Top 7 công thức tính lợi nhuận giữ lại tốt nhất, đừng bỏ qua

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp công thức tính lợi nhuận giữ lại hot nhất được tổng hợp bởi M & Tôi

Lợi nhuận giữ lại là phần lợi nhuận sau thuế được chia trong cơ cấu tài chính của công ty. Nhiều người gọi thu nhập giữ lại là “thu nhập giữ lại” hoặc “thu nhập không chia”. Vậy để hiểu thế nào là đúng, hãy cùng ACC tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Định nghĩa lợi nhuận giữ lại

Lợi nhuận giữ lại (RE) là lợi nhuận tích lũy của doanh nghiệp không được chia dưới dạng cổ tức cho cổ đông, nhưng được dành riêng để tái đầu tư vào doanh nghiệp. Thông thường, các quỹ này được sử dụng cho vốn lưu động và tài sản cố định (chi tiêu vốn) hoặc dành để trả nợ. Lợi nhuận chưa phân phối được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán bằng vốn chủ sở hữu vào cuối mỗi kỳ kế toán.

Thu nhập giữ lại cung cấp một liên kết hữu ích giữa báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán, vì nó được ghi vào vốn chủ sở hữu, liên kết hai tài khoản. Mục đích khấu trừ thu nhập như vậy có thể khác nhau và bao gồm việc mua thiết bị và máy móc mới, chi phí nghiên cứu và phát triển hoặc các hoạt động khác có khả năng tạo ra sự tăng trưởng cho doanh nghiệp. . Việc tái đầu tư vào kinh doanh này nhằm mục đích đạt được lợi nhuận thậm chí còn lớn hơn trong tương lai.

Nếu một công ty nhận thấy rằng họ không thể thu được lợi tức đầu tư tương xứng từ những khoản thu nhập giữ lại này (nghĩa là kiếm được nhiều hơn chi phí vốn), thì nhìn chung, công ty sẽ phân phối những khoản thu nhập này cho các cổ đông khác dưới dạng cổ tức hoặc mua lại cổ phần.

2. Cách tính lợi nhuận giữ lại?

Công thức tính lợi nhuận giữ lại như sau:

Lợi nhuận giữ lại = lợi nhuận ròng ban đầu từ lợi nhuận giữ lại – cổ tức.

3. Lợi nhuận giữ lại ban đầu là gì?

Vào cuối mỗi kỳ kế toán, lợi nhuận giữ lại được ghi trên bảng cân đối kế toán dưới dạng thu nhập lũy kế của năm trước (bao gồm cả thu nhập của năm hiện tại), trừ đi cổ tức trả cho cổ đông. Trong kỳ kế toán tiếp theo, số dư cuối kỳ của lợi nhuận giữ lại từ kỳ kế toán trước sẽ trở thành số dư đầu kỳ của kỳ kế toán đó. Số dư RE (lợi nhuận giữ lại) có thể không phải lúc nào cũng dương, vì nó phản ánh rằng khoản lỗ ròng trong giai đoạn hiện tại lớn hơn số dư đầu kỳ của RE. Ngoài ra, một khoản chi trả cổ tức lớn vượt quá số dư thu nhập giữ lại có thể khiến nó bị âm.

Xem thêm   Top 6 cách nấu hủ tiếu gõ tốt nhất

4. Thu nhập ròng ảnh hưởng đến thu nhập giữ lại như thế nào?

Bất kỳ thay đổi hoặc dao động nào trong kết quả ròng sẽ có tác động trực tiếp đến số dư RE. Các yếu tố như tăng hoặc giảm thu nhập ròng và lỗ ròng xảy ra sẽ mở đường cho một khoản lãi hoặc lỗ của doanh nghiệp. Tài khoản thu nhập giữ lại có thể âm do lỗ ròng lũy ​​kế lớn. Do đó, những biến động trong các khoản mục ảnh hưởng đến thu nhập ròng như doanh thu, giá vốn hàng bán, khấu hao và các chi phí hoạt động khác cũng sẽ ảnh hưởng đến thu nhập giữ lại. Các hạng mục không dùng tiền mặt như xóa sổ hoặc giảm giá và bồi thường dựa trên hàng tồn kho cũng ảnh hưởng đến tài khoản.

