Top 5 công thức tính delta t hot nhất hiện nay

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp công thức tính delta t hay nhất và đầy đủ nhất

Dạng bài toán Xác đinh ly độ của vật sau thời gian ∆t là dạng toán mà các đề thi thường hay hỏi. Chúng ta không chỉ học trong bài Dao động điều hòa mà các chương sau chúng ta vẫn sẽ gặp lại dạng toán này.

Một vật DĐĐH với phương trình: (x = A.cos(omega t + varphi )). Tại thời điểm t1 vật có li độ x1, sau đó ∆t ⇒ vật có x2? Tại (t_1 Rightarrow x_1 = A.cos(omega t_1 + varphi )) Tại (t_2 = t_1 + Delta t Rightarrow x_2 = A.cos(omega t_2 + varphi )) (Rightarrow x_2 = A.cos [omega (t_1 + Delta t) + varphi ]) (x_2 = A.cos (omega t_1 + varphi + omega .Delta t)) (x_2 = A.[cos (omega t_1 + varphi)cos (omega .Delta t) – sin (omega t_1 + varphi) sin (omega .Delta t)]) (Rightarrow x_2 = x_1 cos(omega .Delta t)pm Asqrt{1 – cos^2(omega t_1 + varphi )}.sin(omega.Delta t)) (Rightarrow x_2 = x_1 cos(omega .Delta t)pm Asqrt{1-left ( frac{x_1}{A} right )^2}sin(omega . Delta t)) Vậy (Rightarrow x_2 = x_1 cos(omega .Delta t)pm Asqrt{A^2 – x_{1}^{2}}.sin(omega . Delta t)) Lấy dấu: (+) nếu v1 > 0 (-) nếu v1 < 0

* Các trường hợp đặc biệt (1/left{begin{matrix} Delta t = K.T\ Kin Z end{matrix}right. Rightarrow x_2 = x_1) (2/left{begin{matrix} Delta t = left ( K + frac{1}{2} right )T = left ( 2K + 1 right ) frac{T}{2}\ K in Z hspace{4,2cm} end{matrix}right. Rightarrow x_2 = -x_1) (3/left{begin{matrix} Delta t = left ( K + frac{1}{2} right ) frac{T}{2} = left ( 2K + 1 right ) frac{T}{4}\ K in Z hspace{4,2cm} end{matrix}right.) (omega .Delta t = frac{2 pi}{T}(2K + 1)frac{T}{4} = (2K + 1)frac{pi}{2}) (Rightarrow x_2 = pm sqrt{A^2 – x_{1}^{2}} Rightarrow x_{1}^{2} + x_{2}^{2} = A^2)

VD1: Một vật dao động với phương trình:(x = 7.cos4pi t)(cm). a. Tại thời điểm t1 vật có x1 = 3 cm và đang ra xa VTCB. a1.Tìm x2 sau đó 2s? a2. Tìm x2 trước đó 3,25s? a3. Tìm x2 sau đó 5,3s? b. Tại thời điểm t1 vật có x1 = 2 cm. Tìm x2 sau đó s? Giải: a. (left{begin{matrix} x_1 = 2 cm\ v_1 > 0 end{matrix}right.) a1. (T = frac{2pi}{omega }= frac{1}{2}s Rightarrow frac{Delta t}{T} = frac{2}{frac{1}{2}} = 4 Rightarrow x_2 = x_1 = 3 cm) a2. (frac{Delta t}{T} = frac{3,25}{frac{1}{2}} = 6,5 Rightarrow x_2 = -x_1 = -3 cm) a3. (x_2 = 3.cos(4 pi.5,3) + sqrt{7^2 – 3^2}.sin(4 pi .5,3) = ?) b. (frac{Delta t}{T}=frac{frac{33}{8}}{frac{1}{2}} = frac{33}{4} Rightarrow x_{2}^{2} + x_{1}^{2} = A^2 Rightarrow x_2 = pm sqrt{7^2 – 2^2}Rightarrow x_2 = pm 3sqrt{5}(cm))

Xem thêm   Tổng hợp 4 các công thức lũy thừa lớp 7 hot nhất

VD2: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc (omega). Tại thời điểm t vật cách vị trí gốc tọa độ 5 cm, sau đó (2015.frac{T}{4}) vật có tốc độ 50 cm/s. Tìm tần số của vật? Giải: (t_1.|x_1| = 5 cm) (left{begin{matrix} t_2 = t_1 + Delta t Rightarrow |v_2| = 50 cm/s\ Delta t = 2015.frac{T}{4} hspace{3,1cm} end{matrix}right. Rightarrow f = ?) (Delta t = 2015.frac{T}{4} Rightarrow x_{1}^{2} + x_{2}^{2} = A^2 (1)) Ta có: (A^2 = x_{2}^{2} + frac{v_{2}^{2}}{omega ^2} (2)) Từ (1) (Rightarrow x_{2}^{2} = A^2 – x_{1}^{2}) thay vào (2) (\ Rightarrow A^2 = A^2 – x_{1}^{2} + frac{v_{2}^{2}}{omega ^2}\ Rightarrow |x_1| = bigg |frac{v_2}{omega } bigg | \ Rightarrow omega = bigg |frac{v_2}{x_1} bigg | = 10 frac{rad}{s}\ Rightarrow f = frac{a}{2 pi} = frac{5}{pi}(Hz))

