Top 7 công thức tính 3 điện trở song song hot nhất

Dưới đây là danh sách công thức tính 3 điện trở song song hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

way-tinh-dien-tro-tuong-duong

Hiện nay, có rất nhiều học sinh chưa hiểu Điện trở tương đương là gì?? Làm thế nào để tính toán điện trở tương đương? Chính vì vậy trường THPT CHUYÊN LAM SƠN sẽ chia sẻ công thức kháng tương đương mạch nối tiếp, song song và hỗn hợp Kèm theo bài tập có lời giải cho các bạn tham khảo

Điện trở tương đương là gì?

Điện trở tương đương là điện trở có thể thay thế cho các điện trở thành phần sao cho cùng hiệu điện thế thì cường độ dòng điện như nhau.

Cách tính điện trở tương đương

a) Mạch nối tiếp

way-tinh-dien-tro-tuong-duong

Cấu trúc mạch: RẺĐầu tiên nt RẺ2 nt… nt RẺN

Sau đó:

 • Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng các điện trở thành phần: R = RĐầu tiên + RẺ2 +… + RẺN
 • Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính bằng cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở: I = IĐầu tiên = Tôi2 =… = TôiN
 • Hiệu điện thế của đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế của mỗi điện trở: U = UĐầu tiên + U2 +… + ƯN

b) Đoạn mạch song song

cach-tinh-dien-tro-tuong-duong-1

Cấu trúc mạch: RẺĐầu tiên // RẺ2 // … // RẺN

Sau đó:

 • Điện trở tương đương của đoạn mạch được tính như sau: 1 / R = 1 / RĐầu tiên + 1 / RẺ2 +… + 1 / RẺN
 • Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở: I = IĐầu tiên + Tôi2 +… + TôiN
 • Hiệu điện thế của đoạn mạch bằng hiệu điện thế của mỗi điện trở: U = UĐầu tiên = U2 =… = ƯN

c) Mạch hỗn hợp

Giả sử có một đoạn mạch hỗn hợp như hình vẽ (đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp và song song).

Để tìm điện trở tương đương của đoạn mạch hỗn hợp, ta cần:

 • Bước 1: Tách mạch thành nhiều mạch nhỏ đơn giản
 • Bước 2: tính toán các thông số từ mạch đơn giản đó, dần dần đến mạch phức tạp hơn rồi đến mạch chính.

Tìm hiểu thêm:

Bài tập tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp, song song, hỗn hợp có lời giải

Ví dụ 1: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau, biết rằng mỗi điện trở trở thành linh kiện có độ lớn 10Ω.

cach-tinh-dien-tro-tuong-duong-3

Câu trả lời

Đây là sơ đồ hai điện trở mắc nối tiếp

Xem thêm   Top 7 bảng công thức lượng giác đầy đủ file word tốt nhất, đừng bỏ qua

Áp dụng công thức điện trở tương đương

RẺtd = RẺĐầu tiên + RẺ2 = 10 + 10 = 20 (Ω)

Ví dụ 2: Cho ba điện trở mắc nối tiếp. Biết RẺĐầu tiên = 10, R2 = 15, R3 = 25. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

Câu trả lời

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

RẺtd = RẺĐầu tiên + RẺ2 + RẺ3 = 10 + 15 + 35 = 60Ω.

Ví dụ 3: Cho hai điện trở RĐầu tiên = 15, R2 = 10 Ω mắc nối tiếp.

a) Tính điện trở tương đương Rthứ mười hai

b) Mắc thêm R = 30 Ω vào mắc nối tiếp hai điện trở trên. Tính điện trở tương đương của toàn mạch. So sánh điện trở tương đương toàn mạch của mỗi điện trở thành phần.

Câu trả lời

a) điện trởĐầu tiên mắc nối tiếp điện trở R2 nênthứ mười hai = RẺĐầu tiên + RẺ2 = 15 + 10 = 25Ω.

b) Nối thêm R = 30 mắc nối tiếp, điện trở tương đương bây giờ là

RẺtd = RẺthứ mười hai + R = 25 + 30 = 55 Ω.

Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp luôn lớn hơn các điện trở thành phần.

Ví dụ 4: Tính điện trở tương đương trong mỗi trường hợp sau, cho rằng mỗi điện trở trở thành một thành phần có độ lớn 10 Ω.

Câu trả lời

Đây là sơ đồ hai điện trở mắc song song

Áp dụng công thức điện trở tương đương

cach-tinh-dien-tro-tuong-duong-5

Ví dụ 5: Cho hai điện trở RĐầu tiên = 3Ω, R2 = 6Ω mắc song song.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện. Tính điện trở tương đương Rthứ mười hai

b) RẺ hơn3 = 2Ω mắc song song 2 điện trở trên. Vẽ sơ đồ mạch và tính toán123.

Câu trả lời

a) Sơ đồ mạch

Phương pháp 2: Xét 2 điện trở THẤPĐầu tiên và rẻ2 đã được thay thế bằng một điện trở tương đương Rthứ mười hai tính ở điểm a) và mắc song song với R3. Chúng ta có:

cach-tinh-dien-tro-tuong-duong-7

Ví dụ 6: Cho đoạn mạch cóĐầu tiên = RẺ3 = 6Ω; RẺ2 = 4Ω có sơ đồ như hình bên

Tính điện trở tương đương.

Câu trả lời

Viết sơ đồ mạch điện: RẺ3 nt (rẻĐầu tiên // RẺ2)

Đối với bài toán hỗn hợp này, chúng ta tìm điện trở tương đương của linh kiện trong ngoặc trước, sau đó tìm điện trở tương đương của toàn mạch.

Chúng ta có:

Ví dụ 7: Cho mạch điện như hình vẽ bên. Trong đó RẺĐầu tiên = RẺ2 = 4Ω; RẺ3 = 6 Ω; RẺ4 = 3 Ω; RẺ5 = 10 Ω. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

Xem thêm   Tổng hợp 6 chọn công thức đúng về lực ma sát hay nhất

Câu trả lời

Sơ đồ mạch: RẺĐầu tiên nt [(R2 nt R3) // R5] nt RẺ4

Điện trở tương đương R23 = RẺ2 + RẺ3 = 4 + 6 = 10 (Ω).

Điện trở tương đương R235 được:

cach-tinh-dien-tro-tuong-duong-11

Điện trở tương đương của cả đoạn mạch AB là

RẺtd = RẺĐầu tiên + RẺ235 + RẺ4 = 4 + 5 + 3 = 12 (Ω).

Ví dụ 8: Có các điện trở giống nhauĐầu tiên = 5. Nối dây chúng lại để được 3 điện trở tương đương có điện trở nhỏ nhất.

Câu trả lời

Vì RẺtd nhỏ hơn điện trở thành phần nên các điện trở R mắc song song

Gọi RẺĐầu tiên là điện trở của nhánh song song R

RẺtd = RRĐầu tiên/ R + RẺĐầu tiên = 3

RRĐầu tiên = 3 (R + RĐầu tiên) 5RĐầu tiên = 15 + 3RĐầu tiên RẺĐầu tiên = 7,5

Vì RẺĐầu tiên > R nên chi nhánh RẺĐầu tiên kể cả R trong chuỗi R2

RẺĐầu tiên = R + RẺ2 RẺ2 = 2,5. Vì vậy, mạch được kết nối như sau (Hình 2)

Hi vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các bạn biết cách tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp, song song và hỗn hợp.

