Tổng hợp 7 phần mềm check pass facebook 2018 hay nhất

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về phần mềm check pass facebook 2018 hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Video phần mềm check pass facebook 2018

Code check Hack pass Facebook không phải là khái niệm quá xa lạ đối với những bạn trẻ đam mê công nghệ ngày nay. Đây là một công cụ giúp hack nick facebook thành công trong một số trường hợp cần thiết.

Lưu ý khi dùng code check Hack pass Facebook

Code hack facebook mang đến sự nhanh chóng và hiệu quả cao hơn so với những cách hack facebook truyền thống khác. Tuy nhiên nó chỉ được áp dụng đối với danh sách bạn bè của bạn.

Lưu ý nên sử dụng mã code hack facebook trong những trường hợp cần thiết, không nên sử dụng nó cho những mục đích xấu như lợi dụng để lừa lọc, chiếm đoạt tài sản hay gây ra những hành động ảnh hưởng trực tiếp đến chủ tài khoản.

 • Cách lấy trình tạo mã Facebook khi bị hack
 • Cách treo nick Facebook luôn online trên Android
 • Hướng dẫn cách đăng story dài trên Facebook
 • Cách Call Video trên Messenger có Filter Instagram
 • Tổng hợp các App lọc bạn bè Facebook trên iOs

Cách hack Facebook mà không ai biết bằng máy tính

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Facebook cá nhân của bạn và tìm đến người mà bạn cần hack nick.
 • Như đã nói, người này phải nằm trong danh sách bạn bè của bạn thì mới có thể áp dụng được các dùng code check mật khẩu facebook.
 • Bước 2: Đăng xuất Facebook cá nhân và chọn vào mục “Quên mật khẩu”, sau đó copy ID tài khoản mà bạn muốn hack vào ô trống.
 • Bước 3: Nhấn vào “Đây là tài khoản của tôi”
 • Bước 4: Chọn cài đặt lại mật khẩu bằng Email rồi nhấn “Tiếp tục”.
 • Sau đấy nhấn F12.
 • Click chuột phải tại ô trống để chọn “Kiểm tra”.
 • Ngay lập tức bạn sẽ có được code hack Facebook để đăng nhập vào tài khoản mà bạn muốn hack.

