Tổng hợp 6 công thức đường chéo hình lập phương hay nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về công thức đường chéo hình lập phương hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Dưới đây là một số bài tập về tính đường chéo hình lập phương và cách giải:

1/ Tính độ dài đường chéo của hình lập phương có cạnh bằng 5 cm.

Giải: Đường chéo = √3 x a Đường chéo = √3 x 5 cm Đường chéo ≈ 8,66 cm

2/ Tính độ dài đường chéo của hình lập phương có thể tích bằng 343 cm³.

Giải: Thể tích hình lập phương = a³ a = ∛(Thể tích) = ∛343 cm³ = 7 cm Đường chéo = √3 x a Đường chéo = √3 x 7 cm Đường chéo ≈ 12,12 cm

3/ Tính độ dài đường chéo của một mặt phẳng của hình lập phương có cạnh bằng 6 cm.

Giải: Đường chéo của một mặt phẳng của hình lập phương = cạnh x √2 Đường chéo của một mặt phẳng = 6 cm x √2 Đường chéo của một mặt phẳng ≈ 8,48 cm

4/ Tính độ dài cạnh của hình lập phương có đường chéo bằng 10√3 cm.

Giải: Đường chéo = √3 x a 10√3 cm = √3 x a a = 10 cm

5/ Tính đường chéo của hình lập phương có diện tích bề mặt bằng 150 cm².

Giải: Diện tích bề mặt hình lập phương = 6a² 6a² = 150 cm² a² = 25 cm² a = 5 cm Đường chéo = √3 x a Đường chéo ≈ 8,66 cm

6/ Tính diện tích bề mặt của hình lập phương có đường chéo bằng 12 cm.

Giải: Đường chéo = √3 x a 12 cm = √3 x a a = 4√3 cm Diện tích bề mặt hình lập phương = 6a² Diện tích bề mặt = 6 x (4√3)² Diện tích bề mặt ≈ 288 cm²

7/ Tính thể tích của hình lập phương có đường chéo bằng 15 cm.

Giải: Đường chéo = √3 x a 15 cm = √3 x a a ≈ 8,66 cm Thể tích hình lập phương = a³ Thể tích ≈ 637,99 cm³

8/ Tính độ dài đường chéo của hình lập phương có thể tích bằng 1000 cm³.

Xem thêm   Top 7 đánh dấu những ô chứa công thức bằng conditional formatting hay nhất, đừng bỏ qua

Giải: Thể tích hình lập phương = a³ 1000 cm³ = a³ a ≈ 10 cm Đường chéo = √3 x a Đường chéo ≈ 17,32 cm

9/ Tính diện tích bề mặt của hình lập phương có cạnh bằng 8 cm.

Giải: Diện tích bề mặt hình lập phương = 6a² Diện tích bề mặt = 6 x 8² Diện tích bề mặt = 384 cm²

10/ Tính thể tích của hình lập phương có diện tích bề mặt bằng 294 cm².

Giải: Diện tích bề mặt hình lập phương = 6a² 294 cm² = 6a² a ≈ 4,11 cm Thể tích hình lập phương = a³ Thể tích ≈ 69,89 cm³.

11/ Tính diện tích bề mặt của hình lập phương có đường chéo bằng 20 cm.

Giải: Đường chéo = √3 x a 20 cm = √3 x a a ≈ 11,55 cm Diện tích bề mặt hình lập phương = 6a² Diện tích bề mặt = 6 x (11,55)² Diện tích bề mặt ≈ 846,55 cm²

12/ Tính thể tích của hình lập phương có diện tích bề mặt bằng 216 cm².

Giải: Diện tích bề mặt hình lập phương = 6a² 216 cm² = 6a² a ≈ 6 cm Thể tích hình lập phương = a³ Thể tích ≈ 216 cm³

13/ Tính độ dài đường chéo của một mặt phẳng của hình lập phương có đường chéo bằng 8√2 cm.

Giải: Đường chéo của một mặt phẳng của hình lập phương = cạnh x √2 8√2 cm = cạnh x √2 cạnh = 8 cm Đường chéo của một mặt phẳng = 8 cm x √2 Đường chéo của một mặt phẳng ≈ 11,31 cm

14/ Tính độ dài cạnh của hình lập phương có diện tích bề mặt bằng 294 cm².

Giải: Diện tích bề mặt hình lập phương = 6a² 294 cm² = 6a² a ≈ 4,11 cm

15/ Tính thể tích của hình lập phương có đường chéo bằng 12√3 cm.

