Top 7 công thức tính công cơ học lớp 8 hay nhất

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về công thức tính công cơ học lớp 8 hay nhất được tổng hợp bởi mvatoi.com.vn

A. TỔNG QUAN KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

I. Tóm tắt kiến thức

1. Công cơ học

a, Định nghĩa

 • Công cơ học là công của lực tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển dời.
 • Công thức tính công cơ học: A = F.s
 • Trong đó: F là lực tác dụng lên vật (N)

s là quãng đường dịch chuyển của vật (m)

 • Đơn vị hợp pháp của công cơ học là Jun ( kí hiệu J ) : 1J = 1N.1m = 1N.m

b, Định luật về công

 • Không một máy cơ đơn giản nào cho lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

c, Hiệu suất của máy

Trong thực tế, ở các máy cơ đơn giản bao giờ cũng có ma sát, do đó công thực hiện phải dùng để thắng được lực ma sát và nâng vật lên. Công này gọi là công toàn phần (Atp), công nâng vật lên là công có ích (Ai). Công để thắng lực ma sát là công hao phí (Ahp).

Atp = Ai + Ahp

 • Hiệu suất của máy: H = $frac{A_{i}}{A_{tp}}$.100%

2. Công suất

 • Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công, được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.
 • Công thức: P = $frac{A}{t}$
 • Trong đó: A là công thực hiện được

t là thời gian thực hiện công đó

 • Đơn vị công suất là Oát ( kí hiệu W )

1W = 1J/s (Jun trên giây)

1kW = 1000W ; 1MW = 1000000W.

3. Cơ năng

 • Khi một vật có khả năng thực hiện công cơ học thì vật có cơ năng. Cơ năng của vật bao gồm động năng và thế năng.
 • Thế năng hấp dẫn của một vật là một dạng cơ năng, phụ thuộc vào vị trí của vật đối với mặt đất.
 • Thế năng đàn hồi của vật là một dạng cơ năng, phụ thuộc vào độ biến dạng đàn hồi của vật.
 • Động năng của vật là dạng cơ năng do chuyển động mà có.

II. Phương pháp giải

1. Dạng 1: Tính công cơ học

 • Áp dụng công thức: A = F.s
 • Trong đó: F là lực tác dụng lên vật (N)

s là quãng đường dịch chuyển của vật (m)

* Chú ý:

 • Công thức trên chỉ sử dụng khi hướng của lực trùng với hướng chuyển động của vật.
 • Khi hướng của lực ngược với hướng chuyển động thì: A = -F.s
 • Khi hướng của lực vuông góc với hướng chuyển động thì: A = 0
Xem thêm   Tổng hợp 5 cách nấu vịt nấu chao hot nhất

Ví dụ 1: Một đầu máy xe lửa kéo các toa xe bằng lực F = 6000N. Tính công của lực kéo khi các toa xe chuyển động được quãng đường s = 4km.

Hướng dẫn:

s = 4km = 4000m

Công của lực kéo: A = F.s = 6000.4000 = 24.10$^{6}$ (J)

2. Dạng 2: Tính công suất

 • Áp dụng công thức: P = $frac{A}{t}$
 • Trong đó: A là công thực hiện được, t là thời gian thực hiện công đó.
 • Lưu ý: Trong trường hợp đề bài cho lực đẩy trung bình và vận tốc chuyển động của vạt thì công suất được tính: P = $frac{A}{t}$ = $frac{F.s}{t}$ = F.v

Ví dụ 2: Một máy bay trực thăng khi cất cánh, động cơ tạo ra một lực chuyển động 6400N, sau 1 phút máy bay đạt được độ cao 800m. Tính công suất của động cơ máy bay.

Hướng dẫn:

1 phút = 60 s

Công của động cơ máy bay là:

A = F.s = 6400.800 = 512.10$^{4}$ (J)

Công suất của động cơ máy bay là:

P = $frac{A}{t}$ = $frac{512.10^{4}}{60}$ = 85333 (W)

3. Dạng 3: Vận dụng định luật bảo toàn công

 • Ròng rọc cố định: Chỉ có tác dụng đổi hướng của lực, không lợi về lực cũng không lợi về đường đi, tức là không cho lợi về công.
 • Ròng rọc động: Lợi 2 lần về lực, thiệt 2 lần về đường đi, không cho lợi về công.
 • Mặt phẳng nghiêng: Lợi về lực, thiệt về đường đi, không cho lợi về công.
 • Đòn bẩy: Lợi về lực, thiệt về đường đi, hoặc ngược lại, không cho lợi về công.

4. Dạng 4: Tính hiệu suất

Áp dụng công thức:

 • Atp =Ai + Ahp
 • Hiệu suất máy: H = $frac{A_{i}}{A_{tp}}$.100%

Ví dụ 3: Người ta cần đưa 20m3. nước cất lên độ cao 5m. Biết hiệu suất của máy bơm là 80% và khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Tính công của máy bơm sinh ra.

