Top 6 công thức tính xác suất tốt nhất, đừng bỏ lỡ

Duới đây là các thông tin và kiến thức về công thức tính xác suất hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

1. Các công thức tính tổ hợp

1.1. Tổ hợp lặp

Cho tập $left { A= a_{1}; a_{2};…;a_{n} right }$ và số tự nhiên K bất kỳ. Một tổ hợp lặp chập k của n phần tử là một hợp gồm k phần tử, trong đó mỗi phần tử là một trong n phần tử của A.

Số tổ hợp lặp chập k của n phần tử:

$bar{C_{n}^{k}} = C_{n+k-1}^{k} + C_{n+k-1}^{m-1}$

1.2. Tổ hợp không lặp

Cho tập A gồm n phần tử. Mỗi tập con gồm $(1 leq k leq n)$ phần tử của A được gọi là 1 tổ hợp chập k của n phần tử.

Số các tổ hợp chập k của n phần tử:

$C_{n}^{k} = frac{A_{n}^{k}}{k!} = frac{n!}{k!(n-k)!}$

Quy ước: $C_{n}^{0}=1$

Tính chất:

$C_{n}^{0} = C_{n}^{n} = 1; C_{n}^{k} = C_{n}^{n-k}; C_{n}^{k} = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^{k}; C_{n}^{k} = frac{n-k+1}{k}C_{n}^{k-1}$

2. Các công thức tính xác suất

$P(A)= frac{n(A)}{n(Omega)}$

Trong đó:

 • n(A): là phần tử của tập hợp A, cũng chính là số các kết quả có thể có của phép thử T thuận lợi cho biến Q

 • n($Omega$): là số phân tử của không gian mẫu $Omega$ cũng chính là số các kết quả có thể có của phép thử T

Ngoài ra khi giải bài toán xác suất các em sẽ phải vận dụng một số công thức về tính chất của xác suất:

 1. $P(oslash) = 0, P(Omega) = 1$

 2. $0leq Pleq 1$

 3. $P(bar{A}) = 1 – P(A) $

 4. $P(A cup B)= P(A) + P(B)$

 5. $P(A . B) = P(A) . P(B) Leftrightarrow$ A và B độc lập

3. Một số bài tập về tổ hợp xác suất từ cơ bản đến nâng cao (có lời giải)

Sau khi nắm được lý thuyết tổ hợp xác suất và các công thức thì các em hãy tham khảo thêm một số bài tập dưới đây nhé!

Câu 1: Một hộp chứa 4 quả cầu màu đỏ, 5 quả cầu màu xanh và 7 quả cầu màu vàng. Lấy ngẫu nhiên cùng lúc ra 4 quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất sao cho 4 quả cầu được lấy ra có đúng một quả cầu màu đỏ và không quá hai quả cầu màu vàng.

Giải:

Số cách lấy ra 4 quả cầu bất kỳ từ 16 quả là C164

Gọi A là biến cố “4 quả lấy được có đúng một quả cầu màu đỏ và không quá hai quả màu vàng”. Ta xét ba khả năng sau:

– Số cách lấy 1 quả đỏ, 3 quả xanh là: $C_{4}^{1}.C_{5}^{3}$

– Số cách lấy 1 quả đỏ, 2 quả xanh, 1 quả vàng là: $C_{4}^{1}.C_{5}^{2}.C_{7}^{1}$

– Số cách lấy 1 quả đỏ, 1 quả xanh, 2 quả vàng là: $C_{4}^{1}.C_{5}^{1}.C_{7}^{2}$

Vậy xác suất của biến cố A là: $frac{C_{4}^{1}.C_{5}^{3}+C_{4}^{1}.C_{5}^{2}+C_{4}6{1}.C_{5}^{1}.C_{7}^{2}}{C_{1}6^{4}} = frac{37}{91}$

Xem thêm   Top 7 công thức làm canh bún tốt nhất

Câu 2: Gọi X là tập hợp các số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ các chữ số {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp X. Tính xác suất để số được chọn chỉ chứa 3 chữ số lẻ.

