Top 8 báo cáo kiểm thử phần mềm hot nhất, đừng bỏ qua

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về báo cáo kiểm thử phần mềm hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Kiểm thử phần mềm (software testing) là hoạt động nhằm tìm kiếm và phát hiện ra các lỗi của phần mềm, đảm bảo phần mềm chính xác, đúng và đầy đủ theo yêu cầu của khách hàng, yêu cầu của sản phẩm đã đặt ra. Software testing cũng cung cấp mục tiêu, cái nhìn độc lập về phần mềm điều này cho phép đánh giá và hiểu rõ các rủi ro khi thực thi phần mềm. Cụ thể là gì? Hãy cùng ACC tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây

itk expertise Software Systems Engineering
Các mẫu kế hoạch kiểm thử phần mềm hiệu quả

1. Kiểm thử là gì?

Đây là một trong những loại kiểm thử phần mềm quan trọng để xác nhận xem hệ thống có hoạt động đúng yêu cầu hay không. Ở tất cả các mức độ kiểm thử đều được kiểm thử chức năng.

Testing of function là một trong những loại kiểm thử phần mềm quan trọng

Testing of function có thể thực hiện theo 2 quan điểm: business – process – based và requirements-based. Với business – process – based, kiểm thử viên sẽ sử dụng các kiến thức về quy trình nghiệp vụ (mô tả các kịch bản liên quan đến nghiệp vụ của hệ thống mỗi ngày).

Trong khi đó, requirements-based sử dụng các đặc tả yêu cầu của hệ thống làm cơ sở để design test. Để đảm bảo những thành phần quan trọng nhất đều được kiểm thử, hãy xem xét độ ưu tiên của yêu cầu dựa trên tiêu chí rủi ro, theo đó, chúng ta sẽ sử dụng độ ưu tiên để kiểm thử.

Các bước kiểm thử chức năng gồm:

Bước 1: Xác định phần mềm sẽ kiểm thử và chức năng của nó

Bước 2: Dựa trên tài liệu đặc tả chức năng để tạo dữ liệu đầu vào

Bước 3: Dựa vào tài liệu đặc tả chức năng để xác định đầu ra

Bước 4: Thực hiện các trường hợp kiểm thử phần mềm

Bước 5: So sánh kết quả thực tế với mong muốn đạt được

2. Phương pháp kiểm thử

Phương pháp kiểm thử (Testing Methods) Kiểm thử hộp trắng (White Box Testing) Kiểm thử hộp đen (Black Box Testing):

 • Phân vùng tương đương (Equivalence partitioning)
 • Phân tích giá trị biên (Boundary value analysis)
 • Bảng quyết định (Decision table)
 • Đoán lỗi – Error Guessing

3. Các thành phần chính, quan trọng trong việc lập kế hoạch

3.1 Chiến lược kiểm thử

 • Lập kế hoạch kiểm thử mức cao
 • Test scripts
 • Test Cases
 • Test data

Sau đây chúng ta sẽ đi vào từng thành phần

Chiến lược kiểm thử Đây là tài liệu ghi lại cách tiếp cận kiểm thử cho các thành phần còn lại Các chiến lược kiểm thử có thể được phát triển rất sớm trong một dự án và chỉ yêu cầu thông tin ban đầu để có thể viết. Bất cứ khi nào một loại dự án hoặc công nghệ mới đang được kiểm thử, chiến lược kiểm thử là một trong những tài liệu quan trọng nhất cần thiết lập và cho ra đời sớm nhất.

Lập kế hoạch kiểm thử mức cao Đây là tài liệu mô tả cho việc kiểm thử “ai, cái gì, khi nào, ở đâu và như thế nào”. Kế hoạch kiểm thử có thể được phát triển ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng chúng tôi sẽ tập trung chủ yếu ở cấp độ dự án hoặc hệ thống trong phạm vi tài liệu này.

Kiểm thử mức chi tiết hơn ( Test scripts, Test cases, Test data) Kế hoạch kiểm thử mức cao sẽ cho thấy các function và thuộc tính nào của ứng dụng sẽ được kiểm thử. Các mô tả kiểm thử chi tiết thể hiện các thử nghiệm này theo nghĩa là người kiểm thử có thể thực thi hoặc có thể được viết test scripts để có thể thực hiện kiểm thử tự động. Chúng tôi sẽ xem xét làm thế nào để phát triển tất cả các thành phần trên và hiển thị các ví dụ của mỗi thành phần.