5. Làm thế nào để cổ tức ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại?

Việc phân phối cổ tức cho các cổ đông có thể dưới hình thức tiền mặt hoặc cổ phiếu. Cả hai hình thức đều có thể làm giảm giá trị của RE đối với doanh nghiệp. Cổ tức bằng tiền mặt thể hiện một dòng tiền ra và được ghi nhận như một khoản khấu trừ từ tài khoản tiền mặt. Những điều này làm giảm quy mô bảng cân đối kế toán và giá trị tài sản của công ty, vì công ty không còn sở hữu một số tài sản hiện tại.

Cổ tức bằng cổ phiếu có nghĩa là các cổ đông thay vào đó nhận được một phần RE dưới dạng cổ phiếu phổ thông và các tài khoản vốn bổ sung của công ty. Việc phân bổ này không ảnh hưởng đến quy mô tổng thể của bảng cân đối kế toán của công ty, nhưng nó làm giảm giá trị cổ phiếu trên mỗi cổ phiếu.

7. Ví dụ tính toán thu nhập giữ lại

Lấy ví dụ, bảng cân đối kế toán của công ty XYZ.

Lợi nhuận giữ lại Trong ví dụ này, số lượng cổ tức được trả bởi XYZ không được đưa ra, do đó, sử dụng thông tin về bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập, có thể suy ra bằng công thức:

Bắt đầu RE – Kết thúc RE Thu nhập ròng (-lỗ) = Cổ tức Bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập cho thấy:

ROE ban đầu: $77,232 ROE cuối cùng: $78,732 Thu nhập ròng: $5,297 Vậy $77,232 – $78,732 $5,297 = $3,797. Như vậy, cổ tức đã trả = $3,797 Áp dụng công thức sau để tính lợi nhuận giữ lại:

RE đầu kỳ Thu nhập ròng – cổ tức = RE cuối kỳ Sau đó, chúng tôi có $77,232 $5,297 – $3,797 = $78,732

Như vậy, lợi nhuận giữ lại cuối năm của công ty XYZ là $78,732.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Xem thêm   Top 4 công thức tính bước sóng của sóng điện từ hay nhất, đừng bỏ qua

Top 7 công thức tính lợi nhuận giữ lại tổng hợp bởi Files32.com

Mục lục

 • Tác giả: dnse.com.vn
 • Ngày đăng: 07/12/2022
 • Đánh giá: 4.72 (258 vote)
 • Tóm tắt: Lợi nhuận giữ lại (Retained Earnings) chính là phần lợi nhuận thực tế còn lại của một doanh nghiệp; sau khi đã nộp thuế cũng như phân chia cổ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lợi nhuận giữ lại (Retained Earnings) chính là phần lợi nhuận thực tế còn lại của một doanh nghiệp; sau khi đã nộp thuế cũng như phân chia cổ tức cho các cổ đông. Theo bảng cân đối kế toán, đây là phần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp vào cuối mỗi kỳ …

Lợi nhuận giữ lại là gì? Ý nghĩa và các cách tìm lợi nhuận giữ lại?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 03/22/2023
 • Đánh giá: 4.49 (259 vote)
 • Tóm tắt: Lợi nhuận giữ lại = Lợi nhuận giữ lại ban đầu + Thu nhập ròng hoặc lỗ ròng – Cổ tức dạng tiền mặt – Cổ tức dạng cổ phần. Ta có thể xác định các …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lợi nhuận mang đến nhiều cơ hội cho các chủ sở hữu doanh nghiệp hay ban quản lý công ty để sử dụng số tiền thặng dư kiếm được đó. Khoản lợi nhuận này thường được trả cho các cổ đông hoặc tái đầu tư trở lại doanh nghiệp nhằm mục đích tăng trưởng. …

