Ngành công nghệ thông tin Việt Nam: Tăng trưởng gấp 300 lần là “câu chuyện thần kỳ”

Bệ phóng cho các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin

Ngày 28/4, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Sao Khuê, Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2023.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng: Kinh tế Việt Nam muốn phát triển nhanh và bền vững phải dựa vào kinh tế số

Năm 2003, Giải thưởng Sao Khuê lần đầu tiên được tổ chức, vinh danh những con người, những doanh nghiệp, những tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin và đặc biệt là các sản phẩm phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin xuất sắc.

Trong lần đầu tiên chỉ có 10 giải thưởng Sao Khuê được trao. Cá nhân đầu tiên được trao Giải thưởng Sao Khuê là Giáo sư Đặng Hữu, người đặt nền móng trong việc xây dựng và đề xuất Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa VIII ban hành Chỉ thị 58/CT-TW vào ngày 17/10/2000 với nội dung đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Năm 2003, ngành phần mềm, công nghệ thông tin Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển đầu tiên. Toàn ngành công nghệ thông tin có doanh thu chỉ vỏn vẹn khoảng hơn gần 500 triệu USD với khoảng 5.000 người.

Sau 20 năm, ngành công nghệ thông tin đã trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, đồng thời gánh vác sứ mệnh quan trọng – sứ mệnh chuyển đổi số quốc gia. Doanh thu ngành năm 2022 đạt 148 tỷ USD, với tổng nhân lực trên 1,2 triệu người, gấp 300 lần về doanh thu và gấp 240 lần về quy mô nhân lực.

Xem thêm   "Khoảnh khắc iPhone của AI đã đến”: Không phải OpenAI hay Microsoft, Nvidia mới là trung tâm trong cuộc cách mạng

Trong 20 năm qua, 1.546 Giải thưởng, Danh hiệu Sao Khuê đã được trao. Với những sáng tạo, nỗ lực không ngừng, Giải thưởng Sao Khuê luôn hòa chung nhịp đập của ngành công nghệ thông tin, chứng kiến sự lớn mạnh của các doanh nghiệp công nghệ thông tin, sự trưởng thành của các sản phẩm, ứng dụng, theo sát những chủ trương của Đảng, Chính phủ, thúc đẩy nhanh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của các tổ chức, doanh nghiệp, và cộng đồng.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập VINASA: Ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam đang ngày càng trưởng thành hơn

Trên hết, Giải thưởng Sao Khuê đã trở thành một kênh truyền thông, quảng bá hữu hiệu, làm bệ phóng cho rất nhiều thương hiệu phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam cả tại thị trường trong nước và tiến ra trường quốc tế.

Giải thưởng Sao Khuê đã gắn liền với hàng trăm sản phẩm, ứng dụng phần mềm, giải pháp, dịch vụ uy tín nhất trên thị trường như: AMIS, Sapo, Kiot Việt, Base.vn, Bravo, Zalo, Vietinbank efast, PamAir…; gắn liền với những tên tuổi của những doanh nghiệp đầu ngành phục vụ cơ quan tổ chức trong nước như MISA, FPT, Viettel, VNPT, FSI, Mobifone, VNG…; hay gắn liền với những thương hiệu thị trường quốc tế như: FPTSoftware, TMA, KMS, Rikkeisoft, Luvina, Fujinet, NTQ… Giải thưởng Sao Khuê như một chứng cho chất lượng và uy tín của các nền tảng, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin Việt Nam.

Xem thêm   Cách ngành công nghiệp tiền số ứng dụng AI

20 năm tăng trưởng gần 300 lần là câu chuyện thần kỳ

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập VINASA cho biết, ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam đang ngày càng trưởng thành hơn, các sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Sao Khuê giờ đây cần thể hiện vai trò liên kết mạnh mẽ trong công cuộc chuyển đổi số của đất nước.

Câu chuyện chuyển đổi số bây giờ không chỉ là hỗ trợ khách hàng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi công nghệ để số hóa, tối ưu hóa quy trình, hoạt động, mà phải là hợp tác với nhau, kết nối với nhau. hình thành các liên minh, liên kết chuyển đổi số giữa doanh nghiệp công nghệ thông tin với tổ chức, doanh nghiệp ở các ngành khác.

Dữ liệu lớn khi đó được hình thành. Bài toán lớn khi đó được xác định và giải quyết. Như vậy ta mới nhanh chóng có được: những mô hình kinh tế số, doanh nghiệp số mới; những mô hình quản trị số, tổ chức số mới. Đây mới là động lực mới cho sự phát triển của đất nước.”

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá, một giải thưởng qua được 20 năm phải là một giải thưởng có uy tín và có sức sống. Giải thưởng Sao Khuê đã đi qua 20 năm, vì vậy sức sống của nó thật là mạnh mẽ. Giải thưởng Sao Khuê có sức sống vì luôn bám sát cuộc sống, bám sát sự vận động, bám sát sự thay đổi của công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin.

Xem thêm   AI có thể thay đổi quy trình làm việc của nhiều doanh nghiệp

Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2023

Sức sống của Giải thưởng Sao Khuê là bắt nguồn từ sức sống của ngành công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam. 20 năm tăng trưởng gần 300 lần là câu chuyện thần kỳ chưa từng có ở nước nào. Chúng ta, những người hôm nay ngồi đây, đã có may mắn là một phần của sự thần kỳ đó, may mắn được sống trong giai đoạn thần kỳ đó và cũng góp phần tạo ra sự thần kỳ đó.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đặt nhiệm vụ, giải thưởng Sao Khuê phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, phải uy tín hơn nữa. Uy tín phải là thương hiệu chính của Sao Khuê. Uy tín của Sao Khuê cũng chính là uy tín của ngành công nghệ thông tin Việt Nam, của công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam.

Kinh tế Việt Nam muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải dựa vào kinh tế số. Kinh tế số phải trở thành động lực chính cho tăng trưởng nhanh và bền vững của Việt Nam. Kinh tế số phát triển với tốc độ 3-4 lần cao hơn tăng trưởng GDP, và sẽ chiếm tới 20-25% GDP vào năm 2025. Phát triển KTS đã trở thành chiến lược quốc gia.

Giải thưởng Sao Khuê đã có trọng tâm là kinh tế số. Giải thưởng Sao Khuê phải vinh danh những nền tảng, giải pháp tạo ra sự phát triển của kinh tế số, tức là nó phải trở thành động lực tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế. Là động lực để Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI này.

Nguồn: Cafef.vn

Files 32