Top 6 công thức tính lực hấp dẫn giữa 2 vật hay nhất, đừng bỏ qua

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp công thức tính lực hấp dẫn giữa 2 vật hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Vật Lý 10 bài 11 nghiên cứu về lực hấp dẫn, định luật vạn vật hấp dẫn. Các em muốn cập nhật thông tin hữu ích cũng như kiến thức quan trọng hãy đọc ngay bài viết này. Theo đó, Kiến Guru sẽ mang đến bạn đọc nhiều nội dung chi tiết.

I. Ôn tập kiến thức môn Vật Lý 10 bài 11

Vật Lý 10 bài 11 thuộc chương II – Động lực học chất điểm. Trước khi giải các bài tập chi tiết, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một số kiến thức lý thuyết quan trọng.

Lực hấp dẫn

Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau nên ta gọi đó là lực hấp dẫn. Lực này có tác dụng từ xa, qua khoảng không gian giữa các vật.

Định luật vạn vật hấp dẫn

Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì sẽ tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Công thức:

word image 30295 2

Điều kiện để áp dụng định luật vạn vật hấp dẫn là:

 • Khoảng cách giữa hai vật rất lớn so với kích thước thực của chúng. Lúc này, hai vật chính là hai chất điểm.
 • Các vật đồng chất và có dạng hình cầu. Khi ấy, ta gọi r là khoảng cách giữa hai tâm và lực hấp dẫn nằm trên đường nối tâm.

Trường hợp riêng của lực hấp dẫn là trọng lực

Khi Trái Đất tác dụng lên một vật chính là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó. Ngoài ra, trọng lực được đặt vào một điểm đặc biệt của vật. Ta gọi đó là trọng tâm của vật. Độ lớn của trọng lực sẽ được tính như sau:

word image 30295 3

II. Giải đáp bài tập SGK bài 11 lý 10

Muốn khắc sâu kiến thức quan trọng của Lý 10 bài 11, các em nên hoàn thành các bài tập. Dưới đây là những tổng hợp chi tiết từ chuyên trang giúp học sinh tiện tra cứu và tham khảo.

Bài 1 trang 69

Hãy phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết rõ hệ thức của lực hấp dẫn?

Lời giải:

 • Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì sẽ tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.
 • Hệ thức của định luật vạn vật hấp dẫn:

word image 30295 4

Bài 2 trang 69

Hãy nêu rõ định nghĩa trọng tâm của vật.

Lời giải:

Trọng tâm của vật chính là điểm đặt vectơ trọng lực của vật.

Bài 3 trang 69

Hãy giải thích tại sao gia tốc rơi tự do cũng như trọng lượng của vật càng lên cao càng giảm?

Lời giải:

word image 30295 5

Bài 4 trang 69

Cho một vật có khối lượng 1kg trên mặt đất có trọng lượng 10N. Khi ta chuyển vật tới điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bán kính của Trái Đất) thì nó sẽ có trọng lượng chính xác bằng bao nhiêu?

 1. 1N.
 2. 2,5N.
 3. 5N.
 4. 10N.
Xem thêm   Mai Tài Phến, Trấn Thành có ngoại hình khiên cưỡng khi đóng Võ Tòng, bác Ba Phi trong "Đất rừng phương Nam"?

Lời giải:

Ta chọn B là đáp án đúng.

word image 30295 6

Bài 5 trang 70

Cho hai chiếc tàu thuỷ, mỗi chiếc có khối lượng 50.000 tấn cách nhau 1km. Ta lấy g = 10m/s2, hãy so sánh lực hấp dẫn giữa hai chiếc tàu với trọng lượng của một cái cân có khối lượng của một quả cân có khối lượng 20g.

 1. Lớn hơn.
 2. Bằng nhau.
 3. Nhỏ hơn.
 4. Chưa thể biết.

Lời giải:

Ta chọn C là đáp án đúng.

word image 30295 7

Bài 6 trang 70

Hãy cho biết Trái Đất khi hút Mặt Trăng với một lực bằng bao nhiêu? Biết rằng khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất là R = 38.107m, khối lượng của Mặt Trăng là m = 7,37.1022kg, khối lượng của Trái Đất là M = 6,0.1024kg.

Lời giải:

word image 30295 8

Bài 7 trang 70

Yêu cầu tính trọng lượng của nhà du hành vũ trụ có khối lượng 75kg khi người đó ở:

word image 30295 9

Lời giải:

Ta áp dụng công thức P = mg và m = 75kg.

 1. Khi nhà du hành vũ trụ ở trên Trái Đất sẽ có trọng lượng là: P = 75.9,8 = 735N.
 2. Khi nhà du hành vũ trụ ở trên Mặt Trăng là: P = 75. 1,7 = 127,5N.
 3. Khi nhà du hành vũ trụ ở trên Kim Tinh: P = 75.8,7 = 652,5N.

