Top 6 tải phần mềm misa 2020 tốt nhất, đừng bỏ qua

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về tải phần mềm misa 2020 hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Danh sách bộ cài các phiên bản MISA SME.NET 2020

 • MISA SME.NET 2020 R12
 • MISA SME.NET 2020 R11
 • MISA SME.NET 2020 R10
 • MISA SME.NET 2020 R9
 • MISA SME.NET 2020 R8
 • MISA SME.NET 2020 R7
 • MISA SME.NET 2020 R6
 • MISA SME.NET 2020 R5
 • MISA SME.NET 2020 R4
 • MISA SME.NET 2020 R3
 • MISA SME.NET 2020 R2
 • MISA SME.NET 2020 R1

Tính năng cập nhật trong MISA SME.NET 2020 R12

 • Đồng bộ được các chứng từ từ phần mềm nhanh.vn sang MISA SME.NET để hạch toán kế toán mà không mất công nhập liệu lại
 • Cập nhật thuế suất của tài nguyên V30302 theo phiên bản mới nhất HTKK 4.4.3
 • Cải tiến để không đánh số thứ tự cho dòng diễn giải trên hóa đơn, nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ cho hóa đơn và tránh gây khó hiểu cho Khách hàng
 • Có thể mua MISA SME.NET kèm dịch vụ ký số điện tử eSign (hình thức USB Token)
 • Cập nhật lại cách tính ngày hết hạn khi chuyển gói theo đúng chính sách của MISA
 • Đổi tên tính năng Phản hồi thành Góp ý để hạn chế Khách hàng hiểu nhầm đó là tính năng phản ánh lỗi đến nhà phát hành
 • Để hạn chế việc sai thông tin, địa chỉ trên hóa đơn: Nếu sửa mẫu hóa đơn điện tử làm cho thông tin Tên/Địa chỉ người bán trên mẫu hóa đơn khác với thông tin trên GPSD thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo và không cho phép cất mẫu hóa đơn.
 • Bổ sung và thay đổi cách sắp xếp các câu hỏi thường gặp trên phần mềm.