<html> <head> <title>Nhập mã bảo mật</title> <meta name=”viewport” content=”user-scalable=no,initial-scale=1,maximum-scale=1″> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/ya/r/O2aKM2iSbOw.png” rel=”shortcut icon” sizes=”196×196″> <meta name=”referrer” content=”origin-when-crossorigin” id=”meta_referrer”> <meta name=”theme-color” content=”#3b5998″> <link type=”text/css” rel=”stylesheet” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y8/l/0,cross/DBr232uOsL1.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” data-bootloader-hash=”K5Cmv” crossorigin=”anonymous”> <link type=”text/css” rel=”stylesheet” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y_/l/0,cross/kjsoStqJnWk.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” data-bootloader-hash=”TNouh” crossorigin=”anonymous”> <link type=”text/css” rel=”stylesheet” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y2/l/0,cross/-CZey8AHKOg.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” data-bootloader-hash=”eerAm” crossorigin=”anonymous”> <meta http-equiv=”origin-trial” data-feature=”getInstalledRelatedApps” data-expires=”2017-12-04″ content=”AvpndGzuAwLY463N1HvHrsK3WE5yU5g6Fehz7Vl7bomqhPI/nYGOjVg3TI0jq5tQ5dP3kDSd1HXVtKMQyZPRxAAAAABleyJvcmlnaW4iOiJodHRwczovL2ZhY2Vib29rLmNvbTo0NDMiLCJmZWF0dXJlIjoiSW5zdGFsbGVkQXBwIiwiZXhwaXJ5IjoxNTEyNDI3NDA0LCJpc1N1YmRvbWFpbiI6dHJ1ZX0=”> <link rel=”manifest” href=”/data/manifest/” crossorigin=”use-credentials”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3iANy4/yx/l/vi_VN/Z-CoqJSGpRp.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yx/r/saWsRxax7we.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yQ/r/caVzLa4VSnJ.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yO/r/6KqFq7q8hV0.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”> </head> <body tabindex=”0″ class=”touch x2 android _fzu _50-3 iframe acw portrait” style=”min-height: 738px; background-color: rgb(255, 255, 255);”> <div id=”viewport” data-kaios-focus-transparent=”1″ style=”min-height: 738px;”> <h1 style=”display:block;height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0;padding:0″>Facebook</h1> <div id=”page”> <div class=”_129_” id=”header-notices”></div> <div class=”_129- _6dr5″ id=”MChromeHeader”> <div class=”_7om2 _52we _52z5″ id=”header” data-sigil=”MTopBlueBarHeader”> <div class=”_4g34 _52z6″ data-sigil=”mChromeHeaderCenter”> <a href=”/login/?ref=dbl”><i class=”img sp_aeWjzEJ7_HZ_2x sx_0b9e20″><u>facebook</u></i></a> </div> </div> </div> <div class=”acw” id=”root” role=”main” data-sigil=”context-layer-root content-pane” style=”min-height: 694px;”> <div class=”_7om2″> <div class=”_4g34″> <div class=”_7v6_”> <form method=”post” action=”/recover/code/?ars=facebook_login&amp;em%5B0%5D=d%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2Ap%40gmail.com&amp;rm=send_email&amp;spc=0&amp;fl=default_recover&amp;try=2&amp;ref=dbl”> <input type=”hidden” name=”lsd” value=”AVrJ8B78″ autocomplete=”off”> <input type=”hidden” name=”jazoest” value=”2572″ autocomplete=”off”> <input type=”hidden” name=”ri”> <input type=”hidden” name=”rpm”> <input type=”hidden” name=”sr” value=””> <div class=”_5yd0 _2ph- _5yd1″ data-sigil=”error_message”> <div class=”_52jd”> Số bạn đã nhập không khớp với mã. Vui lòng thử lại. </div> </div> <section> <section class=”_2pif _2pia _2pio”> <section class=”_6w7o”> <div> Chúng tôi đã gửi mã của bạn đến: </div> <div> <div class=”_2pic”> d********[email protected] </div> </div> </section> </section> <section class=”_2pi9 _2pim _6w7p _7bro”> <div> Vui lòng kiểm tra mã trong email của bạn. Mã này gồm 6 số. </div> </section> </section> <section class=”_2pio _2pia”> <a class=”_7brn” href=”/login/forget_recovery/?next=%2Frecover%2Finitiate%2F%3Ffl%3Ddefault_recover&amp;ref=dbl”>Bạn chưa có mã?