Giải: Đường chéo = √3 x a 12√3 cm = √3 x a a ≈ 8 cm Thể tích hình lập phương = a³ Thể tích ≈ 512 cm³

Hy vọng các bài tập trên sẽ giúp bạn nắm vững cách tính đường chéo hình lập phương và các dạng bài tập liên quan đến chủ đề này.

Xem thêm   Top 6 công thức tính r đèn hay nhất, đừng bỏ qua

Top 6 công thức đường chéo hình lập phương tổng hợp bởi Files32.com

Đường chéo hình lập phương công thức tính chính xác.

 • Tác giả: bierelarue.com.vn
 • Ngày đăng: 02/08/2023
 • Đánh giá: 4.88 (705 vote)
 • Tóm tắt: Công thức và cách tính đường chéo hình lạp phương chính xác nhất, có bài tập ví dụ cho học sinh dễ hiểu nhất.

Công thức tính thể tích hình lập phương và các dạng bài tập

 • Tác giả: c3lehongphonghp.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/01/2022
 • Đánh giá: 4.45 (404 vote)
 • Tóm tắt: Đường chéo các mặt bên của khối lập phương dài bằng nhau. Đường chéo của hình khối lập phương cũng có độ dài bằng nhau. II. CÔNG THỨC TÍNH THỂ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thể tích hình lập phương nói riêng và các hình khác nói chung, của một vật hay dung tích là lượng không gian mà vật ấy chiếm. Là giá trị cho bạn biết hình đó chiếm bao nhiêu phần trong một không gian ba chiều. Bạn có thể tưởng tượng thể tích của một …

Đường chéo hình lập phương? Đường chéo khối lập phương công thức và cách tính.

 • Tác giả: svnckh.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/20/2022
 • Đánh giá: 4.38 (495 vote)
 • Tóm tắt: Hình lập phương có 4 đường chéo được cắt nhau tại 1 điểm và điểm đó được xem là tâm đối xứng hình lập phương. Đường chéo mặt bên và đường chéo …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tính đường đéo hình lập phương là một trong các dạng bài tập mà các em cần nhớ đến trong môn toán hình học. Vậy đường chéo hình lập phương là gì? Công thức tính đường chéo hình lập phương như thế nào? Mời các bạn cùng xem bài viết đường chéo khối …

Thể tích và diện tích khối lập phương

 • Tác giả: calculat.org
 • Ngày đăng: 04/27/2022
 • Đánh giá: 4.09 (383 vote)
 • Tóm tắt: Khối lập phương là hình khối mà các mặt bên của nó là sáu hình vuông bằng nhau. · Đường chéo các mặt bên đều dài bằng nhau. · Đường chéo của hình khối cũng dài …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tính đường đéo hình lập phương là một trong các dạng bài tập mà các em cần nhớ đến trong môn toán hình học. Vậy đường chéo hình lập phương là gì? Công thức tính đường chéo hình lập phương như thế nào? Mời các bạn cùng xem bài viết đường chéo khối …
Xem thêm   Danh sách 6 công thức mảng trong excel là gì hay nhất

Công Thức Tính Thể Tích Khối Lập Phương cạnh a, 2a, 3a, căn 3

 • Tác giả: ttmobile.com.vn
 • Ngày đăng: 11/02/2022
 • Đánh giá: 3.82 (315 vote)
 • Tóm tắt: Khối lập phương là Hình Khối có 8 đỉnh,6 mặt bên là hình vuông bằng nhau,12 cạnh có chiều dài bằng nhau, đường chéo hình khối cũng dài bằng nhau. Công thức tính …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn đang tìm kiếm công thức tính thể tích khối lập phương cạnh a, cạnh 2a, cạnh 3a. Công thức tính thể tích khối lập phương a căn 3. Công thức tính thể tích khối lập phương biết độ dài đường chéo. Thể tích khối lập phương có diện tích toàn phần. Thể …

Công thức cách tính đường chéo trong hình lập phương – kèm lời giải

 • Tác giả: dapanchuan.com
 • Ngày đăng: 12/09/2022
 • Đánh giá: 3.7 (356 vote)
 • Tóm tắt: Lý thuyết chung về hình lập… · Hình lập phương là gì?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn đang tìm kiếm công thức tính thể tích khối lập phương cạnh a, cạnh 2a, cạnh 3a. Công thức tính thể tích khối lập phương a căn 3. Công thức tính thể tích khối lập phương biết độ dài đường chéo. Thể tích khối lập phương có diện tích toàn phần. Thể …

Files 32