Top 6 công thức xác suất lớp 11 hot nhất hiện nay

Duới đây là các thông tin và kiến thức về công thức xác suất lớp 11 hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Video công thức xác suất lớp 11

Ví dụ 1:

Bộ bài tú – lơ khơ có 52 quân bài. Rút ngẫu nhiên ra 4 quân bài. Tìm xác suất của các biến cố:

A: “Rút ra được tứ quý K ‘’.

B: “4 quân bài rút ra có ít nhất một con Át”.

C: “4 quân bài lấy ra có ít nhất hai quân bích’’.

Hướng dẫn giải:

Ta có số cách chọn ngẫu nhiên 4 quân bài là: (C_{52}^4 = 270725)

Suy ra (n(Omega ) = 270725)

Vì bộ bài chỉ có 1 tứ quý K nên ta có (n(A) = 1)

Vậy (P(A) = frac{1}{{270725}}).

Vì có (C_{48}^4) cách rút 4 quân bài mà không có con Át nào,

suy ra (N(b) = C_{52}^4 – C_{48}^4)( Rightarrow P(B) = frac{{15229}}{{54145}}).

Vì trong bộ bài có 13 quân bích, số cách rút ra bốn quân bài mà trong đó số quân bích không ít hơn 2 là: (C_{13}^2.C_{39}^2 + C_{13}^3C_{39}^1 + C_{13}^4.C_{39}^0 = 69667)

Suy ra (n(C) = 69667 Rightarrow P(C) = frac{{5359}}{{20825}}).

Ví dụ 2:

Trong một chiếc hộp có 20 viên bi, trong đó có 8 viên bi màu đỏ, 7 viên bi màu xanh và 5 viên bi màu vàng. Lấy ngẫu nhiên ra 3 viên bi. Tìm xác suất để:

a)3 viên bi lấy ra đều màu đỏ

b) 3 viên bi lấy ra có không quá hai màu.

Hướng dẫn giải:

Gọi biến cố A :“ 3 viên bi lấy ra đều màu đỏ”

B : “3 viên bi lấy ra có không quá hai màu”

Số các lấy 3 viên bi từ 20 viên bi là: (C_{20}^3) nên ta có: (left| Omega right| = C_{20}^3 = 1140)

a) Số cách lấy 3 viên bi màu đỏ là: (C_8^3 = 56) nên (left| {{Omega _A}} right| = 56)

Do đó: (P(A) = frac{{left| {{Omega _A}} right|}}{{left| Omega right|}} = frac{{56}}{{1140}} = frac{{14}}{{285}}).

b) Ta có:

( bullet ) Số cách lấy 3 viên bi chỉ có một màu: (C_8^3 + C_7^3 + C_5^3 = 101)

( bullet ) Số các lấy 3 viên bi có đúng hai màu

Đỏ và xanh: (C_{15}^3 – left( {C_8^3 + C_7^3} right))

Xem thêm   Tổng hợp 4 công thức bánh cuộn tốt nhất

Đỏ và vàng: (C_{13}^3 – left( {C_8^3 + C_5^3} right))

Vàng và xanh: (C_{12}^3 – left( {C_5^3 + C_7^3} right))

Nên số cách lấy 3 viên bi có đúng hai màu:

(C_{15}^3 + C_{13}^3 + C_{12}^3 – 2left( {C_8^3 + C_7^3 + C_5^3} right) = 759)

Do đó: (left| {{Omega _B}} right| = 860). Vậy (P(B) = frac{{left| {{Omega _B}} right|}}{{left| Omega right|}} = frac{{43}}{{57}}).

Ví dụ 3:

Một con súc sắc không đồng chất sao cho mặt bốn chấm xuất hiện nhiều gấp 3 lần mặt khác, các mặt còn lại đồng khả năng. Tìm xác suất để xuất hiện một mặt chẵn.

Hướng dẫn giải:

Gọi ({A_i}) là biến cố xuất hiện mặt (i) chấm ((i = 1,2,3,4,5,6))

Ta có (P({A_1}) = P({A_2}) = P({A_3}) = P({A_5}) = P({A_6}) = frac{1}{3}P({A_4}) = x)

Do (sumlimits_{k = 1}^6 {P({A_k}) = 1 Rightarrow 5x + 3x = 1 Rightarrow x = frac{1}{8}} )

Gọi A là biến cố xuất hiện mặt chẵn, suy ra (A = {A_2} cup {A_4} cup {A_6})

Vì cá biến cố ({A_i}) xung khắc nên:

(P(A) = P({A_2}) + P({A_4}) + P({A_6}) = frac{1}{8} + frac{3}{8} + frac{1}{8} = frac{5}{8}.)

Ví dụ 4:

Xác suất sinh con trai trong mỗi lần sinh là 0,51 .Tìm các suất sao cho 3 lần sinh có ít nhất 1 con trai.

