Top 7 công thức hóa học của hợp chất tạo bởi hay nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về công thức hóa học của hợp chất tạo bởi hot nhất được tổng hợp bởi M & Tôi

Cách lập công thức hóa học của một chất theo hóa trị cực hay

A. Lý thuyết & Phương pháp giải

– Quy tắc hóa trị: Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của hóa trị và chỉ số của nguyên tố kia.

– Phương pháp lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị:

Đặt hợp chất có dạng:

Với:

+) A, B là nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử (đã biết).

+) a, b lần lượt là hóa trị của A, B (đã biết hoặc đã xác định được).

+) x, y chỉ số nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử (x, y chưa biết, cần xác định).

Theo quy tắc hóa trị: x.a = y.b

Chuyển về tỉ lệ:

Lấy x = b (hay b’) và y = a (hay a’) nếu a’, b’ là những số nguyên đơn giản hơn so với a, b.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi photpho hóa trị V và oxi.

Hướng dẫn giải:

Đặt công thức hóa học dạng chung của hợp chất có dạng: PxOy.

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.V = y.II

Chuyển thành tỉ lệ:

Lấy x = 2 thì y = 5. Vậy công thức hóa học của hợp chất là P2O5.

Ví dụ 2: Hợp chất của nguyên tố X với O là X2O3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH2. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là

A. XY.

B. X2Y.

C. XY2.

D. X2Y3.

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

– Xác định hóa trị của X:

Đặt hóa trị của X là a. Ta có:

2.a = 3.II ⇒ a = III.

– Xác định hóa trị của Y:

Đặt hóa trị của Y là b. Ta có:

1.b = 2.I ⇒ b = II.

– Đặt công thức hóa học hợp chất của X và Y là XmYn.

Theo quy tắc hóa trị có:

III.m = II.n

Chuyển thành tỉ lệ:

Lấy m = 2 thì n = 3. Công thức hóa học của hợp chất là: X2Y3.

Ví dụ 3: Biết Ca có hóa trị II, nhóm (PO4) có hóa trị III. Hãy chọn công thức hoá học đúng trong số các công thức hóa học sau đây?

Xem thêm   Top 4 công thức tính chiều dài dây dẫn hay nhất

A. CaPO4.

B. Ca2(PO4)2.

C. Ca3(PO4)2.

D. Ca3(PO4)3.

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Đặt công thức hóa học của hợp chất có dạng Cax(PO4)y.

Theo quy tắc hóa trị có: II.x = III.y

Chuyển thành tỉ lệ:

Lấy x = 3 thì y = 2. Công thức hóa học của hợp chất là: Ca3(PO4)2.

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Biết trong hợp chất giữa S và H thì S có hóa trị II. Công thức hóa học thỏa mãn là

A. H2S.

B. HS.

C. H4S.

D. HS2.

Câu 2: Hợp chất giữa Cr hoá trị II và (PO4) hoá trị III có công thức hoá học đúng là

A. CrPO4.

B. Cr2(PO4)3.

C. Cr3(PO4)2.

D. Cr(PO4)2.

Câu 3: Hợp chất của P và H, trong đó P có hóa trị III là

A. P3H.

B. PH.

C. PH3.

D. P3H3.

Câu 4: Cho biết:

– Công thức hoá học của hợp chất tạo nên từ nguyên tố X với nhóm (PO4) hoá trị III là XPO4.

– Công thức hóa học của hợp chất tạo nên từ nhóm nguyên tử Y với H là H3Y.

Công thức hoá học của hợp chất tạo nên từ X và Y là

A. X2Y3.

B. XY.

C. XY2.

D. X2Y.

Câu 5: Từ hoá trị của Al trong Al2O3. Hãy chọn công thức hoá của hợp chất giữa Al liên kết với gốc (SO4) có hóa trị II trong số các công thức sau:

A. Al2(SO4)3.

B. AlSO4.

C. Al3(SO4)2.

D. Al(SO4)3.

Câu 6: Hợp chất nào sau đây C có hóa trị II?

A. CaCO3.

B. CH4.

C. CO.

D. CO2.

Câu 7: Một hợp chất có phân tử gồm: 3 Ca, 2 P, 8 O. Công thức nào sau đây là đúng?

A. Ca2(PO4)3.

B. CaPO4.

C. Ca3(PO4)2.

D. Ca3PO4.

Câu 8: Công thức hoá học nào sau đây viết đúng?

A. Kali clorua KCl2.

B. Kali sunfat K(SO4)2.

C. Kali sunfit KSO3.

D. Kali sunfua K2S.

Câu 9: Kim loại X có hoá trị III, công thức muối sunfat của kim loại X là

A. XSO4.

B. X(SO4)3.

C. X2(SO4)3.

D. X3SO4.

Câu 10: N có hóa trị IV trong công thức hóa học nào sau đây?

