Top 8 công thức tính độ tự cảm của cuộn dây hot nhất

Dưới đây là danh sách công thức tính độ tự cảm của cuộn dây hay nhất được tổng hợp bởi mvatoi.com.vn

Độ tự cảm – L thực sự là thước đo của cuộn cảm cảm ứng đối với sự thay đổi của dòng điện chạy qua mạch và giá trị của nó ở Henries càng lớn, tốc độ thay đổi dòng điện càng thấp. Vậy công thức tính độ tự cảm của cuộn dây là gì? Hãy cùng Download.vn theo dõi bài viết dưới đây.

Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn khái niệm, công thức tính và ví dụ minh họa kèm theo một số dạng bài tập có đáp án kèm theo. Thông qua tài liệu công thức tính độ tự cảm các bạn có thêm nhiều tư liệu học tập, nhanh chóng nắm được kiến thức để giải bài tập Vật lí. Vậy sau đây là toàn bộ nội dung kiến thức về độ tự cảm, mời các bạn tải tại đây.

1. Độ tự cảm của ống dây là gì?

Một mạch kín (C), trong đó có đòng điện cường độ i. Dòng điện i gây ra một từ trường, từ trường này gây ra một từ thông Φ qua (C) được gọi là từ thông riêng của mạch.

Từ thông riêng của một mạch kín có dòng điện chạy qua:

Φ = Li

Trong đó, L là một hệ số, chỉ phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của mạch kín (C) gọi là độ tự cảm của (C).

2. Công thức độ tự cảm của ống dây

Độ tự cảm của một ống dây:

mathrm{L}=4 pi 10^{-7} frac{mathrm{N}^{2}}{l} mathrm{~S} .

Trong đó:

+ L là hệ số tự cảm của ống dây;

+ N là số vòng dây;

+ l là chiều dài ống dây, có đơn vị mét (N);

+ S là diện tích tiết diện của ống dây, có đơn vị mét vuông (m2).

Đơn vị của độ tự cảm là henri (H)

1H= frac{1Wb}{1A}

3. Mở rộng

Có thể suy ra công thức N, l, S từ công thức tính hệ số tự cảm như sau:

mathrm{S}=frac{4 pi cdot 10^{-7} mathrm{~N}^{2}}{mathrm{~L} cdot l} \ =& l=frac{4 pi cdot 10^{-7} cdot mathrm{N}^{2} cdot mathrm{S}}{mathrm{L}} \ Rightarrow & mathrm{N}=sqrt{frac{mathrm{L} l}{4 pi cdot 10^{-7} cdot mathrm{S}}} end{aligned}” width=”490″ height=”154″ data-type=”0″ data-latex=”begin{aligned} mathrm{L}=4 pi 10^{-7} frac{mathrm{N}^{2}}{l} mathrm{~S}=>mathrm{S}=frac{4 pi cdot 10^{-7} mathrm{~N}^{2}}{mathrm{~L} cdot l} \ =& l=frac{4 pi cdot 10^{-7} cdot mathrm{N}^{2} cdot mathrm{S}}{mathrm{L}} \ Rightarrow & mathrm{N}=sqrt{frac{mathrm{L} l}{4 pi cdot 10^{-7} cdot mathrm{S}}} end{aligned}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cbegin%7Baligned%7D%0A%5Cmathrm%7BL%7D%3D4%20%5Cpi%2010%5E%7B-7%7D%20%5Cfrac%7B%5Cmathrm%7BN%7D%5E%7B2%7D%7D%7Bl%7D%20%5Cmathrm%7B~S%7D%3D%3E%5Cmathrm%7BS%7D%3D%5Cfrac%7B4%20%5Cpi%20%5Ccdot%2010%5E%7B-7%7D%20%5Cmathrm%7B~N%7D%5E%7B2%7D%7D%7B%5Cmathrm%7B~L%7D%20%5Ccdot%20l%7D%20%5C%5C%0A%3D%26%20l%3D%5Cfrac%7B4%20%5Cpi%20%5Ccdot%2010%5E%7B-7%7D%20%5Ccdot%20%5Cmathrm%7BN%7D%5E%7B2%7D%20%5Ccdot%20%5Cmathrm%7BS%7D%7D%7B%5Cmathrm%7BL%7D%7D%20%5C%5C%0A%5CRightarrow%20%26%20%5Cmathrm%7BN%7D%3D%5Csqrt%7B%5Cfrac%7B%5Cmathrm%7BL%7D%20l%7D%7B4%20%5Cpi%20%5Ccdot%2010%5E%7B-7%7D%20%5Ccdot%20%5Cmathrm%7BS%7D%7D%7D%0A%5Cend%7Baligned%7D”>