Hướng dẫn giải:

Gọi A là biến cố ba lần sinh có ít nhất 1 con trai, suy ra (overline A ) là xác suất 3 lần sinh toàn con gái.

Gọi ({B_i}) là biến cố lần thứ i sinh con gái ((i = 1,2,3))

Suy ra (P({B_1}) = P({B_2}) = P({B_3}) = 0,49)

Ta có: (overline A = {B_1} cap {B_2} cap {B_3})

( Rightarrow Pleft( A right) = 1 – Pleft( {overline A } right) = 1 – Pleft( {{B_1}} right)Pleft( {{B_2}} right)Pleft( {{B_3}} right) = 1 – {left( {0,49} right)^3} approx 0,88.)

Top 6 công thức xác suất lớp 11 tổng hợp bởi Files32.com

Công Thức Tính Tổ Hợp Xác Suất Và Các Dạng Bài Tập

 • Tác giả: vuihoc.vn
 • Ngày đăng: 03/11/2023
 • Đánh giá: 4.6 (343 vote)
 • Tóm tắt: Tổ hợp xác suất là phần kiến thức quan trọng trong chương trình toán THPT. Trong đó, các công thức tính tổ hợp xác suất khá phức tạp.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Gọi A là biến cố số được chọn có chữ số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng trăm. Khi đó ta có 3 bộ số thỏa mãn biến cố A là: $bar{1b2}, bar{2b4}, bar{3b6}$ và trong mỗi bộ thì b có 5 cách chọn nên có 3.5 = 15 (số). Các kết quả có lợi cho biến cố A …

Trọn bộ công thức tính xác suất đầy đủ, chi tiết nhất – Toán lớp 11

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 4.49 (420 vote)
 • Tóm tắt: Trọn bộ công thức tính xác suất đầy đủ, chi tiết nhất | Toán lớp 11 – Trọn bộ các dạng bài tập Toán lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 giúp học sinh biết cách giải …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Gọi A là biến cố số được chọn có chữ số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng trăm. Khi đó ta có 3 bộ số thỏa mãn biến cố A là: $bar{1b2}, bar{2b4}, bar{3b6}$ và trong mỗi bộ thì b có 5 cách chọn nên có 3.5 = 15 (số). Các kết quả có lợi cho biến cố A …

Post navigation

 • Tác giả: nguyentheanh.com
 • Ngày đăng: 10/22/2022
 • Đánh giá: 4.38 (334 vote)
 • Tóm tắt: CÔNG THỨC TỔ HỢP XÁC SUẤT LỚP 11 · Công thức tổ hợp xác suất lớp 11 gồm có 2 phần lớn: Phần A – Công thức về kiến thức phần Tổ hợp lớp 11; Phần B …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Gọi A là biến cố số được chọn có chữ số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng trăm. Khi đó ta có 3 bộ số thỏa mãn biến cố A là: $bar{1b2}, bar{2b4}, bar{3b6}$ và trong mỗi bộ thì b có 5 cách chọn nên có 3.5 = 15 (số). Các kết quả có lợi cho biến cố A …
Xem thêm   Top 4 công thức làm bánh mì bằng máy panasonic hay nhất

Lý thuyết xác suất và biến cố

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 12/14/2022
 • Đánh giá: 4.01 (280 vote)
 • Tóm tắt: Định nghĩa cổ điển của xác suất. Giả sử A A là biến cố liên quan đến phép thử T T và phép thử T T có một số hữu hạn kết quả có thể có, đồng khả năng.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hai biến cố (liên quan đến cùng một phép thử) là độc lập với nhau khi và chỉ khi việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không làm ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia (nói cách khác là không làm ảnh hưởng đến khả năng xảy ra của biến …

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 02/12/2023
 • Đánh giá: 3.9 (387 vote)
 • Tóm tắt: Giả sử A và B là hai biến cố tùy ý cùng liên quan đến một phép thử. … Ta nói hai biến cố A và B độc lập nếu sự xảy ra (hay không xảy ra) của A không làm ảnh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hai biến cố (liên quan đến cùng một phép thử) là độc lập với nhau khi và chỉ khi việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không làm ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia (nói cách khác là không làm ảnh hưởng đến khả năng xảy ra của biến …

Các cách tính tổ hợp xác suất – Chi tiết và Dễ nhớ

 • Tác giả: kienguru.vn
 • Ngày đăng: 09/27/2022
 • Đánh giá: 3.67 (530 vote)
 • Tóm tắt: 2 – Công thức tính xác suất Xác xuất chính là một số nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Trong đó, nói cách khác 0 biểu thị sự bất khả thi của sự kiện …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổ hợp chính là cách chọn lựa ra những phần tử từ một nhóm nhưng không phân biệt thứ tự. Tổ hợp chập k của n phần tử là một tập con của tập hợp mẹ chứa n phần tử đó. Phần tử con này sẽ gồm k phần tử riêng biệt thuộc S và sẽ không sắp xếp theo đúng …

Files 32