III. Hỗ trợ giải bài tập Vật Lý 10 bài 11 sbt

Bài 11 Lý 10 – Lực hấp dẫn, định luật vạn vật hấp dẫn còn có nhiều dạng bài trong SBT. Muốn củng cố kiến thức này các em hãy tiếp tục theo dõi nội dung do Kiến Guru cung cấp dưới đây:

Bài 11.1 trang 29 sách bài tập Vật Lý 10

Cho biết một vật có khối lượng là 2kg ở trên mặt đất với khối lượng là 20N. Khi ta chuyển động tới một điểm cách tâm của Trái Đất 2R thì nó sẽ có trọng lượng bằng bao nhiêu Niu tơn?

 1. 1N.
 2. 2,5N.
 3. 5N.
 4. 10N.

Lời giải:

Ta chọn C là đáp án đúng.

word image 30295 10

Bài 11.2 trang 29 sách bài tập Vật Lý 10

Cho hai xe tải giống hệt nhau, mỗi xe có khối lượng là 2.104kg, cách nhau khoảng 40m. Hỏi rằng lực hấp dẫn giữa chúng bằng bao nhiêu phần trọng lượng P của mỗi xe? Ta lấy g = 9,8m2/s.

 1. 34.10-10 P.
 2. 34.10-8 P.
 3. 85.10-8 P.
 4. 34.10-12 P.

Lời giải:

word image 30295 11

Ta chọn D là đáp án đúng.

Bài 11.3 trang 29 sách bài tập Vật Lý 10

Cho biết một con tàu vũ trụ có khối lượng là m = 100 kg đang bay xung quanh Trái Đất ở độ cao gấp hai lần bán kính Trái Đất. Yêu cầu tính lực hấp dẫn của Trái Đất sẽ tác dụng lên nó, cho biết gia tốc rơi tự do ở mặt đất là g = 9,8m/s2.

 1. 4.900N.
 2. 3.270N.
 3. 2.450N.
 4. 1089N.

Lời giải:

Ta chọn D là đáp án đúng.

word image 30295 12

Bài 11.4 trang 29 sách bài tập Vật Lý 10

Biết bán kính của sao hoả là r = 3400km và gia tốc rơi tự do ở bề mặt sao hoả là g = 0,38g0 (g0 chính là gia tốc rơi tự do ở trên bề mặt Trái Đất). Yêu cầu xác định khối lượng của sao Hoả biết rằng Trái Đất có bán kính R0 = 6.400km và khối lượng là M0 = 6.1024kg.

 1. 6,4.1023 kg.
 2. 1,2.1024 kg.
 3. 2,28.1024 kg.
 4. 21.1024 kg.
Xem thêm   Top 5 công thức tính bán kính nguyên tử hay nhất

Lời giải:

Ta chọn A là đáp án đúng.

word image 30295 13

Bài 11.5 trang 29 sách bài tập Vật Lý 10

Một con tàu vũ trụ đang trên đường bay về hướng của Mặt Trăng. Hỏi rằng con tàu đó đang ở cách tâm của Trái Đất bằng bao nhiêu lần bán kính Trái Đất thì lực hút giữa Mặt Trăng và Trái Đất lên con tàu sẽ cân bằng nhau? Biết rằng khoảng cách từ tâm Trái Đất đến Mặt Trăng gấp 60 lần bán kính Trái Đất, đồng thời khối lượng của Mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng của Trái Đất gấp 81 lần.

Lời giải:

Ta gọi:

 • x chính là khoảng cách từ điểm cần tìm đến tâm Trái Đất.
 • M1 là khối lượng của Trái Đất.
 • M2 là khối lượng của Mặt Trăng.
 • R là bán kính của Trái Đất.
 • m là khối lượng của con tàu vũ trụ.

word image 30295 14

Bài 11.6 trang 30 sách bài tập Vật Lý 10

Yêu cầu tính gia tốc rơi tự do ở độ cao 3.200m và ở độ cao 3.200 km so với mặt đất. Biết rằng bán kính của Trái Đất là 6.400km và gia tốc rơi tự do ở tại mặt đất là 9,8 m/s2.

Lời giải:

word image 30295 15

Bài 11.7 trang 30 sách bài tập Vật Lý 10

Yêu cầu tính trọng lượng của nhà du hành vũ trụ có khối lượng 75kg khi người đó ở:

word image 30295 16

Lời giải:

Ta áp dụng công thức P = mg và m = 75kg.

