Đà Nẵng đã quy hoạch ba vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Báo cáo của Thành phố Đà Nẵng về tình hình thu hút đầu tư hạ tầng khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho thấy, Thành phố đã quy hoạch phân khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, diện tích khoảng 2.986ha.

Thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỷ lệ 1/2.000. Hiện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn là chủ đầu tư nhiệm vụ quy hoạch.

Về tình hình thu hút đầu tư, theo UBND TP.Đà Nẵng, đến nay đã có 3 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, diện tích 65,9 ha.

Cụ thể Vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn Hoà Khương – Hoà Phong, diện tích 16,2 ha; Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hoà Phú, diện tích 20,9 ha và Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hoà Khương, diện tích 28,8 ha. Cả 3 Vùng được khớp nối quy hoạch phân khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy hoạch chung Thành phố.

Đối với 3 vùng này, TP.Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương dùng nguồn ngân sách thành phố đề đầu tư hạ tầng kỹ thuật đến hàng rào dự án và không thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng.

Theo đó, Dự án Hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn ứng dụng công nghệ cao xã Hoà Phú đã phê duyệt chủ trương đầu tư, hiện Sở Xây dựng đang thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án. Dự kiến triển khai thi công và hoàn thành đầu tư năm 2023.

Xem thêm   Tác vụ AI khiến siêu máy tính mạnh nhất thế giới mất tới 5 năm để xử lý, máy tính lượng tử chỉ tốn 1 giây

Dự án Hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn ứng dụng công nghệ cao xã Hoà Khương – Hoà Phong đã phê duyệt chủ trương đầu tư; dự kiến hoàn thành đầu tư xây dựng năm 2024.

Hiện có nhiều nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào các vùng nông nghiệp công nghệ cao ở Đà Nẵng. Trong đó có 3 doanh nghiệp liên hệ báo cáo dự án.

Công ty cổ phần Y khoa Bác sỹ Gia đình với dự án “Nông trại sạch kết hợp với sinh thái Family Farm, quy mô 20,9 ha tại vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hoà Phú.

Công ty cổ phần Eximline Jsc với dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch trải nghiệm quy mô 16,2 ha tài vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hoà Khương – Hoà Phong.

Công ty TNHH tư vấn và kiến tạo cảnh quan VietPark với dự án Xây dựng trang trại hoa, cây cảnh ứng dụng công nghệ cao quy mô 10 ha tại vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hoà Khương – Hoà Phong.

Ngoài ra, có 2 doanh nghiệp khác xin chủ trương lập dự án tại các vùng nông nghiệp công nghệ cao.

Tuy nhiên, theo UBND TP.Đà Nẵng, do các Vùng chưa được giải phóng mặt bằng, các thủ tục pháp lý đất đai có nhiều vướng mắc, khó khăn nên hầu hết các nhà đầu tư chưa tiếp cận được.

Xem thêm   4 ứng dụng công nghệ tuyệt vời dành cho chuyến đi phượt bằng xe đạp

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu năm 2023, sẽ hình thành 1 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo động lực, thu hút đầu tư.

Về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, hai năm 2021 – 2022 Thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ hơn 5,3 tỷ đồng cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn kinh phí để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp. Năm 2023, ngân sách TP.Đà Nẵng đã bố trí 5 tỷ đồng để thực hiện chính sách này.

Nguồn: tinnhanhchungkhoan

Files 32