A. NO.

B. N2O.

C. N2O3.

D. NO2.

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án
Xem thêm   Top 4 công thức tính số mol hno3 hot nhất

Top 7 công thức hóa học của hợp chất tạo bởi tổng hợp bởi Files32.com

LẬP CÔNG THỨC HÓA HỌC KHI BIẾT HÓA TRỊ

 • Tác giả: thcsvanyen.pgdhadong.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/11/2022
 • Đánh giá: 4.91 (969 vote)
 • Tóm tắt: Yêu cầu: Để lập được CTHH của hợp chất bắt buộc nắm chắc kí hiệu hóa học (KHHH) và hóa trị của các nguyên tố tạo nên hợp chất. … Đối với nguyên tố có nhiều hóa …

Công thức hóa học của hợp chất gồm 2 nguyên tố: Na ( I) và nhóm P

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 10/03/2022
 • Đánh giá: 4.6 (532 vote)
 • Tóm tắt: Công thức hóa học của hợp chất gồm 2 nguyên tố: Na ( I) và nhóm PO4 (III) là:

Lập công thức hoá học của hợp chất theo hoá trị

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 05/20/2022
 • Đánh giá: 4.31 (385 vote)
 • Tóm tắt: * Mục tiêu: Rèn kĩ năng lập CTHH của chất và kĩ năng tính toán hóa trị của nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử. … – GV cho học sinh làm ví dụ 2: VD2: Lập công thức …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công thức viết đúng: Al2O3 Công thức viết sai: AlCl4; Al(NO3); Al3(SO4)2; Al(OH)2 sửa lại: AlCl3; Al(NO3)3; Al2(SO4)3; Al(OH)3 Bài tập 3 a, Cu; SO2 b, SO3; CuO c, Br2; CuSO4 d, Na2SO4; P2O5 3. Tổng kết và hướng dẫn học ở nhà (5 phút) a. Củng cố: – …

Cho biết CTHH của hợp chất A với oxi là A2O. Nguyên tố B với hidro là H2B. a) Hãy lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi A, B. b) Xác định hai nguyên tố A và B biết: – Phân tử khối của A2O là 62 – Phân tử khối của H2B là 34 c) Một hợp chất X gồm các nguyên tố Cu, O có tỉ lệ về khối lợng là: mCu: mO = 4 : 1. Tìm công thức hoá học của X, biết phân tử khối của X là 80.

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 02/20/2023
 • Đánh giá: 4.13 (302 vote)
 • Tóm tắt: a) Hãy lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi A, B. b) Xác định hai nguyên tố A và B biết: – Phân tử khối của A2O là 62 – Phân tử khối của H2B là 34 c) …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công thức viết đúng: Al2O3 Công thức viết sai: AlCl4; Al(NO3); Al3(SO4)2; Al(OH)2 sửa lại: AlCl3; Al(NO3)3; Al2(SO4)3; Al(OH)3 Bài tập 3 a, Cu; SO2 b, SO3; CuO c, Br2; CuSO4 d, Na2SO4; P2O5 3. Tổng kết và hướng dẫn học ở nhà (5 phút) a. Củng cố: – …
Xem thêm   Danh sách 7 công thức tính tỉ số truyền tốt nhất hiện nay

Bài 10: Hóa trị

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 3.85 (537 vote)
 • Tóm tắt: Lập công thức hóa học của hợp chất được tạo bởi: a/ C hóa trị IV và S hóa trị II b/ Na hóa trị I và nhóm SO4 hóa trị I…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công thức viết đúng: Al2O3 Công thức viết sai: AlCl4; Al(NO3); Al3(SO4)2; Al(OH)2 sửa lại: AlCl3; Al(NO3)3; Al2(SO4)3; Al(OH)3 Bài tập 3 a, Cu; SO2 b, SO3; CuO c, Br2; CuSO4 d, Na2SO4; P2O5 3. Tổng kết và hướng dẫn học ở nhà (5 phút) a. Củng cố: – …

Lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi hai nguyên tố S(IV) và O?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 01/22/2023
 • Đánh giá: 3.76 (506 vote)
 • Tóm tắt: Lập công thức hóa học tạo bởi phần trăm khối lượng C bằng 75%, phần trăm khối lượng H bằng 25%, khối lượng mol của hợp chất bằng 16 g/mol.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công thức viết đúng: Al2O3 Công thức viết sai: AlCl4; Al(NO3); Al3(SO4)2; Al(OH)2 sửa lại: AlCl3; Al(NO3)3; Al2(SO4)3; Al(OH)3 Bài tập 3 a, Cu; SO2 b, SO3; CuO c, Br2; CuSO4 d, Na2SO4; P2O5 3. Tổng kết và hướng dẫn học ở nhà (5 phút) a. Củng cố: – …

Viết công thức hoá học các hợp chất tạo bởi oxygen và mỗi nguyên tố sau: potassium, magnesium, aluminium, phosphorus (hoá trị V)

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 09/10/2022
 • Đánh giá: 3.52 (201 vote)
 • Tóm tắt: => Công thức hoá học: MgO. Gọi công thức hoá học của hợp chất tạo bởi oxygen và aluminium là AlxOy. Theo quy tắc …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công thức viết đúng: Al2O3 Công thức viết sai: AlCl4; Al(NO3); Al3(SO4)2; Al(OH)2 sửa lại: AlCl3; Al(NO3)3; Al2(SO4)3; Al(OH)3 Bài tập 3 a, Cu; SO2 b, SO3; CuO c, Br2; CuSO4 d, Na2SO4; P2O5 3. Tổng kết và hướng dẫn học ở nhà (5 phút) a. Củng cố: – …

Files 32