Top 6 công thức công suất mạch ngoài hot nhất, bạn nên biết

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp công thức công suất mạch ngoài hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Shop công thức tính công suất nguồn điện Đơn vị

Cách giải bài tập Công suất của Nguồn điện, Máy thu điện hay, chi tiết

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Công, công suất và hiệu suất của nguồn điện

Bạn đang xem: công thức tính công suất nguồn điện

– Công của nguồn điện: A = EIt.

– Công suất của nguồn điện:

– Hiệu suất của nguồn điện:

(E, r là suất điện động và điện trở trong của nguồn; R là điện trở mạch ngoài).

2. Công, công suất và hiệu suất của máy thu điện

– Công tiêu thụ của máy thu điện: A’ = UIt = E’It + r’I2t.

– Công suất tiêu thụ của máy thu điện:

– Hiệu suất của máy thu điện:

(E’, r’ là suất phản điện và điện trở trong của máy thu; R là điện trở mạch ngoài).

Ví dụ 1: Acquy có r = 0,08Ω. Khi dòng điện qua acquy là 4A, nó cung cấp cho mạch ngoài một công suất bằng 8W. Hỏi khi dòng điện qua acquy là 6A, nó cung cấp cho mạch ngoài công suất bao nhiêu?

Xem Thêm : Hướng Dẫn Cài Đặt Và Cấu Hình Postgresql Trên Windows, Cài Đặt Cơ Sở Dữ Liệu Postgresql Trên Windows

Hướng dẫn:

Hiệu điện thế mạch ngoài: U = E – rI.

Công suất cung cấp cho mạch ngoài: P = UI = (E – rI)I.

+ Với I = 4A ⇒ P = (E – 0,08.4).4 = 8 ⇒ E = 2,32V.

+ Với I’ = 6A ⇒ P’ = (2,32 – 0,08.6).6 = 11,04W.

Vậy: Khi dòng điện qua acquy là 6A, nó cung cấp cho mạch ngoài công suất là P’ = 11,04W.

Ví dụ 2: Điện trở R = 8Ω mắc vào 2 cực một acquy có điện trở trong r = 1Ω. Sau đó người ta mắc thêm điện trở R song song với điện trở cũ.

Hỏi công suất mạch ngoài tăng hay giảm bao nhiêu lần?

Xem Thêm : Hướng Dẫn Cài Đặt Và Cấu Hình Postgresql Trên Windows, Cài Đặt Cơ Sở Dữ Liệu Postgresql Trên Windows

Hướng dẫn:

Cường độ dòng điện ban đầu trong mạch:

Công suất mạch ngoài:

Cường độ dòng điện sau khi mắc thêm R:

Công suất mạch ngoài:

Vậy công suất mạch ngoài tăng lên 1,62 lần

Ví dụ 3: Một động cơ điện mắc vào nguồn điện hiệu điện thế U không đổi. Cuộn dây của động cơ có điện trở R. Khi động cơ hoạt động, cường độ dòng điện chạy qua động cơ là I.

a) Lập biểu thức tính công suất hữu ích của động cơ và suất phản điện xuất hiện trong động cơ.

b) Tính I để công suất hữu ích đạt cực đại. Khi này, hiệu suất của động cơ là bao nhiêu?

Xem Thêm : Hướng Dẫn Cài Đặt Và Cấu Hình Postgresql Trên Windows, Cài Đặt Cơ Sở Dữ Liệu Postgresql Trên Windows

Hướng dẫn:

Có thể bạn quan tâm: Top công thức tính sin cos tan

a) Biểu thức tính công suất hữu ích của động cơ và suất phản điện xuất hiện trong động cơ

Xem thêm   Top 6 công thức tính tỷ lệ ký quỹ hot nhất, đừng bỏ qua

Công suất có ích của động cơ: P = UI – RI2.

Suất phản điện của động cơ: U = E + RI ⇒ E = U – RI.

b) Tính I để công suất hữu ích đạt cực đại

Công suất có ích:

Theo bất đẳng thức Cô-si:

Khi R = r thì công suất mạch ngoài cực đại:

Hiệu suất của động cơ:

Vậy: Để công suất hữu ích đạt cực đại thì , lúc đó hiệu suất của động cơ là H = 50%.

Ví dụ 4: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ E = 12V, r = 2Ω

a) Cho R = 10Ω. Tính công suất tỏa nhiệt trên R, công suất của nguồn; hiệu suất của nguồn.

b) Tìm R để công suất trên R là lớn nhất? Tính công suất đó ?

c) Tính R để công suất tỏa nhiệt trên R là 16 W.

