Top 5 huong dan cai dat odoo tốt nhất, bạn nên biết

Duới đây là các thông tin và kiến thức về huong dan cai dat odoo hay nhất được tổng hợp bởi mvatoi.com.vn

Video huong dan cai dat odoo

Odoo là phần mềm quản trị doanh nghiệp mã nguồn mở (Open-source ERP software) nổi tiếng và được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới. Nó được tích hợp đầy đủ ứng dụng để phục vụ cho mọi nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp: Sales, Marketing, Finance, Inventory, Human Resource, Services, Productivity.

 • CRM (quản lý khách hàng)
 • e-Commerce (thương mại điện tử)
 • Website Builder (xây dựng website)
 • Inventory (quản lý tồn kho)
 • Accounting (kế toán)
 • Manufacturing (sản xuất)
 • Warehouse (quản lý kho)
 • Project Management (quản lý dự án)
 • … chi tiết xem thêm ở đây: Odoo all Apps

Ưu điểm của Odoo là bạn có thể tự cài đặt bản Community Edition lên máy chủ của mình để sử dụng miễn phí, không tốn bất kỳ chi phí nào. Một số ứng dụng đặc biệt yêu cầu phải trả phí hàng tháng ($4-8$/tháng tuỳ ứng dụng) như Accounting, Planning, Helpdesk, Marketing Automation, Quality,… nhưng số ứng dụng miễn phí là đủ dùng với các công ty vừa và nhỏ.

Bản thân mình sử dụng Odoo để quản lý hoá đơn xuất / nhập hàng hoá và quản lý tồn kho cho công ty nhỏ ở gia đình nền chỉ dùng các ứng dụng miễn phí: Inventory, Purchases, Sales. Nhờ có Odoo mà việc quản lý hàng hoá trở nên tiện lợi hơn rất nhiều.

Dưới đây là hướng dẫn cài đặt Odoo 14 – phiên bản mới nhất – lên Ubuntu 20.04. Thao tác hơi cài đặt hơi rối rắm nhiều bước nên mình ghi lại để sau này có cần thiết lập lại còn nhớ thao tác ra sao.

Odoo 14 có thể cài đặt lên máy thông qua Docker container, hoặc cài trực tiếp lên máy thông qua Python. Mình không rành Docker nên chọn cách cài đặt trực tiếp để sau này có vấn đề dễ xử lý hơn.

Yêu cầu cấu hình

Bạn có thể cài Odoo lên Dedicated Server / Cloud VPS hoặc lên máy ảo chạy trên Homelab ở nhà của bạn.

Cầu hình yêu cầu để cài Odoo như sau

 • Server trang bị tối thiểu 2GB RAM (cho 1 người sử dụng)
 • OS: Debian 9/10 hoặc Ubuntu 18.04/20.04
 • Open ports http (80), https (443) và ssh (22)
 • Quyền truy cập SSH với tài khoản sudo / root

Nếu càng nhiều người sử dụng Odoo cùng lúc, bạn cần phải trang bị thêm nhiều RAM cho server để tránh bị quá tải. Xem chi tiết ở đây.

Xem thêm   Top 5 hướng dẫn cài đặt iphone 5s tốt nhất, bạn nên biết

Chuẩn bị hệ thống

Trước tiên, càn phải cài đặt sẵn các package phụ trợ trước khi cài đặt Odoo.

sudo apt update sudo apt install git python3-pip build-essential wget python3-dev python3-venv python3-wheel libfreetype6-dev libxml2-dev libzip-dev libldap2-dev libsasl2-dev python3-setuptools node-less libjpeg-dev zlib1g-dev libpq-dev libxslt1-dev libldap2-dev libtiff5-dev libjpeg8-dev libopenjp2-7-dev liblcms2-dev libwebp-dev libharfbuzz-dev libfribidi-dev libxcb1-dev

Tạo System User

Odoo không cho phép chạy dưới tài khoản root vì lý do bảo mật. Do đó, cần phải tạo tài khoản mới để quản lý Odoo service.

sudo useradd -m -d /opt/odoo14 -U -r -s /bin/bash odoo14

Bạn có thể thay odoo14 bằng bất kỳ tên gì khác, nhưng ở bước kế tiếp cài đặt tài khoản PostgresSQL nhớ sử dụng cùng tên đó.

