Top 4 công thức muối amoni tốt nhất

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp công thức muối amoni hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Amoniac và muối amoni là những hợp chất quan trọng của nito. Hai loại hợp chất này có những ứng dụng gì? Tính chất của chúng ra sao mà lại quan trọng như vậy? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

AMONIAC VÀ MUỐI AMONI

I. AMONIAC

1. Cấu tạo và tính chất vật lí

– Công thức phân tử: NH3.

Mô hình phân tử amoniac

– Là chất khí không màu, mùi khai và xốc. Tan nhiều trong nước.

2. Tính chất hóa học

a. Tính bazơ yếu (do cặp e chưa tham gia liên kết ở nguyên tử N)

Ba(OH)2 > NaOH > NH3 > Mg(OH)2 > Al(OH)3

– Các phản ứng minh họa:

+ Phản ứng với nước:

NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH-

→ Dung dịch NH3 làm cho quỳ tím chuyển màu xanh, phenolphtalein không màu chuyển màu hồng.

+ Phản ứng với axit → muối amoni:

NH3 (k) + HCl (k) → NH4Cl (khói trắng)

NH3 + H2SO4 → NH4HSO4

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

+ Tác dụng với dung dịch muối của các kim loại mà hidroxit không tan → bazơ và muối:

2H2O + 2NH3 + MgCl2 → Mg(OH)2 + 2NH4Cl

Chú ý: Với muối của Cu2+, Ag+ và Zn2+ có kết tủa sau đó kết tủa tan do tạo phức chất tan Cu(NH3)4(OH)2; Ag(NH3)2OH; Zn(NH3)4(OH)2.

CuSO4 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 + (NH4)2SO4

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)3](OH)2

xanh thẫm

Khi NH3 dư thì:

CuSO4 + 4NH3 → [Cu(NH3)3]SO4

b. Tính khử mạnh (do N trong NH3 có mức oxi hóa thấp nhất -3)

Xem thêm   Top 5 công thức electron của hno2 tốt nhất hiện nay

– Tác dụng với O2

4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O (t0 thường)

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O (8500C và có Pt làm xúc tác)

– Tác dụng với Cl2

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl (t0)

8NH3 + 3Cl2 → N2 + 6NH4Cl

– Tác dụng với oxit của kim loại

3CuO + 2NH3 → N2 + 3H2O + N2 (t0)

3. Điều chế

– Trong công nghiệp: tổng hợp từ N2 và H2

N2 + 3H2 ↔ 2NH3 (4500C; Fe, p)

– Trong phòng thí nghiệm:

+ Cho muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm:

NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

+ Nhiệt phân muối amoni

NH4Cl → NH3 + HCl (t0)

NH4HCO3 → NH3 + H2O + CO2 (t0)

4. Nhận biết

– Khí không màu có mùi khai.

– Khí làm cho quỳ tím chuyển màu xanh hoặc làm cho phenolphtalein không màu chuyển màu hồng.

– Tạo khói trắng với HCl đặc.

5. Ứng dụng

– Sản xuất axit nitric, các loại phân đạm; điều chế hiđrazin làm nhiên liệu cho tên lửa.

– Amoniac lỏng được dùng làm chất gây lạnh trong máy lạnh.

II. MUỐI AMONI

1. Khái niệm và công thức tổng quát

– Muối amoni là muối của NH3 với axit.

– Công thức tổng quát: (NH4)xA.

2. Tính chất vật lí

– Tất cả các muối amoni đều tan và là những chất điện li mạnh.

(NH4)xA → xNH4+ + Ax-

– Nếu muối amoni của axit mạnh (A là gốc axit của một axit mạnh) thì thủy phân tạo môi trường axit.

Xem thêm   Top 8 công thức của axetilen hay nhất, đừng bỏ lỡ

NH4+ + H2O ↔ NH3 + H3O+

3. Tính chất hóa học

– Tác dụng với dung dịch axit → muối mới và bazơ mới

NH4HCO3 + HCl → NH4Cl + H2O + CO2

– Tác dụng với dung dịch bazơ → muối mới + NH3 + H2O

NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl

– Tác dụng với dung dịch muối → 2 muối mới

(NH4)2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NH4Cl

– Muối amoni còn dễ bị phân hủy bởi nhiệt → NH3 và axit tương ứng.

NH4Cl → NH3 + HCl

NH4HCO3 → NH3 + H2O + CO2

Nếu axit tạo ra có tính oxi hóa mạnh thì axit đó sẽ oxi hóa NH­3 để tạo thành các sản phẩm khác:

NH4NO2 → N2 + 2H2O

NH4NO3 → N2O + 2H2O

4. Điều chế

– NH3 + axit.

– Dùng phản ứng trao đổi ion.

5. Nhận biết

Muối amoni tạo khí mùi khai với dung dịch kiềm

NH4+ + OH- → NH3 + H2O

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 – Xem ngay

Top 4 công thức muối amoni tổng hợp bởi Files32.com

Công thức hóa học của muối amoni clorua là

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 4.75 (200 vote)
 • Tóm tắt: Công thức hóa học của muối amoni clorua là NH4Cl. Đáp án cần chọn là: d …

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

 • Tác giả: vietquang.vn
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 4.48 (334 vote)
 • Tóm tắt: Muối Amoni clorua NH4CL hay còn gọi là muối lạnh. Công thức hóa học: NH4Cl. Hóa chất này có dạng tinh thể hạt hoặc bột màu trắng. Liên hệ ngay Việt Quang.
Xem thêm   Top 4 công thức kem trộn trắng da tuyết lan hay nhất

Biện luận công thức muối amoni hữu cơ đầy đủ chi tiết

 • Tác giả: o2.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/20/2023
 • Đánh giá: 4.33 (259 vote)
 • Tóm tắt: Muối amoni là muối của amoniac hoặc amin với axit vô cơ hoặc axit hữu cơ. Ví dụ : + Muối amoni của axit vô cơ :.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (Lời giải) Bài 66:Cho 0,2 mol hỗn hợp E gồm chất X (CnH2n+4O4N2) và chất Y (CmH2m+3O2N) đều mạch hở tác dụng vừa đủ với 0,25 mol NaOH, đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm 21,25 gam hỗn hợp hai muối và 5,5 gam hỗn hợp hai khí làm xanh quỳ tím ẩm …

Muối Amoni là gì? Tính chất hoá học? Bài tập về muối Amoni?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 04/27/2022
 • Đánh giá: 4.12 (387 vote)
 • Tóm tắt: 2. Tính chất vật lý · 3. Tính chất hoá học · 4. Cách nhận biết và điều chế…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cả hai phản ứng nitơ nguyên tử trong ion NH+4 đều là chất khử nitơ từ số oxi hoá -3 tăng lên 0 ở phản ứng (1) và lên +1 ở phản ứng (2). Nguyên tử nitơ trong ion NO2- và NO3- là chất oxi hoá. Trong phản ứng (1), số oxi hoá của N từ +3 xuống 0 và ở …

Files 32