Top 7 các công thức tiếng anh lớp 8 hay nhất

Dưới đây là danh sách các công thức tiếng anh lớp 8 hay nhất và đầy đủ nhất

Tải ngay miễn phí File PDF Soạn Bài Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 8 Theo Unit

Danh Động Từ Là Gì?

1. Danh động từ là gì?

Là một dạng của động từ, được hình thành bằng cách thêm đuôi ‘-ing’ vào động từ đó. Danh động từ có chức năng của 1 danh từ.

 • Ví dụ: drink => drinking; watch => watching; play => playing

2. Chức năng:

Cách sử dụng gerund gồm:

– Chủ ngữ (Subjects)

 • Ví dụ: Painting is my favorite activity.(Vẽ tranh là hoạt động yêu thích của tôi)

– Bổ ngữ cho chủ từ (Subject Complements)

 • Ví dụ: My hobby is collecting stamps.(Sở thích của tôi là sưu tầm tem)

– Tân ngữ (trực tiếp và gián tiếp) cho động từ (Direct and Indirect Objects)

Ví dụ:

 • I enjoy traveling.(Tôi thích đi du lịch)
 • Ted gives boxing all of his time and mind.(Ted dành mọi tâm trí và sức lực vào môn boxing)

Các danh động từ trong tiếng anh

– Danh động từ thường theo sau các động từ:

admit (thừa nhận), anticipate (đoán trước), appreciate (đánh giá), avoid (tránh), complete (hoàn toàn), consider (xem xét), delay (trì hoãn), deny (phủ nhận), detest, dislike (ghét, không thích), discuss (thảo luận), enjoy (thích), escape (trốn thoát), feel like (có cảm giác như), finish (hoàn thành), forgive(tha thứ), hate (ghét), imagine (tưởng tượng), keep (tiếp tục), loathe (ghê tởm), love, like, mention (đề cập), mind (quan tâm, ngại), miss (bỏ lỡ), prefer (thích), prevent (ngăn chặn), understand (hiểu), postpone (hoãn lại), practice (luyện tập), risk (mạo hiểm), quit/give up (bỏ), recall (nhớ), recollect (gợi nhớ), recommend (đề xuất), resent (tức tối), resist (phản đối), suggest (gợi ý), tolarate (tha thứ),

Ví dụ:

 • I avoid going to work late. My boss may complain about it.(Tôi tránh việc đi làm trễ. Sếp tôi có lẽ sẽ phàn nàn về việc đó)
 • Sweety, let’s finish eating and we’ll go to school.(Con yêu, ăn nhanh đi con rồi chúng ta sẽ tới trường)
 • I hate getting up early in the morning.(Tôi ghét việc phải dậy sớm vào buổi sáng)

– Theo sau các cụm từ:

cant’ help (không thể không), can’t bear / can’t stand (không thể chịu được), be used to (quen với), get used to (dần quen với), look forward to (trông chờ), it’s no use / it’s no good (không có ích lợi gì), be busy (bận rộn), be worth (đáng giá), to have fun, to have a good time, to have trouble, to have difficulty, …

Ví dụ:

 • I’m looking forward to hearing from you.(Tôi rất mong được nghe tin từ bạn)
 • I’m used to getting up early now.(Hiện tại, tôi đã quen với việc dậy sớm)
 • I can’t help buying this dress, it’s so beautiful!(Tôi không thể ngăn mình mua chiếc váy này, nó quá đẹp)

– Sau các hầu hết các giới từ như in, on, at, from, to, about ….

Ví dụ:

 • What about going out for dinner?(Thế còn ra ngoài ăn tối thì sao?)
 • I’m interesting in reading fiction books.(Tôi rất thích đọc truyện viễn tưởng)
Xem thêm   Top 6 công thức tính độ cao cực đại hot nhất, đừng bỏ lỡ

Sau giới từ to trong các cụm động từ như: Be accustomed to (quen với), Be dedicated/ devoted to (tận tụy với), Be opposed to (không đồng thuận với/ chống lại), Get used to (quen với), Look forward to (trông chờ), Come close to (đạt được điều gì hoặc làm được việc gì), Contribute to (góp phần làm gì), Commit to (cam kết), Object to (không thích hoặc phản đối làm gì), With a view to (với hy vọng làm gì)

 • I’m object to being treated like this.(Tôi phản đối việc bị đối xử như thế này)

Tìm hiểu thêm to infinitive là gì, động từ nguyên thể là gì, cấu trúc to infinitive

So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh

– Câu so sánh hơn dùng để so sánh hai vật, hai người, hai khái niệm, với nhau. Cấu trúc so sánh hơn trong tiếng anh:

Tính từ ngắn:S + V + short Adj/adv + er + than + N/pronoun

Tính từ/ trạng từ dài:S + V + more + long Adj/adv + than + N/pronoun

Ví dụ:

 • Max is taller than Judy.(Max cao hơn Judy)
 • This chair is more comfortable than others.(Cái ghế này thoải mái hơn so với mấy cái còn lại)

– Ta có thể nhấn mạnh sự so sánh bằng cách thêm much hay far vào trước tính từ.

