Top 7 tổng hợp công thức vật lý 10 chương 4 tốt nhất

Dưới đây là danh sách tổng hợp công thức vật lý 10 chương 4 hay nhất và đầy đủ nhất

1. Công thức vật lý 10 Phần 1 – Cơ học

Phần đầu tiên VUIHOC sẽ là tổng hợp các công thức vật lý 10 học kì 1 mà các em đã được học.

Công thức vật lý lớp 10

1.1. Công thức vật lý 10 chương 1 – Động học chất điểm

Ở chương 1 là động học chất điểm thì trong sách có 4 bài học quan trọng. Trong mỗi bài học sẽ chứa rất nhiều công thức liên quan đến bài học đó. Các em hãy tham khảo công thức vật lý chương 1 dưới đây nhé:

a) Bài 2: Chuyển động thẳng đều

– Công thức tính tốc độ đặc biệt là vận tốc trung bình :

Công thức vật lý lớp 10 tính tốc độ đặc biệt là vận tốc trung bình

Trong đó:

 • s biểu diễn quãng đường đi được (tính bằng m)

 • t biểu diễn thời gian đi được (tính bằng s)

 • ($v_1$; $v_1$); ($v_2$; $t_2$) … là tốc độ và thời gian của mỗi đoạn tương ứng

– Công thức tính vận tốc trong quá trình chuyển động thẳng đều: v = st = hằng số

Trong đó vận tốc là một đại lượng vector: v không đổi

– Công thức xác định quãng đường di chuyển được: $s=v_{tb}.t=vt$

– Công thức biểu diễn phương trình chuyển động thẳng đều: $x=x_o+s=x_o+vt$

b) Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều

 • Công thức xác định gia tốc của một chuyển động:

Công thức vật lý lớp 10 xác định gia tốc của một chuyển động

Trong đó:

 • $v_0$: vận tốc đầu (m/s) tại thời điểm t0

 • v: vận tốc tại thời điểm t (m/s)

– Công thức tính vận tốc tức thời:

Công thức vật lý lớp 10 tính vận tốc tức thời

Trong đó:

 • s biểu thị độ dời của chất điểm trong một khoảng thời gian kí hiệu là t (m)

 • t biểu thị khoảng thời gian rất nhỏ, gần tiến tới 0 (s)

– Công thức xác định vận tốc tại 1 thời điểm: $v=v_o+at$

– Công thức xác định quãng đường di chuyển của vật: $s=v_ot+frac{at^2}{2}$

 • Công thức biểu diễn mối liên hệ giữa a,v và s :

Công thức vật lý lớp 10 biểu diễn mối liên hệ giữa a,v và s

 • Công thức biểu diễn phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều:

Công thức vật lý lớp 10 chuyển động thẳng biến đổi đều

Nếu cho $t_0=0$ thì:

Công thức vật lý lớp 10 chuyển động thẳng biến đổi đều nếu t0=0

c) Bài 4: Sự rơi tự do

 • Công thức xác định gia tốc của sự rơi tự do được biểu diễn như sau: $a=g=9,8m/s^2(approx 10m/s^2)$

 • Công thức xác định vận tốc rơi tự do của một vật : $v=g.t$

 • Công thức xác định quãng đường rơi tự do của một vật: $s=frac{gt^2}{2}$

 • Công thức xác định thời gian rơi tự do của một vật: $t_r=sqrt{frac{2h}{g}}$

 • Công thức xác định tốc độ của vật rơi khi chạm đất: $v=g.t_r=sqrt{2gh}$

 • Công thức xác định quãng đường di chuyển được trong n giây và trong giây thứ n là:

Công thức vật lý lớp 10 xác định quãng đường di chuyển được trong n giây và trong giây thứ n

 • Công thức xác định quãng đường đi được trong n giây cuối cùng: $Delta S_n=h-frac{1}{2}g(t_r-n)^2$

d) Bài 5: Chuyển động tròn đều

 • Công thức xác định vận tốc chuyển động tròn đều:

Công thức vật lý lớp 10 xác định vận tốc chuyển động tròn đều

 • Công thức xác định vận tốc góc:

Công thức vật lý lớp 10 xác định vận tốc góc

 • Công thức xác định tần số của chuyển động tròn đều:

Công thức vật lý lớp 10 xác định tần số của chuyển động tròn đều

 • Công thức xác định độ lớn của gia tốc hướng tâm:

Công thức vật lý lớp 10 xác định độ lớn của gia tốc hướng tâm

1.2. Công thức vật lý 10 chương 2 – Động lực học chất điểm

Về chương 2 thì có 4 bài quan trọng cần nhớ bao gồm:

a) Tổng hợp và phân tích lực

 • Công thức xác định 2 lực bằng nhau tạo với nhau 1 góc: $F=2.F_1.cosfrac{1}{2}$

 • Công thức xác định 2 lực không bằng nhau tạo với nhau 1 góc:

Công thức vật lý lớp 10 xác định 2 lực không bằng nhau tạo với nhau 1 góc

 • Điều kiện khi một chất điểm cân bằng:

Điều kiện khi một chất điểm cân bằng - công thức vật lý lớp 10

b) 3 định luật hấp dẫn

 • Công thức định luật II Newton:

Công thức vật lý lớp 10 định luật II Newton

 • Công thức định luật III Newton:

Công thức vật lý lớp 10 định luật III Newton

c) Định luật vạn vật hấp dẫn

– Công thức xác định lực hấp dẫn:

Công thức vật lý lớp 10 xác định lực hấp dẫn

Trong đó:

 • G = 6,67 . 10-11 N.m2kg2

 • m1, m2 biểu diễn khối lượng của 2 vật

 • R biểu diễn khoảng cách giữa 2 vật đó

– Công thức xác định gia tốc trọng trường :

Công thức vật lý lớp 10 gia tốc trọng trường

Trong đó:

 • M = 6.1024 chính là khối lượng của trái đất
 • R = 6400km = 6400000m chính là bán kính của trái đất
 • h biểu diễn độ cao của vật so với mặt đất

d) Lực đàn hồi của lò xo và định luật Húc:

– Công thức định luật Húc :

Công thức vật lý lớp 10 định luật Húc

Trong đó:

 • k thể hiện độ cứng của lò xo
 • |l| biểu diễn độ biến dạng của lò xo

​​​​​​​

– Công thức xác định lực đàn hồi của lò xo:

Công thức vật lý lớp 10 xác định lực đàn hồi của lò xo

1.3. Công thức về Lực ma sát

– Công thức tính lực ma sát:

Công thức vật lý lớp 10 tính lực ma sát

Trong đó:

 • biểu diễn hệ số ma sát
 • N biểu diễn áp lực (chính là lực nén của vật này lên vật kia)

– Công thức tính lực ma sát khi vật nằm ngang :

Công thức vật lý lớp 10 tính lực ma sát khi vật nằm ngang

Về độ lớn:

 • F = Fkéo – Fms
 • Fkéo = m.a
 • Fms = .m.g

=> Khi vật di chuyển theo quán tính thì Fkéo = 0

– Công thức xác định lực ma sát khi một vật nằm ngang với 1 lực kéo:

Công thức vật lý lớp 10 xác định lực ma sát khi một vật nằm ngang với 1 lực kéo

 • Công thức xác định lực khi một vật chịu tác dụng của 3 lực :

Công thức vật lý lớp 10 xác định lực khi một vật chịu tác dụng của 3 lực

Với:

 • N = Pcos
 • F = Psin

Theo định nghĩa ta có:

Fms = .N = .P.cos

Suy ra: Fhl = F – Fms = P sin – .P.cos

Xem thêm   Tổng hợp 4 trong công thức vận tốc thì tốt nhất, đừng bỏ lỡ

Theo định luật II Newton:

 • Fhl = ma
 • P = mg

=> ma = mgsin – .mgcos

⇔ a = g(sin – .cos)

1.4. Công thức vật lý chương 3 – Cân bằng và chuyển động của chất rắn

– Chương 3 gồm 2 bài với những công thức quan trọng như sau :

 • Công thức cân bằng của vật rắn khi phải chịu tác dụng của 2 lực không song song :

Công thức Vật lý lớp 10 cân bằng của vật rắn khi phải chịu tác dụng của 2 lực không song song

Điều kiện:

 • Cùng giá

 • Cùng độ lớn

 • Cùng tác dụng vào 1 vật

 • Ngược chiều

– Công thức cân bằng của một vật rắn khi phải chịu tác dụng của cả 3 lực không song song:

Công thức Vật lý lớp 10 cân bằng của một vật rắn khi phải chịu tác dụng của cả 3 lực không song song

Điều kiện:

 • Ba lực đồng phẳng

 • Ba lực đồng quy

 • Hợp lực của cả 2 lực phải cân bằng so với lực thứ 3

– Công thức tính vật cân bằng: M = F.d (Momen lực)

Trong đó:

 • F – Lực làm vật quay
 • d – cánh tay đòn (biểu diễn khoảng cách xác định từ vật tới trục quay)

– Công thức xác định lực tổng hợp lực song song cùng chiều:

Công thức vật lý lớp 10 xác định lực tổng hợp lực song song cùng chiều

1.5. Công thức vật lý 10 chương 4 – Các định luật bảo toàn

Chương 4 với 5 bài học quan trọng, VUIHOC đã tổng hợp công thức vật lý 10 chương 4 cần nhớ như sau:

– Công thức xác định xung động và xung của lực:

 • Xung động:

Công thức vật lý lớp 10 tính xung động của vật

 • Xung của lực: chính là độ biến thiên động lượng trong một khoảng thời gian t

Xung của lực - công thức vật lý lớp 10

– Công thức xác định động lượng và định luật bảo toàn động lượng:

Định luật bảo toàn động lượng (trong hệ cô lập): + Va chạm mềm: Sau khi 2 vật va chạm sẽ dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc là v

pNXlPIPchy83WFST6_9jj-2mVqMrB4sJWTdndPZk7FjPgloKU-IJIAP4W_HKtXYqiGOyWHypUH9XZFxpLSO9XCRYUJeqMRTzo79GAfFJ35gIK7v0a5tA7arEdHUgA8AgPPiPc79OhC7YpzybqG2FxGs

+ Va chạm đàn hồi: Sau khi 2 vật va chạm sẽ không dính vào nhau mà cùng chuyển động với vận tốc mới là v1, v2

bikiE6lFeQaxa09jolmo4DHzbooBLTqAwJ80KLuS1G09nedrFh0NER_hWNjVoi1YwDtXGByxsCIG-E-xg1w6qF7VpYukoMSfPJUEPiuKtAxCEf3MvA9jjQjzQ_D1y4EvBsW9Aj70S1plpCpO68QQhVQ

+ Chuyển động bằng phản lực:

uqXvi5zPWt1-2admcgPRILn1o3yWSF3gm20KkTdQ_eG3KLdYD2bWAeKqWqmH4okkGXTCgo_LiqUo0HrXBeakxe_UJslc5YZ9Q-09dWpyzkHBMDWK6RkqjWLZSgbVvaHpjn-hKJ2TipP9aP44Lcb8yJM

Trong đó:

 • m, v – Khối lượng của khí phụt ra với vận tốc v
 • M.V – Khối lượng M của tên lửa chuyển động với vận tốc V sau khi đã phụt khí

– Công thức xác định công và công suất:

+ Công thức tính công: $A = F.s.cos$

Trong đó:

 • F – lực tác dụng lên vật
 • góc hình thành bởi lực F cùng với phương chuyển dời (nằm ngang)
 • s – chiều dài quãng đường chuyển động (m)

+ Công thức tính công suất:

P = At ( t biểu diễn thời gian thực hiện công)

 • Công thức xác định động năng:

Công thức vật lý lớp 10 xác định động năng

Trong đó:

 • Q biểu diễn nhiệt lượng thu được hay toả ra (J)

 • m biểu diễn khối lượng (kg)

 • c biểu diễn nhiệt dung riêng của chất đó (J/(kg.K))

 • t biểu diễn độ biến thiên nhiệt độ (tính bằng độ C hoặc K)

– Công thức xác định thế năng gồm có thế năng trọng trường cùng thế năng đàn hồi:

+ Thế năng trọng trường:

j2xWeSS6uqWZRqpqlx9rtY8Os9vRMrYyNSTLCJBYFhYjpP6IWNzyxbx8vP9Jsx2qTT3cW22Zd0GfEU3BB-UCmqDjDo614axo6W3sdR2EB06mmeyxH2tKS4lyGTXDoToptiJMF16yQfmx3OLtgy5ewMw

Trong đó:

 • M – khối lượng của vật

 • h – độ cao của vật đó đối với gốc thế năng

 • g – 9,8 m/s2 (hoặc 10 m/s2)

 • Định lý thế năng:

U2VZC6V4SMSY_xVd8-Gv8sdYBPpdp8INZagRHrmhc4IUJZ6UVnt5IELRlWSJDb68M8NtKA3HKsSN8T4AmgR6ZJ2J_dBSe7GusN2auGJ-G2Luculx1EEkFNEvlHHBPemUIWP1xu_WvGajKRCVU5kCQOY

word image 15128 46

+ Công thức xác định cơ năng :

 • Cơ năng của một vật di chuyển trong trọng trường:

Công thức vật lý lớp 10 tính cơ năng của một vật di chuyển trong trọng trường

 • Cơ năng của một vật mà phải chịu tác dụng của lực đàn hồi:

Công thức vật lý lớp 10 tính cơ năng của một vật mà phải chịu tác dụng của lực đàn hồi

Trong một hệ cô lập, tại mọi điểm thì cơ năng được bảo toàn

2. Các công thức vật lý 10 Phần 2 – Nhiệt học

Tiếp theo phần cơ học thì chúng ta cùng hệ thống tổng hợp công thức vật lý 10 kì 2 phần nhiệt học. Ở phần nhiệt học có các bài học ngắn hơn do đó thì các công thức cũng ít hơn đáng kể so với phần cơ học ở trên với 3 chương quan trọng như sau:

2.1. Công thức vật lý 10 chương 5 – Chất khí

Về chương chất khí này thì ta chỉ có 1 bài học với 3 công thức quan trọng cần lưu ý dưới đây:

 • Công thức về định luật Bôi – lơ – ma – ri – ốt (trong quá trình đẳng nhiệt):

Công thức vật lý lớp 10 về định luật Bôi - lơ - ma - ri - ốt

 • Công thức định luật Sác – lơ (quá trình đẳng nhiệt):

Công thức vật lý lớp 10 định luật Sác - lơ

 • Công thức phương trình trạng thái khí lý tưởng:

Công thức vật lý lớp 10 phương trình trạng thái khí lý tưởng

Trong đó:

 • p – áp suất khí

 • V – thể tích khí

 • Nhiệt độ khí (độ K được tính bằng độ C + 273)

2.2. Công thức vật lý 10 chương 6 – Cơ sở của nhiệt động lực học

Ở chương 6 – cơ sở của nhiệt động lực học này thì mọi công thức vật lý 10 của chương này đều nằm gọn trong 2 bài học với những công thức quan trọng dưới đây:

– Công thức xác định nhiệt lượng của quá trình truyền nhiệt:

Công thức vật lý lớp 10 xác định nhiệt lượng của quá trình truyền nhiệt

Trong đó:

 • Q biểu diễn nhiệt lượng thu được hay toả ra (J)

 • m biểu diễn khối lượng (kg)