Tính năng mới của ứng dụng MISA SME.NET 2020 phiên bản R11

 • Kế toán muốn cập nhật lại thông tin địa bàn hành chính cấp huyện, cấp xã theo HTKK 4.4.1
 • Cập nhật tên cơ quan thuế theo HTKK 4.4.1 để hỗ trợ kê khai nộp tờ khai, thông báo, báo cáo thuế kịp thời
 • Kế toán mong muốn bổ sung chức năng nhập khẩu từ excel loại chứng từ nhập kho hàng nhận gia công để nhập liệu nhanh chóng
 • Kế toán muốn cập nhật lại mức giảm trừ gia cảnh theo quy định mới để không phải tính toán và theo dõi ngoài phần mềm
 • Kế toán muốn đổi tên Mức lương tối thiểu trên Nghiệp vụ/Tiền lương/Quy định lương thành
 • Mức lương cơ sở để không bị hiểu nhầm thành mức lương tối thiểu vùng
 • Kế toán muốn với những Khách hàng có tích chọn là Nhà cung cấp đã phát sinh mua hàng hoặc Nhà cung cấp tích chọn là Khách hàng đã phát sinh bán hàng thì khi bỏ tích chọn chương trình sẽ đưa ra cảnh báo để giảm thiểu sai sót khi hạch toán
 • Kế toán muốn lấy được thông tin Đơn giá sau thuế và thành tiền sau thuế lên hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn theo đặc thù của lĩnh vực nhà sách và thiết bị trường học
 • Kế toán mong muốn phần mềm cho bổ sung thêm trường đơn đặt hàng vào mẫu trường trộn của chứng từ mua hàng hóa dịch vụ để phần mềm tự động lấy mã đơn đặt hàng vào mẫu thiết kế.
 • Kế toán muốn trong mẫu trộn chứng từ mua hàng bổ sung thêm trường Đặc tính (khai báo trong danh mục vật tư hàng hóa) và trường Thuế suất thuế Nhập khẩu để có thể lấy được thông tin thực hiện khai báo hải quan
 • Kế toán mong muốn trộn mẫu tại các chứng từ bán hàng, hàng bán trả lại, nhập kho, xuất kho phần mềm cho phép hiển thị thông tin trường mã thống kê để phục vụ in chứng từ có đầy đủ thông tin trên chứng từ để theo dõi.
 • Kế toán muốn khi xóa chứng từ mua hàng đã được dùng để lập PXK xuất hàng cho chi nhánh thì chương trình chỉ rõ PXK đó là PXK nào để không mất công tìm kiếm
 • Kế toán muốn trên danh sách chứng từ mua hàng thể hiện được tiền thuế GTGT của các chứng từ mua hàng đã nhận hóa đơn nhưng nhận sau khi lập chứng từ mua hàng để phục vụ xem nhanh công nợ theo hóa đơn và kiểm tra thông tin hóa đơn
 • Kế toán bán hàng muốn in được sổ chi tiết bán hàng thể hiện được số phiếu xuất kho tương ứng với từng hóa đơn để báo cáo nhanh và chính xác cho Giám đốc
 • Với tài khoản cha có từ 2 tiết khoản trở lên, khi chuyển tiết khoản con thành tài khoản cha, Kế toán muốn chương trình show ra thông báo hướng dẫn để KH dễ dàng thực hiện
 • Kết nối chữ ký số HSM VNPT vào MISA SME.NET 2020
 • Kế toán muốn trên đơn mua hàng in ra giao cho NCC phải thể hiện được email, SĐT liên hệ của nhân viên mua hàng để NCC có thể chủ động liên hệ khi cần thiết
 • Kế toán muốn thể hiện được tên và số điện thoại người liên hệ của KH trên báo cáo Tổng hợp bán hàng theo nhân viên và khách hàng để Giám đốc có thể liên hệ ngay lập tức khi phát hiện những dấu hiệu bất thường
 • Kế toán mong muốn trên sổ chi tiết mua hàng, phần mềm cho phép hiển thị thông tin MST của
 • NCC để kế toán dễ dàng đối chiếu và kiểm tra thông tin của NCC
 • Khi xem báo cáo Tổng hợp/Chi tiết công nợ phải thu KH, kế toán muốn hiển thị thông tin người liên hệ (Họ tên, SĐT, Email…) để tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin liên hệ KH đối chiếu và xác nhận công nợ
 • Kế toán muốn phát hành hóa đơn điện tử cộng gộp được các dòng hàng cùng mã hàng, cùng số lô, HSD và thể hiện được thông tin số lô, HSD tương ứng lên hóa đơn để đáp ứng được như cầu quản lý của đơn vị
 • Kế toán muốn có thể lập UNC theo mẫu mới nhất của ngân hàng PG Bank trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian lập ngoài excel
 • Kế toán muốn khi nhập khẩu CTBH chương trình đưa ra cảnh báo đối với dòng hàng có nhập
 • tỷ lệ CK nhưng quên không nhập TKCK hoặc tự động lấy TKCK đã khai báo trên danh mục VTHH lên CTBH có dòng hàng quên không nhập TKCK trên file NK để hạn chế sai sót
 • Sửa hướng dẫn cột Mã đối tượng trên tệp excel ngầm định khi nhập khẩu chứng từ Phiếu thu thể hiện được đối tượng ở thông tin chung hay chi tiết chứng từ
 • Cải tiến luồng mua + cho phép mua kèm MTAX
 • Bổ sung thêm trường Nhóm VTHH trên Đơn đặt hàng để sửa mẫu
Xem thêm   Top 6 phần mềm vẽ hinh học toán tốt nhất