Cài đặt và cấu hình PostgreSQL

Odoo sử dụng PostgreSQL để quản lý cơ sở dữ liệu. Cài đặt PostgreSQL bằng lệnh sau

sudo apt install postgresql

Sau khi hoàn tất, tạo tiếp tài khoản PostgreSQL User cùng tên với tài khoản System User ở bước trước đó. Mình sử dụng luôn tên odoo14

sudo su – postgres -c “createuser -s odoo14”

Installing wkhtmltopdf

Để sử dụng tính năng in PDF trên Odoo, cần phải cài đặt thêm wkhtmltox package từ Github.

sudo wget <https://github.com/wkhtmltopdf/packaging/releases/download/0.12.6-1/wkhtmltox_0.12.6-1.bionic_amd64.deb>

Sau khi tải xong, cài đặt bằng lệnh

sudo apt install ./wkhtmltox_0.12.6-1.bionic_amd64.deb

Installing and Configuring Odoo 14

Đầu tiên, chuyển cli qua tài khoản odoo14

sudo su – odoo14

Tải Odoo 14 source code từ GitHub:

git clone <https://www.github.com/odoo/odoo> -depth 1 -branch 14.0 /opt/odoo14/odoo

Tạo môi trường ảo Python để cài và chạy Odoo

cd /opt/odoo14 python3 -m venv odoo-venv

Kích hoạt môi trường ảo

source odoo-venv/bin/activate

Cài đặt các module Python cần thiết để chạy Odoo

pip3 install wheel pip3 install -r odoo/requirements.txt

Sau khi cài đặt xong, tắt môi trường ảo bằng lệnh

deactivate

Tạo thư mục mới để lưu các addons cần cài đặt thêm sau này

mkdir /opt/odoo14/odoo-custom-addons

Thư mục này sẽ được thêm vào thông số addons_path sau. Thông số này sẽ được Odoo dùng để thiết lập danh sách các ứng dụng.

Đưa CLI quay lại sudo user

exit

Tạo file cấu hình cho odoo với nội dung như sau

sudo nano /etc/odoo14.conf [options] ; This is the password that allows database operations: admin_passwd = my_admin_passwd db_host = False db_port = False db_user = odoo14 db_password = False addons_path = /opt/odoo14/odoo/addons,/opt/odoo14/odoo-custom-addons workers = 1

Nhớ thay my_admin_passwd bằng mật khẩu của bạn để bảo đảm bảo mật.

Tạo Systemd Unit

Để thiết lập Odoo chạy dưới dạng service nền trên Ubuntu, cần tạo file service unit với tên gọi odoo14.service bằng lệnh sau

Xem thêm   Top 4 hướng dẫn cài đặt và crack coreldraw x6 hay nhất, đừng bỏ lỡ

sudo nano /etc/systemd/system/odoo14.service

Thêm đoạn này vào

[Unit] Description=Odoo14 Requires=postgresql.service After=network.target postgresql.service [Service] Type=simple SyslogIdentifier=odoo14 PermissionsStartOnly=true User=odoo14 Group=odoo14 ExecStart=/opt/odoo14/odoo-venv/bin/python3 /opt/odoo14/odoo/odoo-bin -c /etc/odoo14.conf StandardOutput=journal+console [Install] WantedBy=multi-user.target

Chạy tiếp lệnh sau để kích hoạt

sudo systemctl daemon-reload

Để Odoo service tự động chạy mỗi khi khởi động Ubuntu, gõ tiếp

sudo systemctl enable -now odoo14

Xác nhận Odoo đang chạy

sudo systemctl status odoo14

Nếu Odoo service đang hoạt động trơn tru, bạn sẽ nhận được kết quả tương tự như sau

● odoo14.service – Odoo14 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/odoo14.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Sun 2021-08-15 12:45:04 UTC; 54min ago

Bạn có thể kiểm tra log của Odoo service bằng lệnh

sudo journalctl -u odoo14

Chạy thử Odoo

Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ

http://<IP_address>:8069

Nếu bạn làm đúng theo hướng dẫn, màn hình sẽ hiển thị ra như sau

Bạn cài đặt theo các yêu cầu trên màn hình là xong. Odoo đã sẵn sàng phục vụ.

