Top 6 công thức tính tài sản ngắn hạn hay nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về công thức tính tài sản ngắn hạn hay nhất được tổng hợp bởi mvatoi.com.vn

Tài sản ngắn hạn là tài sản lưu động, là những danh mục trong bảng cân đối kế toán doanh nghiệp có thể được chuyển thành tiền mặt trong khoảng thời gian ngắn. Khái niệm này được sử dụng để phân biệt với tài sản dài hạn. Trong bài viết này, ACMan sẽ giúp các bạn tìm hiểu thêm về khái niệm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.

1. Tải sản ngắn hạn là gì?

Khái niệm tài sản ngắn hạn là gì?Tài sản ngắn hạn (còn được gọi là tài sản lưu động) là loại tài sản tồn tại và được sử dụng trong khoảng thời gian ngắn. Loại tài sản này đại diện cho tất cả tài sản của một công ty dự kiến ​​sẽ được sử dụng, phân phối và thu hồi trong một năm hoặc chu kỳ.

Đối với các công ty có chu kỳ kinh doanh trên 12 tháng, thời gian sử dụng hữu ích của tài sản lưu động dựa trên chu kỳ hoạt động của chúng. Tài sản ngắn hạn được thể hiện trên bảng cân đối kế toán của công ty – một trong những báo cáo tài chính bắt buộc mà doanh nghiệp cần phải lập mỗi năm.

Theo định nghĩa tại điều 111, mục 2 thống tư 200/2014/TT-BTC, Tài sản ngắn hạn phản ánh tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác có thể chuyển đổi thành tiền, có thể bán hay sử dụng trong vòng không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo.

Trong khái niệm trên cần lưu ý: khoảng thời gian mà tài sản ngắn hạn “có thể chuyển đổi thành tiền, bán hay sử dụng” sẽ tính theo mốc thời gian còn lại tính đến thời điểm báo cáo.

2. Tài sản ngắn hạn bao gồm những nhóm nào?

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, tài sản ngắn hạn bao gồm:

a. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền là tổng hợp các khoản mục phản ánh tổng số tiền và các khoản tương đương tiền hiện có của một doanh nghiệp trong thời gian đó, bao gồm:

– Tiền mặt

– Tiền gửi ngân hàng

– Có tiền đang chuyển và các khoản tương đương của công ty.

b. Các khoản đầu tư ngắn hạn

Nếu một công ty có tiền nhàn rỗi trên bảng cân đối kế toán của mình thì chi phí cơ hội của việc đầu tư tiền nhàn rỗi đó sẽ bị loại bỏ. Do đó, các công ty lựa chọn đầu tư và sử dụng số tiền nhàn rỗi này vào các hoạt động kinh doanh ngắn hạn khác nhau như ủy thác đầu tư và tiền gửi không kỳ hạn.

Xem thêm   Danh sách 7 công thức tính tỉ số truyền tốt nhất hiện nay

Tóm lại, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là các khoản đầu tư ngắn hạn (sau khi đã trừ đi dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh), bao gồm: Chứng khoán nắm giữ vì mục đích kinh doanh, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và các khoản đầu tư khác có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo.

c. Các khoản phải thu ngắn hạn

Các khoản phải thu thể hiện số tiền mà một công ty đã cung cấp hoặc sử dụng cho một sản phẩm hoặc dịch vụ nhưng khách hàng chưa thanh toán có kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo (sau khi trừ đi dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi).

Đây được coi là tài sản lưu động nếu chúng có thể được hoàn trả trong vòng một năm. Nếu một công ty bán hàng bằng cách cung cấp cho khách hàng thời hạn tín dụng dài hơn, một số khoản phải thu này có thể không được tính vào tài sản ngắn hạn.

Chúng thường là:

– Cho khách hàng vay và trả trước

– Thuế GTGT được khấu trừ

– Khoản thu nội bộ

– Doanh thu khác của công ty

– Số nợ khó đòi

d. Chi phí trả trước

Chi phí trả trước là các khoản thanh toán trả trước do công ty thực hiện cho hàng hóa và dịch vụ trong tương lai. Nó được coi là một tài sản ngắn hạn và không thể được quy đổi thành tiền mặt. Tuy nhiên chi phí trả trước là một khoản thanh toán đã được xử lý.

Các thành phần như vậy giải phóng vốn cho các mục đích kinh doanh khác. Do đó, công thức vốn lưu động là tổng đơn giản của tất cả các tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

>>> Xem thêm:

Tài sản cố định vô hình là gì? Phân loại và các quy định chi tiết

Hướng dẫn cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

e. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính tài sản ngắn hạn là các loại hàng tồn kho dự trữ cho quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (sau khi trừ đi dự phòng giảm giá hàng tồn kho) đến thời điểm báo cáo. Bao gồm: nguyên vật liệu, vật tư, linh kiện và thành phẩm.

Doanh nghiệp có thể sử dụng các phương pháp kế toán khác nhau để tăng hàng tồn kho của mình nhưng nó có thể không có tính thanh khoản cao như các tài sản ngắn hạn khác. Hàng tồn kho phụ thuộc vào sản phẩm và ngành công nghiệp.

