Top 6 tên của hiđrocacbon thơm có công thức cấu tạo là hay nhất

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về tên của hiđrocacbon thơm có công thức cấu tạo là hay nhất và đầy đủ nhất

I. ĐỒNG ĐẰNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP, CẤU TẠO

1. Đồng đằng

– Công thức chung dãy đồng đẳng của benzen: CnH2n-6 (n ≥ 6)

– Tên gọi chung là aren.

– Công thức đơn giản nhất là benzen (C6H6).

– Các ankyl benzen thương gặp là toluen C6H5CH3, xilen C6H4(CH3)2, cumen C6H5CH(CH3)2, …

2. Danh pháp

– Khi coi vòng benzen là mạch chính thì các nhóm ankyl đính với nó là mạch nhánh (còn gọi là nhóm thế).

– Tên gọi: Tên vị trí – tên nhánh + benzen

3. Đồng phân

– Đồng phân gồm: Đồng phân vị trí nhóm ankyl trong vòng benzenđồng phân mạch cacbon của nhánh.

+ Nếu 2 nhóm thế ở 2 C lân cận ta có đồng phân ortho (viết tắt o-) hoặc đánh số 1,2.

+ Nếu 2 nhóm thế cách nhau 1 nguyên tử cacbon (1 đỉnh tam giác) gọi là đồng phân meta (viết tắt m-) hoặc 1,3.

+ Nếu 2 nhóm thế ở 2 nguyên tử cacbon đối đỉnh gọi là đồng phân para (viết tắt p-) hoặc 1,4.

Ví dụ: Các đồng phân của diclobenzen (C6H4Cl2).

4. Cấu tạo

– Cấu trúc phân tử benzen: Sáu nguyên tử C trong phân tử liên kết với nhau tạo vòng 6 cạnh, 3 liên kết đôi tạo hệ liên hợp chung cho cả vòng benzen. Các nguyên tử trong phân tử cùng nằm trên mặt phẳng.

– Biểu diễn cấu tạo benzen:

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Bezen là chất lỏng, không màu, có mùi thơm đặc trưng, nhẹ hơn nước và không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ như rượu, ete, xeton

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng thế

– Phản ứng thế H ở nhân thơm bởi các tác nhân như halogen X2/Fe; HNO3/H2SO4 đặc… tuân theo quy tắc thế vào vòng benzen.

C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr (Fe, tº)

Xem thêm   Tổng hợp 5 công thức suất điện động của nguồn điện tốt nhất, đừng bỏ lỡ

C6H6 + HNO3 → C6H5NO2 + H2O (H2SO4 đặc, tº)

– Quy tắc thế vào vòng benzen:

+ Nếu vòng benzen đã có sẵn nhóm thế loại I (-OH, ankyl, -NH2, …) thì phản ứng thế xảy ra dễ hơn so với benzen và ưu tiên thế vào vị trí o- và p-.

+ Nếu vòng benzen đã có sẵn nhóm thế loại II (-COOH, -CHO, -CH=CH2) thì phản ứng thế xảy ra khó hơn so với benzen và ưu tiên thế vào vị trí m-.

2. Phản ứng cộng: R

3. Phản ứng oxi hóa

– Phản ứng cháy tỏa nhiều nhiệt và cho nhiều muội than.

– Benzen không làm mất màu KMnO4

– Ankylbenzen tác dụng với dung dịch KMnO4/to (hoặc K2Cr2O7) bị oxi hóa không hoàn toàn nhóm ankyl, trong đó CH3 chuyển thành nhóm – COOH.

C6H5-CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + 2MnO2 + KOH + H2O

IV. STIREN C8H8 (hay: vinybenzen, phenyletilen)

– Stiren là chất lỏng không màu, nhẹ hơn nước, không tan trong nước.

– Tính chất hóa học:

+ Tính chất thơm tương tự ankylbenzen: có phản ứng thế H ở nhân thơm, oxi hóa Cα ở nhánh.

+ Tính chất không no của nhóm vinyl tương tự anken: cộng halogen, cộng hiđro halogenua, trùng hợp, làm mất màu dung dịch KMnO4.

V. NAPHTALEN

– CTPT C10H8 và có công thức cấu tạo

Naphtalenchất rắn màu trắng, thăng hoa ngay ở nhiệt độ thường, có mùi đặc trưng, không tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ.

– Naphtalen có tính thơm tương tự benzen: Naphtalen tham gia từng phản ứng thế dễ dàng hơn benzen và thường ưu tiên thế nguyên tử H ở vị trí Cα (vị trí C số 1 của vòng), có phản ứng cộng H2/(Ni, to) tạo C10H12 (tralin) hoặc C10H18 (đecanlin).

