Tổng hợp 7 phần mềm làm giấy chứng nhận kết hôn tốt nhất, bạn nên biết

Duới đây là các thông tin và kiến thức về phần mềm làm giấy chứng nhận kết hôn hot nhất được tổng hợp bởi M & Tôi

– Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã có thẩm quyền; nộp lệ phí nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký kết hôn; nộp phí cấp bản sao Trích lục kết hôn nếu có yêu cầu cấp bản sao Trích lục kết hôn.

– Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người có yêu cầu đăng ký kết hôn truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), xác thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác định đúng Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.

Người có yêu cầu đăng ký kết hôn trực tuyến cung cấp thông tin theo biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký kết hôn (cung cấp trên Cổng dịch vụ công), đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.

– Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.

(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, có Phiếu hẹn, trả kết quả cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc gửi ngay Phiếu hẹn, trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn hẹn trả kết quả qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến), chuyển hồ sơ để công chức làm công tác hộ tịch xử lý.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa thực hiện số hóa (sao chụp, chuyển thành tài liệu điện tử trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu) và ký số vào tài liệu, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo quy định.

(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông báo cho người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại bước (i);

Xem thêm   Top 6 phần mềm tính cước điện thoại hay nhất, đừng bỏ qua

(iii) Trường hợp người có yêu cầu đăng ký kết hôn không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận một cửa có thông báo từ chối giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn.

– Công chức tư pháp – hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu đính kèm).

+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện giải quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để thông báo cho người nộp hồ sơ – thực hiện lại bước (ii) hoặc (iii);

+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác hộ tịch lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, chuyển Bộ phận một cửa để trả cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp), hoặc gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến).

+ Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, không thuộc trường hợp từ chối đăng ký kết hôn theo quy định, trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn theo hình thức trực tiếp, thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện việc ghi vào Sổ đăng ký kết hôn, cập nhật thông tin đăng ký kết hôn và lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.

Trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn theo hình thức trực tuyến, công chức tư pháp – hộ tịch gửi lại biểu mẫu Giấy chứng nhận kết hôn điện tử với thông tin đầy đủ cho người yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị số.

Người yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của các thông tin trên biểu mẫu Giấy chứng nhận kết hôn điện tử và xác nhận (tối đa một ngày).

Nếu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống nhất, đầy đủ hoặc không có phản hồi sau thời hạn yêu cầu thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện việc ghi nội dung vào Sổ đăng ký kết hôn, cập nhật thông tin đăng ký kết hôn và lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.

Xem thêm   Top 5 phần mềm nhắn tin cho android hay nhất, đừng bỏ qua

– Công chức tư pháp – hộ tịch in Giấy chứng nhận kết hôn, trình Lãnh đạo UBND ký, chuyển tới Bộ phận một cửa để trả kết quả cho người có yêu cầu.

– Người có yêu cầu đăng ký kết hôn (hai bên nam, nữ phải có mặt, xuất trình giấy tờ tuỳ thân để đối chiếu) kiểm tra thông tin trên Giấy chứng nhận kết hôn, trong Sổ đăng ký kết hôn, khẳng định sự tự nguyện kết hôn và ký tên vào Sổ đăng ký kết hôn, ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn, mỗi bên nam, nữ nhận 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

Top 7 phần mềm làm giấy chứng nhận kết hôn tổng hợp bởi Files32.com

ứng dụng tạo giấy chứng nhận kết hôn trên facebook

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 04/17/2022
 • Đánh giá: 4.83 (670 vote)
 • Tóm tắt: Tìm kiếm ứng dụng tạo giấy chứng nhận kết hôn trên facebook , ung dung tao giay chung nhan ket hon tren facebook tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu …

PHẦN MỀM LÀM GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN MỚI NHẤT 2023, MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN MỚI NHẤT 2023

 • Tác giả: trungcapktktbinhdinh.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/05/2022
 • Đánh giá: 4.41 (586 vote)
 • Tóm tắt: Sau khoản thời gian đăng ký kết kết hôn, tình dục vợ ông xã được chứng nhận bằng tờ giấy color hồng nhạt được call là giấy ghi nhận đăng ký kết …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo khoản 5 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014, kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Sau khi đăng ký kết hôn, quan hệ vợ chồng được chứng nhận bằng tờ giấy …

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn Giấy đăng ký kết hôn

 • Tác giả: download.vn
 • Ngày đăng: 03/05/2023
 • Đánh giá: 4.36 (508 vote)
 • Tóm tắt: Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, Giấy đăng ký kết hôn là mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành chứng nhận về quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng với các nội …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung chính được soạn thảo bằng font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 13pt, khoảng cách dòng là 23.5pt, trường nội dung chữ cách mép giấy hai bên là 20mm, cách mép trên 12.8mm, cách mép dưới 18mm. Phía trên cùng là quốc hiệu “Cộng hòa …

Đăng ký kết hôn – hotichv2 – Help Hộ tịch V2

 • Tác giả: help.hotich.vn
 • Ngày đăng: 09/30/2022
 • Đánh giá: 4.19 (525 vote)
 • Tóm tắt: Khai báo thông tin Ghi chú trên sổ Hộ tịch và Thông tin ghi chú trên mặt sau giấy chứng nhận kết hôn. 3. Nhấn Cất & ghi sổ. 4. Thực hiện thêm nghiệp vụ Cấp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung chính được soạn thảo bằng font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 13pt, khoảng cách dòng là 23.5pt, trường nội dung chữ cách mép giấy hai bên là 20mm, cách mép trên 12.8mm, cách mép dưới 18mm. Phía trên cùng là quốc hiệu “Cộng hòa …
Xem thêm   Top 6 phan mem dang tin tu dong tren facebook tốt nhất hiện nay

Giấy chứng nhận kết hôn: Mẫu giấy, điều kiện, thủ tục cấp

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 3.96 (398 vote)
 • Tóm tắt: Trong tiếng Anh, giấy chứng nhận kết hôn được dịch phổ biến là Certificate of marriage hoặc Marriage certificate. Cá nhân hoàn toàn có thể tự …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu xin bản sao trích lục kết hôn mà cặp vợ chồng đã ly hôn theo bản án hoặc quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật, sổ hộ tịch đã được ghi nhận nội dung ly hôn này được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì bản sao trích lục kết …

Phần mềm – THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 • Tác giả: taimienphi.vn
 • Ngày đăng: 03/19/2023
 • Đánh giá: 3.59 (433 vote)
 • Tóm tắt: Khi đó các cá nhân này sẽ phải làm đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn để gửi lên cơ quan có thẩm quyền để xin được cấp giấy chứng nhận theo …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu xin bản sao trích lục kết hôn mà cặp vợ chồng đã ly hôn theo bản án hoặc quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật, sổ hộ tịch đã được ghi nhận nội dung ly hôn này được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì bản sao trích lục kết …

Phôi giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (Cập nhật 2023)

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 01/16/2023
 • Đánh giá: 3.52 (412 vote)
 • Tóm tắt: Theo khoản 5 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014, kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về điều kiện kết hôn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các nội dung trên sẽ được in trên giấy trắng định lượng 120gsm, khổ giấy A4 (210 x 297mm), in offset 4 màu, 02 mặt. Nội dung chính in trên mặt trước, có hoa văn chìm, ở chính giữa nền hoa văn là hình trống đồng Ngọc Lũ, trên mặt trống đồng là hình …

Files 32