Tổng hợp 5 công thức tính diện tích hình quạt tròn hay nhất

Dưới đây là danh sách công thức tính diện tích hình quạt tròn hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Trong hình học mặt phẳng thì hình quạt tròn là một dạng hình học khá đặc biệt. Nếu bạn chưa biết hình quạt là gì? Công thức tính diện tích hình quạt như thế nào có thể xem bài viết chi tiết dưới đây.

1. Hình quạt là gì?

Hình được giới hạn bởi hai bán kính OA, OB và cung tròn AB như hình dưới được gọi là hình quạt tròn.

Hình quạt
Hình quạt

Vậy hình quạt là một phần của hình tròn được giới hạn bởi hai bán kính và một cung

2. Diện tích hình quạt

Gọi S là diện tích hình quạt thì công thức tính diện tích hình quạt tròn có 2 biểu thức:

Diện tích hình quạt

Trong đó:

 • S là diện tích hình quạt tròn
 • R là bán kính của đường tròn, như trong hình thì R = OA = OB
 • ℓ là chiều dài cung, theo hình thì ℓ có độ dài bằng cung AB.

3. Chu vi hình quạt tròn

Công thức tính chu vi của hình quạt tròn được xác định theo công thức: C = 2R + ℓ

Trong đó:

 • C là chu vi hình quạt
 • R là bán kính của đường tròn tâm O
 • ℓ là chiều dài cung

4. Bài tập

Bài tập 1: Cho hình quạt có

a) bán kính R = 4 cm, chiều dài cung ℓ = 8 cm.

b) bán kính R = 2 mm, chiều dài cung ℓ = 1 cm.

c) bán kính R = 3 cm, chiều dài cung ℓ = 30 mm.

Hướng dẫn giải

a) Theo đề

 • R = 4 cm
 • ℓ = 8 cm
Xem thêm   Top 6 công thức tính vi ét hot nhất hiện nay

chu vi hình quạt tròn: C = 2R + ℓ = 2.4 + 8 = 16 cm.

b) Theo đề

 • R = 2 mm = 0,2 cm
 • ℓ = 1 cm

Công thức tính chu vi của hình quạt tròn là C = 2R + ℓ = 2.0,2 + 1 = 1,4 cm

c) Theo đề

 • R = 3 cm
 • ℓ = 30 mm = 3 cm

Sử dụng công thức tìm chu vi của quạt tròn: C = 2R + ℓ = 2.3 + 3 = 9 cm

Bài tập 2: Hãy tính diện tích hình quạt tròn khi biết

a) bán kính R = 5 cm, góc n = 300

b) bán kính R = 7 cm, chiều dài cung ℓ = 5 cm

c) bán kính R = 8 cm, góc n = 450

Hướng dẫn giải

a) Theo đề

 • R = 5 cm
 • n = 300

Áp dụng công thức tính diện tích hình quạt: $S = frac{{pi .{R^2}.n}}{{360}} = frac{{pi {{.5}^2}.30}}{{360}} = 6,55left( {c{m^2}} right)$

b) Ta có:

 • R = 7 cm
 • ℓ = 5 cm

Dựa vào công thức tính diện tích hình quạt tròn: $S = frac{{ell .R}}{2} = frac{{5.7}}{2} = 17,5left( {c{m^2}} right)$

c) Ta thấy

 • R = 8 cm
 • n = 450

Diện tích của hình quạt tròn được tính theo công thức: $S = frac{{pi .{R^2}.n}}{{360}} = frac{{pi {{.8}^2}.45}}{{360}} = 8pi left( {c{m^2}} right)$

Bài tập 3: Biết một hình quạt có diện tích 8 cm2, cung có độ dài 5 cm. Hãy tính chu vi của hình quạt này

Hướng dẫn giải

Theo đề:

 • S = 8 cm2
 • ℓ = 5 cm

Dựa theo công thức diện tích ta tính được bán kính $S = frac{{ell .R}}{2} Rightarrow R = frac{{2S}}{ell } = frac{{2.8}}{5} = 3,2left( {cm} right)$

Khi này ta tính chu vi dựa theo công thức: C = 2R + ℓ = 2.3,2 + 5 = 11,4 (cm)

Qua bài việt bạn đã biết được dạng hình học của hình quạt cũng như công thức để tính chu vi và diện tích.

Top 5 công thức tính diện tích hình quạt tròn tổng hợp bởi Files32.com

SGK Toán 9 – Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

 • Tác giả: giaibaitap123.com
 • Ngày đăng: 01/21/2023
 • Đánh giá: 4.75 (400 vote)
 • Tóm tắt: k ) Công thức tính diện tích hình tròn Diện tích s của một hình tròn bán kính R (h. 58) được tính theo công thức s= tcR2. Cách tính diện tích hình quạt tròn …
Xem thêm   Top 6 cách nấu chè bà ba hay nhất

Công thức tính chu vi, diện tích hình quạt tròn chính xác 100% [có VD]

 • Tác giả: kyniemsharp10nam.vn
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 4.53 (506 vote)
 • Tóm tắt: Diện tích hình quạt tròn bằng chiều dài cung tròn nhân với bán kính của đường tròn rồi chia cho 2. … Trong đó: r: bán kính của đường tròn, như trong hình thì R …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiện nay có rất nhiều các bạn học sinh không định nghĩa được hình quạt là gì? Công thức tính diện tích hình quạt tròn, chu vi hình quạt tròn như thế nào? Chính vì vậy, trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ công thức tính diện tích và chu vi …

Lý thuyết diện tích hình tròn, hình quạt tròn

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 10/12/2022
 • Đánh giá: 4.25 (379 vote)
 • Tóm tắt: Lý thuyết diện tích hình tròn, hình quạt tròn … 1. Công thức tính diện tích hình tròn. … S=πR2n360hayS=l.R2 S = π R 2 n 360 h a y S = l . R 2 ( với l l là độ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiện nay có rất nhiều các bạn học sinh không định nghĩa được hình quạt là gì? Công thức tính diện tích hình quạt tròn, chu vi hình quạt tròn như thế nào? Chính vì vậy, trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ công thức tính diện tích và chu vi …

Khái niệm hình quạt tròn, Cách tính diện tích hình quạt tròn và bài tập

 • Tác giả: svnckh.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/13/2022
 • Đánh giá: 4.15 (449 vote)
 • Tóm tắt: Hình quạt tròn là phần của hình tròn được giới hạn bởi hai bán kính và cung tròn chắn bởi hai bán kính này.Được tính bằng công thức …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiện nay có rất nhiều các bạn học sinh không định nghĩa được hình quạt là gì? Công thức tính diện tích hình quạt tròn, chu vi hình quạt tròn như thế nào? Chính vì vậy, trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ công thức tính diện tích và chu vi …
Xem thêm   Tổng hợp 5 metan có công thức phân tử là hot nhất

Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 02/11/2023
 • Đánh giá: 3.92 (480 vote)
 • Tóm tắt: Diện tích S S S của một hình tròn bán kính R R R được tính theo công thức: S = π . … S=π.R2. … Trong hình tròn bán kính R diện tích hình quạt n° được tính theo …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiện nay có rất nhiều các bạn học sinh không định nghĩa được hình quạt là gì? Công thức tính diện tích hình quạt tròn, chu vi hình quạt tròn như thế nào? Chính vì vậy, trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ công thức tính diện tích và chu vi …

Files 32