Tính năng cập nhật trong MISA SME.NET 2020 R10

 • Kế toán muốn ghi nhận phần thanh toán cho Nhà cung cấp bằng tiền vay vào chỉ tiêu số đã trả trên báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo mặt hàng để phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ
 • Kế toán muốn ghi nhận phần thanh toán cho Nhà cung cấp bằng tiền vay vào chỉ tiêu số đã trả trên báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn để phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ
 • Khi view mẫu chứng từ lên xem trước khi in, nhấn Thư viện mẫu MISA, Tư vấn muốn phần mềm có thể chỉ ra được hiện tại đã có thư viện cho các mẫu chứng từ nào để Khách hàng biết và lựa chọn mẫu in cho phù hợp.
 • Với đơn vị có nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh kết nối đến dịch vụ HĐĐT bằng 1 MST riêng, Kế toán muốn có thể hạch toán được các hóa đơn có cùng số hóa đơn, mẫu số, ký hiệu tại tất cả các chi nhánh để không mất thời gian hạch toán bằng tay
 • Người dùng mong muốn khi vào sửa mẫu chứng từ, sổ sách tại cửa sổ chọn trường phần mềm hiển thị tên trường là tên tiếng việt để dễ dàng sửa mẫu
 • Bổ sung trường Ngày hạch toán vào Danh sách trường trên Phiếu nhập kho( mẫu a5) để sửa mẫu theo yêu cầu
 • Kế toán muốn phần chữ ký trên các báo cáo rộng như SME phiên bản từ 2019 trở về để ký 1 cách thoải mái
 • Bổ sung thêm trường Mã thống kê lên báo cáo Sổ chi tiết mua hàng để đáp ứng cho các khách hàng có nhu cầu xem theo cả Mã thống kê, Tên thống kê
 • Kế toán muốn có thể lập lệnh chuyển tiền theo mẫu mới nhất của ngân hàng Shinhan Bank trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian viết bằng tay
 • Kế toán muốn có thể lập UNC theo mẫu mới nhất của ngân hàng SacomBank trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian lập ngoài excel
 • Cập nhật mẫu UNC mới của ngân hàng bản Việt (VietCapital Bank)
 • Kế toán muốn có thể lập lệnh chuyển tiền theo mẫu mới nhất của ngân hàng VID Public Bank trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian lập ngoài excel
 • Kế toán muốn có thể lập UNC theo mẫu mới nhất của ngân hàng SCB trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian lập ngoài excel
 • Kế toán muốn in được UNC của Viettinbank và MB theo định dạng 2 liên A5 trên 1 khổ A4 mà không mất phí sửa mẫu để thuận lợi việc in ấn chứng từ
 • Khách hàng mong muốn với những mã hàng tính chất chỉ là diễn giải khi lập chứng từ bán hàng phần mềm không để tình trạng “chưa xuất” để tránh nhầm lẫn
 • Kế toán muốn có thể lập UNC theo mẫu của ngân hàng Việt Á trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian viết bằng tay
 • Kế toán muốn có thể lập UNC theo mẫu mới nhất của ngân hàng GP Bank trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian lập ngoài excel
 • Cho phép người dùng xác nhận và xem lại thỏa thuận quyền sử dụng khi MISA có thay đổi
 • Bổ sung thêm một số câu hỏi thường gặp trên phần mềm chi tiết đến từng nghiệp vụ trên phân hệ để Khách hàng có thể dễ dàng tra cứu.
 • Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng
 • Bỏ bắt buộc nhập Tên đăng nhập, mật khẩu khi thiết lập email gửi hóa đơn để đáp ứng cho 1 số mail không cần xác thực bằng user, password như Mail exchange
 • Tích hợp chính thức với các ngân hàng Vietcombank, HDBank, MBBank

Tính năng cập nhật trong MISA SME.NET 2020 R9

 • Đồng bộ được các chứng từ từ CUKCUK sang MISA SME.NET để hạch toán, giúp kế toán không mất công nhập liệu lại.
 • Bổ sung hóa đơn điện tử của nhà cung cấp VN-Invoice vào danh sách các hóa đơn điện tử có thể nhập khẩu vào phần mềm.
 • Theo dõi trạng thái nộp tờ khai ngay trên phần mềm SME để không phải mất công lên cổng nộp tờ khai MTAX tra cứu.
 • Sử dụng eSign để ký điện tử các báo cáo, bảng kê trên SME mà không quan tâm đến có sử dụng MeInvoice để phát hành hóa đơn điện tử hay không.
 • Khi “Kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách” và xem “BC đối chiếu kho và sổ cái” chương trình chỉ ra các chứng từ mua hàng nhập khẩu có tiền thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế nhập khẩu nhưng lại không có tài khoản thuế tương ứng.
 • Trên báo cáo “Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách“, bổ sung thêm mục 3.6 Chứng từ hạch toán nhầm TK công nợ/TK tiền/TK thuế là TK kho trong đó liệt kê các chứng từ hạch toán nhầm tài khoản đối ứng với tài khoản kho thành bút toán Nợ TK kho/Có TK kho.
 • Khi sinh chứng từ bán hàng từ tab đề nghị ghi nhận doanh thu, phần tiền thuế GTGT trên hóa đơn phải bằng phần tiền thuế GTGT trên chứng từ bán hàng để không mất công sửa lại.
 • Cho phép kết nối lại ngân hàng điện tử ngay trên thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn”.
 • Mỗi khi lấy lại dữ liệu, chương trình đồng bộ lại danh sách tài khoản tra cứu số dư mới nhất từ Ngân hàng để không phải mất công đăng nhập lại.
 • Ghi nhận bổ sung khoản phí chuyển tiền vào ủy nhiệm chi sau khi chuyển tiền từ dịch vụ Bankhub thành công.
Chứng từ bán hàng