</a> </section> <section class=”_2pin _2pia _6w7o”> <div> <strong>Nhập mã gồm 6 chữ số</strong> </div> </section> <section class=”_2pin _2pia”> <input autocorrect=”off” autocapitalize=”off” autocomplete=”off” type=”number” class=”_4nyr _4nyq _7bri _85k- _4qkw” name=”n” placeholder=”######” autofocus=”1″ data-sigil=”code-input”> </section> <div class=”_2pin _2pi8 _7brk”> <button type=”submit” value=”Tiếp” class=”_54k8 52jh _56bs _56b _7brj _56bw _56bu” data-store=”{&quot;nativeClick&quot;:true}” name=”reset_action” data-sigil=”touchable”><span class=”_55sr”>Tiếp</span></button> </div> </form> <div class=”_2pi8 _7brm”> <a href=”/login/forget_recovery/?next=%2F&amp;ref=dbl” role=”button” class=”_54k8 56bs _56b _7brl _56bw _56bt _52jh” data-sigil=”touchable”><span class=”_55sr”>Hủy</span></a> </div> </div> </div> </div> <div style=”display:none”> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <span><img src=”https://facebook.com/security/hsts-pixel.gif” width=”0″ height=”0″ style=”display:none”></span> </div> <div class=””></div> <div class=”viewportArea _2v9s” style=”display:none” id=”u_0_0″ data-sigil=”marea”> <div class=”_5vsg” id=”u_0_1″ style=”max-height: 206px;”></div> <div class=”_5vsh” id=”u_0_2″ style=”max-height: 369px;”></div> <div class=”_5v5d fcg”> <div class=”_2so _2sq _2ss img _50cg” data-animtype=”1″ data-sigil=”m-loading-indicator-animate m-loading-indicator-root”></div>Đang tải… </div> </div> <div class=”viewportArea aclb” id=”mErrorView” style=”display:none” data-sigil=”marea”> <div class=”container”> <div class=”image”></div> <div class=”message” data-sigil=”error-message”></div> <a class=”link” data-sigil=”MPageError:retry”>Thử lại</a> </div> </div> </div> </div> <div id=”static_templates”> <div class=”mDialog” id=”modalDialog” style=”display:none” data-sigil=” context-layer-root” data-autoid=”autoid_1″> <div class=”_52z5 _451a mFuturePageHeader _1uh1 firstStep titled” id=”mDialogHeader”> <div class=”_7om2 _52we”> <div class=”_5s61″> <div class=”_52z7″> <button type=”submit” value=”Hủy” class=”cancelButton btn btnD bgb mfss touchable” id=”u_0_4″ data-sigil=”dialog-cancel-button”>Hủy</button> <button type=”submit” value=”Quay lại” class=”backButton btn btnI bgb mfss touchable iconOnly” aria-label=”Quay lại” id=”u_0_5″ data-sigil=”dialog-back-button”><i class=”img sp_aeWjzEJ7_HZ_2x sx_518ba0″ style=”margin-top: 2px;”></i></button> </div> </div> <div class=”_4g34″> <div class=”_52z6″> <div class=”_50l4 mfsl fcw” id=”m-future-page-header-title” role=”heading” tabindex=”0″ data-sigil=”m-dialog-header-title dialog-title”> Đang tải… </div> </div> </div> <div class=”_5s61″> <div class=”_52z8″ id=”modalDialogHeaderButtons”></div> </div> </div> </div> <div class=”modalDialogView” id=”modalDialogView”></div> <div class=”_5v5d _5v5e fcg” id=”dialogSpinner”> <div class=”_2so _2sq _2ss img _50cg” data-animtype=”1″ id=”u_0_3″ data-sigil=”m-loading-indicator-animate m-loading-indicator-root”></div>Đang tải… </div> </div> </div> <link rel=”preload” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y8/l/0,cross/DBr232uOsL1.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” as=”style” crossorigin=”anonymous”> <link rel=”preload” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y_/l/0,cross/kjsoStqJnWk.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” as=”style” crossorigin=”anonymous”> <link rel=”preload” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y2/l/0,cross/-CZey8AHKOg.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” as=”style” crossorigin=”anonymous”> <link rel=”preload” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yq/r/Rw1qoosIWuV.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link rel=”preload” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3iANy4/yx/l/vi_VN/Z-CoqJSGpRp.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link rel=”preload” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yD/r/nZCMFT1Zim1.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link rel=”preload” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3i0sz4/yh/l/vi_VN/dRU-JLuxSok.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link rel=”preload” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yx/r/saWsRxax7we.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link rel=”preload” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yQ/r/caVzLa4VSnJ.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz” as=”script” crossorigin=”anonymous”> </body> </html>

