Top 8 công thức định luật bảo toàn khối lượng lớp 8 hot nhất hiện nay

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về công thức định luật bảo toàn khối lượng lớp 8 hot nhất được tổng hợp bởi M & Tôi

Đinh luật bảo toàn là một trong những công cụ hữu hiệu giúp giải quyết các bài tập tính toán hóa học một cách hiệu quả. Bài viết này giúp cung cấp những kiến thức căn bản về định luật bảo toàn khối lượng, kèm theo bài tập vận dụng giúp học sinh nắm chắc kiến thức hơn.

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Định luật bảo toàn khối lượng: “ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng”

Giả sử có phản ứng giữa A + B tạo ra C + D có công thức khối lượng được viết như sau :

mA + mB = mC + mD

VD: Bari clorua +natri sunphat bari sunphat + natri clorua. Có CT khối lượng là:

mbari clorua + mnatri sunphat = mbari sunphat + mnatri clorua

2. Áp dụng: trong một phản ứng có n chất, nếu biết khối lượng của (n – 1) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1.

a. Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng

b. Giải thích vì sao khi một phản ứng hóa học xảy ra, khối lượng các chất được bảo toàn?

Bài 2. Trong phản ứng hóa học : bari clorua + natri sunphat bari sunphat + natri clorua. Cho biết khối lượng của natri sunphat Na2SO4 là 14,2 gam, khối lượng của bari sunphat BaSO4 và natri clorua NaCl lần lượt là : 23,3 g và 11,7 g.

Hãy tính khối lượng của bari clorua BaCl2 đã phản ứng

Bài 3. Đốt cháy hết 9 gam kim loại magie Mg trong không khí thu được 15 g hỗn hợp chất magie oxit MgO. Biết rằng magie cháy là xảy ra phản ứng với oxi O2 trong không khí.

a. Viết phản ứng hóa học trên.

b. Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.

c. Tính khối lượng của khí oxi phản ứng.

Bài 4. Đốt cháy m(g) cacbon cần 16 g oxi thì thu được 22 gam khí cacbonic. Tính m

Bài 5. Đốt cháy 3,2 g lưu huỳnh S trong không khí thu được 6,4 g lưu huỳnh đioxit. Tính khối lượng của oxi đã phản ứng.

Bài 6. Đốt cháy m g kim loại magie Mg trong không khí thu được 8g hợp chất magie oxit (MgO). Biết rằng khối lượng magie Mg tham gia bằng 1,5 lần khối lượng của oxi (không khí) tham gia phản ứng.

a. Viết phản ứng hóa học.

b. Tính khối lượng của Mg và oxi đã phản ứng.

Xem thêm   Tổng hợp 5 công thức tính zl lý 12 hay nhất, đừng bỏ qua

Bài 7. Đá đôlomit (là hỗn hợp của CaCO3 và MgCO3), khi nung nóng đá này tạo ra 2 oxit là canxi oxit CaO và magie oxit MgO và thu được khí cacbon đioxit.

a. Viết phản ứng hóa học xảy ra và phương trình khối lượng nung đá đolomit.

b. Nếu nung đá đôlomit, sau phản ứng thu được 88 kg khí cacbon đioxit và 104 kg hai oxit các loại thì phải dùng khối lượng đá đôlomit là:

A. 150kg B. 16kg C. 192kg D. Kết quả khác.

Bài 8. Hãy giải thích vì sao khi nung thanh sắt thì thấy khối lượng thanh sắt tăng lên, con khi nung nóng đá vôi thấy khối lượng giảm đi.

Bài 9. Hòa tan cacbua canxi (CaC2) vào nước (H2O) ta thu được khí axetylen (C2H2) và canxi hiđroxit (Ca(OH)2).

a. Lập phương trình khối lượng cho quá trình trên.

b. Nếu dùng 41 g CaC2 thì thu được 13 g C2H2 và 37 g Ca(OH)2. Vậy phải dùng bao nhiêu mililit nước? Biết rằng khối lượng riêng của nước là 1g/ ml.

Bài 10. Khi cho Mg tác dụng với axit clohiđric thì khối lượng của magie clorua (MgCl2) nhỏ hơn tổng khối lượng của Mg và axit clohiđric tham gia phản ứng. Điều này có phù hợp với định luật bảo toàn khối lượng không?

Bài 10. Khi cho Mg phản ứng với dung dịch HCl thấy khối lượng MgCl2 nhỏ hơn tổng khối lượng của Mg và HCl. Điều này có phù hợp với định luật bảo toàn khối lượng không? Giải thích.

LỜI GIẢI

Bài 1.

a. “ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng”

b. Giải thích: Trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử. Sự thay đổi này chỉ liên quan đến electron, còn số nguyên tử mỗi nguyên tố vẫn giữ nguyên và khối lượng nguyên tử không đổi. Do đó khối lượng các chất được bảo toàn.

Bài 2.

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng (BTKL)

mbari clorua + mnatri sunphat = mbari sunphat + mnatri clorua

Bài 8.

Khi nung thanh sắt có khối lượng tăng vì ở nhiệt độ cao sắt tác dụng với oxi tạo thành sắt oxit.