Xem Thêm : Hướng Dẫn Cài Đặt Và Cấu Hình Postgresql Trên Windows, Cài Đặt Cơ Sở Dữ Liệu Postgresql Trên Windows

Hướng dẫn:

a) Ta có:

+ Công suất tỏa nhiệt trên R:

+ Công suất của nguồn: Pnguon = E.I = 12W

+ Hiệu suất của nguồn:

b) Ta có:

+ Theo cô-si ta có:

c) Ta có:

Ví dụ 5: Có mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 12V, điện trở trong r = 1Ω. Điện trở R1 = 6Ω, R3 = 4Ω. Hỏi R2 bằng bao nhiêu để công suất trên R2 lớn nhất. Tính công suất này.

Xem Thêm : Hướng Dẫn Cài Đặt Và Cấu Hình Postgresql Trên Windows, Cài Đặt Cơ Sở Dữ Liệu Postgresql Trên Windows

Hướng dẫn:

+ Ta có: UR2 = U12 = IR12

Xem Thêm : Giao thoa sóng là gì? Lý thuyết và công thức giao thoa sóng

Tham khảo: Các cách đặt công thức cho cả cột trong excel

+ Lại có:

+ Theo cô-si:

+ Dấu “=” xảy ra khi:

B. Bài tập

Bài 1. Acquy (E,r) khi có dòng I1 = 15A đi qua, công suất mạch ngoài là P1 = 135W, khi I2 = 6A, P2 = 64,8W. Tìm E, r.

Bài 2.

a) Mạch kín gồm acquy E = 2,2V cung cấp điện năng cho điện trở mạch ngoài R = 0,5Ω. Hiệu suất của acquy H = 65%. Tính cường độ dòng điện trong mạch.

b) Khi điện trở mạch ngoài thay đổi từ R1 = 3Ω đến R2 = 10,5Ω thì hiệu suất của acquy tăng gấp đôi. Tính điện trở trong của acquy.

Bài 3. Có mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 24V, điện trở trong r = 6Ω. Điện trở R1 = 4Ω. Hỏi giá trị của biến trở R có giá trị bằng bao nhiêu để:

a) Công suất mạch ngoài lớn nhất. Tính công suất của nguồn khi đó.

b) Công suất trên R lớn nhất. Tính công suất này.

Bài 4. Có mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 12V và có điện trở trong r = 0,5 Ω. Các điện trở mạch ngoài R2 = 6Ω, R3 = 12Ω. Điện trở R1 có giá trị thay đổi từ 0 đến vô cùng. Điện trở ampe kế không đáng kể.

Điều chỉnh R1 = 1,5Ω. Tìm số chỉ của ampe kế và cường độ dòng điện qua các điện trở. Tính công suất tỏa nhiệt của mạch ngoài, hiệu suất của nguồn điện.

Xem thêm   Top 7 công thức cấu tạo của no2 hay nhất, đừng bỏ qua

Điều chỉnh R1 có giá trị bằng bao nhiêu thì công suất trên R1 đạt giá trị cực đại, tính giá trị cực đại đó.

Bài 5. Cho mạch điện như hình: E = 12V, r = 1 Ω; Đèn Đ1 có ghi 6V – 3W, đèn Đ2 có ghi 3V – 6W.

a) Tính R1 và R2, biết rằng hai đèn đều sáng bình thường.

b) Tính công suất tiêu thụ trên R1 và trên R2.

Bài 6. Có mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện điện E = 24V, điện trở trong r = 1Ω. Trên các bóng đèn có ghi: Đ1 (12V- 6W), Đ2(12V – 12W), điện trở R = 3Ω.

Các bóng đèn sáng như thế nào? Tính cường độ dòng điện qua các bóng đèn.

Tính công suất tiêu thụ của mạch điện và hiệu suất của nguồn điện.

Bài 7. Nguồn E = 6V, r = 2Ω cung cấp cho điện trở mạch ngoài công suất P = 4W.

a) Tìm R.

b) Giả sử lúc đầu mạch ngoài là điện trở R1 = 0,5Ω. Mắc thêm vào mạch ngoài điện trở R2 thì công suất tiêu thụ mạch ngoài không đổi. Hỏi R2 nối tiếp hay song song R1 và có giá trị bao nhiêu?