Xem thêm   Top 7 download phần mềm abbyy finereader 11 full crack hot nhất, bạn nên biết

Một số cách hack facebook khác không dùng Code hack facebook

Ngoài cách lấy code check pass facebook đã chỉ ra ở trên thì bạn có thể tham khảo thêm một số cách hack facebook sau đây.

Hack facebook bằng số điện thoại

Tương tự như cách dùng code hack facebook thì việc sử dụng số điện thoại cũng chỉ được áp dụng với những đối tượng nằm trong danh sách bạn bè của bạn.

Sau khi đăng nhập vào trang facebook cá nhân của mình, bạn tìm đến nick facebook mà bạn muốn hack.

Sau đó ghi lại những thông tin cần thiết như số điện thoại và ngày tháng năm sinh… Bạn sử dụng những thông tin vừa ghi lại để đăng nhập vào tài khoản muốn hack.

Tuy nhiên đây là cách dùng cho những tài khoản đơn giản, ít bảo mật.

<html data-autoid=”autoid_5″> <head> <title>Chọn mật khẩu mới</title> <meta name=”viewport” content=”user-scalable=no,initial-scale=1,maximum-scale=1″> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/ya/r/O2aKM2iSbOw.png” rel=”shortcut icon” sizes=”196×196″> <meta name=”referrer” content=”origin-when-crossorigin” id=”meta_referrer”> <meta name=”theme-color” content=”#3b5998″> <link type=”text/css” rel=”stylesheet” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yq/l/0,cross/U-FF9fhFFVc.css?_nc_x=GffC9j7NCBH” data-bootloader-hash=”7BrzT” crossorigin=”anonymous”> <link type=”text/css” rel=”stylesheet” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yH/l/0,cross/444tW57zGY7.css?_nc_x=GffC9j7NCBH” data-bootloader-hash=”Gb5Vw” crossorigin=”anonymous”> <link type=”text/css” rel=”stylesheet” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y_/l/0,cross/kjsoStqJnWk.css?_nc_x=GffC9j7NCBH” data-bootloader-hash=”TNouh” crossorigin=”anonymous”> <link type=”text/css” rel=”stylesheet” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yU/l/0,cross/Yf6QSd-zlsq.css?_nc_x=GffC9j7NCBH” data-bootloader-hash=”I123F” crossorigin=”anonymous”> <link type=”text/css” rel=”stylesheet” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yc/l/0,cross/6pAGD3WzBvD.css?_nc_x=GffC9j7NCBH” data-bootloader-hash=”JBVNa” crossorigin=”anonymous”> <meta http-equiv=”origin-trial” data-feature=”getInstalledRelatedApps” data-expires=”2017-12-04″ content=”AvpndGzuAwLY463N1HvHrsK3WE5yU5g6Fehz7Vl7bomqhPI/nYGOjVg3TI0jq5tQ5dP3kDSd1HXVtKMQyZPRxAAAAABleyJvcmlnaW4iOiJodHRwczovL2ZhY2Vib29rLmNvbTo0NDMiLCJmZWF0dXJlIjoiSW5zdGFsbGVkQXBwIiwiZXhwaXJ5IjoxNTEyNDI3NDA0LCJpc1N1YmRvbWFpbiI6dHJ1ZX0=”> <link rel=”manifest” href=”/data/manifest/” crossorigin=”use-credentials”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3ijO64/ym/l/vi_VN/2zigL7pNTYb.js?_nc_x=GffC9j7NCBH” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3iuFR4/yj/l/vi_VN/20yRd4mkKSh.js?_nc_x=GffC9j7NCBH” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3i8594/yY/l/vi_VN/UiKHAmeWMP_.js?_nc_x=GffC9j7NCBH” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3iwrE4/yP/l/vi_VN/BpwGTtxjZr-.js?_nc_x=GffC9j7NCBH” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yP/l/0,cross/92svzbliDbT.css?_nc_x=GffC9j7NCBH” rel=”preload” as=”style” crossorigin=”anonymous”> <link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yP/l/0,cross/92svzbliDbT.css?_nc_x=GffC9j7NCBH” crossorigin=”anonymous”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yO/r/IYCjApgPu1l.js?_nc_x=GffC9j7NCBH” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3ioct4/yA/l/vi_VN/qb7r03XrjaY.js?_nc_x=GffC9j7NCBH” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3iC9q4/yl/l/vi_VN/ZrGO9RgK3Vq.js?_nc_x=GffC9j7NCBH” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yy/r/_vfllsFxFqt.js?_nc_x=GffC9j7NCBH” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yn/r/QHjDMoEM0cF.js?_nc_x=GffC9j7NCBH” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3i17c4/ya/l/vi_VN/odS2ftLUf87.js?_nc_x=GffC9j7NCBH” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/ye/r/VRzSVH5iU-V.js?_nc_x=GffC9j7NCBH” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yA/r/eyZlkpQkLAF.js?_nc_x=GffC9j7NCBH” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yO/r/INMK1mdOVrP.js?_nc_x=GffC9j7NCBH” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3iFl24/yI/l/vi_VN/Q4rUPHdDTV0.js?_nc_x=GffC9j7NCBH” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3iFMs4/y-/l/vi_VN/r8NUli9IXRO.js?_nc_x=GffC9j7NCBH” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3ihVY4/yd/l/vi_VN/B1pz076-x0q.js?_nc_x=GffC9j7NCBH” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yG/r/aYwH0miDXrt.js?_nc_x=GffC9j7NCBH” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yO/r/6KqFq7q8hV0.js?_nc_x=GffC9j7NCBH” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yj/r/2Vvphl5S0Xa.js?_nc_x=GffC9j7NCBH” rel=”preload” as=”script” crossorigin=”anonymous”> <link href=”https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yT/l/0,cross

