Top 6 trong các công thức sau công thức nào viết sai hay nhất, đừng bỏ qua

Dưới đây là danh sách trong các công thức sau công thức nào viết sai hay nhất được tổng hợp bởi mvatoi.com.vn

Nếu một công thức không thể đánh giá đúng kết quả, Excel sẽ hiển thị giá trị lỗi, chẳng hạn như #####, #DIV/0!, #N/A, #NAME?, #NULL!, #NUM!, #REF! và #VALUE!. Mỗi loại lỗi có các nguyên nhân khác nhau và các giải pháp khác nhau.

Bảng sau chứa kết nối đến bài viết mô tả chi tiết về các lỗi này và mô tả ngắn gọn để giúp bạn bắt đầu.

Chủ đề

Mô tả

Sửa lỗi ####

Excel sẽ hiển thị lỗi này khi cột không đủ rộng để hiển thị tất cả các ký tự trong một ô hoặc một ô chứa giá trị âm hoặc giá trị thời gian.

Ví dụ, một công thức trừ một ngày trong tương lai từ một ngày trong quá khứ, chẳng hạn như = 06/15/2008-07/01/2008, dẫn đến giá trị ngày âm.

Sửa lỗi #DIV/0! .

Excel sẽ hiển thị lỗi này khi có số chia cho không (0) hoặc ô không chứa giá trị nào.

Có thể sử dụng hàm xử lý lỗi như IF để giấu lỗi

Sửa lỗi #N/A

Excel sẽ hiển thị lỗi này khi giá trị không có sẵn cho hàm hoặc công thức.

Nếu bạn đang sử dụng một hàm như VLOOKUP, nội dung bạn đang cố gắng tra cứu có kết quả khớp với trong phạm vi tra cứu không? Hầu hết thường là không có.

Thử sử dụng IFERROR để ngăn #N/A. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng:

Xem thêm   Tổng hợp 6 to visco công thức hóa học hot nhất

=IFERROR(VLOOKUP(D2,$D$6:$E$8,2,TRUE),0)

Lỗi #N/A

Sửa lỗi #NAME? .

Lỗi này hiển thị khi Excel không nhận dạng được văn bản trong công thức. Ví dụ, tên phạm vi hoặc tên hàm có thể bị viết sai.

Sửa lỗi #NULL! .

Excel sẽ hiển thị lỗi này khi bạn xác định giao nhau của hai vùng không giao nhau (chéo). Toán tử giao nhau là một ký tự khoảng trắng để tách biệt các tham chiếu trong một công thức.

#NULL! .

Sửa lỗi #NUM! .

Excel sẽ hiển thị lỗi này khi công thức hoặc hàm chứa giá trị số không hợp lệ.

Bạn đang sử dụng một hàm lặp lại, như IRR hoặc RATE? Nếu vậy, lỗi #NUM! có thể xay ra do hàm không tìm thấy kết quả. Tham khảo chủ đề trợ giúp để biết các bước giải quyết.

Sửa lỗi #REF! .

Excel sẽ hiển thị lỗi này khi tham chiếu ô không hợp lệ. Ví dụ, bạn có thể xóa ô đã được tham chiếu bởi các công thức khác hoặc bạn có thể dán ô bạn đã di chuyển ở phía trên cùng của ô được tham chiếu bởi các công thức khác.

Bạn vô tình xóa một hàng hoặc cột? Chúng tôi đã xóa cột B trong công thức =SUM(A2,B2,C2) này, hãy xem chuyện gì xảy ra.

Sử dụng Hoàn tác (Ctrl+Z) để hoàn tác thao tác xóa, xây dựng lại công thức hoặc sử dụng tham chiếu phạm vi liên tiếp như sau: =SUM(A2:C2), hàm này sẽ tự động cập nhật khi cột B bị xóa.

Xem thêm   Top 6 công thức chỉnh màu ảnh trên samsung tốt nhất, bạn nên biết

Sửa lỗi #VALUE! .

Excel có thể hiển thị lỗi này nếu công thức của bạn bao gồm các ô chứa các kiểu dữ liệu khác nhau.

Bạn đang sử dụng các toán tử Toán học (+, -, *, /, ^) với các kiểu dữ liệu khác nhau? Nếu vậy, hãy thử thay thế bằng hàm. Trong trường hợp này, hàm =SUM(F2:F5) có thể khắc phục sự cố.

#VALUE! .

Top 6 trong các công thức sau công thức nào viết sai tổng hợp bởi Files32.com

Trong các công thức sau, công thức nào viết sai?A. CH3 – CH2

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 4.92 (919 vote)
 • Tóm tắt: Trong các công thức sau, công thức nào viết sai? A. CH3 – CH2 – OH. B. CH2Br – CH2Br. C. CH2 = CH3. D. CH3 – Cl.

Hãy chỉ ra các công thức hóa học viết sai

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 4.75 (338 vote)
 • Tóm tắt: Bài 5 trang 91 Hóa học lớp 8: Có một số công thức hóa học được viết như sau: Na2O, NaO, CaCO3, Ca(OH)2, HCl, CaO, Ca2 …

Bài 1: Cho các công thức hóa học sau, công thức nào viết đúng

 • Tác giả: olm.vn
 • Ngày đăng: 01/06/2023
 • Đánh giá: 4.48 (352 vote)
 • Tóm tắt: 26 tháng 11 2021 lúc 18:19. CTHH sai: – ZnCl: ZnCl2. Đúng(0).

Trong các công thức sau, công thức nào sai?

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 07/01/2022
 • Đánh giá: 4.39 (506 vote)
 • Tóm tắt: Trong các công thức sau, công thức nào sai? · Nếu tanα+cotα=2 tan α + cot α = 2 thì tan2α+cot2α tan 2 α + cot 2 α bằng: · Cho π<α<3π2 π < α < 3 π 2 . · Cho sin …
Xem thêm   Top 6 công thức tính thuế nhập khẩu hot nhất, bạn nên biết

Công thức nào viết sai, tại sao viết sai? A. =Average(A1:A5) B. =SUM(A1:A5)/5 C. = Average(A1:A5)/5 D. =(A1+A2+A3+A4)/5

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 11/10/2022
 • Đánh giá: 4.02 (339 vote)
 • Tóm tắt: Công thức nào viết sai, tại sao viết sai? A. =Average(A1:A5) B. =SUM(A1:A5)/5 C. = Average(A1:A5)/5 D. =(A1+A2+A3+A4)/5.

Công thức nào sau đây viết sai:

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 3.92 (292 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Công thức nào sau đây viết sai: A. CH3OH. B. CH3-CH2-Cl. C. CH3-CH3-OH. D. CH3-CH2-CH3. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C.

Files 32