Danh sách 5 công thức tính tổng số hạng tốt nhất, đừng bỏ lỡ

Dưới đây là danh sách công thức tính tổng số hạng hay nhất và đầy đủ nhất

1. Định nghĩa cấp số cộng

Cấp số cộng là khái niệm để chỉ một dãy số hữu hạn hay vô hạn, kể từ số hạng thứ 2 mỗi số hạng đều bằng tổng của số hạng đứng đằng trước và một số d (công sai) cố định.

$Leftrightarrow forall n geqslant 2$, $U_{n-1} + d$, với $n in N^{*}$

2. Tính chất

Nếu $(U_{n})$ là cấp số cộng kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng (trừ số hạng cuối đối với cấp số cộng hữu hạn) đều là trung bình cộng của hai số hạng đứng kế bên nó trong dãy số, nghĩa là $U_{k}$ = $frac{U_{k-1}+U_{k+1}}{2}$

3. Tổng hợp tất cả công thức cấp số cộng lớp 11

Trong chương trình đại số THPT, các em học sinh đã được học về cấp số cộng và ứng dụng của các công thức cấp số cộng. Dưới đây, VUIHOC tổng hợp cho các em 5 công thức cấp số cộng cơ bản và thường sử dụng nhất.

3.1. Công thức cấp số cộng theo định nghĩa chung

Theo định nghĩa, xét $U_{n}$ là cấp số cộng với công sai d thì khi đó ta có công thức:

$U_{n}$ = $U_{n-1}$ + d $(ngeqslant 2)$

3.2. Công thức tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng

Công thức tính số hạng tổng quát bằng cách sử dụng số hạng đầu kèm công sai:

$U_{n}$ = $U_{1}$ + $(n-1)d$

3.3. Công thức cấp số cộng thông qua hai số liền kề

Công thức cấp số cộng có 2 số liền kề hay còn gọi là tính chất của cấp số cộng. Ta cùng xét CSC $U_{n}$ với số hạng đằng trước là $U_{n-1}$ và số hạng liền kề đằng sau là $U_{n-1}$:

$U_{n}$ = $frac{U_{n-1}+U_{n-1}}{2}$ hay $U_{n+1}$ + $U_{n-1}$ = $2U_{n}$

3.4. Công thức cấp số liên hệ giữa hai số bất kì

$U_{n}$ = $U_{m}$ + $(n-m)d$

3.5. Công thức tổng n số hạng đầu của cấp số cộng

3.5.1. Công thức tính tổng n số hạng đầu (tổng riêng thứ n) thông qua số hạng đầu và số hạng thứ n

$S_{n}$ = $U_{1}$ + $U_{2}$ + … + $U_{n}$ = $frac{n(U_{1}+U_{n})}{2}$ $(ngeqslant 1)$

Xem thêm   Danh sách 5 cách nấu thịt kho tàu hot nhất

3.5.2. Công thức tính tổng n số hạng đầu (tổng riêng thứ n) thông qua số hạng đầu và công sai

$S_{n}$ = $n.U_{1}$ + $frac{n.(n-1)}{2}d$ $(ngeqslant 2)$

4. Vận dụng công thức cấp số cộng để giải bài tập từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập 1: Áp dụng công thức định nghĩa để giải CSC sau:

Dãy số 3;6;9;12;15 là một cấp số cộng vì:

6 = 3 + 3

9 = 6 + 3

12 = 9 + 3

15 = 12 + 3

Đây là CSC có công sai d = 3 và số hạng đầu $U_{1}$= 3

Bài tập 2: Công thức tìm số hạng tổng quát

Cho cấp số cộng $(U_{n})$ có $U_{1}$ = -2 và công sai d = 7. Tính số hạng tổng quát?

Lời giải:

Theo công thức thứ 2 phần I, ta có:

$U_{n}$ = $U_{1}$ + $(n-1)d$ = -2 + $(n-1).7$ = 7n – 9

Bài tập 3: Tìm số hạng bất kì

Cho CSC $(U_{n})$ với điều kiện d=3, $U_{1}$= -1. Tính $S_{20}$.

Lời giải:

Ta có $S_{20}$ = $20U_{1}$ + $frac{20.(20-1)}{2}$.d

= 20. (-1) + $frac{20.19}{2}$. 3

= 550

Bài tập 4: Tìm công sai

Cho CSC $(U_{n})$ có tổng 100 số hạng đầu bằng 24850, $U_{1}$=1. Công sai d của cấp số cộng bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có $S_{100}$ = 24850 $Leftrightarrow frac{n}{2}(U_{1}$+$U_{n})$=24850$Leftrightarrow U_{100}$ = 496.