Xem thêm   Top 6 công thức tính điện áp hiệu dụng tốt nhất, đừng bỏ qua

f. Nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu được coi là tài sản ngắn hạn bao gồm:

– Các công cụ, dụng cụ trong kho và các công cụ được gửi và mua để gia công đang trong quá trình chuẩn bị.

– Nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, thành phẩm được lưu giữ tại kho bảo thuế của Công ty.

g. Tài sản ngắn hạn khác

Nhóm cuối cùng, tài sản ngắn hạn khác là tài sản còn lại sau khi đã trừ những nhóm tài sản kể trên. Đây là chỉ tiêu thể hiện tổng giá trị các tài sản khác hoặc các khoản chi phí có thời gian thu hồi hoặc sử dụng không quá 12 tháng tại thời điểm báo cáo.

Như vậy, ACMan đã trình bày tới bạn đọc một số thông tin cơ bản cần biết về tài sản ngắn hạn. Để đảm bảo hoạt động theo dõi và quản lý diễn ra chính xác nhất mà kế toán doanh nghiệp cũng không gặp nhiều khó khăn trong các nghiệp vụ, hiện nay các doanh nghiệp thường trang bị thêm phần mềm hỗ trợ.

Trong đó, phần mềm kế toán online ACMan – giải pháp quản trị tài chính thế hệ mới đáp ứng tốt nghiệp vụ kế toán. Đây là giải pháp tài chính thông minh hỗ trợ nhiều cho kế toán doanh nghiệp nói riêng và chủ doanh nghiệp nói chung.

Để được trải nghiệm thử miễn phí phần mềm, xin quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Website: acman.vn

Điện thoại: 1900 63 66 85

Hotline: 0966 04 34 34

Email: [email protected]

Bình luận

Top 6 công thức tính tài sản ngắn hạn tổng hợp bởi Files32.com

Tài sản ngắn hạn là gì? Quy định cách tính tài sản ngắn hạn?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 11/09/2022
 • Đánh giá: 4.62 (264 vote)
 • Tóm tắt: Tài sản ngắn hạn bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho, chứng khoán bán được, nợ phải trả trước và …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp có thể tồn tại dưới hình …

Tài sản ngắn hạn là gì? Phân loại và cách tính tài sản ngắn hạn

 • Tác giả: gsoft.com.vn
 • Ngày đăng: 05/06/2022
 • Đánh giá: 4.56 (291 vote)
 • Tóm tắt: Tài sản ngắn hạn bao gồm… · Tài sản ngắn hạn được thể…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tài sản lưu động có tính chất biến đổi và xuất hiện liên tục trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh. Trong ngắn hạn, bạn có thể chuyển tiền thành vật chất và ngược lại. Đặc biệt, mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau lại có những hình thức tài sản …

Tài sản ngắn hạn là gì? Tài sản ngắn hạn và dài hạn có gì khác nhau?

 • Tác giả: infina.vn
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 4.24 (381 vote)
 • Tóm tắt: Tính thanh khoản:
  Tính thích nghi:
  Thời hạn:
  Mục đích sử dụng:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là tổng hợp những thông tin về tài sản có thời hạn ngắn của một doanh nghiệp. Có thể nói, đây là một thông tin rất hữu ích dành cho các nhà đầu tư. Hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ nắm rõ được khái niệm TSNH cũng như đặc điểm của loại tài …

Tài sản ngắn hạn là gì? Khác biệt với tài sản dài hạn như thế nào?

 • Tác giả: anfin.vn
 • Ngày đăng: 11/06/2022
 • Đánh giá: 4.14 (446 vote)
 • Tóm tắt: Thời hạn:
  Tính thích nghi:
  Tính thanh khoản:
  Mục đích sử dụng:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là tổng hợp những thông tin về tài sản có thời hạn ngắn của một doanh nghiệp. Có thể nói, đây là một thông tin rất hữu ích dành cho các nhà đầu tư. Hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ nắm rõ được khái niệm TSNH cũng như đặc điểm của loại tài …
Xem thêm   Top 6 công thức tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên tốt nhất

Tài sản ngắn hạn là gì? Phân loại các nhóm trong tài sản ngắn hạn

 • Tác giả: hocvientaichinh.com.vn
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 3.96 (244 vote)
 • Tóm tắt: Tài sản ngắn hạn (TSNH) bao gồm: tiền mặt và một vài các khoản thu ngắn hạn khác, đồng thời cũng là những tài sản mang tính thanh khoản khác.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là tổng hợp những thông tin về tài sản có thời hạn ngắn của một doanh nghiệp. Có thể nói, đây là một thông tin rất hữu ích dành cho các nhà đầu tư. Hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ nắm rõ được khái niệm TSNH cũng như đặc điểm của loại tài …

Tài sản ngắn hạn là gì? Tài sản ngắn hạn bao gồm các chỉ tiêu nào theo Thông tư 200

 • Tác giả: kiemtoanthanhnam.com
 • Ngày đăng: 02/04/2023
 • Đánh giá: 3.6 (286 vote)
 • Tóm tắt: Theo Thông tư 200/TT-BTC: Tài sản ngắn hạn là tài sản phản ánh tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác có thể chuyển …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chỉ tiêu này phản ánh số tiền đã trả trước cho người bán không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ kinh doanh thông thường để mua tài sản nhưng chưa nhận được tài sản tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số phát sinh …

Files 32