Cấu hình Nginx truy cập Odoo thông qua SSL

Cáu hình mặc định của Odoo chỉ hỗ trợ tải trên giao thức HTTP. Để tăng khả năng bảo mật, bạn nên cài đặt thêm Nginx làm Reserve Proxy, kèm thêm Let’s Encrypt SSL để có thể truy cập Odoo thông qua domain với giao thức HTPS.

Đa số các hướng dẫn trên mạng sẽ yêu cầu bạn cài đặt trực tiếp Nginx lên máy chủ sau đó tạo file cấu hình conf cho Odoo. Mình không làm cách này vì vừa rối rắm vừa khó quản lý. Thay vào đó mình sử dụng Nginx Proxy Manager để quản lý Reverse Proxy cho tiện lợi.

Top 5 huong dan cai dat odoo tổng hợp bởi Files32.com

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Odoo 15 trên nền tảng Windows

 • Tác giả: izisolution.vn
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 4.62 (429 vote)
 • Tóm tắt: Phần mềm Odoo sẽ tự động mở trình duyệt và hiện lên trang “Create database” như hình. Bạn chỉ cần nhập các thông tin như bảng để bắt đầu sử dụng. Như vậy, bạn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bấm vào Download cho nền tảng Windows. Odoo Community là phiên bản cộng đồng, download miễn phí. Odoo Enterprise là phiên bản tuỳ chỉnh, cần trả phí. Ở đây, IZISolution hướng dẫn cài đặt Odoo 15 với phiên bản Community. Xem thêm: Bật mí các tính …

Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP miễn phí Odoo

 • Tác giả: biz24h.vn
 • Ngày đăng: 01/26/2023
 • Đánh giá: 4.53 (388 vote)
 • Tóm tắt: Chuẩn bị máy chủ cài Odoo · Cài đặt Odoo trên máy Windows · Cài đặt odoo trên máy chủ Linux · Hướng dẫn cài đặt phần mềm Odoo · Cài đật mật khẩu …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) Sử dụng cmd Mở cmd, đăng nhập vào vps với lệnh ssh root@<209.97.x.x> và nhập mật khẩu. Thay 209.97.x.x bằng IP của VPS bạn đã tạo. Để khởi động cửa sổ Command bạn nhấn tổ hợp phí Windows + R và gõ chữ cmd vào hội hội thoại …

IT Blog

 • Tác giả: oneit.com.vn
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 4.22 (208 vote)
 • Tóm tắt: Hôm nay OneIT sẽ hướng dẫn thêm các bạn một cách cài đặt Odoo cho các bạn nào là fan của Windows. Đầu tiên các bạn vào đường link sau và …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) Sử dụng cmd Mở cmd, đăng nhập vào vps với lệnh ssh root@<209.97.x.x> và nhập mật khẩu. Thay 209.97.x.x bằng IP của VPS bạn đã tạo. Để khởi động cửa sổ Command bạn nhấn tổ hợp phí Windows + R và gõ chữ cmd vào hội hội thoại …
Xem thêm   Top 4 hướng dẫn cài đặt nút home ảo hay nhất, bạn nên biết

Odoo là gì? Hướng dẫn cài đặt Odoo trên Ubuntu 22.04

 • Tác giả: vinasupport.com
 • Ngày đăng: 04/29/2022
 • Đánh giá: 4.12 (562 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn cài đặt Odoo trên Ubuntu 22.04 · sudo apt -y install postgresql · sudo systemctl status postgresql · sudo systemctl start postgresql …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhân dịp tham gia vào dự án phát triển phần mềm Odoo ERP cho doanh nghiệp, mà tìm trên mạng thấy có quá ít tài liệu, bài viết về Odoo .Nên mình viết bài này, để giúp các bạn overview về odoo – phần mềm thương mại ERP, CRM khá nổi tiếng. Đồng thời …

Cài đặt Odoo Community

 • Tác giả: sql.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/13/2022
 • Đánh giá: 3.92 (497 vote)
 • Tóm tắt: Odoo Community (Odoo ERP, Open ERP, Odoo CRM): phần mềm quản trị doanh nghiệp mã nguồn mở, hướng dẫn tải và cài đặt trên Windows 10.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhân dịp tham gia vào dự án phát triển phần mềm Odoo ERP cho doanh nghiệp, mà tìm trên mạng thấy có quá ít tài liệu, bài viết về Odoo .Nên mình viết bài này, để giúp các bạn overview về odoo – phần mềm thương mại ERP, CRM khá nổi tiếng. Đồng thời …

Files 32