Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng huyện Hòa Vang phát triển trong thời kỳ mới

ĐNO – Sáng 11-5, phát biểu tại Tọa đàm “Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng huyện Hòa Vang phát triển trong thời kỳ mới”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các tham luận, các ý kiến gợi mở, định hướng vấn đề ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng huyện Hòa Vang phát triển trong thời kỳ mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm. Ảnh: THÀNH LÂN Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm. Ảnh: THÀNH LÂN

Đồng thời cho rằng các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học đã mở ra nhiều ý tưởng, định hướng và một số giải pháp mang tính khoa học. Với 5 nhóm vấn đề được bàn thảo, nghiên cứu, đánh giá trên cơ sở khoa học sẽ giúp thành phố nói chung, huyện Hòa Vang nói riêng có định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong thời gian tới là hết sức cần thiết để phát triển huyện Hòa Vang thành đô thị, theo đúng Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 7-7-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để hướng tới xây dựng huyện Hòa Vang trở thành một đô thị sinh thái, giàu bản sắc của thành phố, đồng thời thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương cùng các định hướng của thành phố về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang trong thời kỳ mới, nhất là việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ.

Theo đó, đề nghị HĐND, Ban Cán sự đảng thành phố phối hợp rà soát, đánh giá một cách tổng thể việc cụ thể hóa, tính hiệu quả của các nghị quyết, cơ chế, chính sách đã được ban hành. Thành phố đã hỗ trợ ra sao, đặc biệt là phát hiện tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, và xem đây là nội dung sơ kết đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 7-7-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem thêm   Microsoft hậu thuẫn nhóm công nghệ thúc đẩy quy định về AI: 4 tiêu chí vàng

Đối với các nhóm vấn đề mà các chuyên gia, nhà khoa học đề ra tại buổi tọa đàm, Bí thư Thành ủy đề nghị, Ban cán sự đảng UBND thành phố, chỉ đạo UBND thành phố, UBND huyện Hòa Vang và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu, và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tham mưu cho các cấp thẩm quyền, xem xét triển khai thời gian tới.

Trong đó, tập trung triển khai có hiệu quả đề án chuyển đổi số trên địa bàn, tiến tới việc số hóa dữ liệu đất đai, để phục vụ công tác quy hoạch, quản lý đô thị… nghiên cứu giải pháp tổng thể, và có lộ trình đầu tư hệ thống thu gom xử lý chất thải, trước mắt là nước thải, rác thải ở các khu dân cư, nhằm bảo đảm an toàn nguồn nước cho thành phố…

Có cơ chế khuyến khích các mô hình, xây dựng bản đồ số các tác động của thiên tai, cũng như quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sử dụng các khu đất sau khai thác khoáng sản, rà soát các khu đất sạch, ưu tiên nghiên cứu chuyển giao các nghiên cứu khoa học phù hợp với mô hình và quy mô đất đai của huyện Hòa Vang…đối với lĩnh vực du lịch thương mại, xây dựng các phần mềm để giới thiệu quảng bá các sản phẩm trên địa bàn.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang cần chủ động tiếp thu các ý kiến tham luận, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, đề án, kế hoạch của thành phố. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, kịp thời báo cáo UBND thành phố, xem xét tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc trong cơ chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình phát triển nói chung, và quá trình ứng dụng khoa học công nghệ của huyện nói riêng.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị huyện Hòa Vang xem xét thảo luận, nghiên cứu để ban hành nghị quyết về việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng huyện Hòa Vang phát triển xanh bền vững trong thời kỳ mới…

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết huyện Hòa Vang có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh đối với thành phố; có vai trò vệ tinh, với nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển, nhất là dư địa về đất đai chiếm 75% diện tích đất liền toàn thành phố.

Xem thêm   Công nghệ Trung Quốc ngộp thở vì đòn trừng phạt của Mỹ

Do vậy, việc đầu tư phát triển huyện Hòa Vang luôn được Ban Thường vụ Thành ủy đặt biệt quan tâm, thể hiện qua việc trong vòng 5 năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 2 nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển Hòa Vang.

Chính vì vậy, trong những năm qua, các cấp, các ngành thành phố đã phối hợp, tập trung ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang. Nhờ đó, huyện Hòa Vang đã có bước phát triển rõ nét, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ.

Nông nghiệp phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, phục vụ đô thị, du lịch; việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào các ngành, lĩnh vực được quan tâm, nhất là bối cảnh thích nghi với Covid-19, ứng dụng khoa học công nghệ trên lĩnh vực giáo dục, y tế đã mang lại một số kết quả tích cực…

Tuy nhiên, hiện nay huyện Hòa Vang vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: quy mô kinh tế còn nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chưa có nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, mang bản sắc riêng. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mặt bằng chung của thành phố. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch còn nhiều bất cập, chưa theo kịp yêu cầu phát triển…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu khai mạc buổi tọa đàm. Ảnh: THÀNH LÂN Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: THÀNH LÂN

Vì vậy, buổi tọa đàm hôm nay, thành phố gợi mở một số vấn đề để trao đổi, chia sẻ như cần làm gì để giải quyết bài toán là thực hiện quy hoạch, quản lý tốt quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng, đô thị huyện đồng bộ, bảo đảm tính kết nối theo hướng bền vững, phù hợp với quy hoạch chung của thành phố.

Cần giải pháp, ứng dụng khoa học kỹ thuật nào trong quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, nhất là tài nguyên đất đai, rừng, khoáng sản và nguồn nước trên địa bàn huyện, định hướng phát triển ngành nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP chất lượng cao.

Xem thêm   Marvel gây tranh cãi khi sử dụng AI để sản xuất phim mới

Bên cạnh đó, định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện phục vụ sản xuất kinh doanh theo hướng khu, cụm công nghiệp sinh thái; chính sách phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao…

Các giải pháp nào về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm hình thành xã hội số, công dân số trong bối cảnh mặt bằng dân trí huyện Hòa Vang hiện nay chưa đồng đều; nhiều khu vực dân cư có đời sống còn khó khăn…

Báo cáo đề dẫn tại tọa đàm, TS. Võ Công Trí, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh huyện Hòa Vang phát triển, Đà Nẵng sẽ phát triển.

Phát triển huyện Hòa Vang là phải đặt trong tổng thể phát triển của thành phố; có sự kết nối chặt chẽ với khu vực và địa phương lân cận của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; dựa trên việc khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh của huyện, nhất là về đất đai, vị trí địa chiến lược, điều kiện địa hình, thổ nhưỡng và văn hóa địa phương.

Đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang phát triển bền vững, có bản sắc riêng, phù hợp với quy hoạch chung thành phố; phát triển đô thị đặt trong mối quan hệ hài hòa của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với giữ gìn hình ảnh nông nghiệp, nông thôn truyền thống, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn.

Mục đích của tọa đàm là đánh giá các thành tựu và hạn chế, thuận lợi và khó khăn trong xây dựng và phát triển Hòa Vang những năm qua; lắng nghe ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học về nhiệm vụ, giải pháp phát triển Hòa Vang trong thời kỳ mới.

Trong đó, coi việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ là đột phá để thúc đẩy huyện Hòa Vang phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, logistics, dịch vụ du lịch sinh thái, nông nghiệp chất lượng cao của thành phố; phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp; ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin; thương mại, dịch vụ, logistics; nông nghiệp chất lượng cao…

THÀNH LÂN

Nguồn: Báo Đà Nẵng điện tử

Files 32