta làm thí nghiệm sau đây: Dùng đèn cồn nung nóng 50 gam bột băng phiến và 50 gam nước cùng nóng lên thêm 20oC (H.24.3). Kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng 24.3.

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8 Bai C6 Trang 85 Sgk Vat Ly 8

Điền dấu thích hợp (“=”, “>”, “<“, “/”) vào ô trống của cột cuối bảng:

Xem thêm   Danh sách 6 công thức tính chiều cao hình bình hành hay nhất, bạn nên biết

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8 Bai C6 Trang 85 Sgk Vat Ly 8 1

Trong thí nghiệm này những yếu tố nào thay đổi, không đổi?

Lời giải:

* Ta có: Q1 > Q2

* Trong thí nghiệm này, khối lượng và độ tăng nhiệt độ không đổi.

Chất làm vật thay đổi.

Bài C7 (trang 85 SGK Vật Lý 8): Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc chất làm vật không?

Lời giải:

Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc vào chất làm vật.

Bài C8 (trang 86 SGK Vật Lý 8): Muốn xác định nhiệt lượng vật thu vào cần tra bảng để biết độ lớn của đại lượng nào và đo độ lớn của những đại lượng nào, bằng những dụng cụ nào?

Lời giải:

Muốn xác định nhiệt lượng vật thu vào cần tra bảng để biết độ lớn của nhiệt dung riêng của chất làm vật và đo độ lớn của khối lượng bằng cân, độ tăng nhiệt độ bằng nhiệt kế.

Bài C9 (trang 86 SGK Vật Lý 8): Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20oC lên 50oC.

Lời giải:

Nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20oC lên 50oC là:

Q = m.c(t2 – t1) = 5.380(50 – 20) = 57000J = 57 kJ

Bài C10 (trang 86 SGK Vật Lý 8): Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 2 lít nước ở 25oC. Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu?

Lời giải:

2 lít nước có khối lượng m1 = 2 kg.

Khi nước sôi thì nhiệt độ của ấm và của nước đều bằng 100oC.

Nhiệt lượng nước cần thu vào để nước nóng lên 100oC là:

Q1 = m1.c1.Δt = 2.4200.(100 – 25) = 630000 J

Nhiệt lượng ấm cần thu vào để ấm nóng lên 100oC là:

Xem thêm   Top 4 công thức pha màu xanh đen hay nhất hiện nay

Q2 = m2.C2.Δt = 0,5.880.(100 – 25) = 33000 J

Nhiệt lượng tổng cộng cần cung cấp là:

Q = Q1 + Q2 = 630000 + 33000 = 663000J = 663 kJ.

Top 4 vật lý 8 bài 24 công thức tính nhiệt lượng tổng hợp bởi Files32.com

Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 03/21/2023
 • Đánh giá: 4.62 (497 vote)
 • Tóm tắt: Lý thuyết Công thức tính nhiệt lượng. Nhiệt lượng của một vật thu ; Bài C1 trang 84 sgk vật lý 8. Giải bài C1 trang 84 SGK Vật lí 8. Trong thí nghiệm trên…

Giải bài tập Vật lý 8 Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng

 • Tác giả: giaibaitap123.com
 • Ngày đăng: 12/19/2022
 • Đánh giá: 4.4 (285 vote)
 • Tóm tắt: Công thức tính nhiệt lượng : Công thức tính nhiệt lượng thu vào Q = m.c.At, trong đó : Q là nhiệt lượng (J), m là khối lượng của vật (kg), At là độ tăng nhiệt …

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 12/31/2022
 • Đánh giá: 4.37 (493 vote)
 • Tóm tắt: – Đơn vị của khối lượng phải để về kg. – Ngoài J, kJ đơn vị của nhiệt lượng còn được tính bằng calo, Kcalo. 1 Kcalo = 1000 calo; 1 calo = 4, …

Vật lý 8 Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng Soạn Lý 8 trang 84, 85, 86

 • Tác giả: download.vn
 • Ngày đăng: 06/04/2022
 • Đánh giá: 4.16 (571 vote)
 • Tóm tắt: Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào? II. Công thức tính nhiệt lượng. Giải bài tập Vật lí 8 trang 84, 85, 86. Bài C1 (trang 84 SGK …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật, người ta có thể làm thí nghiệm vẽ ở hình 24.1. Dùng đèn cồn lần lượt đun 2 khối lượng nước khác nhau, 50 và 100 g, đựng trong 2 cốc thủy tinh giống nhau, để …

Files 32