Lợi nhuận giữ lại là gì? Công thức tính lợi nhuận giữ lại

 • Tác giả: yuanta.com.vn
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 4.28 (231 vote)
 • Tóm tắt: Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi… · Cổ tức · Đặc điểm của lợi nhuận giữ lại
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi mức thu nhập ròng có sự thay đổi hoặc biến động thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới RE của doanh nghiệp. Trường hợp mức thu nhập ròng tăng đồng nghĩa với việc đóng góp vào sự gia tăng của thu nhập giữ lại. Khi thu nhập ròng giảm thì lỗ ròng sẽ xảy ra …

Lợi nhuận giữ lại thể hiện ở đâu trên bảng cân đối kế toán?

 • Tác giả: kaike.vn
 • Ngày đăng: 03/28/2023
 • Đánh giá: 4.1 (600 vote)
 • Tóm tắt: Lợi nhuận giữ lại hay còn gọi là Retained Earning (hoặc Retention Ratio hay Retained Surplus). Đây là phần lợi nhuận sau thuế, được doanh nghiệp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lợi nhuận giữ lại hay còn gọi là Retained Earning (hoặc Retention Ratio hay Retained Surplus). Đây là phần lợi nhuận sau thuế, được doanh nghiệp giữ lại nhằm mục đích sử dụng cho đầu tư (mở rộng kinh doanh, mua tài sản, nghiên cứu và phát triển …

Lợi nhuận giữ lại là gì trong báo cáo tài chính và công thức tính

 • Tác giả: topkinhdoanh.com
 • Ngày đăng: 06/30/2022
 • Đánh giá: 3.99 (455 vote)
 • Tóm tắt: Lợi nhuận giữ lại của một doanh nghiệp thường được xác định dựa theo công thức: Lợi nhuận giữ lại = Lợi nhuận giữ lại ban đầu + Thu nhập ròng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Lợi nhuận này ở dạng tiền mặt, có tính thanh khoản cao nên giúp doanh nghiệp nắm bắt các cơ hội đầu tư một cách dễ dàng hơn. Hoạt động đầu tư có tính thời điểm rất cao, chính vì vậy, một khoản vốn dự trữ luôn trong trạng thái sẵn sàng hết sức cần …

Retained Earnings / Lợi Nhuận Giữ Lại

 • Tác giả: saga.vn
 • Ngày đăng: 12/24/2022
 • Đánh giá: 3.76 (259 vote)
 • Tóm tắt: Phần trăm lợi nhuận thuần không dùng để trả cổ tức mà được doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tư theo các mục tiêu chiến lược hoặc để trả nợ. Lợi nhuận giữ lại …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Lợi nhuận này ở dạng tiền mặt, có tính thanh khoản cao nên giúp doanh nghiệp nắm bắt các cơ hội đầu tư một cách dễ dàng hơn. Hoạt động đầu tư có tính thời điểm rất cao, chính vì vậy, một khoản vốn dự trữ luôn trong trạng thái sẵn sàng hết sức cần …
Xem thêm   Danh sách 5 trẻ sơ sinh bú bao nhiêu ml sữa công thức tốt nhất, bạn nên biết

Retained earnings là gì? Công thức tính lợi nhuận giữ lại chi tiết

 • Tác giả: amis.misa.vn
 • Ngày đăng: 10/18/2022
 • Đánh giá: 3.44 (287 vote)
 • Tóm tắt: Lợi nhuận giữ lại đầu kỳ:
  Cổ tức trả trong kỳ:
  Thu nhập ròng phát sinh trong kỳ(*):
  Chỉ tiêu:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Retained earnings là lợi nhuận giữ lại – thực chất là khoản thu nhập ròng sau khi đã nộp thuế TNDN và sau khi đã trả phần cổ tức cho các cổ đông của công ty, nó được giữ lại để phục vụ cho mục đích tái đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất kinh doanh …

Files 32