Danh sách 7 công thức tính tần số alen tốt nhất, đừng bỏ qua

Dưới đây là danh sách công thức tính tần số alen hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bài viết cung cấp các công thức tính tần số kiểu gen của quần thể trong quần thể tự thụ phần và giao phối ngẫu phối, xác định số kiểu gen tối đa trong quần thể.

I. CÔNG THỨC TÍNH TẦN SỐ ALEN TRONG QUẦN THỂ

Tính tần số alen trong quần thể :

Ví dụ 1 quần thể có tần số các alen lần lượt là :

xAA + yAa + zaa = 1

Gọi (f_{A} ; f_{a}) lần lượt là tần số alen A và a thì ta có công thức

(f_{A}) = (frac{2 x + y }{2 (x + y + z)})

(f_{a} = frac{2 z + y }{2 (x + y + z)} = 1 -f_{A})

II. CÔNG THỨC TÍNH THÀNH PHẦN KIỂU GEN TRONG QUẦN THỂ NỘI PHỐI (tự thụ phấn, tự phối)

Xét 1 gen gồm 2 alen A và a. Giả sử quần thể ban đầu có 100% Aa với n: số thế hệ tự phối.

 • Tỉ lệ KG dị hợp qua n lần tự phối = (frac{1}{2^n})
 • Tỉ lệ KG đồng hợp mỗi loại (AA = aa) qua n lần tự phối =(frac{1- frac{1}{2^n}}{2})

Chú ý: Nếu quần thể ban đầu không phải là 100% Aa mà có dạng:

xAA + yAa + zaa = 1

Qua n thế hệ tự phốithì ta phải tính phức tạp hơn. Lúc này, tỉ lệ kiểu gen Aa, AA, aa lần lượt là:

Aa = (frac{y}{2^n}). ; AA = x + (frac{1- frac{1}{2^n}}{2}) . y ; aa = z + (frac{1- frac{1}{2^n}}{2}). y

IIi.CÔNG THỨC TÍNH THÀNH PHẦN KIỂU GEN TRONG QUẦN THỂ NGẪU PHỐI.( giao phấn, giao phối tự do)

Ta có: xAA + yAa + zaa = 1 .

Nếu gọi p là tần số alen A, q là tần số alen a thì:

pA = x +(frac{y}{2}) ; qa = z +(frac{y}{2})

1. Nội dung định luật:

Khi xảy ra ngẫu phối, quần thể đạt trạng thái cân bằng theo định luật Hacđi-Vanbec. Khi đó thoả mãn đẳng thức:

p2AA + 2pqAa + q2aa = 1,

Quần thể cân bằng => p + q = 1

2. Kiểm tra sự cân bằng của quần thể :

 • Nếu p2 × q2 = (left ( frac{2pq}{2} right )^2) => Quần thể cân bằng.
 • Nếu : p2 × q2 (left ( frac{2pq}{2} right )^2)=> Quần thể không cân bằng

3. Tính cân bằng của quần thể khi gen nằm trên NST giới tính

Xét một gen nằm trên NST giới tính có 2 alen

Số kiểu gen trong quần thể tối đa là 5 kiểu gen: (X^{A}X^{a}; X^{a}X^{a}; X^{A}X^{A};X^{A}Y; X^{a}Y;)

Các cá thể cái có 2 alen trên NST X vì vậy khi xét trong phạm vi giới cái thì tần số các kiểu gen , , được tính giống trường hợp các alen trên NST thường, có nghĩa là tần số các kiểu gen ở trạng thía cân bằng Hacdi – Vanbec là: p2 + 2pq + q2 = 1.

Xem thêm   Danh sách 5 công thức lượng giác tam giác vuông hay nhất

Các cá thể đực chỉ có 1 alen trên X nên tần số các kiểu gen ở giới đực p+ q=1. (Khi xét chỉ trong phạm vi giới đực).

Vì tỉ lệ đực : cái1: 1 nên tỉ lệ các kiểu gen trên mỗi giới tính phải giảm đi một nửa khi xết trong phạm vi toàn bộ quần thể, vì vậy ở trạng thái cân bằng quần thể Hacdi – Vanbec, công thức tính kiểu gen liên quan đến locus gen trên NST trên NST X ( vùng không tương đồng) gồm 2 alen là:

0.5p2 + pq+ 0.5q2 + 0.5p+ 0.5q= 1.

IV. CÔNG THỨC XÁC ĐỊNH SỐ KIỂU GEN TRONG QUẦN THỂ

Xét trên các cặp NST thường thì ta có :

 • Xét một gen có r alen thì số kiểu gen có thể được tạo ra từ gen đó là

Số kiểu gen =(frac{r(r+1)}{2})

 • Nếu có n gen khác nhau các gen phân li độc lập và mỗi gen có r alen thì số kiểu gen là

Số kiểu gen = (left ( frac{r(r+1)}{2} right )^n)

 • Nếu có n gen khác nhau các gen phân li độc lập và số alen (r) của mỗi gen là khác nhau thì tính số kiểu gen của từng locut à nhân kết quả tính từng locut.