 • Ví dụ: This is chair is much more comfortable than others.(Cái ghế này thoải mái hơn nhiều so với mấy cái còn lại)

– Phân biệt trạng từ/tính từ dài và ngắn:

► Các trạng từ và tính từ ngắn trong so sánh hơn:+ Tính từ có 1 âm tiết hoặc 2 âm tiết tận cùng là -y (happy, lucky), -er (clever), -ow (narrow), -le(simple, gentle), -ure (mature), -et (trừ quiet, polite)+ Trạng từ có 1 âm tiết (fast, hard) hoặc 2 âm tiết (early)

► Các tính từ và trạng từ dài:+ Tính từ, trạng từ có 2 âm tiết trở lên (normal, boring, interesting)+ Tính từ tận cùng là -ly (slowly, quickly, dangerously)+ Tính từ hai âm tiết đuôi -ing-ed ; -full-less (boring – bored; carefull – careless)

→ Lưu ý: Đừng nhầm lẫn giữa tính từ đuôi -ly và trạng từ đuôi -ly

– Quy tắc thay đổi tính từ so sánh hơn:

+ Đối với tính từ dài 2 – 3 âm tiết, chỉ cần thêm more vào trước.+ Thêm đuôi -er cho tính từ có 1 âm tiết hoặc 2 âm tiết tận cùng là -y (happy, lucky), -er(clever), -ow (narrow), -le (simple, gentle), -ure (mature), -et (trừ quiet, polite)+ Nếu tính từ tận cùng là -y thì khi thêm đuôi -er, -y sẽ chuyển thành -i (early → earlier, happy → happier)+ Nếu tính từ tận cùng là một phụ âm và trước phụ âm đó là nguyên âm thì ta gấp đôi phụ âm cuối (big → bigger)

So Sánh Kém Trong Tiếng Anh

So sánh kém trong tiếng anh dùng để thể hiện sự kém, ít hơn giữa hai đối tượng.

Dùng less: S + V + less + Adj/ adv + than + noun/pronoun

Dùng as: S + V + not as + adj/ adv + as + noun/pronoun

Ví dụ:

 • In my opinion, Math is less interesting than English.(Đối với tôi, Toán không thú vị bằng tiếng Anh)
 • My sister cooks not as well as my mom (does).(Chị gái tôi không nấu ăn ngon bằng mẹ tôi)
Xem thêm   Top 5 công thức cảm kháng zl hay nhất

Câu Nghi Vấn Trong Tiếng Anh

1. Câu nghi vấn là gì?

Câu nghi vấn trong tiếng anh (interrogative) là loại câu được dùng để đưa ra câu hỏi trực tiếp và được kết thúc bằng dấu chấm hỏi.

2. Cấu trúc câu nghi vấn tiếng anh

a. Câu nghi vấn dạng yes-no

– Câu hỏi Yes/no là dạng câu hỏi buộc người nghe phải trả lời là Yes hay No. Để tạo thành một câu nghi vấn:

a.1. Với to be: đổi vị trí của động từ to be ra đứng trước chủ ngữ

Cấu trúc: Be + S + O + …?

Ví dụ:

 • Is she beautiful?(Cô ấy có đẹp không?)
 • Are they pencils?(Chúng có phải là những cây viết chì không?)
 • Was the test difficult, Rachel?(Bài kiểm tra có khó không, Rachel?)

a.2. Với động từ thường:

Thì Cấu trúc Ví dụ Hiện tại đơn: thêm trợ động từ do/does trước chủ từ, động từ ở dạng nguyên mẫu V-bare. Do/does + S + V (bare) + … Does your father go to work?(Ba của bạn có đi làm không?) Quá khứ đơn: thêm trợ động từ did trước chủ từ, động từ ở dạng nguyên mẫu V-bare. Did + S + V (bare) + … Did you tell Mary that the shop was closed?(Cô nói với Mary việc cửa hàng đã đóng cửa chưa?) Tương lai đơn: thêm trợ động từ will trước chủ từ, động từ ở dạng nguyên mẫu V-bare. Will + S + V (bare) + … Will you come back home after work?(Bạn sẽ về nhà sau giờ làm