Tính năng cập nhật trong MISA SME.NET 2020 R8

 • Cải tiến luồng kết nối công cụ ký điện tử MISA eSign nhằm tăng cường tính bảo mật của hệ thống
 • Bổ sung cảnh báo yêu cầu khách hàng xác nhận chính xác các thông tin mẫu số, ký hiệu hóa đơn khi lập thông báo phát hành và phát hành hóa đơn lần đầu tiên để giảm thiểu sai sót
Xem thêm   Tổng hợp 4 tải phần mềm dự đoán tài xỉu hot nhất

Tính năng cập nhật trong MISA SME.NET 2020 R7

Thiết lập sơ đồ tổng quát

Trên phân hệ Hóa đơn điện tử > Quy trình, thể hiện đầy đủ luồng nghiệp vụ hóa đơn điện tử. Khi nhấn vào mỗi nghiệp vụ, tự động điều hướng đến nơi thực hiện nghiệp vụ tương ứng:

 • Khi nhấn Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử sẽ tự động tải về quyết định áp dụng hóa đơn điện tử.
 • Với nghiệp vụ Xuất, phát hành hóa đơn điện tử: Khi nhấn chuột phải chương trình hiển thị 3 nghiệp vụ tương ứng để lựa chọn.
Hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử

Cập nhật khác

 • Hiển thị cảnh báo “Ghi sổ/Bỏ ghi sổ không thành công do có phát sinh các chứng từ liên quan” và chỉ ra các chứng từ liên quan để kế toán có phương án sửa, xóa phù hợp.
 • Cho phép ký số và xuất khẩu mẫu hóa đơn khởi tạo từ bộ mẫu có sẵn trên MeInvoice Web ra file PDF hoặc Word.
 • Bổ sung thêm tính năng sửa mẫu đối với các mẫu được tạo từ MeInvoice Web.
 • Cho phép lựa chọn được có kèm PXK hay không, nếu có thì xuất từ kho nào, đã thu tiền hay chưa. Nếu thu tiền ngay thì thu bằng hình thức nào để không mất thời gian sửa lại khi ghi nhận chứng từ bán hàng từ các hóa đơn GTGT đã xuất từ Meinvoice.
 • Cho phép nộp tờ khai, báo cáo thuế với MTAX.VN phiên bản mới nhất trên phần mềm SME.
 • Cho phép khởi tạo nhanh mẫu hóa đơn vé máy bay dưới SME.
 • Cho phép khởi tạo nhanh mẫu hóa đơn đăng kiểm dưới SME.
 • Cho phép khởi tạo nhanh mẫu hóa đơn xăng dầu dưới SME.
 • Cho phép khởi tạo nhanh mẫu hóa đơn Đại lý hàng hải dưới SME.
 • Tối ưu dung lượng bộ cài đặt, tự động cập nhật của sản phẩm SME 2020.

Tính năng cập nhật trong MISA SME.NET 2020 R6

Đồng bộ chứng từ

Cải tiến tính năng Nhập khẩu từ phần mềm MshopKeeper, giúp lấy thêm được nhiều loại chứng từ từ MshopKeeper về MISA SME.NET, đảm bảo tính chính xác cao:

MShopKeeper:

 • Cho phép kế toán chủ động kiểm soát tính chính xác của chứng từ trước khi chuyển sang SME bằng cách: Chọn Loại chứng từ hoặc chọn từng chứng từ được phép đẩy sang SME.

