Tổng hợp 8 tài sản ròng là gì hot nhất hiện nay

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp tài sản ròng là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Tài sản ròng là giá trị vô cùng quan trọng của mỗi cá nhân, đặc biệt là đối với doanh nghiệp. Nhưng thực tế không phải ai cũng hiểu rõ giá trị tài sản ròng là gì? Có phải doanh thu cao thì tài sản ròng sẽ cao? Cách tính giá trị tài sản ròng cho đúng? Bài viết dưới đây sẽ góp phần làm rõ các câu hỏi trên.

1. Giá trị tài sản ròng là gì?

Giá trị tài sản ròng là giá trị của tất cả tài sản tài chính và phi tài chính đang sở hữu trừ đi tất cả các khoản nợ chưa thanh toán. Trong đó tài sản bao gồm tiền mặt và các khoản đầu tư, bất động sản, xe ô tô hoặc bất kỳ thứ gì khác có giá trị mà bạn sở hữu. Nợ chưa thanh toán hay nợ phải trả là những gì cá nhân nợ trên các tài sản đó – bao gồm các khoản vay mua xe, thế chấp của cá nhân và nợ vay bạn bè, người thân.

Giá trị tài sản ròng tiếng Anh là: Net Worth

Bất cứ một ai cũng có Net Worth (thậm chí là giá trị Net Worth có thể âm). Net Worth là một công cụ dùng để đánh giá chính xác về tiền bạc bạn đang sở hữu. Nó có thể áp dụng được cho cá nhân, công ty, doanh nghiệp, chính phủ. Thậm chí Net Worth còn áp dụng được cho toàn bộ quốc gia.

Xem thêm: Thu nhập tài sản ròng từ nước ngoài là gì? Đặc điểm và công thức tính

2. Các loại tài sản ròng:

 • Giá trị tài sản ròng của cá nhân:

– Là giá trị tổng tài sản của cá nhân trừ đi các khoản nợ;

– Bằng cấp, giáo dục, ngoại ngữ là tài sản vô hình ảnh hưởng tích cực đến tình hình tài chính của mỗi người nhưng không được tính vào giá trị tài sản ròng, do tài sản chỉ tính các khoản có thể quy đổi thành tiền mặt được.

– Ví dụ như giá trị tài sản ròng của cá nhân gồm tiền mặt, trang sức, hay là các khoản tiền đã được đầu tư, khoản tiền hưu trí, tiền tiết kiệm, … Nợ của cá nhân phải trả bao gồm nợ đảm bảo (nợ thế chấp tài sản), nợ không có đảm bảo (vay tiêu dùng, vay cá nhân, …)

 • Giá trị tài sản ròng của công ty:

– Net Worth trong kinh doanh với công ty, doanh nghiệp nào đó sẽ được gọi là giá trị sổ sách hoặc vốn của chủ sở hữu riêng. Net Worth trong báo cáo tài chính dựa trên giá trị của tất cả những tài sản và nợ mà doanh nghiệp đó sẽ phải trả.

– Ngoài ra, những khoản giá trị tài sản ròng trên bảng cân đối kế toán vượt quá số vốn của chủ sở hữu cùng với các cổ đông đồng nghĩa với việc các giá trị đó sẽ bị âm, các cổ đông sẽ bị lỗ (lỗ lũy kế là sự suy giảm giá trị tài sản: giá trị trên sổ sách lớn hơn giá trị thu thực tế).

 • Giá trị tài sản ròng đối với chính phủ:

Tất cả tài sản và nợ trong bảng cân đối kế toán cũng có thể được xây dựng cho các Chính Phủ. So với nợ Chính Phủ thì Net Worth sẽ là thước đo thể hiện sức mạnh tài chính của Chính phủ đó.

 • Giá trị tài sản ròng đối với quốc gia:

Net Worth của 1 quốc gia sẽ là tổng giá trị ròng của tất cả các công ty + cá nhân cư trú tại một quốc gia + tài sản ròng của chính phủ. Giá trị này sẽ cho thấy sức mạnh về tài chính của quốc gia đó như thế nào.