 • c biểu diễn nhiệt dung riêng của chất (J/(kg.K))

 • t biểu diễn độ biến thiên nhiệt độ (độ C hoặc K)

– Công thức tính thực hiện công:

Công thức vật lý lớp 10 tính thực hiện công

Trong đó:

 • p – áp suất của khí (N/m2)
 • V – độ biến thiên thể tích (m3)
Xem thêm   Top 7 công thức tính chi phí cơ hội tốt nhất

Các quy đổi về đơn vị áp suất cần lưu ý:

 • 1 N/m2 = 1 pa (paxcan)
 • 1 atm = 1,013.105 pa
 • 1 at = 0,981.105 pa
 • 1 mmHg = 133 pa = 1 tor
 • 1 HP = 746W

– Công thức về nguyên lý I của nhiệt động lực học:

Công thức vật lý lớp 10 về nguyên lý I của nhiệt động lực học

 • Các quy ước liên quan đến dấu vô cùng quan trọng cần nhớ:

 • Q > 0: hệ nhận nhiệt lượng

 • Q < 0: hệ truyền nhiệt lượng

 • A > 0: hệ nhận công

 • A < 0: hệ thực hiện công

2.3. Công thức vật lý chương 7 lớp 10 – Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Về chương 7 là chất rắn và chất lỏng cũng như quá trình chuyển thể thì có các bài học quan trọng với những công thức cần nhớ dưới đây :

– Công thức liên quan đến độ biến dạng tỷ đối đàn hồi:

Công thức vật lý lớp 10 liên quan đến độ biến dạng tỷ đối đàn hồi

 • $l_0$ – chiều dài lúc đầu
 • l – chiều dài sau khi bị biến dạng
 • l – độ biến thiên của chiều dài (độ biến dạng)

– Công thức về ứng suất biến dạng của lực đàn hồi :

Công thức vật lý lớp 10 về ứng suất biến dạng của lực đàn hồi

 • Công thức xác định định luật Húc liên quan đến biến dạng cơ của vật rắn :

Công thức vật lý lớp 10 xác định định luật Húc

 • Công thức xác định lực đàn hồi:

Ta có:

Công thức vật lý lớp 10 xác định lực đàn hồi

Trong đó:

E = 1a ⇒ a = 1E (E chính là hiệu suất đàn hồi hay hiệu xuất Y-âng)

k = Esl0 (với S là tiết diện của vật đó)

 • Công thức xác định sự giãn nở của chất rắn :

word image 15128 61

Với biểu diễn hệ số nở dài của vật rắn tính bằng đơn vị 1/K hay K-1

 • Công thức xác định sự nở khối của chất rắn :

word image 15128 62

 • Công thức xác định sự nở tích của chất rắn :

word image 15128 63

Với d biểu diễn đường kính tiết diện của vật rắn

 • Công thức biến đổi khối lượng riêng của một chất rắn :

word image 15128 64

 • Công thức xác định lực căng bề mặt của chất lỏng:

word image 15128 65

Trong đó:

 • biểu diễn hệ số căng bề mặt (N/m)

 • l = .d biểu diễn chu vi của đường tròn giới hạn mặt thoáng chất lỏng (m)

 • Khi nhúng một chiếc vòng vào trong một chất lỏng thì sẽ có 2 lực căng bề mặt của chất lỏng đó lên chiếc vòng

 • Tổng lực căng bề mặt của chất bề mặt chất lỏng lên chiếc vòng

Fcăng = Fc = Fkéo – P (N)

Trong đó:

Fkéo là lực tác dụng giúp nhấc chiếc vòng ra khỏi chất lỏng (N)

P chính là trọng lượng của chiếc vòng đó

 • Tổng chu vi ngoài và chu vi trong của chiếc vòng đó:

gycKUhjM4ABoM7BxtBe2Ibr0tVUuFX18qgVg09CQG2PlsqVp3ud4HoknzlC1IAJniwoJpshbAkiXkZA5CXi1yb-ZUNwOlY4ABrTUV-WNaCGBrlQmU9-28EY_2SgTOwHFawDmDPEEQ5GEZzJv_Y9dBjM