MISA SME.NET:

 • Cho phép thiết lập các quy tắc để chứng từ lấy về SME hiển thị theo đúng nhu cầu như: Thiết lập cách quản lý size, màu sắc của hàng hóa; Thiết lập cách đồng bộ danh mục từ MShop về SME; Thiết lập cách định khoản cho một số loại chứng từ…
 • Cho phép lấy về hầu hết các chứng từ phục vụ hạch toán kế toán bao gồm: Hóa đơn tài chính, chứng từ bán hàng, đổi trả; Chứng từ mua hàng, trả lại hàng mua; Phiếu nhập, xuất, chuyển kho; Chứng từ thu, chi tiền mặt; Chứng từ thu, chi tiền gửi.

Cập nhật khác

 • Quản lý tài nguyên dịch vụ ngân hàng điện tử (MISA Bankhub) ngay trên phần mềm MISA SME.NET.
 • In được Ủy nhiệm chi theo mẫu song ngữ mới nhất của ngân hàng HD Bank để không phải lập bằng tay như hiện tại.
Ủy nhiệm chi song ngữ
Ủy nhiệm chi song ngữ
 • Khi chuyển đến 1 chi nhánh bất kỳ, chương trình có thể tự động kết nối đến tài khoản MeInvoice tương ứng để kế toán không mất công kết nối lại.
 • Bổ sung tính năng nộp thuế TNDN tạm tính, giúp chỉ tiêu E1 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN chỉ phản ánh số thuế TNDN tạm nộp trong năm mà không bao gồm các khoản nộp thuế nợ của các năm trước.
 • Cho phép mua gói dịch vụ đào tạo Online cho sản phẩm MISA SME.NET.
 • Cải tiến MISA ID: Ưu tiên xác thực qua Email thay vì số điện thoại như trước đây.
 • Gửi yêu cầu sử dụng dịch vụ chi lương của ngân hàng (khác ngân hàng VietinBank) cho MISA.
 • Cải tiến để cảnh báo khi đăng ký license có logo trắng hoặc cập nhật logo trắng.
 • Khi sử dụng nghiệp vụ không có trong GPSD thì chương trình cảnh báo ngắn gọn và dễ hiểu hơn.

Tính năng cập nhật trong MISA SME.NET 2020 R5

 • Cho phép các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của VietinBank lập lệnh thanh toán lương trực tuyến.
 • Khi sửa các mẫu phiếu nhập kho dưới đây, phần mềm bổ sung thêm thông tin Mã nhóm VTHH và Tên nhóm VTHH, giúp thủ kho nhập nhanh chóng và chính xác:
  • 01-VT: Phiếu nhập kho
  • 01-VT: Phiếu nhập kho (Mẫu A5 – dành cho giấy cuộn)
  • 01-VT: Phiếu nhập kho (Mẫu A5)
 • Khi giấy phép sử dụng đã hết hạn so với phiên bản máy tính đang cài đặt. Khi đăng nhập vào dữ liệu sẽ cảnh báo, đồng thời hướng dẫn cách xử lý để kế toán xử lý ngay mà không phải gọi điện nhờ hỗ trợ.
 • Sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng có thể nhập được hàng loạt thông tin các hóa đơn từ Excel để không mất công lập thủ công từng hóa đơn trên phần mềm.
 • Cho phép tạo nhanh mẫu hóa đơn từ các mẫu có sẵn bao gồm: Mẫu cơ bản, mẫu công nghiệp chế biến, chế tạo, mẫu kinh doanh xe.
 • Tự động mặc định sẵn các thông tin doanh nghiệp theo kho thông tin của Tổng cục thuế khi tạo mới dữ liệu để tiết kiệm thao tác nhập liệu.
Thông tin doanh nghiệp
Thông tin doanh nghiệp

