Danh sách 7 công thức tính khoảng cách lớp 12 hay nhất

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp công thức tính khoảng cách lớp 12 hot nhất được tổng hợp bởi M & Tôi

Bài viết dưới đây chúng ta cùng ôn lại cách tính khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng trong không gian tọa độ Oxyz. Đồng thời qua đó giải các bài tập vận dụng để các em dễ dàng ghi nhớ công thức hơn.

» Đừng bỏ lỡ: Các dạng bài tập về mặt phẳng trong không gian Oxyz cực hay

I. Công thức cách tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng trong Oxyz

– Trong không gian Oxyz, để tính khoảng cách từ điểm M(xM, yM, zM) đến mặt phẳng (α): Ax + By + Cz + D = 0, ta dùng công thức:

II. Bài tập vận dụng tính khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng trong không gian tọa độ Oxyz

* Bài 1 (Bài 9 (trang 81 SGK Hình học 12): Tính khoảng cách từ điểm A(2; 4; -3) lần lượt đến các mặt phẳng sau:

a) 2x – y + 2z – 9 = 0 (α)

b) 12x – 5z + 5 = 0 ( β)

c) x = 0 ( γ;)

* Lời giải:

a) Ta có: Khoảng cách từ điểm A tới mp (α) là:

b) Ta có: Khoảng cách từ điểm A tới mp (β) là:

c) Ta có: khoảng cách từ điểm A tới mp (γ) là:

* Bài 2: Cho hai điểm A(1;-1;2), B(3;4;1) và mặt phẳng (P) có phương trình: x + 2y + 2z – 10 = 0. Tính khoảng cách từ A, B đến mặt phẳng (P).

* Lời giải:

– Ta có:

– Tương tự:

* Bài 3: Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song (P) và (Q) cho bởi phương trình sau đây :

(P): x + 2y + 2z + 11 = 0.

(Q): x + 2y + 2z + 2 = 0.

* Lời giải:

– Ta lấy điểm M(0;0;-1) thuộc mặt phẳng (P), kí hiệu d[(P),(Q)] là khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q), ta có:

⇒ d[(P),(Q)] = 3.

* Bài 4: Tìm trên trục Oz điểm M cách đều điểm A(2;3;4) và mặt phẳng (P): 2x + 3y + z – 17 = 0.

* Lời giải:

– Xét điểm M(0;0;z) ∈ Oz, ta có :

– Điểm M cách đều điểm A và mặt phẳng (P) là:

⇒ Vậy điểm M(0;0;3) là điểm cần tìm.

* Bài 5: Cho hai mặt phẳng (P1) và (P2) lần lượt có phương trình là (P1): Ax + By + Cz + D = 0 và (P2): Ax + By + Cz + D’ = 0 với D ≠ D’.

a) Tìm khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P1) và (P2).

b) Viết phương trình mặt phẳng song song và cách đều hai mặt phẳng (P1) và (P2).

Xem thêm   Danh sách 5 công thức tính độ nhớt hay nhất

* Áp dụng cho trường hợp cụ thể với (P1): x + 2y + 2z + 3 = 0 và (P2): 2x + 4y + 4z + 1 = 0.

* Lời giải:

a) Ta thấy rằng (P1) và (P2) song song với nhau, lấy điểm M(x0; y0; z0) ∈ (P1), ta có:

Ax0 + By0 + Cz0 + D = 0 ⇒ (Ax0 + By0 + Cz0) = -D (1)

– Khi đó, khoảng cách giữa (P1) và (P2) là khoảng cách từ M tới (P2):

(theo (1))

b) Mặt phẳng (P) song song với hai mặt phẳng đã cho sẽ có dạng (P): Ax + By + Cz + E = 0. (2)

– Để (P) cách đều hai mặt phẳng (P1) và (P2) thì khoảng cách từ M1(x1; y1; z1) ∈ (P1) đến (P) bằng khoảng cách từ M2(x2; y2; z2) ∈ (P2) đến (P) nên ta có:

(3)

mà (Ax1 + By1 + Cz1) = -D ; (Ax2 + By2 + Cz2) = -D’ nên ta có:

(3)

vì E≠D, nên:

⇒ Thế E vào (2) ta được phương trình mp(P): Ax + By + Cz + ½(D+D’) = 0

* Áp dụng cho trường hợp cụ thể với (P1): x + 2y + 2y + 3 = 0 và (P2): 2x + 4y + 4z + 1 = 0.

a) Tính khoảng cách giữa (P1) và (P2):

– mp(P2) được viết lại: x + 2y + 2z + ½ = 0

b) Ta có thể sử dụng 1 trong 3 cách sau:

– Cách 1: áp dụng kết quả tổng quát ở trên ta có ngay phương trình mp(P) là:

– Cách 2: (Sử dụng phương pháp qũy tích): Gọi (P) là mặt phẳng cần tìm, điểm M(x; y; z) ∈ (P) khi:

– Cách 3: (Sử dụng tính chất): Mặt phẳng (P) song song với hai mặt phẳng đã cho sẽ có dạng:

(P): x + 2y + 2z + D = 0.