Xem thêm   Tổng hợp 5 make up là gì tốt nhất

Hay nói chính xác là giá trị tài sản tài chính và phi tài chính trừ đi nợ của 1 đất nước. Nó bao gồm tài sản ròng cá nhân + tài sản ròng công ty + Tài sản ròng của Chính Phủ. Đây chính là thước đo để xem sự lớn mạnh, tài chính của một đất nước như thế nào, nếu đất nước tài sản ròng ít nhưng nợ công lại quá nhiều thì rất đáng lo ngại về kinh tế, xã hội, mức sống đặc biệt là chất lượng cuộc sống của người dân ở đây.

 • Giá trị tài sản ròng trong chứng khoán:

Giá trị tài sản ròng chứng khoán chính là 1 phần tạo nên tổng tài sản trong tài sản của một cá nhân, công ty hay doanh nghiệp. Chứng khoán cũng được xem là một tài sản nó là đại diện cổ phiếu của một công ty, nếu cá nhân sở hữu thì đó là tài sản cá nhân còn doanh nghiệp thì đó là tài sản của doanh nghiệp.

Xem thêm: Giá trị ròng hữu hình là gì? Ưu điểm và nhược điểm chi tiết nhất?

3. Ý nghĩa của tài sản ròng:

Như đã đề cập ở trên thì khi tài sản ròng tăng chứng tỏ nợ của bạn đang giảm, tài sản của bạn đang tăng lên. Như vậy có nghĩa là tài chính đang giữ ở mức ổn định, mà có chiều hướng tịch cự.

Nếu như tổng tài sản bạn tăng lên nhưng nợ không tăng thì giá trị tài sản ròng tăng, như vậy chứng tỏ hoạt động kinh doanh, sản xuất hoặc các tài sản của bạn đang có chiều hướng tăng lên. Đây là dấu hiệu chứng tỏ sự phát triển theo chiều hướng tích cực, nếu là công ty thì chứng to công ty đang trên đà phát triển và thu về lợi nhuận.

 • Giá trị tài sản ròng đối với cá nhân:

Đối với cá nhân, giá trị tài sản ròng chính là giá trị tài sản của cá nhân đó trừ đi những khoản vay, đang còn nợ. Ví dụ cụ thể nhất về giá trị tài sản ròng của cá nhân sẽ được tính vào giá trị ròng của họ là những khoản tiền hưu trí, những khoản tiền được đầu tư, nhà đất hay xe cộ, tiền mặt, trang sức, tiền tiết kiệm… Trong khi đó, các khoản vay nợ mà một cá nhân sẽ phải trả bao gồm, nợ đảm bảo (nợ được thế chấp tài sản) và nợ không có đảm bảo (nợ không được thế chấp như vay tiêu dùng, các khoản nợ cá nhân…).

Các tài sản vô hình như bằng cấp, chứng chỉ học tập, ngành nghề và các chứng chỉ khác sẽ không được tính vào giá trị tài sản ròng, mặc dù những tài sản vô hình đó, trong nhiều trường hợp lại là căn cứ, cơ sở và công cụ để giúp cá nhân kiếm tiền, tự chủ động khả năng tài chính của họ.

 • Giá trị tài sản ròng đối với doanh nghiệp:

Giá trị tài sản ròng Net Worth trong kinh doanh đối với mỗi công ty, doanh nghiệp nào đó sẽ được gọi là giá trị sổ sách hoặc vốn của chủ sở hữu riêng. Giá trị này được tính toán dựa trên giá trị của tất cả những tài sản và khoản nợ mà doanh nghiệp đó sẽ phải trả. Số liệu thực tế và cụ thể sẽ được thể hiện trên báo cáo tài chính mà họ thực hiện.

Ngoài ra, trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, nếu các khoản lỗ lũy kế vượt quá số vốn của chủ sở hữu và các cổ đông thì đồng nghĩa với việc giá trị tài sản đó sẽ bị âm, cũng có nghĩa là các nhà đầu tư, cổ đông bị lỗ.