Giải:

Gọi $Omega$ là không gian mẫu của phép thử

Chọn ngẫu nhiên một số từ tập X khi đó: $left | Omega right | = A_{9}^{6} = 60480$

Gọi A là biến cố số được chọn chỉ chứa 3 chữ số lẻ khi đó:

 • Chọn 3 số lẻ đôi một khác từ các số 1, 3, 5, 7, 7, 9 có $C_{5}^{3}$ cách.

 • Chọn 3 chữ số chẵn đôi một khác nhau từ các chữ số 2, 4, 6, 8 có $C_{4}^{3}$ cách.

Do đó $left | Omega right | = C_{5}^{3} . C_{4}^{3} . 6! = 28800$

Vậy xác suất cần tìm là: $P(A) = frac{left | Omega_{A} right |}{Omega} = frac{28800}{60480} = frac{10}{21}$

Câu 3: Gọi S là tập hợp các số tự nhiên gồm 3 chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số {0,1, 2, 3, 4, 5, 6}. Chọn ngẫu nhiên một số từ S. Tính xác suất để số được chọn có chữ số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng trăm.

Giải:

Gọi số cần tìm của S có dạng $bar{abc}$

$(a neq 0; a neq b neq c; a, b, c epsilon left { 1,1,2,3,4,5,6 right })$

Số cách chọn chữ số a có 6 cách $(a neq 0)$

Số cách chọn chữ số b có 6 cách (vì $a neq b$)

Số cách chọn chữ số c có 5 cách (vì $c neq a, c neq b$)

Vậy S có 6.6.5 = 180 số

Số phần tử của không gian mẫu là = 180

Gọi A là biến cố số được chọn có chữ số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng trăm. Khi đó ta có 3 bộ số thỏa mãn biến cố A là: $bar{1b2}, bar{2b4}, bar{3b6}$ và trong mỗi bộ thì b có 5 cách chọn nên có 3.5 = 15 (số). Các kết quả có lợi cho biến cố A là $left | Omega right | = 15$

Vậy $P(A) = frac{left | Omega_{A} right |}{left | Omega right |} = frac{15}{180} = frac{1}{12}$

Câu 4: Cho tập A có 20 phân tử. Có bao nhiêu tập con của A khác rỗng và số phân tử là số chẵn?

Giải:

Giải bài tập tổ hợp xác suất

Câu 5: Trong hệ tọa độ Oxy có 8 điểm nằm trên tia Ox và 5 điểm nằm trên tia Oy. Nối một điểm trên tia Ox và một điểm trên tia Oy ta được 40 đoạn thẳng. Hỏi 40 đoạn thẳng này cắt nhau tại bao nhiêu giao điểm nằm trong góc phần tư thứ nhất của hệ trục tọa độ xOy (Biết rằng không có bất kì 3 đoạn thẳng nào đồng quy tại 1 điểm).

Xem thêm   Tổng hợp 5 công thức tính xác suất baccarat hot nhất

Giải:

Số tứ giác có 4 đỉnh là 4 điểm trong 13 điểm đã cho là $C_{8}^{2} . C_{5}^{2} = 280$

Mỗi tứ giác đó có hai đường chéo cắt nhau tại 1 điểm thuộc góc phần tư thứ nhất của hệ tọa độ Oxy

Vậy số giao điểm là 280.

Trên đây là tổng hợp công thức tính tổ hợp xác suất l cũng như các dạng bài tập thường gặp. Để đạt kết quả tốt nhất, các em có thể truy cập Vuihoc.vn và đăng ký tài khoản để luyện đề mỗi ngày! Chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc Gia sắp tới.