+ Lấy các điểm ∈ (P1) và ∈ (P2), suy ra đoạn thẳng AB có trung điểm là

+ Mặt phẳng (P) cách đều (P1) và (P2) thì (P) phải đi qua M nên ta có:

* Bài 6: Trong không gian Oxyz, cho điểm I(1;4;-6) và mặt phẳng (α): x – 2y + 2z + 4 = 0. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (α).

* Lời giải:

– Phương trình mặt cầu tâm I(xi; yi; zi) bán kính R có dạng:

(x – xi)2 + (y – yi)2 + (z – zi)2 = R2

– Nên theo bài ra I(1;4;-6) pt mặt cầu (S) có dạng:

(x – 1)2 + (y – 4)2 + (z + 6)2 = R2

– Vì mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng (α) nên khoảng cách từ tâm I của mặt cầu tới mặt phằng phải bằng R, nên có:

⇒ Phương trình mặt cầu tâm I(1;4;-6) bán kính R=5 là:

(x – 1)2 + (y – 4)2 + (z + 6)2 = 25

Xem thêm   Top 5 cách nấu nước bồ công anh tốt nhất, đừng bỏ lỡ

Top 7 công thức tính khoảng cách lớp 12 tổng hợp bởi Files32.com

Các công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm, từ điểm đến mặt phẳng, đường thẳng

 • Tác giả: bambooschool.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/08/2022
 • Đánh giá: 4.7 (305 vote)
 • Tóm tắt: Công thức tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng Cho đường thẳng d: ax + by + c = 0 và điểm N (x0; y0). Khi đó khoảng cách từ điểm N đến đườ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tin chắc bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn và biết được công thức tính khoảng cách giữa các điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ nhớ chính xác công thức, biết cách áp dụng thành thạo hơn khi giải bài …

Top 13 Công Thức Tính Khoảng Cách Lớp 12

 • Tác giả: onthihsg.com
 • Ngày đăng: 02/25/2023
 • Đánh giá: 4.4 (332 vote)
 • Tóm tắt: Khớp với kết quả tìm kiếm: 2Công thức tính khoảng cách. Công thức này được sử dụng để tính độ dài của đoạn thẳng nối giữa hai điểm: Điểm 1 và …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tin chắc bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn và biết được công thức tính khoảng cách giữa các điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ nhớ chính xác công thức, biết cách áp dụng thành thạo hơn khi giải bài …

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 4.29 (496 vote)
 • Tóm tắt: … Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau – Toán lớp 12 – Chuyên đề Toán 12 … + Cách 2. công thức (với u→ là vectơ chỉ phương của d và M0 là một điểm …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tin chắc bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn và biết được công thức tính khoảng cách giữa các điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ nhớ chính xác công thức, biết cách áp dụng thành thạo hơn khi giải bài …

Phương pháp tìm các loại khoảng cách trong hình học không gian

 • Tác giả: toanhoc247.com
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 4.16 (365 vote)
 • Tóm tắt: LỚP 12. Bài tập thể tích khối chóp ( Có lời giải ) … Bài toán cơ bản: Nhiều bài toán tính khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tin chắc bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn và biết được công thức tính khoảng cách giữa các điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ nhớ chính xác công thức, biết cách áp dụng thành thạo hơn khi giải bài …
Xem thêm   Top 4 công thức logarit cơ bản tốt nhất, bạn nên biết

Tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng trong không gian Oxyz và bài tập – Toán lớp 12

 • Tác giả: khoia.vn
 • Ngày đăng: 10/24/2022
 • Đánh giá: 3.9 (222 vote)
 • Tóm tắt: Trên đây Khối A đã giới thiệu với các em về cách Tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng trong không gian Oxyz và Bài tập Toán lớp 12.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tin chắc bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn và biết được công thức tính khoảng cách giữa các điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ nhớ chính xác công thức, biết cách áp dụng thành thạo hơn khi giải bài …

Các công thức tính khoảng cách trong không gian Oxyz

 • Tác giả: mathvn.com
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 3.66 (310 vote)
 • Tóm tắt: Khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng. Trong không gian, khoảng cách từ điểm M_1 đến đường thẳng Delta đi qua M_0 và có vectơ chỉ phương vec{u} là d(M_1 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tin chắc bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn và biết được công thức tính khoảng cách giữa các điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ nhớ chính xác công thức, biết cách áp dụng thành thạo hơn khi giải bài …

Hướng dẫn chi tiết cách tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

 • Tác giả: vuihoc.vn
 • Ngày đăng: 11/03/2022
 • Đánh giá: 3.5 (493 vote)
 • Tóm tắt: Khi đó, khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng Δ là khoảng cách giữa hai điểm M và H (độ dài đoạn thẳng MH). Hay nói cách khác khoảng cách giữa …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong không gian cho điểm M và đường thẳng Δ bất kỳ và H là hình chiếu của điểm M lên đường thẳng Δ. Khi đó, khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng Δ là khoảng cách giữa hai điểm M và H (độ dài đoạn thẳng MH). Hay nói cách khác khoảng cách giữa điểm …

Files 32