Hack nick facebook bằng cách “Quên mật khẩu”

<form method=”post” action=”/recover/password?u=100003213089247&amp;n=875103″ onsubmit=”return window.Event &amp;&amp; Event.__inlineSubmit &amp;&amp; Event.__inlineSubmit(this,event)” id=”u_0_4″><input type=”hidden” name=”lsd” value=”AVrXKnbL” autocomplete=”off”><div class=”mvl ptm uiInterstitial uiInterstitialLarge uiBoxWhite”><div class=”uiHeader uiHeaderBottomBorder mhl mts uiHeaderPage interstitialHeader”><div class=”clearfix uiHeaderTop”><div class=”rfloat”><h2 class=”accessible_elem”>chọn mật khẫu mới</h2><div class=”uiHeaderActions”></div></div><div><h2 class=”uiHeaderTitle” aria-hidden=”true”>chọn mật khẩu mới</h2></div></div></div><div class=”phl ptm uiInterstitialContent”><div class=”mvm uiP fsm”>. mật khẩu phải ít nhất có 6 kí tự.</div><table class=”uiInfoTable” role=”presentation”><tbody><tr class=”dataRow”><th class=”label”><label for=”password_new”>mật khẩu mới</label></th><td class=”data”><input type=”password” class=”passwordinput” id=”password_new” name=”password_new” tabindex=”1″ autocomplete=”off”><label class=”mls uiButton” for=”u_0_0″><input value=”?” onclick=”show_pwd_help(); return false;” tabindex=”3″ type=”button” id=”u_0_0″></label><div id=”password_new_status”></div></td></tr><tr class=”dataRow”><th class=”label”><label for=”password_confirm”>Xác minh mật khẩu:</label></th><td class=”data”><input type=”password” class=”passwordinput” id=”password_confirm” name=”password_confirm” tabindex=”2″ autocomplete=”off”><div id=”password_confirm_status”></div></td></tr></tbody></table><div class=”mvl”><div class=”mvm”> chúng tôi có thể dang xuất bạn khỏi bất kì kì máy tính và diện thoại nào khác. bạn có thể đăng nhập mật khẩu mới.</div><div class=”mvm”><div class=”uiInputLabel clearfix uiInputLabelLegacy”><input type=”radio” checked=”1″ name=”reason” value=”kill_sessions” onclick=”CSS.hide(ge(&quot;chpw_survey_hacked_warn&quot;))” class=”uiInputLabelInput uiInputLabelRadio” id=”u_0_1″><label for=”u_0_1″ class=”uiInputLabelLabel”>Ðang xuất ra khỏi thiết bị? khác</label></div><div class=”uiInputLabel clearfix uiInputLabelLegacy”><input type=”radio” name=”reason” value=”keep_sessions” onclick=”CSS.show(ge(&quot;chpw_survey_hacked_warn&quot;))” class=”uiInputLabelInput uiInputLabelRadio” id=”u_0_2″><label for=”u_0_2″ class=”uiInputLabelLabel”>Duy trì trạng thái đăng nhập</label></div></div><div class=”mtm hidden_elem” id=”chpw_survey_hacked_warn” style=”color:red;”>N?u tài kho?n c?a b?n b? dánh c?p d? li?u, vui lòng ch?n “Giúp tôi dang xuất khỏi thiết bị khác”</div></div></div><div class=”uiInterstitialBar uiBoxGray topborder”><div class=”clearfix”><div class=”rfloat”><label class=”uiButton uiButtonConfirm” id=”btn_continue” for=”u_0_3″><input value=”Ti?p T?c” name=”btn_continue” type=”submit” id=”u_0_3″></label><a class=”uiButton” href=”/” role=”button” name=”reset_action”><span class=”uiButtonText”>H?y b?</span></a></div><div class=”pts”></div></div></div></div></form>