Vậy $U_{100}$ = $U_{1}$ + 99d $Leftrightarrow$ d = $frac{U_{100}-U_{1}}{99}$ $Leftrightarrow$ d = 5

Bài tập 5: Tính số hạng đầu của cấp số cộng

Ví dụ tìm số hạng đầu trong cấp số cộng

Thông qua những thông tin trong bài viết, hi vọng các bạn đã có thể nắm chắc kiến thức liên quan đến công thức cấp số cộng để vận dụng giải bài tập cấp số cộng thật chính xác. Để có thể học thêm nhiều phần bài giảng thú vị và chi tiết khác, các bạn có thể truy cập ngay Vuihoc.vn để đăng ký tài khoản hoặc liên hệ trung tâm hỗ trợ để bắt đầu quá trình học tập của mình nhé!

>> Xem thêm:

 • Tổng hợp các công thức cấp số cộng và cấp sô nhân
 • Cấp số nhân là gì? Tổng hợp các công thức cấp số nhân và bài tập
 • Công thức tính tổng cấp số nhân lùi vô hạn và bài tập vận dụng
Xem thêm   Top 4 tóm tắt công thức vật lý 9 hot nhất

Top 5 công thức tính tổng số hạng tổng hợp bởi Files32.com

Công thức tính tổng n số hạng đầu của cấp số cộng chi tiết nhất – Toán lớp 11

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 09/26/2022
 • Đánh giá: 4.79 (418 vote)
 • Tóm tắt: Công thức tính tổng n số hạng đầu của cấp số cộng chi tiết nhất – Toán lớp 11 · 1. Lý thuyết. Tổng n số hạng đầu tiên Sn được xác định bởi công thức: Sn=u1+u2+..
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thông qua những thông tin trong bài viết, hi vọng các bạn đã có thể nắm chắc kiến thức liên quan đến công thức cấp số cộng để vận dụng giải bài tập cấp số cộng thật chính xác. Để có thể học thêm nhiều phần bài giảng …

Công thức tính số số hạng của dãy số cách đều

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 4.41 (464 vote)
 • Tóm tắt: Phân tích: Từ bước 1 học sinh sẽ tìm ra cách tìm số hạng bé nhất trong dãy là: Số hạng bé nhất = Số hạng lớn nhất – (Số số hạng trong dãy – 1) x khoảng cách …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thông qua những thông tin trong bài viết, hi vọng các bạn đã có thể nắm chắc kiến thức liên quan đến công thức cấp số cộng để vận dụng giải bài tập cấp số cộng thật chính xác. Để có thể học thêm nhiều phần bài giảng …

Công thức tính tổng số số hạng

 • Tác giả: nhaxinhplaza.vn
 • Ngày đăng: 11/03/2022
 • Đánh giá: 4.26 (228 vote)
 • Tóm tắt: Dưới đây là công thức tính tổng số số hạng của dãy số tự nhiên theo quy luật là phần tính toán quan trọng trong chủ đề: “Dãy quy luật”.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài giảng “Tính tổng của dãy số tự nhiên theo quy luật” của thầy Bùi Minh Mẫn gồm 6 dạng bài tập kèm theo với mức độ khó tăng dần. Nếu như dạng 1 vẫn chỉ là ghép công thức với mức độ thông hiểu thì sang đến dạng 3, bài tập đã phức tạp và đòi hỏi học …

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 4.09 (558 vote)
 • Tóm tắt: Ta có dãy số 2, 4, 6,.., 2n − 2, 2n là cấp số cộng với công sai d = 2 và u1 = 2, số hạng tổng quát un= 2 + 2(n-1) = 2n. Dãy số này có n số hạng. Cách tính tổng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài giảng “Tính tổng của dãy số tự nhiên theo quy luật” của thầy Bùi Minh Mẫn gồm 6 dạng bài tập kèm theo với mức độ khó tăng dần. Nếu như dạng 1 vẫn chỉ là ghép công thức với mức độ thông hiểu thì sang đến dạng 3, bài tập đã phức tạp và đòi hỏi học …

Công thức tính tổng dãy số cách đều và dãy số không cách đều

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 07/13/2022
 • Đánh giá: 3.82 (475 vote)
 • Tóm tắt: Công thức: Số hạng đầu của dãy số cách đều = số hạng cuối – (số số hạng – 1) x vị khoảng cách giữa hai số liên tiếp trong dãy số. Ví dụ: Cho dãy …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tính tổng dãy số cách đều và dãy số không cách đều là kiến thức quan trọng trong chương trình môn toán học cơ sở. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản về công thức tính tổng dãy số cách đều và dãy số không cách …

Files 32