Sơ đồ tư duy: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Loigiaihay.com

Top 6 tên của hiđrocacbon thơm có công thức cấu tạo là tổng hợp bởi Files32.com

Hiđrocacbon là gì? Tổng hợp kiến thức về hiđrocacbon – VietChem

 • Tác giả: vietchem.com.vn
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 4.78 (442 vote)
 • Tóm tắt: Hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ quan trọng cấu tạo lên các chất trong thực phẩm, cơ thể sinh vật và con người. Hiđrocacbon là gì? Có mấy loại …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ quan trọng cấu tạo lên các chất trong thực phẩm, cơ thể sinh vật và con người. Vậy hiđrocacbon là gì? Có mấy loại hiđrocacbon và những đặc điểm của chúng như thế nào?… Hãy cùng VIETCHEM trả lời những câu hỏi này …

Hiđrocacbon thơm E có công thức cấu tạo như sau: Tên gọi của E theo danh pháp thay thế là

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 05/02/2022
 • Đánh giá: 4.58 (582 vote)
 • Tóm tắt: Hiđrocacbon thơm E có công thức cấu tạo như sau: Tên gọi của E theo danh pháp thay thế là … A. 1-etyl-3,6-đimetylbenzen. B. 6-etyl-1,4-đimetylbenzen. C. 2-etyl- …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ quan trọng cấu tạo lên các chất trong thực phẩm, cơ thể sinh vật và con người. Vậy hiđrocacbon là gì? Có mấy loại hiđrocacbon và những đặc điểm của chúng như thế nào?… Hãy cùng VIETCHEM trả lời những câu hỏi này …
Xem thêm   Top 6 công thức hoá học của không khí tốt nhất, đừng bỏ lỡ

>Công thức cấu tạo của C8H10 và gọi tên và gọi tên | Đồng phân của Công thức cấu tạo của C8H10 và gọi tên và gọi tên

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 07/09/2022
 • Đánh giá: 4.21 (233 vote)
 • Tóm tắt: o – xilen/ 1,2 – đimetylbenzen/ o – đimetylbenzen. 2, Công thức cấu tạo của C8H10 và gọi tên và gọi tên | Đồng phân của, m – xilen/ 1,3 – …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ quan trọng cấu tạo lên các chất trong thực phẩm, cơ thể sinh vật và con người. Vậy hiđrocacbon là gì? Có mấy loại hiđrocacbon và những đặc điểm của chúng như thế nào?… Hãy cùng VIETCHEM trả lời những câu hỏi này …

Cho hiđrocacbon thơm Tên gọi của hiđrocacbon trên là – Vừng ơi

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 09/25/2022
 • Đánh giá: 4.1 (469 vote)
 • Tóm tắt: Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là : · Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu cấu tạo chứa vòng benzen ?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ quan trọng cấu tạo lên các chất trong thực phẩm, cơ thể sinh vật và con người. Vậy hiđrocacbon là gì? Có mấy loại hiđrocacbon và những đặc điểm của chúng như thế nào?… Hãy cùng VIETCHEM trả lời những câu hỏi này …

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 12/26/2022
 • Đánh giá: 3.82 (566 vote)
 • Tóm tắt: Bài 1 trang 162 Hóa học 11: Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8. Trong số các đồng phân đó, đồng phân nào …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ quan trọng cấu tạo lên các chất trong thực phẩm, cơ thể sinh vật và con người. Vậy hiđrocacbon là gì? Có mấy loại hiđrocacbon và những đặc điểm của chúng như thế nào?… Hãy cùng VIETCHEM trả lời những câu hỏi này …
Xem thêm   Top 8 công thức phân tử của tristearin tốt nhất, đừng bỏ qua

Benzen và đồng đẳng của benzen – Học tốt hóa 11

 • Tác giả: toppy.vn
 • Ngày đăng: 06/03/2022
 • Đánh giá: 3.59 (362 vote)
 • Tóm tắt: Tên thông thường: C6H6 ( benzen ), C7H8 ( 1 đồng phân là Toluen ), C8H10 ( tùy thuộc công thức cấu tạo mà có o-xilen, m-xilen hoặc p-xilen ).
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chỉ cần điện thoại hoặc máy tính/laptop là bạn có thể học bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. 100% học viên trải nghiệm tự học cùng TOPPY đều đạt kết quả như mong muốn. Các kỹ năng cần tập trung đều được cải thiện đạt hiệu quả cao. Học lại miễn phí tới …

Files 32