Xem thêm   Tổng hợp 4 các công thức vật lý 10 học kì 2 tốt nhất, đừng bỏ qua

Khi đặt vào trong ống dây một vật liệu sắt từ có độ từ thẩm μ thì độ tự cảm có công thức :

Gọi là số vòng dây trên mỗi đơn vị chiều dài ống dây, và V = S.l là thể tích của ống dây, hệ số tự cảm có thể được tính bởi công thức

4. Bài tập độ tự cảm của ống dây

Bài 1: Cho ống dây hình trụ có chiều dài l = 0,5m có 1000vòng, đường kính mỗi vòng dây là 20 cm. Tính độ tự cảm của ống dây.

Bài 2: Một ống dây dài 40 (cm) có tất cả 800 vòng dây. Diện tích tiết diện ngang của ống dây bằng 10 (cm 2 ). Tính độ tự cảm của ống dây.

Bài 3

Một ống dây dài được quấn với mật độ 2000 vòng/m. Ống có thể tích 500cm3. Ống dây được mắc vào một mạch điện. Sau khi đóng công tắc, dòng điện trong ống biến đổi theo thời gian như đồ thị trên hình 41.5. lúc đóng công tắc ứng với thời điểm t = 0. Tính suất điện động tự cảm trong ống.

a) Từ sau khi đóng công tắc đến thời điểm t = 0,05s.

b) Tử thời điểm t = 0,05s về sau.

Gợi ý đáp án

n = 2000 = 2.103 vòng/m

V = 500cm3 = 5.10-4 m3

Hệ số tự cảm của ống dây:

Suất điện động tự cảm (dấu trừ thể hiện định luật Len-xơ)

a) Từ t1 = 0 đến t2= 0,05 (s):

Ta có:

b) Từ thời điểm t = 0,05 về sau: thì

Top 8 công thức tính độ tự cảm của cuộn dây tổng hợp bởi Files32.com

Công thức tính độ tự cảm của ống dây

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 01/11/2023
 • Đánh giá: 4.76 (386 vote)
 • Tóm tắt: Hệ số tự cảm (inductance coefficient) là một đại lượng quan trọng trong hiện tượng tự cảm của một cuộn dây cảm. Nó được định nghĩa là tỷ số giữa …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong mạch kín, tự cảm sẽ gây ra một phản ứng ngược lại với sự thay đổi dòng điện trong mạch, tạo ra một tương tự như sự kháng cự điện trở. Tuy nhiên, khác với kháng cự điện trở, tự cảm chỉ phản ứng với sự thay đổi dòng điện, và không phản ứng với …

Công thức tính độ tự cảm của cuộn dây

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 09/20/2022
 • Đánh giá: 4.53 (443 vote)
 • Tóm tắt: Độ tự cảm của cuộn dây được tính theo công thức sau: L=dfrac{Phi}{i}H,Henry \Phi=LiWb \xic=dfrac{Delta Phi}{Delta t}=L left |…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong mạch kín, tự cảm sẽ gây ra một phản ứng ngược lại với sự thay đổi dòng điện trong mạch, tạo ra một tương tự như sự kháng cự điện trở. Tuy nhiên, khác với kháng cự điện trở, tự cảm chỉ phản ứng với sự thay đổi dòng điện, và không phản ứng với …
Xem thêm   Top 7 công thức tính nguyên giá hot nhất, đừng bỏ qua