Top 5 công thức tính delta t tổng hợp bởi Files32.com

Công thức chu kỳ, tần số con lắc lò xo, vật lí 12

 • Tác giả: vatlypt.com
 • Ngày đăng: 08/24/2022
 • Đánh giá: 4.71 (300 vote)
 • Tóm tắt: Chu kỳ, tần số con lắc lò xo được tính theo công thức sau: (T=dfrac {Delta t}{N}=2 pi sqrt{dfrac{m}{k}}=2pi sqrt{dfrac{Delta …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: VD1: Một vật dao động với phương trình:(x = 7.cos4pi t)(cm). a. Tại thời điểm t1 vật có x1 = 3 cm và đang ra xa VTCB. a1.Tìm x2 sau đó 2s? a2. Tìm x2 trước đó 3,25s? a3. Tìm x2 sau đó 5,3s? b. Tại thời điểm t1 vật có x1 = 2 cm. Tìm x2 sau đó s? …

công thức delta phi = w. delta t cho em hỏi công thức này có tài liệu nào viết về ct này ko ạ nhìn lạ quá !!

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 02/17/2023
 • Đánh giá: 4.44 (542 vote)
 • Tóm tắt: công thức delta phi = w. delta t cho em hỏi công thức này có tài liệu nào viết về ct này ko ạ nhìn lạ quá !! câu hỏi 2011017 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: VD1: Một vật dao động với phương trình:(x = 7.cos4pi t)(cm). a. Tại thời điểm t1 vật có x1 = 3 cm và đang ra xa VTCB. a1.Tìm x2 sau đó 2s? a2. Tìm x2 trước đó 3,25s? a3. Tìm x2 sau đó 5,3s? b. Tại thời điểm t1 vật có x1 = 2 cm. Tìm x2 sau đó s? …
Xem thêm   Top 5 công thức tính điện trở của dây đốt nóng là hot nhất

Delta t trong vật lý là gì

 • Tác giả: dvn.com.vn
 • Ngày đăng: 12/15/2022
 • Đánh giá: 4.2 (422 vote)
 • Tóm tắt: Tổng hợp các công thức vật lý… · Con lắc lò xo. · II. Tổng hợp công thức vật lý…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: VD1: Một vật dao động với phương trình:(x = 7.cos4pi t)(cm). a. Tại thời điểm t1 vật có x1 = 3 cm và đang ra xa VTCB. a1.Tìm x2 sau đó 2s? a2. Tìm x2 trước đó 3,25s? a3. Tìm x2 sau đó 5,3s? b. Tại thời điểm t1 vật có x1 = 2 cm. Tìm x2 sau đó s? …

TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 9 TRONG HỌC KỲ I

 • Tác giả: hoasenschool.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/08/2022
 • Đánh giá: 4.16 (381 vote)
 • Tóm tắt: Công thức tính Điện trở dây dẫn: … Công thức tính cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp: … (Delta)t: Độ chênh lệch nhiệt độ.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: VD1: Một vật dao động với phương trình:(x = 7.cos4pi t)(cm). a. Tại thời điểm t1 vật có x1 = 3 cm và đang ra xa VTCB. a1.Tìm x2 sau đó 2s? a2. Tìm x2 trước đó 3,25s? a3. Tìm x2 sau đó 5,3s? b. Tại thời điểm t1 vật có x1 = 2 cm. Tìm x2 sau đó s? …

Giải vật lí 8 bài 24: Công thức tính nhiệt lượng

 • Tác giả: baivan.net
 • Ngày đăng: 06/28/2022
 • Đánh giá: 3.8 (384 vote)
 • Tóm tắt: TÓM TẮT LÝ THUYẾT · Giải câu 3,4,5: Các em hãy… · Giải câu 6,7: Dùng đèn cồn…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: VD1: Một vật dao động với phương trình:(x = 7.cos4pi t)(cm). a. Tại thời điểm t1 vật có x1 = 3 cm và đang ra xa VTCB. a1.Tìm x2 sau đó 2s? a2. Tìm x2 trước đó 3,25s? a3. Tìm x2 sau đó 5,3s? b. Tại thời điểm t1 vật có x1 = 2 cm. Tìm x2 sau đó s? …
Xem thêm   Top 5 công thức tính lưu lượng nước theo áp suất hay nhất

Files 32