Hướng dẫn:

Công cần thực hiện: Ai = F.s = 10ms = 10VDs = 10.20.1000.5 = 10$^{6}$ (J)

Do H = 80%, nên công thực tế mà máy bơm sinh ra là:

Atp = $frac{A_{i}}{H}$ = $frac{10^{6}}{0,8}$ = 1,25.10$^{6}$ (J)

Top 7 công thức tính công cơ học lớp 8 tổng hợp bởi Files32.com

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 08/05/2022
 • Đánh giá: 4.67 (481 vote)
 • Tóm tắt: 1. Định nghĩa. – Thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời theo phương không vuông góc với phương của lực. · 2.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong thực tế, ở các máy cơ đơn giản bao giờ cũng có ma sát, do đó công thực hiện phải dùng để thắng được lực ma sát và nâng vật lên. Công này gọi là công toàn phần (Atp), công nâng vật lên là công có ích (Ai). Công để thắng lực ma sát là công hao …

Tổng hợp kiến thức về công cơ học & bài tập thực hành vật lý 8

 • Tác giả: monkey.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/18/2022
 • Đánh giá: 4.43 (252 vote)
 • Tóm tắt: Công thức tính công cơ học · Đơn vị SI của công là Jun, kí hiệu là J: Định nghĩa là công thực hiện bởi một Niutơn làm dịch chuyển 1 đoạn có chiều …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết trên, Monkey rất mong rằng các em đã hiểu hết về công cơ học là gì. Từ đó giải thích được trường hợp nào thực hiện công, trường hợp nào không thực hiện công. Ngoài ra cũng nhận biết được hai yếu tố ảnh hưởng tới tính công là độ lớn và …

Chuyên đề vật lý 8: Công cơ học và cơ năng

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 03/18/2023
 • Đánh giá: 4.39 (344 vote)
 • Tóm tắt: Công cơ học là công của lực tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển dời. Công thức tính công cơ học: A = F.s; Trong đó: F là lực tác dụng lên vật (N). s là quãng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong thực tế, ở các máy cơ đơn giản bao giờ cũng có ma sát, do đó công thực hiện phải dùng để thắng được lực ma sát và nâng vật lên. Công này gọi là công toàn phần (Atp), công nâng vật lên là công có ích (Ai). Công để thắng lực ma sát là công hao …

Lý thuyết công cơ học

 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 4.14 (541 vote)
 • Tóm tắt: + Công thức tính công cơ học khi lực F làm dịch chuyển một quãng đường s theo phương của lực : A=F.s. Trong đó: – A là công của lực …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong thực tế, ở các máy cơ đơn giản bao giờ cũng có ma sát, do đó công thực hiện phải dùng để thắng được lực ma sát và nâng vật lên. Công này gọi là công toàn phần (Atp), công nâng vật lên là công có ích (Ai). Công để thắng lực ma sát là công hao …
Xem thêm   Top 6 công thức định luật hooke hot nhất, đừng bỏ qua

Lý thuyết công cơ học

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 11/20/2022
 • Đánh giá: 3.92 (280 vote)
 • Tóm tắt: Lý thuyết công cơ học · + Công thức tính công cơ học khi lực F làm dịch chuyển một quãng đường s theo phương của lực : A=F.s A = F. s · = =1Nm J = 1 N. 1 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong thực tế, ở các máy cơ đơn giản bao giờ cũng có ma sát, do đó công thực hiện phải dùng để thắng được lực ma sát và nâng vật lên. Công này gọi là công toàn phần (Atp), công nâng vật lên là công có ích (Ai). Công để thắng lực ma sát là công hao …

Công cơ học là gì? Công thức tính công cơ học? Lấy ví dụ?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 11/03/2022
 • Đánh giá: 3.7 (348 vote)
 • Tóm tắt: C. Jun là công của lực 1N làm dịch chuyển một vật một đoạn 1m. D. Jun là công của lực 1N làm dịch chuyển vật một đoạn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công cơ học là một khái niệm được tiếp cận từ chương trình Vật Lý 8 tại Việt Nam. Kiến thức này sẽ là nền tảng, xuyên suốt chương trình vật lý tại các lớp cao hơn. Vậy Công cơ học là gì? Công thức tính công cơ học? Lấy ví dụ về công cơ học như thế …

Công cơ học là gì? Công thức tính Công cơ học và Bài tập vận dụng

 • Tác giả: hayhochoi.vn
 • Ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá: 3.51 (360 vote)
 • Tóm tắt: – Chỉ có “công cơ học” khi có lực tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực. * Câu C3 trang 47 SGK Vật …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công cơ học là một khái niệm được tiếp cận từ chương trình Vật Lý 8 tại Việt Nam. Kiến thức này sẽ là nền tảng, xuyên suốt chương trình vật lý tại các lớp cao hơn. Vậy Công cơ học là gì? Công thức tính công cơ học? Lấy ví dụ về công cơ học như thế …

Files 32