Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đảng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử cho đảng viên tại hội nghị tập huấn ngày 29/3/2023.

Hiện nay, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp ần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến phát triển công nghệ thông tin (CNTT) và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động của toàn xã hội, trong đó có hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội.

Thời gian gần đây, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước được triển khai thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin, văn bản giữa các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, nhu cầu tiếp cận tài liệu, thông tin để phục vụ cho nhiệm vụ công tác, nghiên cứu, học tập của cán bộ, đảng viên ngày càng cao theo hướng thuận tiện, linh hoạt, tiết kiệm thời gian, chi phí trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, hiện nay số lượng sản phẩm, dịch vụ CNTT phục vụ công tác Đảng chưa nhiều, chưa đáp ứng kịp yêu cầu của cán bộ, đảng viên, nhất là các nội dung liên quan đến việc triển khai, học tập nghị quyết của Đảng, sinh hoạt đảng vẫn còn thực hiện theo cách thức cũ, việc ứng dụng CNTT còn hạn chế, tốn nhiều thời gian, công sức, chi phí văn bản. Đồng thời, khó theo dõi kiểm soát chất lượng việc học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, kết luận… của Đảng, sinh hoạt đảng của các đảng viên và tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh.

Chính vì vậy, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có việc “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị – xã hội”. Do vậy, việc xây dựng Đề án Sổ tay đảng viên điện tử vừa để cụ thể hóa nghị quyết, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác Đảng, đặc biệt là công tác tuyên truyền, triển khai, học tập chính trị của đảng viên ở các tổ chức đảng.

Xem thêm   Giúp người dân sử dụng công nghệ số

Triển khai thực hiện phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử là việc làm cần thiết trong tình hình hiện nay, giúp tiết kiệm thời gian, công sức của cán bộ, đảng viên trong tham gia học tập chính trị và sinh hoạt Đảng, được tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, chủ động từ các nguồn thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng cung cấp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập chính trị của đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng của các tổ chức đảng thông qua việc quản lý, điều hành các chuyên mục (Module) của phần mềm.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Đề án Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn thí điểm sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử cho khoảng 800 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và đảng viên thuộc Đảng bộ xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành.

Qua lớp tập huấn, hầu hết các học viên đều cho rằng, hiện nay có rất nhiều phần mềm phục vụ cho quá trình xử lý văn bản, cải cách hành chính, tuy nhiên chưa có phần mềm chuyên dụng dành cho công tác sinh hoạt đảng, học tập nghị quyết và tiếp cận văn bản cho đại bộ phận cán bộ, đảng viên. Do vậy, học viên đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo Đề án trong việc xây dựng các tính năng của phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử, phần mềm này đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, đảng viên trong việc cải cách thủ tục hành chính trong tổ chức và sinh hoạt đảng trong thời gian tới, cũng như thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị – xã hội”.

Xem thêm   Đầu tư thật dễ khi có AI

Theo Ban Chỉ đạo Đề án Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh, sau khi các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hoàn thành việc tạo tài khoản cho cán bộ, đảng viên trước ngày 15/4/2023 theo chỉ đạo và vận hành thử nghiệm các tiện ích của phần mềm, đóng góp ý kiến về các chức năng, về phân quyền việc khai thác và sử sụng phần mềm theo đường link mà Ban Chỉ đạo Đề án đưa ra, Ban Chỉ đạo Đề án tổ chức cuộc họp, lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo để thống nhất điều chỉnh, bổ sung phần mềm theo ý kiến đóng góp của các đơn vị và hoàn thành việc bổ sung, chỉnh sửa. Riêng việc tập huấn sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử cho đảng viên các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy hoàn thành trong tháng 5/2023, tháng 6/2023 vận hành toàn bộ các tiện ích của phần mềm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tạo thí điểm mục trắc nghiệm sau học tập nghị quyết của Trung ương, của tỉnh vào tháng 7/2023 và triển khai rộng rãi vào tháng 9/2023.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Đề án Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh, việc cập nhật danh sách (tạo tài khoản) cán bộ, đảng viên đến ngày 10/5/2023, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã nhập 5.979/6.083 tài khoản (đạt 98,29%) và đảng viên thuộc Đảng bộ xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành nhập được 453/453 tài khoản (đạt 100%).

Riêng tập huấn sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử cho đảng viên các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy được tập trung triển khai vào cuối tháng 5/2023, đến thời điểm này, đã nhập được 8.737 hồ sơ đảng viên các đảng bộ cấp huyện lên phần mềm.

Xem thêm   Quán quân Alumni Awards đam mê kiến trúc công nghệ cao

Triển khai thực hiện Sổ tay đảng viên điện tử nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đẩy mạnh việc chuyển đổi số một cách toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ cán bộ, đảng viên; quản lý chất lượng học tập chính trị của Đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể là, số hóa việc quản lý hồ sơ đảng viên, thống kê được cán bộ, đảng viên ở từng cấp ủy theo những thông tin cơ bản. Giúp cán bộ, đảng viên cập nhật kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh, đảng bộ cấp huyện và tương đương. Đa dạng hóa các hình thức cung cấp tài liệu học tập chính trị (phát huy dạng tài liệu đa phương tiện nghe, nhìn trực quan).

Quản lý học tập chính trị của cán bộ, đảng viên; việc tổ chức sinh hoạt chi bộ của tổ chức đảng một cách chủ động; Đảng ủy cấp trên được phép kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên một cách chủ động, linh hoạt. Theo dõi việc ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận… của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới.

Ban Chỉ đạo Đề án cũng kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cử từ 01 – 02 cán bộ phụ trách việc cập nhật thường xuyên, kịp thời văn bản chỉ đạo điều hành, các nghị quyết của cấp mình lên phần mềm để đảng viên tiếp cận văn bản một cách nhanh chóng; phân công cán bộ phụ trách việc triển khai học tập nghị quyết, sinh hoạt chi bộ trên phần mềm của các đơn vị thuộc đảng bộ mình.

Bài, ảnh: KIM LOAN

Nguồn: Báo Trà Vinh

Files 32