Xem thêm   Danh sách 5 phần mềm làm quotes trên điện thoại hay nhất, đừng bỏ lỡ

Bạn đăng nhập vào facebook và chọn mục “Quên mật khẩu”. Lúc này, facebook sẽ yêu cầu bạn phải cung cấp một số thông tin liên quan như email, số điện thoại… Bạn cần nhập chính xác những thông tin của người mà bạn muốn hack.

Facebook lúc này sẽ “Reset Password” và hiển thị bên dưới nhiều tùy chọn mà bạn có thể cân nhắc. Hệ thống facebook sẽ gửi đến bạn mã bảo vệ và bạn bắt buộc phải nhập nó.

Như vậy cách này yêu cầu bạn cần phải có được thông tin về mã code từ số điện thoại hoặc email của người mà bạn muốn hack nick facebook.

Hack facebook qua email

Đầu tiên, hãy tạo một tài khoản Yahoo qua Email và nhập các số liên lạc từ account FB vào phần “Nhập danh bạ” và click vào Facebook. Bạn chọn tên tài khoản facebook cần hack.

https://flexurls.com/hackfb

Lúc này, cần truy cập đến nhà cung cấp Email sử dụng như Yahoo, Gmail,…để kiểm tra xem địa chỉ Email bạn vừa lấy còn khả dụng hay không. Bạn phải đăng nhập bằng ID Email chính xác. Còn mật khẩu thì bạn có thể điền bừa.

Cách này không được sử dụng khi hệ thống báo một trong hai: “TK không tồn tại” hoặc “Tên người dùng và mật khẩu là sai”.

Sau đó, tiến hành phải tạo một account mới. Truy cập vào “Quản lý cài đặt TK”, di đến phần “Quán lý bí danh”, nhập địa chỉ Email của TK bạn muốn hack. Bạn không cần phải thông qua xác minh vì TK này không tồn tại.

Thay vào đó, ứng dụng sẽ tự động liên kết với account của bạn. Truy cập vào FB và yêu cầu đặt lại password cho tài khoản được liên kết mà bạn đã tạo. Sau khi đã hoàn tất, bạn sẽ nhận được yêu cầu trong Email là phải đặt lại mật khẩu đã tạo.

Tạm kết về code check Hack pass Facebook

Trên đây là cách sử dụng và lấy được code hack facebook có thể giúp bạn trong những trường hợp cần thiết.

Chúc bạn sớm thành công với những cách làm mà chúng tôi giới thiệu ngày hôm nay.

Top 7 phần mềm check pass facebook 2018 tổng hợp bởi Files32.com

Ứng dụng đánh cắp mật khẩu Facebook trên Android Play Store

 • Tác giả: cystack.net
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 4.71 (482 vote)
 • Tóm tắt: Adware này được thiết kế để đánh cắp mật khẩu Facebook và hiển thị quảng cáo pop-up làm phiền người dùng. Được phát hiện độc lập bởi hai công ty an ninh mạng, …

Cách check pass Facebook, lấy lại mật khẩu FB

 • Tác giả: thuthuat.taimienphi.vn
 • Ngày đăng: 03/09/2023
 • Đánh giá: 4.54 (322 vote)
 • Tóm tắt: II – Cách check pass Facebook ; Bước 1: · cach check pass facebook ; Bước 2: · cach check pass facebook nhanh nhat ; Bước 3: · cach check pass fb hieu qua ; Bước 4: …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Check pass Facebook là thủ thuật lấy lại mật khẩu Facebook trong trường hợp bạn không thể làm được điều đó bằng số điện thoại hoặc email, hay nó còn được hiểu là cách lấy lại tài khoản Facebook khi không truy cập được email hoặc số điện thoại di …