3.2 Các nhiệm vụ (tasks) chính trong việc lập kế hoạch kiểm thử

 • Phát triển chiến lược kiểm thử
 • Xác định mục tiêu kiểm thử
 • Xác định các nguồn lực cần thiết
 • Lập kế hoạch môi trường kiểm thử
 • Xác định thủ tục kiểm thử (Test Procedures)
 • Xác định các function cần kiểm thử
 • Xác định các giao diện cần kiểm thử
 • Viết Test Scripts
 • Xác định Test cases
 • Thiết kế Test Data
 • Xây dựng Test maxtric
 • Thiết lập Test schedules
 • Giả định thông tin
 • Kết thúc việc lập kế hoạch

Nhiệm vụ 1: Phát triển chiến lược kiểm thử

Định nghĩa các khía cạnh riêng của kiểm thử

Xác định

Nhân tố quan trọng tạo nên thành công của dự án (Critical Success Factors – CSF)

Loại ứng dụng

Loại dự án

Loại môi trường

Phạm vi kiểm thử

Rủi ro (Criticality)

Xác định

Ai sẽ là người kiểm thử

Xem thêm   Top 4 phần mềm benchmark pc hot nhất hiện nay

Khi nào kiểm thử sẽ được tiến hành

Kết hợp các yếu tố

Chi phí

Lịch trình (schedule)

Phạm vi (scope)

Chất lượng

Chiến lược kiểm thử là tài liệu cấp cao mô tả tính chất cơ bản và các khía cạnh riêng của kiểm thử. Chiến lược kiểm thử là một công cụ để giao tiếp để mọi người trong dự án biết cách kiểm thử sẽ được tiến hành. Các chiến lược kiểm thử có thể được xây dựng sớm trong dự án cho phép kiểm thử tiến hành một cách sớm nhất Một chiến lược kiểm thử điển hình sẽ xác định:

 1. Nhân tố quan trọng tạo nên thành công của dự án (Critical Success Factors – CSF)

Các nhân tố quan trọng tạo nên thành công của dự án là các thuộc tính của một ứng dụng phải có mặt để nó được coi là thành công. Ví dụ về CSF bao gồm tính chính xác, khả năng sử dụng, độ tin cậy, tính di động, khả năng tương tác và bảo mật. Các CSF liên quan trực tiếp đến kiểm tra các rủi ro và rủi ro dự án. Điều quan trọng là chỉ chọn 4 hoặc 5 yếu tố quan trọng, vì mỗi yếu tố sẽ yêu cầu các công cụ, con người và quy trình cụ thể.

 1. Loại ứng dụng Mô tả mục đích và mục tiêu của ứng dụng, chẳng hạn như: batch, on-line, web-base, Windows 32 bit, thương mại điện tử, truy cập dữ liệu, mạng nội bộ của công ty, extranet của khách hàng, v.v.
 2. Loại môi trường Mô tả loại môi trường hoạt động hoặc nền tảng ứng dụng sẽ tùy thuộc vào. Có thể bao gồm môi trường người dùng, cũng như môi trường vật lý, chẳng hạn như ngoài trời, truy cập công cộng, quyền truy cập bị giới hạn, v.v.
 3. Phạm vi kiểm thử Mô tả cái sẽ được test và không được test
 4. Rủi ro (Criticality)

Là bất kỳ khía cạnh nào của ứng dụng được kiểm thử làm tổ chức bị ảnh hưởng, mất mát.

Nhiệm vụ 2: Xác định mục tiêu kiểm thử

Xác định những gì sẽ được kiểm thử ở mức cao (high level)

Tốt nhất nên dựa trên yêu cầu

Ngoài ra có thể dựa trên:

Quy trình và nghiệp vụ

Nhu cầu của khách hàng

Những chức năng cơ bản

Mục tiêu kiểm thử nên liên quan trực tiếp đến các mục tiêu của dự án hoặc hệ thống. Đối với mỗi hệ thống hoặc mục tiêu của dự án, cần có mục tiêu kiểm thử. Bạn có thể chọn để xác định mục tiêu kiểm thử của hệ thống bằng cách chia nhỏ các chức năng hoặc vùng chức năng. Trong việc thiết lập các mục tiêu kiểm thử, xác định tất cả những điều mà kiểm thử nên hoàn thành. Trong trường hợp lý tưởng, các mục tiêu kiểm thử sẽ dựa trên chi tiết được xác định yêu cầu. Tuy nhiên, người kiểm thử thường không nhận được mức độ chi tiết trong các yêu cầu để viết mục tiêu. Thay vào đó, các mục tiêu kiểm thử có thể thu được từ:

Quy trình và nghiệp vụ

Ví dụ, bạn cần biết khách hàng sẽ đặt một số loại giao dịch hoặc yêu cầu một số dịch vụ nhất định …