>> Xem thêm: Hoán vị – chỉnh hợp và tổ hợp Toán học lớp 11

Top 6 công thức tính xác suất tổng hợp bởi Files32.com

Công thức tính xác suất chi tiết và đầy đủ nhất

 • Tác giả: ttnguyen.net
 • Ngày đăng: 06/21/2022
 • Đánh giá: 4.68 (548 vote)
 • Tóm tắt: Công thức xác suất được sử dụng để tính xác suất của một sự kiện xảy ra. Như chúng ta đã biết, khả năng xảy ra của một sự kiện được gọi là …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là tổng hợp công thức tính tổ hợp xác suất l cũng như các dạng bài tập thường gặp. Để đạt kết quả tốt nhất, các em có thể truy cập Vuihoc.vn và đăng ký tài khoản để luyện đề mỗi ngày! Chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc Gia …

Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton

 • Tác giả: toanmath.com
 • Ngày đăng: 06/17/2022
 • Đánh giá: 4.58 (257 vote)
 • Tóm tắt: Để thuận tiện cho việc tra cứu các công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton, TOANMATH.com tuyển tập những công thức …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là tổng hợp công thức tính tổ hợp xác suất l cũng như các dạng bài tập thường gặp. Để đạt kết quả tốt nhất, các em có thể truy cập Vuihoc.vn và đăng ký tài khoản để luyện đề mỗi ngày! Chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc Gia …

Các cách tính tổ hợp xác suất – Chi tiết và Dễ nhớ

 • Tác giả: kienguru.vn
 • Ngày đăng: 09/07/2022
 • Đánh giá: 4.21 (506 vote)
 • Tóm tắt: 2 – Công thức tính xác suất Xác xuất chính là một số nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Trong đó, nói cách khác 0 biểu thị sự bất khả thi của sự kiện …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổ hợp chính là cách chọn lựa ra những phần tử từ một nhóm nhưng không phân biệt thứ tự. Tổ hợp chập k của n phần tử là một tập con của tập hợp mẹ chứa n phần tử đó. Phần tử con này sẽ gồm k phần tử riêng biệt thuộc S và sẽ không sắp xếp theo đúng …

Hiểu về công thức tính xác suất

 • Tác giả: hoc3giay.com
 • Ngày đăng: 09/02/2022
 • Đánh giá: 4.06 (578 vote)
 • Tóm tắt: Công thức cộng xác suất: P(A+B) · Công thức nhân xác suất: P(A.B) · Công thức xác suất có điều kiện: P(A/B) · Công thứ Bernoulli · Công thức bayes.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các công thức tính xác suất công, nhân, điều kiện, bernoulli và bayes. Nhờ nó mà chuyển việc tính xác suất của biến cố phức tạp về các phép tính của các biến cố đơn giản hơn. Mời các bạn theo dõi bên …

Trọn bộ công thức tính xác suất đầy đủ, chi tiết nhất – Toán lớp 11

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 08/22/2022
 • Đánh giá: 3.83 (586 vote)
 • Tóm tắt: Trọn bộ công thức tính xác suất đầy đủ, chi tiết nhất | Toán lớp 11 – Trọn bộ các dạng bài tập Toán lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 giúp học sinh biết cách giải …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các công thức tính xác suất công, nhân, điều kiện, bernoulli và bayes. Nhờ nó mà chuyển việc tính xác suất của biến cố phức tạp về các phép tính của các biến cố đơn giản hơn. Mời các bạn theo dõi bên …

Những công thức tổ hợp xác suất cơ bản

 • Tác giả: voh.com.vn
 • Ngày đăng: 11/21/2022
 • Đánh giá: 3.67 (250 vote)
 • Tóm tắt: Kiến thức về tổ hợp xác suất là một trong những chuyên đề khó của chương trình môn Toán Trung học phổ thông. Hãy cùng nhau tìm hiểu và khám phá.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ: Trong cụm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT thí sinh phải thi 4 môn trong đó có 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, ngoại ngữ và 1 môn tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí. Trường X có 40 học sinh đăng ký dự thi, …

Files 32