Với D biểu diễn đường kính ngoài, d biểu diễn đường kính trong

 • Công thức xác định giá trị hệ số căng trên bề mặt của chất lỏng:

word image 15128 68

 • Độ chênh lệch của mực chất lỏng do mao dẫn:

Y3L2XwwrQJZ5rSTlsWBm3hZNKCP5wZSIvk3eYbg_mRr8k1OQ83GwxoAYYVKITKTpmBzK6LdYniJLLfibb9szKsgamwGOMGuYhubNmWPzfI_n6eG5xqwKPG0QXgI0I6w1dFGOfJJeeLISysCuwnWL1_w

Trong đó:

 • (N/m) biểu diễn hệ số căng bề mặt của chất lỏng

 • (N/m3) biểu diễn khối lượng riêng của chất lỏng

 • g (m/s2) biểu diễn gia tốc trọng trường

 • d (m) biểu diễn đường kính trong của ống

 • h (m) biểu diễn độ dâng lên hoặc hạ xuống

 • Nhiệt nóng chảy riêng chính là nhiệt lượng phải cung cấp nhằm làm nóng chảy hoàn toàn một đơn vị khối lượng của một chất rắn kết tinh khi ở nhiệt độ nóng chảy (hay gọi được gọi là nhiệt nóng chảy).

Ký hiệu: λ (J/kg)

Nhiệt lượng của toàn bộ vật rắn với khối lượng m nhận được từ ngoài trong khi diễn ra quá trình nóng chảy: Q = m λ

 • Nhiệt hóa hơi (còn có cách gọi khác là nhiệt hóa hơi riêng) chính là nhiệt lượng phải truyền cho một đơn vị khối lượng chất lỏng nhằm giúp nó chuyển thành hơi ở một nhiệt độ đã được xác định.

Ký hiệu: L (J/kg)

Nhiệt lượng khi một khối lượng m chất lỏng nhận được từ ngoài suốt quá trình hóa hơi ở một nhiệt độ xác định là: Q = L.m.

 • Độ ẩm tỉ đối (hay còn gọi là độ ẩm tương đối): f = a/A. 100%

Trong đó a và A được lấy chung ở một nhiệt độ.

​​​​​​​

Công thức vật lý 10 là một phần kiến thức vô cùng quan trọng đối với các bài thi vật lý bởi rất nhiều bài tập được áp dụng dựa vào công thức đã biết. Tuy nhiên, việc nhớ từng công thức trong bài rất khó nên VUIHOC đã viết bài viết này nhằm tổng hợp cho các em công thức vật lý 10 cả 2 phần cơ học và nhiệt học. Để học thêm nhiều kiến thức của môn Vật lý cũng như các môn học khác thì các em có thể truy cập vuihoc.vn hoặc đăng ký khoá học với các thầy cô VUIHOC ngay bây giờ nhé!

Top 7 tổng hợp công thức vật lý 10 chương 4 tổng hợp bởi Files32.com

Công thức Vật lý 10 chương 4 – Lý thuyết Vật lý 10

 • Tác giả: khoia.vn
 • Ngày đăng: 03/17/2023
 • Đánh giá: 4.77 (559 vote)
 • Tóm tắt: Chương 4 có nội dung về các định luật bảo toàn, vì vậy công thức vật lý 10 chương 4 về cơ bản khá dễ nhớ. Các công thức vật lý ở nội dụng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công thức vật lý 10 là một phần kiến thức vô cùng quan trọng đối với các bài thi vật lý bởi rất nhiều bài tập được áp dụng dựa vào công thức đã biết. Tuy nhiên, việc nhớ từng công thức trong bài rất khó nên VUIHOC đã viết bài viết này nhằm tổng hợp …