Nhu cầu của khách hàng

Bạn cần biết khách hàng cần có phản hồi nhanh với các yêu cầu hoặc có thể huỷ giao dịch

3.3 Những chức năng cơ bản

Một số chức năng cơ bản cần cho phần mềm ví dụ như: tìm kiếm, các nút (buttons), controls…

Nhiệm vụ: Xác định các chức năng cần kiểm thử

Dựa trên yêu cầu Các yêu cầu của ứng dụng hoặc hệ thống thường được văn bản hoá, đó chính là nguồn tốt nhất để tìm ra các chức năng cần được kiểm thử. Tuy nhiên các yêu cầu này có thể thường xuyên được thay đổi. Do đó quy trình kiểm thử cần phải đáp ứng được với sự thay đổi yêu cầu này

Dựa trên chức năng hoạt động/ nghiệp vụ của toàn hệ thống

Các sự kiện (events) của hệ thống

Các chức năng trong hệ thống nhà cung cấp

Mục đích Thương mại

Ví dụ về tài liệu kế hoạch kiểm thử với các chức năng cần kiểm thử

Hệ thống: Hệ thống lương

4. Các mẫu kế hoạch kiểm thử phần mềm hiệu quả

Scope of testing 1. Các yêu cầu chức năng thực hiện test:

– Frontend: Login, Home Page, E-Lectures, E-Books, E-Tutorials, E-Tests, Phân quyền người dùng

– Backend: Quản lý Users, Quản lý phân quyền Users, Quản lý Packages, Quản lý E-Lectures, Quản lý E-Books, Quản lý Parameters, Reports

2. Môi trường thực hiện test:

– Server test: xxxx

– Server UAT: yyyyy

– Device: Ipad , PC, tablet ( Android), Mac laptop

– Browser: Chrome, Firefox, Internet Explorer 10, Mac Safari, Tablet Browser like iPad Safari or Android Chrome

Tools Test Test Plan : MSExcel

Test Case: MSExcel

Công cụ chụp ảnh lỗi: Snapgit

Công cụ theo dõi lỗi: Redmine

Xem thêm   Top 4 phần mềm dọn dẹp máy tính win 10 tốt nhất, đừng bỏ qua

Lập báo cáo Test: MSExcel

Công cụ hỗ trợ test giao diện: Multi-browsers

Test Strategy 1. Chiến lược xây dựng Test case:

– Toàn bộ phần giao diện sẽ xây dựng checklist để kiểm tra vì yêu cầu không rõ ràng và có thể bị thay đổi nhiều

– Toàn bộ phần chức năng và business của Frontend và Backend đều phải viết testcase

2. Test Browser và các thiết bị phân theo giai đoạn sau:

– Itegration test: Chỉ test trên PC (Firefox, Chrome, IE 10). Test tập trung trên Firefox

– System test: Test trên PC và các thiết bị còn lại

3. Chiến lược về nguồn lực:

– User 1: Chịu trách nhiệm test chính phần Business

– User 3: Chịu trách nhiện test chính phần Chức năng, Giao diện

– Thực hiện review chéo kết quả sau từng round

4. Thứ tự ưu tiên test:

– Ưu tiên test giao diện hoàn thiện sớm để confirm với KH, sử dụng thêm công cụ để hỗ trợ test giao diện Multi-browser.

– Danh sách các chức năng ưu tiên test theo 4 mốc bàn giao với khách hàng:

+ Demo Subscriber’s view for E-Lectures, E-Books, E-Tutorials, E-Test (28/03/2017)

+ Demo Question Bank management (11/04/2017)

+ Demo E-Book and E-Test management (23/04/2017)

+ Demo E-Tutorial and E-Lecture management (23/04/2017)

– Function, Business: Thực hiện Manual test

Resources No. Name Role Task 1 User 1 BA + Tester – Phân tích yêu cầu dự án, tổng hợp các tài liệu liên quan

– Phân task, Lên kế hoạch công việc

– Xây dựng Test case và thực hiện test

– Chịu trách nhiệm chính phần Business

– Lập báo cáo kiểm thử

– Xây dựng và tổng hợp các tài liệu Manual, UAT

2 User 3 Tester – Test phần giao diện theo yêu cầu

– Test phần chức năng theo yêu cầu

– Xây dựng Test case (Các phần được giao)

– Viết tài liệu Manual, UAT (Các phần được giao)