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Công và công suất của dòng điện không đổi
 • Trắc nghiệm Công và công suất của dòng điện không đổi
 • Trắc nghiệm Công suất của Nguồn điện, Máy thu điện
 • 50 bài tập trắc nghiệm Công suất của dòng điện không đổi có đáp án chi tiết (phần 1)
 • 50 bài tập trắc nghiệm Công suất của dòng điện không đổi có đáp án chi tiết (phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Có thể bạn quan tâm: List pp trong công thức tiếng anh là gì

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại wiki.onlineaz.vn

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác

Top 6 công thức công suất mạch ngoài tổng hợp bởi Files32.com

Tính công suất mạch ngoài của nguồn điện ?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 4.71 (491 vote)
 • Tóm tắt: Tính suất điện động cảm ứng từ trong thanh? Nếu dùng dây có điện trở không đáng kể nối đầu thanh với một điện trở R = 0,6 thành mạch kín thì cường độ dòng điện …

Công thức tính công suất mạch ngoài và bài tập có lời giải

 • Tác giả: thcshiephoa.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/30/2022
 • Đánh giá: 4.5 (401 vote)
 • Tóm tắt: Công thức tính công suất mạch ngoài dòng điện bằng tích của suất điện động của nguồn điện (ξ) và cường độ dòng điện chạy qua nguồn (I). Pnguồn = ξ.I. Trong đó:.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mạch ngoài của toàn mạch có thể là các điện trở hoặc các vật dẫn được coi như các điện trở nối liền hai cực của nguồn điện. Chúng ta cũng cần xác định và phân tích các điện trở được mắc với nhau nối tiếp hay song song để áp dụng định luật Ôm cho phù …

Công thức tính công suất mạch ngoài và bài tập có lời giải

 • Tác giả: dichvubachkhoa.vn
 • Ngày đăng: 12/03/2022
 • Đánh giá: 4.19 (345 vote)
 • Tóm tắt: Công thức tính công suất mạch ngoàiCông thức tính công suất mạch ngoài dòng điện bằng tích của suất điện động của nguồn điện ( ξ ) và cường độ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kết luận : Khi dòng điện qua acquy là 8A, nó cung ứng cho mạch ngoài công suất là P = 8,16 W . Như vậy, bài viết đã tổng hợp rất đầy đủ công thức tính công suất mạch ngoài và bài tập có giải thuật. Hy vọng rằng những bạn hoàn toàn có thể hiểu rõ và …

Công thức tính công suất mạch ngoài và bài tập có lời giải

 • Tác giả: topnoibat.com
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 4.19 (349 vote)
 • Tóm tắt: Mạch ngoài của toàn mạch có thể là các điện trở hoặc các vật dẫn được coi như các điện trở nối liền hai cực của nguồn điện. Chúng ta cũng cần …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiện nay, hầu như ai cũng biết tới điện, ai cũng sử dụng điện. Chính vì vậy, hiểu được cách tính công suất mạch ngoài giúp bạn biết được lượng điện tiêu hao hay ảnh hưởng đến cường độ dòng điện. Như vậy dễ dàng xây dựng một nguồn điện có cường độ …

Công thức tính công suất tiêu thụ điện của thiết bị điện

 • Tác giả: gpsolar.vn
 • Ngày đăng: 12/31/2022
 • Đánh giá: 3.88 (576 vote)
 • Tóm tắt: Theo cách tính, công thức tiêu thụ đoạn mạch bằng trị số điện đoạn mạch tiêu thụ trên đơn vị thời gian. Ngoài ra, bằng tích hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví Dụ: 1 Gia đình sử dụng 1 tháng hết 700.000 đ – 1.200.000 đ giả sử gia đình này sử dụng 50% vào ban ngày và 50% vào buổi tối hoặc. + với số tiền như thế giá điện sẽ rơi vào khoảng 2800 đ – 3000 đ 1Kw điện (ký điện). lấy tổng số tiền chia cho 2800 …

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 03/11/2023
 • Đánh giá: 3.71 (545 vote)
 • Tóm tắt: Công suất cung cấp cho mạch ngoài: P = UI = (E – rI)I. + Với I = 4A ⇒ P = (E – 0,08.4).4 = 8 ⇒ E = 2,32V. + Với …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví Dụ: 1 Gia đình sử dụng 1 tháng hết 700.000 đ – 1.200.000 đ giả sử gia đình này sử dụng 50% vào ban ngày và 50% vào buổi tối hoặc. + với số tiền như thế giá điện sẽ rơi vào khoảng 2800 đ – 3000 đ 1Kw điện (ký điện). lấy tổng số tiền chia cho 2800 …

Files 32