Lý thuyết Vật Lí 10 Kết nối tri thức Chương 4: Năng lượng, công, công suất

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 4.53 (488 vote)
 • Tóm tắt: Lý thuyết Vật Lí 10 Kết nối tri thức Chương 4: Năng lượng, công, công suất – Tổng hợp lý thuyết Vật Lí 10 Kết nối tri thức chi tiết sẽ giúp học sinh nắm …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công thức vật lý 10 là một phần kiến thức vô cùng quan trọng đối với các bài thi vật lý bởi rất nhiều bài tập được áp dụng dựa vào công thức đã biết. Tuy nhiên, việc nhớ từng công thức trong bài rất khó nên VUIHOC đã viết bài viết này nhằm tổng hợp …
Xem thêm   Tổng hợp 5 công thức giải nhanh hóa học thi đại học hot nhất

Tổng hợp công thức Vật lí lớp 10 – Hocmai

 • Tác giả: hocmai.vn
 • Ngày đăng: 01/12/2023
 • Đánh giá: 4.24 (382 vote)
 • Tóm tắt: Chương 1: Công thức Động học chất điểm · Chương 2: Các công thức Động lực học chất điểm · Chương 3: Các công thức Cân bằng và chuyển động của vật …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công thức vật lý 10 là một phần kiến thức vô cùng quan trọng đối với các bài thi vật lý bởi rất nhiều bài tập được áp dụng dựa vào công thức đã biết. Tuy nhiên, việc nhớ từng công thức trong bài rất khó nên VUIHOC đã viết bài viết này nhằm tổng hợp …

Toàn bộ công thức vật lý 10 Chính xác và Đầy đủ

 • Tác giả: kienguru.vn
 • Ngày đăng: 04/29/2022
 • Đánh giá: 4.03 (462 vote)
 • Tóm tắt: Để tiện cho quá trình tổng hợp các công thức vật lý 10 thì chúng ta chia phần bài học thành 2 phần là cơ học và nhiệt học.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc hệ thống toàn bộ công thức vật lý 10 là vô cùng cần thiết để có cái nhìn tổng quan về các kiến thức đã học. Hiểu được nhu cầu đó của các bạn học sinh thì bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn tổng hợp các công thức liên quan một cách đầy đủ và …

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 03/18/2023
 • Đánh giá: 3.91 (434 vote)
 • Tóm tắt: Việc nhớ chính xác một công thức Vật Lí lớp 10 trong hàng trăm công thức không phải là việc dễ dàng, với mục đích giúp học sinh dễ dàng hơn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc nhớ chính xác một công thức Vật Lí lớp 10 trong hàng trăm công thức không phải là việc dễ dàng, với mục đích giúp học sinh dễ dàng hơn trong việc nhớ Công thức, VietJack biên soạn bản tóm tắt Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4 chi tiết nhất. Hi …

công thức vật lý lớp 10 chương 4

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 3.65 (590 vote)
 • Tóm tắt: Tìm kiếm công thức vật lý lớp 10 chương 4 , cong thuc vat ly lop 10 chuong 4 tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc nhớ chính xác một công thức Vật Lí lớp 10 trong hàng trăm công thức không phải là việc dễ dàng, với mục đích giúp học sinh dễ dàng hơn trong việc nhớ Công thức, VietJack biên soạn bản tóm tắt Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 4 chi tiết nhất. Hi …

Tổng hợp toàn bộ công thức Vật lý 10 học sinh cần ghi nhớ

 • Tác giả: ccbook.vn
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 3.43 (563 vote)
 • Tóm tắt: Trong chương 1, các em cần ghi nhớ các công thức về chuyển động thẳng đều, chuyển động thẳng biến đổi đều, chuyển động tròn đều và các công thức …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là tất cả các công thức Vật lý 10, kiến thức được trích từ cuốn tài liệu “Đột phá 8+ môn Vật lí kì thi THPT Quốc Gia môn Vật lý”. Để nhận được tư vấn chi tiết nhất về tài liệu tham khảo, mời các bạn liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới …

Files 32