 • Giá trị tài sản ròng đối với quốc gia:
Xem thêm   Danh sách 4 pass là gì hay nhất

Giá trị tài sản ròng của mỗi quốc gia sẽ là tổng giá trị ròng của tổng thể tất cả các đối tượng có liên quan và được tính bằng công thức sau:

Giá trị tài sản ròng quốc gia = Giá trị tài sản ròng của tất cả các công ty + tổ chức + cá nhân cư trú trong quốc gia đó + tài sản ròng của chính phủ

Giá trị tài sản ròng của quốc gia càng lớn cho thể hiện được sức mạnh tài chính của nước đó so với các nước khác.

Xem thêm: Decamillionaire là gì? Mối liên hệ giữa Decamillionaire và giá trị tài sản ròng

4. Cách tính giá trị tài sản ròng:

Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản – nợ phải trả

Trong đó:

 • Tổng giá trị tài sản: Tổng giá trị chứng khoán của quĩ tính theo thị giá + tiền mặt.
 • Nợ phải trả: Nợ ngân hàng ( gốc + lãi) hoặc là nợ nhà đầu tư

Ví dụ: Một công ty A có tổng giá trị tài sản là 100 triệu nhưng có nợ ngân hàng 30 triệu thì

Tài sản ròng của công ty A = 100 – 30 = 70 triệu đồng

 • Tổng giá trị tài sản

Giá trị tài sản ở đây bao gồm :

– Tài sản lưu động: tiền gửi ngân hàng, tiền mặt, chứng chỉ tiền gửi hay các khoản tiền tương đương khác

– Bất động sản: Nhà ở, công ty, các khoản đầu tư về đất đai, mặt bằng …

– Tài sản tiết kiệm

– Tài khoản hưu trí

– Tài sản hoặc cố phẩn kinh doanh

– Các khoản cho vay hoặc đầu tư nào đó

– Các khoản tiền thu về từ lãi suất cho vay, bảo hiểm nhân thọ, bồi thường…

Top 8 tài sản ròng là gì tổng hợp bởi Files32.com

Giá trị tài sản ròng (Networth) là gì? Phân loại và hướng dẫn tính chính xác nhất

 • Tác giả: zalopay.vn
 • Ngày đăng: 01/09/2023
 • Đánh giá: 4.77 (282 vote)
 • Tóm tắt: Giá trị tài sản ròng là kết quả tổng giá trị tài sản của chủ thể đang nắm giữ trừ đi những khoản nợ phải thanh toán. Nói một cách đơn giản, giá …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tài sản ròng là thuật ngữ được dùng trong nhiều lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, việc không am hiểu và chưa nắm rõ ý nghĩa bản chất của giá trị tài sản ròng trong lĩnh vực chứng khoán dẫn đến có nhiều nhà đầu tư đưa ra quyết định, chiến lược không …

Tài sản ròng là gì? Cách tính giá trị tài sản ròng trong đầu tư chứng khoán

 • Tác giả: topi.vn
 • Ngày đăng: 02/18/2023
 • Đánh giá: 4.46 (246 vote)
 • Tóm tắt: Tìm hiểu về tài sản ròng · Tài sản ròng là gì? · Giá trị tài sản ròng là gì?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tài sản cố định: Đây là loại tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài và bị hao mòn dần theo thời gian. Có 2 loại tài sản cố định chính là: Tài sản hữu hình (thiết bị máy móc, nhà xưởng…) và tài sản vô hình (bản quyền, quyền sử dụng đất, giấy …

Giá trị tài sản ròng là gì? Hướng dẫn cách tính dễ nhất

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 01/13/2023
 • Đánh giá: 4.39 (578 vote)
 • Tóm tắt: ✅ Dịch vụ thành lập công ty:
  ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh:
  ✅ Dịch vụ kiểm toán:
  ✅ Dịch vụ kế toán:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tài sản ròng là tổng tài sản mà doanh nghiệp có sau khi đã trừ đi các khoản nợ phải trả. Thông thường, doanh nghiệp coi tài sản ròng như như vốn cổ đông hay tài sản thuần. Ví dụ, nếu một doanh nghiệp hiện có tài sản trị giá 100 triệu, nghĩa vụ nợ …

