Cà Mau: Sử dụng phần mềm báo cáo dữ liệu IUU

Ngày 8/6, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Nội vụ; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện: U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển, Đầm Dơi và thành phố Cà Mau sử dụng phần mềm báo cáo dữ liệu chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), kiểm soát liên thông tàu cá ra vào cửa biển.

Dân sinh - Cà Mau: Sử dụng phần mềm báo cáo dữ liệu IUU

Cà Mau sử dụng phần mềm báo cáo dữ liệu chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), kiểm soát liên thông tàu cá ra vào cửa biển. (Ảnh: V.T).

Theo đó, Chủ tịch UBND chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, báo cáo kết quả thực hiện phần mềm báo cáo dữ liệu IUU.

Qua đó, xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cấp, các ngành, của từng cán bộ được phân công nhiệm vụ.

Trên cơ sở kết quả thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích và kiểm điểm trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương và của Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem thêm   Tor-M1 và S-300 khét tiếng của Nga bất ngờ bị phát hiện trên đất Mỹ, "cả 1 bầu trời" công nghệ phía sau nếu bạn tinh

Theo báo cáo của Viettel Cà Mau, đến nay phần mềm liên thông kiểm soát tàu cá cơ bản được nâng cấp hoàn thiện, cán bộ quản lý được tập huấn hướng dẫn sử dụng.

Do đó, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng nghiêm túc sử dụng phần mềm nêu trên để kiểm soát tàu cá ra vào cảng cá, Trạm Kiểm soát Biên phòng.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các chủ tàu cá cài đặt phần mềm trên điện thoại di động, để khai báo thông tin trước khi ra vào cảng cá, Trạm Kiểm soát Biên phòng.

Đồng thời, giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh các tính năng của phần mềm (nếu có), đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc.

Báo cáo UBND tỉnh kết quả sử dụng phần mềm và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới trước ngày 17/6.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về IUU) chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát các nhiệm vụ chống khai thác IUU từ nay đến tháng 10/2023, qua đó điều chỉnh kế hoạch thực hiện, trình UBND tỉnh trước ngày 15/6.

Xem thêm   Nhiều vlogger Trung Quốc ngừng đăng trên nền tảng video do mất cân bằng thu chi, ảnh hưởng của công nghệ AI

Nguồn: Người đưa tin

Files 32