Cách tính độ tự cảm của cuộn dây cho mạch phân tần loa

 • Tác giả: machdientu.org
 • Ngày đăng: 10/12/2022
 • Đánh giá: 4.33 (387 vote)
 • Tóm tắt: Hiện tượng tự cảm xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch đó.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong mạch kín, tự cảm sẽ gây ra một phản ứng ngược lại với sự thay đổi dòng điện trong mạch, tạo ra một tương tự như sự kháng cự điện trở. Tuy nhiên, khác với kháng cự điện trở, tự cảm chỉ phản ứng với sự thay đổi dòng điện, và không phản ứng với …

Lý thuyết tự cảm

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 03/21/2023
 • Đánh giá: 4.09 (400 vote)
 • Tóm tắt: Trong khoảng thời gian từ thông qua cuộn dây biến thiên sinh ra dòng điện cảm ứng theo định luật Lenxơ, dòng điện cảm ứng có chiều chống lại sự tăng của từ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong mạch kín, tự cảm sẽ gây ra một phản ứng ngược lại với sự thay đổi dòng điện trong mạch, tạo ra một tương tự như sự kháng cự điện trở. Tuy nhiên, khác với kháng cự điện trở, tự cảm chỉ phản ứng với sự thay đổi dòng điện, và không phản ứng với …

Độ tự cảm của cuộn dây

 • Tác giả: testostore.vn
 • Ngày đăng: 04/07/2022
 • Đánh giá: 3.91 (232 vote)
 • Tóm tắt: Vì độ tự cảm của cuộn dây là do từ thông xung quanh nó, từ thông càng mạnh đối với một giá trị nhất định của dòng điện thì điện cảm sẽ càng lớn.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Luật của Lenz cho chúng ta biết rằng một emf cảm ứng tạo ra một dòng điện theo hướng chống lại sự thay đổi từ thông gây ra emf ở vị trí đầu tiên, hiệu trưởng của hành động và phản ứng. Sau đó, chúng ta có thể định nghĩa chính xác Độ tự cảm là: Một …

Công thức tính độ tự cảm của cuộn dây

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 09/14/2022
 • Đánh giá: 3.76 (498 vote)
 • Tóm tắt: Tổng quát: Hiện tượng tự cảm xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Luật của Lenz cho chúng ta biết rằng một emf cảm ứng tạo ra một dòng điện theo hướng chống lại sự thay đổi từ thông gây ra emf ở vị trí đầu tiên, hiệu trưởng của hành động và phản ứng. Sau đó, chúng ta có thể định nghĩa chính xác Độ tự cảm là: Một …
Xem thêm   Top 6 kali nitrat có công thức là hot nhất

Công thức tính độ tự cảm lớp 12

 • Tác giả: ktktdl.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/27/2022
 • Đánh giá: 3.4 (369 vote)
 • Tóm tắt: Khi đóng góp khóa K, mẫu điện qua ống dây tăng lên đột ngột trong khoảng thời gian ngắn (cường độ mẫu điện tăng trường đoản cú 0 lên I => cường …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: c/ Ngắt khóa k, thay tụ điện C bằng một cuộn dây có độ tự cảm L = 50mH. Đóng khóa k và chốt 1 thì cường độ dòng điện qua cuộn dây tăng dần. Tính tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua cuộn dây tại thời điểm dòng điện có cường độ 0,35A. Bỏ qua điện …

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 10/19/2022
 • Đánh giá: 3.33 (557 vote)
 • Tóm tắt: Bài viết Công thức tính độ tự cảm của ống dây hay nhất gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức – Đơn vị đo, Mở rộng và Bài tập minh họa áp dụng công thức trong …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài viết Công thức tính độ tự cảm của ống dây hay nhất gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức – Đơn vị đo, Mở rộng và Bài tập minh họa áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ Công thức tính độ tự cảm của ống dây hay …

Files 32