 1. Khi nhà du hành vũ trụ ở trên Trái Đất sẽ có trọng lượng là: P = 75.9,8 = 735N.
 2. Khi nhà du hành vũ trụ ở trên Mặt Trăng là: P = 75. 1,7 = 127,5N.
 3. Khi nhà du hành vũ trụ ở trên Kim Tinh: P = 75.8,7 = 652,5N.
 4. Trọng lượng của nhà du hành vũ trụ khi ở trong khoảng không vũ trụ rất xa các thiên thể bằng 0 hay P = 0.

Trên đây là toàn bộ thông tin về kiến thức, bài tập Vật Lý 10 bài 11. Tin rằng các em đã tìm thấy kiến thức hữu ích cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hãy tiếp tục theo dõi Kiến Guru để tiến bộ cũng như học tập tốt hơn nhé.

Chúc các em đạt nhiều điểm số cao!

XEM THÊM: Giải Bài Tập Hóa Nâng Cao 11 Chương 1: Sự Điện Ly

Top 6 công thức tính lực hấp dẫn giữa 2 vật tổng hợp bởi Files32.com

Lực hấp dẫn là gì? Đặc điểm, cách tính và lấy ví dụ minh họa?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 4.64 (597 vote)
 • Tóm tắt: 3. Định luật vạn vận hấp dẫn · 3.1. Nội dung định luật vạn vật…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Nhờ có lực hấp dẫn nên các vật chất gắn kết với nhau giúp hình thành nên Trái Đất, Mặt Trời và các thiên thể khác trong vũ trụ. Nếu không có lực hấp dẫn chúng sẽ tách rời nhau, tồn tại ở các nơi khác nhau, không liên kết với nhau và chúng ta sẽ …

11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn – Củng cố kiến thức

 • Tác giả: suretest.vn
 • Ngày đăng: 01/04/2023
 • Đánh giá: 4.46 (301 vote)
 • Tóm tắt: 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn · P=GmM(R+h)2 · ⇒g=GM(R+h)2 · * Nếu vật ở gần mặt đất (h<<R) thì: · g=GMR2.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Nhờ có lực hấp dẫn nên các vật chất gắn kết với nhau giúp hình thành nên Trái Đất, Mặt Trời và các thiên thể khác trong vũ trụ. Nếu không có lực hấp dẫn chúng sẽ tách rời nhau, tồn tại ở các nơi khác nhau, không liên kết với nhau và chúng ta sẽ …
Xem thêm   Danh sách 6 công thức hình chiếu hay nhất, đừng bỏ qua

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá: 4.26 (314 vote)
 • Tóm tắt: Bài 1: Hai tàu thuỷ có khối lượng 50000 tấn ở cách nhau 1 km. Tính lực hấp dẫn giữa chúng. Hướng dẫn: Đổi: 50000 tấn = 5.107 kg, 1 km = 1000 m. Độ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 2: Khối lượng Mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng Trái Đất 81 lần, khoảng cách giữa tâm Trái Đất và tâm Mặt Trăng gấp 60 lần bán kính Trái Đất. Lực hút của Trái Đất và của Mặt Trăng tác dụng vào cùng một vật bằng nhau tại điểm nào trên đường thẳng nối …

Công thức lực hấp dẫn và 5 bài tập kèm theo (có đáp án)

 • Tác giả: thoitiet.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/17/2022
 • Đánh giá: 4.09 (320 vote)
 • Tóm tắt: Công thức lực hấp dẫn · Các đặc điểm của lực hấp dẫn · Tìm hiểu về trọng lực
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như khái niệm chúng tôi đã nêu ở phần 1, “ Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích của hai khối lượng của chúng đồng thời tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng”. Để biểu trưng cho định luật …

Lực hấp dẫn là gì? Công thức tính lực hấp dẫn

 • Tác giả: vannhapkhau.com.vn
 • Ngày đăng: 04/24/2022
 • Đánh giá: 3.93 (311 vote)
 • Tóm tắt: Lực hấp dẫn hiểu ngắn gọn là khi 1 vật phải chịu tác động của ngoại lực khiến nó rời quỹ đạo thì gọi là lực hấp dẫn. Công thức: Fhd = G (m1 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là những thông tin về lực hấp dẫn là gì và công thức tính lực hấp dẫn. Ngoài ra, bài viết trên còn chia sẻ kiến thức liên quan đến trọng lực. Mong rằng với những chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn và biết cách tính toán chuẩn xác …

Lý thuyết lực hấp dẫn – định luật vạn vật hấp dẫn

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 06/19/2022
 • Đánh giá: 3.6 (575 vote)
 • Tóm tắt: 1. Định luật: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là những thông tin về lực hấp dẫn là gì và công thức tính lực hấp dẫn. Ngoài ra, bài viết trên còn chia sẻ kiến thức liên quan đến trọng lực. Mong rằng với những chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn và biết cách tính toán chuẩn xác …

Files 32