Top 7 các công thức tiếng anh lớp 8 tổng hợp bởi Files32.com

Tóm tắt Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8

 • Tác giả: jes.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/07/2023
 • Đánh giá: 4.81 (855 vote)
 • Tóm tắt: SO/SUCH…THAT: Quá… đến… · Passive voice: Câu bị động

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 và bài tập

 • Tác giả: anhngumshoa.com
 • Ngày đăng: 01/16/2023
 • Đánh giá: 4.58 (548 vote)
 • Tóm tắt: Bạn đã nắm chắc kiến thức ngữ pháp tiếng anh lớp 8 chưa? Hãy cùng Ms Hoa TOEIC ôn lại những kiến thức: câu bị động, động từ chỉ ý thích, so sánh hơn trong …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ex: I didn’t tell her any good news because I wasn’t here early. → If I had been here earlier, I would have told her some good news Mixed conditional – Câu điều kiện hỗn hợp Điều kiện hỗn hợp dùng để nói đến 1 điều kiện ngược với quá khứ. Quá khứ …

HọcAnhVănNet

 • Tác giả: hocanhvan.net
 • Ngày đăng: 12/26/2022
 • Đánh giá: 4.28 (407 vote)
 • Tóm tắt: 2. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 học kì 1 chương trình mới · 2. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 học kì 1 chương trình mới · 2.1 Cấu trúc Enough … to – Đủ để …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài viết trên đây đã tổng hợp chi tiết các chủ điểm kiến thức sẽ có trong chương trình ngữ pháp tiếng Anh lớp 8. Hy vọng rằng thông qua đó có thể giúp phụ huynh hình dung được phần nào khối lượng bài học của trẻ. Qua đó có thể đồng hành cùng con để …

Hệ thống toàn bộ ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâm lớp 8

 • Tác giả: edupiatutor.vn
 • Ngày đăng: 11/03/2022
 • Đánh giá: 4.12 (351 vote)
 • Tóm tắt: Enough… to (Đủ… để làm gì) · So/such… that (Quá… đến nỗi…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Học chắc ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 cũng như môn Tiếng Anh nói chung rất quan trọng để tạo nền tảng cho các em ở năm lớp 9. Đặc biệt là khi nhiều trường THPT đang có hình thức tuyển thẳng đối với học sinh có chứng chỉ tiếng Anh chuẩn quốc tế. Do đó, …

Tất tần tật ngữ pháp tiếng Anh lớp 8

 • Tác giả: blogtienganh.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 3.96 (287 vote)
 • Tóm tắt: Các công thức tiếng Anh lớp 8 của câu điều kiện: … If + chủ ngữ + vị ngữ (thì quá khứ hoàn thành), chủ ngữ + could/should/would + động từ thì …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để nắm chắc kiến thức tiếng Anh cấp 2 bạn cần nắm vững một số cấu trúc câu rất hay gặp trong bài kiểm tra. Đầu riên là câu mệnh lệnh. Câu mệnh lệnh trong tiếng Anh là câu có tính chất ra lệnh, sai khiến nên còn gọi là câu cầu khiến. Một người ra …

Tất cả các cấu trúc Tiếng Anh thi học sinh giỏi 8

 • Tác giả: ttdccomplex.vn
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 3.75 (237 vote)
 • Tóm tắt: Tất cả các công thức Tiếng Anh 8 · Simple Present: S + V(s/es) + O · Present Continuous: S + am/is/are + V-ing + O · Simple Past: S + V2/Ved + O · Past Continuous: …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên, chỉ học và biết không đủ, chúng ta cần thực hành và luyện tập thường xuyên để tiếp thu và áp dụng được những kiến thức này vào thực tế. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho độc giả một số kiến thức hữu ích và khuyến khích các em tiếp tục …

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 06/14/2022
 • Đánh giá: 3.47 (233 vote)
 • Tóm tắt: Những động từ đi với cả danh động từ và động từ nguyên thể có “to mà không thay đổi về nghĩa. Ngữ pháp, bài tập động từ chỉ sự thích và ghét lớp 8 có đáp. 4.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên, chỉ học và biết không đủ, chúng ta cần thực hành và luyện tập thường xuyên để tiếp thu và áp dụng được những kiến thức này vào thực tế. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho độc giả một số kiến thức hữu ích và khuyến khích các em tiếp tục …

Files 32