Top 5 công thức điện trở song song hot nhất

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về công thức điện trở song song hot nhất được tổng hợp bởi M & Tôi

Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay

Với Phương pháp Tính điện trở của mạch song song cực hay Vật Lí lớp 9 gồm đầy đủ phương pháp giải, ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Vật Lí 9.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Bài tập ví dụ minh họa

Bài 1: Tính điện trở tương đương trong mỗi trường hợp sau, biết mỗi điện trở thành phần có độ lớn 10 Ω.

Đáp án:

Hướng dẫn giải:

Đây là sơ đồ hai điện trở mắc song song

Áp dụng công thức tính điện trở tương đương

Bài 2: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau, biết R1 = 3Ω; R2 = 6Ω; R3 = 12Ω.

Hướng dẫn giải:

Sơ đồ mạch R1 // R2 // R3

Áp dụng công thức tính điện trở tương đương, ta có:

Bài 3: Có n điện trở R giống nhau mắc song song với nhau. Hãy tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

Đáp án:

Hướng dẫn giải:

Các điện trở được mắc song song nên điện trở tương đương được xác định bởi:

Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Bài 1: Trong các công thức sau đây, công thức nào không phù hợp với đoạn mạch mắc song song?

Xem thêm   Tổng hợp 6 công thức axit citric hot nhất

A. U = U1 = U1 = … = Un

B. I = I1 + I2 + … + I

C. R = R1 + R2 + … + Rn

D.

Bài 2: Cho 5 điện trở R có giá trị như mắc song song. Tính điện trở tương đương ?

A. R/4 B. R/5

C. R/6 D. 5R.

Bài 3: Trong một mạch gồm hai điện trở mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch này thay đổi như thế nào nếu tăng giá trị của một điện trở?

A. Tăng lên B. Giữ nguyên

C. Giảm đi D. Ý khác

Bài 4: Đoạn mạch gồm hai điện trở măc song song với nhau. Biết giá trị của điện trở này lớn gấp bốn lần điện trở kia và điện trở tương đương của đoạn mạch là này bằng 4 Ω. Tìm giá trị của mỗi điện trở.

A. 2 Ω và 8 Ω B. 4 Ω và 16 Ω

C. 5Ω và 20 Ω D. 6 Ω và 24 Ω

Bài 5: Cho hai điện trở R1 = 1 Ω, R2 = 2 Ω mắc song song với nhau vào hiệu điện thế U = 220V. Tính U2.

A. 2/3V B. 330V

C. 48,3V D. 220V

Bài 6: Có 3 điện trở R1 = 3 Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 4 Ω mắc song song vào mạng điện. Tìm Rtđ

A. 1,33 Ω B. 7 Ω

C. 2,25 Ω D. 5,54 Ω

Bài 7: Chỉ ra nhận xét sai khi nói về đặc điểm của hai điện trở mắc song song với nhau?

A. Có hai đầu chung.

B. Tháo bỏ một điện trở thì dòng điện vẫn qua điện trở kia.

Xem thêm   Top 6 công của nguồn điện được xác định bởi công thức hay nhất

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở bằng nhau.

D. Cường độ dòng điện qua hai điện trở có giá trị bằng nhau.

Bài 8: Cho hai điện trở R1 = 3Ω, R2 = 6Ω mắc song song với nhau.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện. Tính điện trở tương đương R12

b) Mắc thêm R3 = 2Ω song song với 2 điện trở trên. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện và tính R123.

Tóm tắt:

R1 = 3Ω, R2 = 6Ω mắc song song với nhau.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện. Tính điện trở tương đương R12

b) Mắc thêm R3 = 2Ω song song với 2 điện trở trên. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện và tính R123.

Bài 9: Một điện trở R mắc song song với một điện trở lớn gấp ba lần nó và cho một điện trở tương đương bằng 12 Ω. Tính R

Tóm tắt:

Hai điện trở song song: R1 = R (Ω), R2 = 3R (Ω).

Biết Rtd = 12 Ω. Tính R.

Bài 10: Một đoạn mạch có điện trở R. Để giảm bớt điện trở của đoạn mạch một giá trị bằng R/5, phải mắc thêm cho đoạn mạch một điện trở bao nhiêu và mắc thế nào ?

Tóm tắt:

Đoạn mạch có điện trở R. Để giảm bớt điện trở của đoạn mạch một giá trị bằng R/5, phải mắc thêm cho đoạn mạch một điện trở bao nhiêu và mắc thế nào ?

Top 5 công thức điện trở song song tổng hợp bởi Files32.com

Dân Chơi Điện

 • Tác giả: danchoidien.wap.sh
 • Ngày đăng: 09/24/2022
 • Đánh giá: 4.78 (425 vote)
 • Tóm tắt: Tìm R R = R1xR R +, R +, R Cách nhớ của mình là RA hay RB hay RC nó bị kẹp giữa 2 điện trở do đó lấy 2 giá trị điện trở này nhân với nhau và chia cho tổng …
Xem thêm   Tổng hợp 5 công thức hóa học của sữa hay nhất, bạn nên biết

Top 12 Công Thức Tính Điện Trở Song Song

 • Tác giả: onthihsg.com
 • Ngày đăng: 07/19/2022
 • Đánh giá: 4.57 (436 vote)
 • Tóm tắt: Các tính mắc hỗn hợp ta đi tính từng nhánh 1 sau đó dựa vào nối tiếp và song song ta tính được điện trở tương ứng của nó.R = (R1.R2)/(R1+R2) + …

Công thức tính điện trở tương đương mắc song song hay nhất | Cách tính điện trở tương đương mắc song song hay nhất – Vật Lí lớp 9

                             Công thức tính điện trở tương đương mắc song song hay nhất | Cách tính điện trở tương đương mắc song song hay nhất - Vật Lí lớp 9
 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 10/20/2022
 • Đánh giá: 4.2 (314 vote)
 • Tóm tắt: Công thức tính điện trở tương đương mắc song song hay nhất | Cách tính điện trở tương đương mắc song song hay nhất – Vật Lí lớp 9 … Đoạn mạch song song là đoạn …

Công thức tính điện trở mắc nối tiếp, song song

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 4.03 (216 vote)
 • Tóm tắt: Điện trở mắc nối tiếp có công thức như sau: U{AB}=U1+U2+…+Un I{AB}=I1=I2=…=In R{AB}=R1+R2+…+Rn Điện trở mắc song song có công thức như sau: …

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 03/07/2023
 • Đánh giá: 3.88 (532 vote)
 • Tóm tắt: Hai điện trở song song: R1 = R (Ω), R2 = 3R (Ω). Biết Rtd = 12 Ω. Tính R. Hiển thị đáp án.

Files 32