Tài sản ròng là gì? Cách tính và ý nghĩa trong chứng khoán

 • Tác giả: finhay.com.vn
 • Ngày đăng: 10/30/2022
 • Đánh giá: 4.18 (571 vote)
 • Tóm tắt: Tài sản ròng và giá trị tài sản… · Tài sản ròng là gì? · Tài sản ròng trong chứng…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tài sản ròng là yếu tố quan trọng thể hiện chính xác nhất về tình hình tài chính của chủ thể. Với một doanh nghiệp, doanh thu có thể lớn, nhưng sẽ không phản ánh chính xác được tình hình tài chính. Tài sản ròng mới là yếu tố cốt lõi, giúp đánh giá …

Giá trị tài sản ròng là gì? Cách xem trên bảng cân đối kế toán

 • Tác giả: kaike.vn
 • Ngày đăng: 05/24/2022
 • Đánh giá: 3.84 (351 vote)
 • Tóm tắt: Tài sản ròng là kết quả sau khi lấy giá trị của tất cả tài sản (bao gồm tài sản tài chính và phi tài chính) đang sở hữu trừ đi tất cả các khoản …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như đã nói bên trên, tài sản ròng trong kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ được gọi là giá trị sổ sách hoặc vốn của chủ sở hữu riêng. Giá trị này được tính toán dựa trên giá trị của tất cả những tài sản và khoản nợ phải trả của doanh nghiệp. Số liệu …

Tài sản ròng trong chứng khoán là gì? Công thức tính đơn giản dễ hiểu

 • Tác giả: anfin.vn
 • Ngày đăng: 06/11/2022
 • Đánh giá: 3.75 (276 vote)
 • Tóm tắt: Giá trị tài sản ròng trong chứng khoán hay còn gọi là tài sản thuần – NAV (Net Asset Value) là một chỉ số đánh giá cụ thể về giá trị tài sản của …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như đã nói bên trên, tài sản ròng trong kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ được gọi là giá trị sổ sách hoặc vốn của chủ sở hữu riêng. Giá trị này được tính toán dựa trên giá trị của tất cả những tài sản và khoản nợ phải trả của doanh nghiệp. Số liệu …
Xem thêm   Top 5 tu từ là gì tốt nhất

Tài sản ròng là gì? Làm thế nào để tính được giá trị tài sản ròng?

 • Tác giả: fcenter.fmarket.vn
 • Ngày đăng: 03/16/2023
 • Đánh giá: 3.51 (433 vote)
 • Tóm tắt: Giá trị tài sản ròng của một cá nhân là số lượng tài sản sau khi đã trừ đi các khoản nợ. Một số tài sản có thể được tính vào tài sản ròng cá nhân chẳng hạn như …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nắm được bản chất giá trị tài sản ròng cũng như cách tính tài sản ròng sẽ giúp bạn chủ động hơn trong công việc và tình hình tài chính của mình. Hy vọng các thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ khái niệm tài sản ròng là gì và giúp ích cho nhu cầu của …

Mục lục

 • Tác giả: dnse.com.vn
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 3.34 (325 vote)
 • Tóm tắt: Tài sản ròng (tên tiếng anh: Net Worth) là tài sản của một cá nhân hay một doanh nghiệp lại sau khi lấy tổng tài sản hiện có trừ đi những khoản …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ: Anh X là một nhân viên văn phòng có lương tháng là 30 triệu, một căn nhà có giá trị thị trường là 1 tỷ, sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu. Ngoài ra, nợ ngân hàng dài hạn để xây nhà là 500 triệu, nợ tín dụng là 30 triệu và nợ tiền khác (đồng …

Files 32