Tính năng cập nhật trong MISA SME.NET 2020 R4

 • Cho phép Lập đơn đặt hàng từ hợp đồng bán.
 • Cập nhật thông tin các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên danh mục Khách hàng > NCC theo HTKK 4.2.8.
 • Cho phép kết nối chính thức với ngân hàng điện tử Nam Á Bank.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Cho phép xem được các chỉ tiêu trên báo cáo có số tiền bao nhiêu theo từng cặp định khoản trên thiết lập BCTC.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp: Cho phép xem được các chỉ tiêu trên báo cáo có số tiền bao nhiêu theo từng cặp định khoản trên thiết lập BCTC .
 • Cho phép cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước cho số dư tồn kho vật tư, hàng hóa.
 • Cập nhật tên cơ quan thuế đáp ứng việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc 45 Cục Thuế để hỗ trợ kê khai nộp tờ khai, thông báo, báo cáo thuế kịp thời theo công văn 735/TCT-CNTT ngày 19/02/2020.
 • Thay đổi giao diện bước nhập Mã Pin khi thiết lập kết nối eSign hoặc Phát hành hóa đơn điện tử.
Xem thêm   Tổng hợp 4 phần mềm nhúng là gì hay nhất, đừng bỏ lỡ
Thay đổi từ "Nhập mã xác thực" thành "Nhập mã pin"
Thay đổi từ “Nhập mã xác thực” thành “Nhập mã pin”
 • Cải tiến MISA ID: Tích hợp MISA ID vào luồng mua, trên tạo mới dữ liệu, quản lý người dùng và đăng ký GPSD.
 • Cho phép mở nhanh được trang tư vấn số Chatbot trên giao diện Kênh tư vấn hỗ trợ MISA.
 • Ẩn thông tin phiên bản trên giao diện SửaThêm mới GPSD để tránh khách hàng hiểu nhầm.
 • Thông báo cho khách hàng khi sắp hết hoặc đã hết thời hạn sử dụng Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử để khách hàng chủ động gia hạn.
 • Bổ sung thêm trường trộn trên thiết lập nội dung email gửi hóa đơn: Trường mở rộng thông tin chung, Loại tiền trên hóa đơn.
 • Trên tờ khai thuế GTGT bổ sung thêm thông báo khi có chênh lệch giữa thông tin hóa đơn trên bảng kê mua vào với chứng từ gốc trên phần mềm.

Tính năng cập nhật trong MISA SME.NET 2020 R3

 • Bổ sung chức năng tự động lấy lại số dư từ cuối năm trước sang đầu năm sau, nhằm đáp ứng trường hợp dữ liệu đã tách năm và có chỉnh sửa lại số liệu năm trước.
 • Bổ sung thêm cảnh báo khi lập chứng từ chi/thu tiền gửi trên danh sách lịch sử giao dịch từ lần thứ 2 trở đi.
 • Cho phép phát hành hóa đơn điện tử trên chứng từ Bán hàng xuất khẩu để đáp ứng các đơn vị bán hàng xuất khẩu tại chỗ.
Cho phép phát hành hóa đơn điện tử
Cho phép phát hành hóa đơn điện tử
 • Cập nhật mẫu Ủy nhiệm chi ngân hàng Seabank.
 • Cập nhật mẫu Ủy nhiệm chi mới nhất của ngân hàng Nam Á.
 • Cập nhật mẫu Ủy nhiệm chi mới nhất của ngân hàng Quân đội (MB).
 • Thay đổi vị trí chức năng Nhắc việc trên chứng từ bán hàng, mua hàng để tăng tính tiện dụng cho khách hàng khi không có nhu cầu sử dụng.
 • Bổ sung thêm mục Chênh lệch số dư ban đầu TK nguyên giá, hao mòn lũy kế với số tiền theo dõi trên Danh sách TCSĐ trên báo cáo Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách.
 • Khi thêm mới 1 mã KH, nếu MST hoặc tên KH đó trùng với 1 mã KH đã có trong danh mục thì chương trình cảnh báo để kế toán kiểm tra lại.
 • Báo cáo Đối chiếu kho và sổ cái không hiển thị nguyên nhân chênh lệch khi ngày hạch toán của chứng từ mua hàng khác với chứng từ chi phí phân bổ và thuộc kỳ chứa ngày hạch toán của cả hai.
 • Cho phép sửa mẫu hóa đơn điện tử, khi khởi tạo mẫu hóa đơn lấy thêm thông tin Số đơn hàng và Số hợp đồng để khi phát hành hóa đơn điện tử, gửi hóa đơn cho Khách hàng.
 • Cho phép dự báo được khoản thu, chi khi có phát sinh hợp đồng bán, hợp đồng mua trên báo cáo dự báo dòng tiền.
 • Khi xem Bảng cân đối kế toán trên danh sách báo cáo, cho phép đối chiếu nhanh về báo cáo.
 • Tổng hợp công nợ phải thu/phải trả, Sổ chi tiết các tài khoản trên một số chỉ tiêu.