Khi nung nóng đá vôi thấy khối lượng giảm đi vì khi nung đá vôi tạo ra vôi sống và khí CO2 (khí CO2 là khí ở nhiệt độ cao dễ dàng thoát ra ngoài), chỉ còn lại vôi sống nên khối lượng giảm so với ban đầu.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Xem thêm   Top 5 công thức supe lân hot nhất hiện nay

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 – Xem ngay

Top 8 công thức định luật bảo toàn khối lượng lớp 8 tổng hợp bởi Files32.com

Định luật bảo toàn khối lượng là gì? Công thức tính và ý nghĩa

 • Tác giả: vietchem.com.vn
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 4.84 (911 vote)
 • Tóm tắt: Định luật bảo toàn khối lượng là một trong những kiến thức cơ bản và vô cùng quan trọng mà các bạn học sinh cần nắm được khi bắt đầu làm …

Lý thuyết định luật bảo toàn khối lượng

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 4.4 (368 vote)
 • Tóm tắt: 1. Thí nghiệm. Đặt 2 cốc chứa dung dịch BaCl2 và Na2SO4 lên 1 đĩa cân. · 2. Định luật bảo toàn khối lượng: VD: Cho phản ứng hóa học: Bari clorua + natri sunfat …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: b. Giải thích: Trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử. Sự thay đổi này chỉ liên quan đến electron, còn số nguyên tử mỗi nguyên tố vẫn giữ nguyên và khối lượng nguyên tử không đổi. Do đó khối lượng các chất được bảo …

Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 4.22 (355 vote)
 • Tóm tắt: Bài 2: Trong phản ứng ở thí nghiệm trên, cho biết khối lượng của natri sunfat Na2SO4 là 14,2g khối lượng của các sản phẩm bari sunfat BaSO4 và natri clorua NaCl …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: b. Giải thích: Trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử. Sự thay đổi này chỉ liên quan đến electron, còn số nguyên tử mỗi nguyên tố vẫn giữ nguyên và khối lượng nguyên tử không đổi. Do đó khối lượng các chất được bảo …

Công thức bảo toàn khối lượng

 • Tác giả: c3lehongphonghp.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 4.16 (588 vote)
 • Tóm tắt: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI… · Cách tính định luật bảo toàn… · Bài tập tự luyện
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đá đôlomit (đây là hỗn hợp của CaCO3 và MgCO3), khi nung nóng đá này tạo ra 2 oxit là canxi oxit CaO, magie oxit MgO và thu được khí cacbon đioxit. a. Hãy viết phản ứng hóa học xảy ra, cũng như phương trình khối lượng nung đá đolomit. b. Nếu như …

Hãy viết công thức về khối lượng theo định luật bảo toàn khối lượng.

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 07/01/2022
 • Đánh giá: 3.79 (254 vote)
 • Tóm tắt: Câu trả lời (2) · Định luật bảo toàn khối lượng: Trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng sản phẩm tạo thành.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đá đôlomit (đây là hỗn hợp của CaCO3 và MgCO3), khi nung nóng đá này tạo ra 2 oxit là canxi oxit CaO, magie oxit MgO và thu được khí cacbon đioxit. a. Hãy viết phản ứng hóa học xảy ra, cũng như phương trình khối lượng nung đá đolomit. b. Nếu như …
Xem thêm   Top 5 tổng hợp công thức thấu kính lớp 9 hot nhất hiện nay

Định luật bảo toàn khối lượng lớp 8 – Dạng bài tập hay gặp

 • Tác giả: toppy.vn
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 3.66 (433 vote)
 • Tóm tắt: Định luật bảo toàn khối lượng hay còn có tên gọi khác là định luật Lomonosov – Lavoisier. Đây là một trong những định luật cơ bản trong bộ môn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm, Toppy chú trọng việc xây dựng cho học sinh một lộ trình học tập cá nhân, giúp học sinh nắm vững căn bản và tiếp cận kiến thức nâng cao nhờ hệ thống nhắc học, thư viện bài tập và đề thi chuẩn khung năng lực từ …

Lý thuyết Định luật bảo toàn khối lượng (mới 2023 + Bài Tập) – Hóa học 8

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 10/21/2022
 • Đánh giá: 3.42 (458 vote)
 • Tóm tắt: Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn kim loại magie Mg trong khí oxi thu được hợp chất magie oxit MgO. Ý nào dưới đây biểu thị đúng công thức về khối lượng của phản ứng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử. Sự thay đổi này chỉ liên quan đến số electron. Còn số nguyên tử của mỗi nguyên tố được giữ nguyên và khối lượng của các nguyên tử không đổi, vì vậy, tổng khối lượng các chất …

Định luật bảo toàn khối lượng Định luật bảo toàn khối lượng lớp 8

 • Tác giả: download.vn
 • Ngày đăng: 09/18/2022
 • Đánh giá: 3.34 (517 vote)
 • Tóm tắt: Định luật bảo toàn khối lượng Định luật bảo toàn khối lượng lớp 8 · Định luật bảo toàn khối lượng giúp các em học sinh giải quyết một cách nhanh chóng bài tập …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Định luật bảo toàn khối lượng (định luật Lomonosov – Lavoisier) – là một trong các định luật rất cơ bản trong lĩnh vực hóa học, được định nghĩa như sau: Trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các sản …

Files 32