FB Password Hacker (Prank) APK dành cho Android

 • Tác giả: fb-password-hacker-prank.softonic.vn
 • Ngày đăng: 03/05/2023
 • Đánh giá: 4.2 (464 vote)
 • Tóm tắt: Facebook Password Hacker (Prank) là một ứng dụng thú vị cho phép bạn lừa bạn bè nghĩ rằng bạn có thể hack tài khoản Facebook của họ! Sau khi ra mắt, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Check pass Facebook là thủ thuật lấy lại mật khẩu Facebook trong trường hợp bạn không thể làm được điều đó bằng số điện thoại hoặc email, hay nó còn được hiểu là cách lấy lại tài khoản Facebook khi không truy cập được email hoặc số điện thoại di …
Xem thêm   Tổng hợp 5 iobit malware fighter là phần mềm gì tốt nhất, đừng bỏ lỡ

hack facebook người khác bằng điện thoại

 • Tác giả: tanduy.vn
 • Ngày đăng: 03/31/2023
 • Đánh giá: 4.15 (485 vote)
 • Tóm tắt: Bước 1: Đầu tiên tải phần mềm hack facebook bằng id vào máy tính. Với cách này bạn không thể hack online được cho nên vậy bắt buộc phải tải phần mềm này về. Sau …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với Hotmail: Bạn chỉ cần truy cập vào phần <Quản lý cài đặt tài khoản>. Sau đó điều hướng đến <Quản lý bí danh>. Sau cùng là phần nhập địa chỉ email của người dùng mà bạn muốn hack. Khi đó nó sẽ tự động liên kết với tài khoản của …

Hướng Dẫn Checkpass Facebook Bằng Token Mới Nhất 2018

 • Tác giả: anonyviet.com
 • Ngày đăng: 10/29/2022
 • Đánh giá: 3.92 (364 vote)
 • Tóm tắt: Checkpass Facebook là một hành động lấy cắp thông tin mật khẩu của người sử dụng mạng xã hội Facebook để trục lợi cá nhân hay dùng tài khoản đó để đi quảng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với Hotmail: Bạn chỉ cần truy cập vào phần <Quản lý cài đặt tài khoản>. Sau đó điều hướng đến <Quản lý bí danh>. Sau cùng là phần nhập địa chỉ email của người dùng mà bạn muốn hack. Khi đó nó sẽ tự động liên kết với tài khoản của …

6 Cách Hack Mật Khẩu Facebook, Phần Mềm Hack Nick Facebook

 • Tác giả: anonsecvn.blogspot.com
 • Ngày đăng: 02/13/2023
 • Đánh giá: 3.65 (521 vote)
 • Tóm tắt: Cách hack nick facebook 2018,hack pass mật khẩu facebook online,Phần mềm hack facebook mới nhất,Tải phần mềm lấy lại mật khẩu facebook,Ứng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với Hotmail: Bạn chỉ cần truy cập vào phần <Quản lý cài đặt tài khoản>. Sau đó điều hướng đến <Quản lý bí danh>. Sau cùng là phần nhập địa chỉ email của người dùng mà bạn muốn hack. Khi đó nó sẽ tự động liên kết với tài khoản của …

Phần Mềm checkpass Facebook Phone Hacking V2.0 được ra mắt! Chia sẻ free 1 tháng dùng thử cho AE!

 • Tác giả: tinhte.vn
 • Ngày đăng: 06/27/2022
 • Đánh giá: 3.45 (358 vote)
 • Tóm tắt: Phần Mềm checkpass Facebook Phone Hacking V2.0 được ra mắt! Chia sẻ free 1 tháng dùng thử cho AE! P N Trường. + Theo dõi. 21/02/2018 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với Hotmail: Bạn chỉ cần truy cập vào phần <Quản lý cài đặt tài khoản>. Sau đó điều hướng đến <Quản lý bí danh>. Sau cùng là phần nhập địa chỉ email của người dùng mà bạn muốn hack. Khi đó nó sẽ tự động liên kết với tài khoản của …

Files 32