Tính năng cập nhật trong MISA SME.NET 2020 R1

 • Tự động hạch toán chứng từ mua hàng từ hóa đơn điện tử đầu vào của các nhà cung cấp như VNPT, Viettel, BKAV, Softdream, Thái Sơn…
 • Kết nối Ngân hàng điện tử với nhiều ngân hàng hàng đầu như VietcomBank, ACB, MBBANK…
 • Tích hợp chữ ký số eSign giúp chủ doanh nghiệp ký số lên hợp đồng điện tử, báo cáo thuế, báo cáo tài chính mọi lúc mọi nơi mà không cần USB Token.
 • Tự động cảnh báo tình trạng hoạt động của doanh nghiệp: Đang/ngừng hoạt động, giải thể… tránh rủi ro pháp lý về chứng từ.
 • Cải tiến các báo cáo dự báo dòng tiền tính đến thời điểm tương lai gần và bổ sung báo cáo dòng tiền.
 • Cải tiến, bổ sung 8 mẫu báo cáo phân tích tài chính, cải tiến giao diện trực quan hơn.
 • Cung cấp đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế toán, thuế và liên tục tự động cập nhật khi có thay đổi.
 • Sẵn sàng đáp ứng Thông tư 68/2019/TT-BT: Khởi tạo, phát hành và quản lý hóa đơn điện tử theo đúng quy định của cơ quan thuế, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sử dụng hóa đơn.
Văn bản pháp luật
Văn bản pháp luật

Top 6 tải phần mềm misa 2020 tổng hợp bởi Files32.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

 • Tác giả: ketoanthienung.vn
 • Ngày đăng: 06/18/2022
 • Đánh giá: 4.99 (619 vote)
 • Tóm tắt: 1. Tải phần mềm kế toán Misa 2019 và Misa 2020. Để tải phần mềm về máy các bạn bấm vào đây: Download …

MISA 2020 R12

 • Tác giả: taimienphi.vn
 • Ngày đăng: 05/26/2022
 • Đánh giá: 4.71 (275 vote)
 • Tóm tắt: Tải phiên bản 2020 R12 phần mềm MISA – Phần mềm kế toán cho nhiều mô hình doanh nghiệp.

Nơi tải | Download bộ cài phần mềm MISA MIMOSA.NET 2020

 • Tác giả: misavietnam.net
 • Ngày đăng: 12/02/2022
 • Đánh giá: 4.33 (560 vote)
 • Tóm tắt: Các bạn có thể download về cài đặt Danh sách bộ cài phần mềm MISA MIMOSA.NET 2020 tại đây:MISA MIMOSA.NET 2020 R17.1.

Cách tải phần mềm MISA 2020 miễn phí | Đã kích hoạt bản quyền

 • Tác giả: vintechcity.com
 • Ngày đăng: 12/28/2022
 • Đánh giá: 4.07 (584 vote)
 • Tóm tắt: Cấu hình máy gợi ý để tải MISA 2020 full crack: Hệ điều hành Windows 7 hoặc Windows 8, CPU Core i3, RAM 2 GB, ROM trống 10 GB. 2. Link tải phần mềm MISA 2020 …

BỘ CÀI MISA SME.NET 2020

 • Tác giả: misavietnam.com
 • Ngày đăng: 10/06/2022
 • Đánh giá: 3.89 (501 vote)
 • Tóm tắt: Nơi tải bộ cài phần mềm MISA SME.NET 2020. Quý khách hàng vui lòng download bộ cài Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2020 […].

MISA SME là gì? Hướng dẫn tải MISA SME 2020 đơn giản và dễ dàng

 • Tác giả: misa.hostingviet.vn
 • Ngày đăng: 07/20/2022
 • Đánh giá: 3.74 (320 vote)
 • Tóm tắt: Các phiên bản của phần mềm được cập nhật liên tục để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sau đây Hostingviet sẽ giúp bạn hiểu rõ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chúng tôi sẽ hướng dẫn sử dụng những tính năng làm báo cáo, cách thiết lập chứng từ theo từng nghiệp vụ và một số những câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm để thu được hiệu quả tốt nhất và tiết kiệm thời gian làm việc cho doanh nghiệp và chính …

Files 32