Top 6 công thức phân tử của 2 metylpentan 1 ol là hot nhất hiện nay

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp công thức phân tử của 2 metylpentan 1 ol là hay nhất được tổng hợp bởi mvatoi.com.vn

Lý thuyết

Bài 1 (SGK trang 186)

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân của nhau có công thức phân tử C5H12O

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải:

Ancol C5H12O

1)CH3CH2CH2CH2CH2OH

Pentan-1-ol

2)

pentan-2ol

3)

pentan-3- ol

4)

3-metylbutan-1-ol

5)

3-metylbutan-2-ol

6)

2-metylbutan-2-ol

7)

2-metylbutan-1-ol

8)

Bài 2 (SGK trang 186)

Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa propan-1-ol với mỗi chất sau:

a) Natri kim loại

b) CuO, đun nóng

c) Axit HBr, có xúc tác.

Trong mỗi phản ứng trên, ancol đóng vai trò gì: chất khử, chất oxi hóa, axit, bazơ ?

Hướng dẫn giải

Bài 3 (SGK trang 186)

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất lỏng đựng riêng biệt trong các lọ không dán nhãn: etanol, glixerol, nước và benzen.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải:

– Dùng Na: nhận biết được benzen là chất không phản ứng.

– Dùng Cu(OH)2: nhận được glixerol

– Đốt 2 chất còn lại : C2H5OH cháy, H2O không cháy.

Bài 4 (SGK trang 186)

Từ propen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau đây: propan-2-ol (1); propan-1,2-điol (2). Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải:

CH3CH=CH2 +HBr→→+HBr CH3CHBrCH3 +NaOH→→+NaOH CH3CH(OH)CH3

CH3CH=CH2 Br2→→Br2 CH3CHBrCH2Br +NaOH→→+NaOH CH3CH(OH)CH2OH

Học sinh có thể làm cách khác. Ví dụ:

Xem thêm   Top 6 cong thuc tinh luong giao vien hay nhất, đừng bỏ lỡ

CH3CH=CH2 + H2O H+→→H+

3 CH3CH=CH2 + 2KmnO4 + 4H2O → +2KOH + 2MnO2

Bài 5 (SGK trang 187)

Cho 12,20 g hỗn hợp X gồm etanol và propan-1-ol tác dụng với natri (dư) thu được 2,80 lít khí (đktc).

a) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X

b) Cho hỗn hợp X qua ống đựng CuO đun nóng. Viết phương trình hóa học của phản ứng.

Hướng dẫn giải

Bài 6 (SGK trang 187)

Oxi hóa hoàn toàn 0,60 g một ancol A đơn chức bằng oxi không khí, sau đó dẫn sản phẩm qua bình (1) đựng H2SO4 đặc rồi dẫn tiếp qua bình (2) đựng dung dịch KOH. Khối lượng bình (1) tăng 0,72g; bình (2) tăng 1,32 g.

Hướng dẫn giải

Bài 7 (SGK trang 187)

Từ 1,00 tấn tinh bột có chứa 5,0% chất xơ (không bị biến đổi) có thể sản xuất được bao nhiêu lít etanol tinh khiết, biết hiệu suất chung của cả quá trình sản xuất là 80,0% và khối lượng riêng của etanol D = 0,789 g/ml

Hướng dẫn giải

Bài 8 (SGK trang 187)

Cho ancol có công thức cấu tạo: (H3C)2CH-CH2-CH2-CH2OH

Tên nào dưới đây ứng với ancol trên?

A. 2-metylpentan-1-ol

B. 4-metylpentan-1-ol

C. 4-metylpentan-2-ol

D. 3-metylhexan-2-ol

Hướng dẫn giải

Chọn B

Bài 9 (SGK trang 187)

Cho 3,70 gam một ancol X no,đơn chức, mạch hở tác dụng với natri dư thấy có 0,56 lít khí thoát ra (đktc). Công thức phân tử của X là:

A. C2H6O

B. C3H10O

C. C4H10O

D. C4H8O

Hướng dẫn giải

Top 6 công thức phân tử của 2 metylpentan 1 ol là tổng hợp bởi Files32.com

Cho ancol T có công thức cấu tạo như sau: Tên gọi của T theo danh pháp thay thế là

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 02/27/2023
 • Đánh giá: 4.88 (785 vote)
 • Tóm tắt: A. 2,3-đimetylpentan-1-ol. B. 3-etyl-2-metylbutan-1-ol. C. 2-metylpentan-1-ol. D. 2-etyl-3-metylbutan-4-ol. … HD: Chú ý mạch dài nhất chứa nhóm chức –OH là mạch …
Xem thêm   Top 4 công thức tính thép tấm tốt nhất

Tên thay thế của ancol là A. 2-metylpentan-1-ol B. 4 … – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 08/07/2022
 • Đánh giá: 4.74 (563 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án C · Chọn mạch chính dài nhất pentan · Đánh dấu ưu tiên nhóm chức nhánh · + nhánh metyl ở C số 3 3- metyl · +nhóm chức OH ở C số 1 · => 3-metylpentan-1-ol.

Bài 8 trang 187 SGK Hóa học 11

 • Tác giả: zix.vn
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 4.22 (320 vote)
 • Tóm tắt: Cho ancol có công thức cấu tạo: Tên nào dưới đây ứng với ancol trên? 2-metylpentan-1-ol 4-metylpentan-1-ol 4-metylpentan-2-ol …

Bài 8 trang 186 sgk Hóa 11, Cho ancol có công thức cấu tạo:…

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 4.13 (439 vote)
 • Tóm tắt: Cho ancol có công thức cấu tạo: Tên nào dưới đây ứng với ancol trên? A. 2-metylpentan-1-ol. B. 4-metylpentan-1-ol. C. 4-metylpentan-2-ol. Advertisements.

B. 4-metylpentan-1-ol C. 4-metylpentan-2 – Olm

 • Tác giả: olm.vn
 • Ngày đăng: 10/02/2022
 • Đánh giá: 3.89 (439 vote)
 • Tóm tắt: Hiđro hóa hoàn toàn chất hữu cơ X (mạch hở) tạo thành 4-metylpentan-2-ol. Số đồng phân cấu tạo bền thỏa mãn điều kiện của X là A. 2 B. 4 C. 3 D…. Đọc tiếp.

Cho ancol

Tên gọi nào dưới đấy ứng với ancol trên?

A. 2-metylpentan-1-ol ;     B. 4-metylpentan-1-ol

C. 4-metylpentan-2-ol ;     D. 3-metylpentan-2-ol

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 08/08/2022
 • Đánh giá: 3.68 (423 vote)
 • Tóm tắt: Tên gọi nào dưới đấy ứng với ancol trên? A. 2-metylpentan-1-ol ; B. 4-metylpentan-1-ol. C. 4-metylpentan …

Files 32