Số kiểu gen = (left ( frac{r_0(r_0+1)}{2} right )times left ( frac{r_1(r_1+1)}{2} right )times …times left ( frac{r_n(r_n+1)}{2} right ))

 • Nếu n gen nằm trên cùng một NST và mỗi gen có r alen thì tổng kiểu gen là:

Số kiểu gen = (frac{r^n(r^n+1)}{2})

Xét cặp NST giới tính XX và XY thì ta có :

 • Nếu 1 gen có r alen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X thì ta có số kểu gen là

Số kiểu gen = (frac{r(r+1)}{2}) + r = (frac{r(r+3)}{2})

 • Nếu 1 gen có r alen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính Y thì ta có số kiểu gen là

Số kiểu gen = r

 • Nếu 1 gen có r alen nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính thì tổng kiểu gen là:

Số kiểu gen là = (frac{r(r+1)}{2}) + r2

Ví dụ: Quần thể Người: ( 1 gen có 3 alen – Người có 4 nhóm máu: A, B, AB, O )

Xem thêm   Top 4 công thức của độ biến thiên nội năng hay nhất, bạn nên biết

Số kiểu gen quy định nhóm máu của người là : (frac{3(3+1)}{2} = 6)

Kiểu gen quy định nhóm máu của người là :I0 I0 ;IB IB ; IB IO; IA IA ; IA IO

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 – Xem ngay

Top 7 công thức tính tần số alen tổng hợp bởi Files32.com

Cách tính tần số alen trong quần thể

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 4.98 (738 vote)
 • Tóm tắt: Tần số alen là tỷ lệ giữa số lượng alen đó trên tổng số alen của các loại alen khác nhau của gen đó trong quần thể tại một thời điểm xác định. – …

Cách tính tần số alen trong quần thể pdf

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 4.62 (467 vote)
 • Tóm tắt: Cách tính tần số alen trong quần thể Bài toán di truyền quần thể, điều đầu tiên cần phải làm là xác định được tần số alen trong quần thể. Vậy tần số alen …

Tần số alen là gì? Công thức tính – bài tập và phương pháp giải

 • Tác giả: sciencevietnam.com
 • Ngày đăng: 03/08/2023
 • Đánh giá: 4.29 (333 vote)
 • Tóm tắt: Tần số alen a : qa = 0,5 + [(0,5 x 20) : 100] = 0,6. Tính tần số của các alen khi có sự tác động của chọn lọc tự nhiên. Ví dụ : Ở gà, kiểu gen AA …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ : Một quần thể sóc gồm 160 cá thể trưởng thành sống trong một vườn thực vật có tần số alen Est 1 là 0,90. Một quần thể sóc khác sống ở một khu rừng bên cạnh có tần số alen này là 0,50. Do thời tiết mùa đông khác nghiệt đột ngột, 40 con sóc …

1. CÔNG THỨC TỔNG QUÁT VỀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA TẦN SỐ ALEN TRONG TRƯỜNG HỢP

 • Tác giả: tailieu.vn
 • Ngày đăng: 04/07/2022
 • Đánh giá: 4.09 (214 vote)
 • Tóm tắt: Cho biết hệ số chọn lọc S = 1. GIẢI Tần số alen lặn sau 16 thế hệ chọn lọc là: q(a) = q0 / 1+ nq0 = 0,96 / 1 + …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ : Một quần thể sóc gồm 160 cá thể trưởng thành sống trong một vườn thực vật có tần số alen Est 1 là 0,90. Một quần thể sóc khác sống ở một khu rừng bên cạnh có tần số alen này là 0,50. Do thời tiết mùa đông khác nghiệt đột ngột, 40 con sóc …
Xem thêm   Tổng hợp 6 công thức nhuộm nâu khói hot nhất

Công thức tính tần số tương đối của alen

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 01/05/2023
 • Đánh giá: 3.94 (364 vote)
 • Tóm tắt: Ở một loài động vật, alen A qui định thân xám trội hoàn toàn so với alen a qui định thân đen; alen B qui định cánh dài trội hoàn toàn so với …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ : Một quần thể sóc gồm 160 cá thể trưởng thành sống trong một vườn thực vật có tần số alen Est 1 là 0,90. Một quần thể sóc khác sống ở một khu rừng bên cạnh có tần số alen này là 0,50. Do thời tiết mùa đông khác nghiệt đột ngột, 40 con sóc …

Cách tính tần số alen trong quần thể

 • Tác giả: diendan.hocmai.vn
 • Ngày đăng: 03/09/2023
 • Đánh giá: 3.67 (469 vote)
 • Tóm tắt: – Tính tần số alen theo số lượng cá thể: Mỗi cá thể có KG đồng hợp chứa 2 alen giống nhau, mỗi cá thể dị hợp chứa 2 alen khác nhau. Như vậy, tầ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ : Một quần thể sóc gồm 160 cá thể trưởng thành sống trong một vườn thực vật có tần số alen Est 1 là 0,90. Một quần thể sóc khác sống ở một khu rừng bên cạnh có tần số alen này là 0,50. Do thời tiết mùa đông khác nghiệt đột ngột, 40 con sóc …

HELLO TOBU!

 • Tác giả: hellotobu.blogspot.com
 • Ngày đăng: 02/20/2023
 • Đánh giá: 3.41 (507 vote)
 • Tóm tắt: ĐẶT VẤN ĐỀ: Nếu QTGP ở trạng thái cân bằng ,xét một gen với tần số A=(p0); a=(q0) với p0 + q0 = 1, chọn lọc KH lặn với hệ số chọn lọc s =1.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ : Một quần thể sóc gồm 160 cá thể trưởng thành sống trong một vườn thực vật có tần số alen Est 1 là 0,90. Một quần thể sóc khác sống ở một khu rừng bên cạnh có tần số alen này là 0,50. Do thời tiết mùa đông khác nghiệt đột ngột, 40 con sóc …

Files 32