Top 7 công thức tính 3 điện trở song song tổng hợp bởi Files32.com

Top 12 Công Thức Tính Điện Trở Song Song

 • Tác giả: onthihsg.com
 • Ngày đăng: 05/29/2022
 • Đánh giá: 4.92 (659 vote)
 • Tóm tắt: Các tính mắc hỗn hợp ta đi tính từng nhánh 1 sau đó dựa vào nối tiếp và song song ta tính được điện trở tương ứng của nó.R = (R1.R2)/(R1+R2) + …

Top 14+ Công Thức Tính 3 điện Trở Song Song hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 12/27/2022
 • Đánh giá: 4.65 (339 vote)
 • Tóm tắt: Hai điện trở song song: R1 = R (Ω), R2 = 3R (Ω). Biết Rtd = 12 Ω. Tính R. Hiển thị đáp án….

Dân Chơi Điện

 • Tác giả: danchoidien.wap.sh
 • Ngày đăng: 03/19/2023
 • Đánh giá: 4.41 (525 vote)
 • Tóm tắt: Tìm R R = R1xR R +, R +, R Cách nhớ của mình là RA hay RB hay RC nó bị kẹp giữa 2 điện trở do đó lấy 2 giá trị điện trở này nhân với nhau và chia cho tổng …

Tính giá trị 3 điện trở mắc song song có điện trở tương đương là 12 ôm?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 07/30/2022
 • Đánh giá: 4.03 (252 vote)
 • Tóm tắt: có 3 điện trở R1=2R2=3R3 mắc song song có điện trở tương đương là 12 ôm . Tính giá trị mỗi điện trở? YOMEDIA. bởi Thanh Truc 21/01/2019.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiện nay, có rất nhiều học sinh chưa hiểu Điện trở tương đương là gì?? Làm thế nào để tính toán điện trở tương đương? Chính vì vậy trường THPT CHUYÊN LAM SƠN sẽ chia sẻ công thức kháng tương đương mạch nối tiếp, song song và hỗn hợp Kèm theo bài tập …
Xem thêm   Top 4 công thức tính phép năm hay nhất

TOP 10 công thức tính điện trở song song HAY và MỚI NHẤT

 • Tác giả: dichvubachkhoa.vn
 • Ngày đăng: 09/28/2022
 • Đánh giá: 3.88 (223 vote)
 • Tóm tắt: 5. Mạch tiếp nối đuôi nhau và song song – Wikipedia tiếng Việt. Tác giả: vi.wikipedia.org; Ngày đăng: 6 ngày trước; Xếp hạng: 3(393 lượt …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những thông tin chia sẻ bên trên về câu hỏi công thức tính điện trở song song, chắc chắn đã giúp bạn có được câu trả lời như mong muốn, bạn hãy chia sẻ bài viết này đến mọi người để mọi người có thể biết được thông tin hữu ích này nhé. Chúc bạn một …

Bài 5. Đoạn mạch song song

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 10/08/2022
 • Đánh giá: 3.79 (205 vote)
 • Tóm tắt: Cho 2 điện trở R1 và R2. Nếu mắc chúng nối tiếp thì điện trở tương đương của đoạn mạch gấp 2 lần khi mắc song song. a, Tính tỷ số giữa 2 điện …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những thông tin chia sẻ bên trên về câu hỏi công thức tính điện trở song song, chắc chắn đã giúp bạn có được câu trả lời như mong muốn, bạn hãy chia sẻ bài viết này đến mọi người để mọi người có thể biết được thông tin hữu ích này nhé. Chúc bạn một …

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 11/05/2022
 • Đánh giá: 3.49 (313 vote)
 • Tóm tắt: R1 = 3Ω, R2 = 6Ω mắc song song với nhau. a) Vẽ sơ đồ mạch điện. Tính điện trở tương đương R12. b) Mắc thêm R3 = 2Ω song …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những thông tin chia sẻ bên trên về câu hỏi công thức tính điện trở song song, chắc chắn đã giúp bạn có được câu trả lời như mong muốn, bạn hãy chia sẻ bài viết này đến mọi người để mọi người có thể biết được thông tin hữu ích này nhé. Chúc bạn một …

Files 32