3 LienDTV PM – Review Các tài liệu test

– Review báo cáo

Deliverables and Milestons No. Milestone Task Effort (Hour) Assign to Deliverables Delivery date Note 1 Xây dụng tài liệu URD 14 User 1 Project ABC_URD_V1.0 14/03/2016 2 Lập Test plan 3 User 1, User 3 Project ABC_TestDocument_v1.0 17/03/2017 3 Tạo Test case 24 User 1, User 3 Project ABC_TestDocument_v2.0 25/03/2017 4 Tạo Test report 14 User 1 Project ABC_TestDocument_v3.x 17/03/2017 đến 29/04/2017 5 Viết tài liệu UAT 6 User 1, User 2 Project ABC_UAT_v1.0 26/04/2017 6 Viết tài liệu Manual 3 User 1, User 2 Project ABC_Manual_v1.0 26/04/2017 7 Thực hiện Final Inspection 0.5 User 1, User 2, User 4 Project ABC_FI_v1.0 28/04/2017 Stage of Test Test Types Testing Levels Unit test Integration System Acceptance Interface Test x x x Functional Test x x x Load test x x Usability test x x Testing standard Start condition test – Round 1: Khi bên developer hoàn thành 70% các module, đã thực hiện Unit test

– Thiết lập môi trường, cấu hình cho việc test

– Round 2: Thực hiện test 30% các module còn lại, và retest các bug ở vòng 1

– Round 3: Thực hiện retest các bug ở Vòng 2

When stop test – Hoàn thành phạm vi test

– Tất cả các lỗi được xác định phải được ghi nhận vào một giải pháp đã thỏa thuận. Không còn lỗi nào có mức độ Medium trở lên

Standard success test – Đáp ứng được yêu cầu chức năng của phần mềm

– Đáp ứng được yêu cầu của người dùng

When does test recurrent – Kết thúc Sprint

– Khi có yêu cầu của PM hoặc cấp trên

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Top 8 báo cáo kiểm thử phần mềm tổng hợp bởi Files32.com

Báo cáo thực tập by Thu Lê – Prezi

 • Tác giả: prezi.com
 • Ngày đăng: 01/09/2023
 • Đánh giá: 4.63 (364 vote)
 • Tóm tắt: Thu Lê · Outline. 24 frames · Reader view · -Phương pháp thiết kế test case · 6.Các giai đoạn kiểm thử phần mềm · Chiến lược kết hợp hộp đen và hộp trắng · b.Kỹ thuật …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các nhân tố quan trọng tạo nên thành công của dự án là các thuộc tính của một ứng dụng phải có mặt để nó được coi là thành công. Ví dụ về CSF bao gồm tính chính xác, khả năng sử dụng, độ tin cậy, tính di động, khả năng tương tác và bảo mật. Các CSF …
Xem thêm   Tổng hợp 5 phần mềm suno tốt nhất, đừng bỏ lỡ

Báo cáo “Thiết kế Test-case trong kiểm thử phần mềm”

 • Tác giả: tailieu.vn
 • Ngày đăng: 04/11/2022
 • Đánh giá: 4.46 (338 vote)
 • Tóm tắt: Báo cáo “Thiết kế Test-case trong kiểm thử phần mềm”. Trong ngành kỹ nghệ phần mềm, năm 1979, có một quy tắc nổi tiếng là: “Trong một dự án lập trình điển …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các nhân tố quan trọng tạo nên thành công của dự án là các thuộc tính của một ứng dụng phải có mặt để nó được coi là thành công. Ví dụ về CSF bao gồm tính chính xác, khả năng sử dụng, độ tin cậy, tính di động, khả năng tương tác và bảo mật. Các CSF …

MaiAnh BCTT

 • Tác giả: academia.edu
 • Ngày đăng: 09/19/2022
 • Đánh giá: 4.39 (543 vote)
 • Tóm tắt: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH ĐỀ TÀI: “Kiểm thử phần mềm và ứng dụng” Người thực hiện: Võ Thị …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các nhân tố quan trọng tạo nên thành công của dự án là các thuộc tính của một ứng dụng phải có mặt để nó được coi là thành công. Ví dụ về CSF bao gồm tính chính xác, khả năng sử dụng, độ tin cậy, tính di động, khả năng tương tác và bảo mật. Các CSF …

Test Report là gì? Cách thực hiện một Test Report hợp lý

 • Tác giả: vn.got-it.ai
 • Ngày đăng: 09/23/2022
 • Đánh giá: 4.1 (208 vote)
 • Tóm tắt: Test Report (Báo cáo Kiểm thử) là một phần cần thiết trong quá trình phát triển sản phẩm để đảm bảo sản phẩm của bạn đang được hoàn thiện …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Test Report có thể hiểu đơn giản là một bản tóm tắt, trong đó chứa mục tiêu kiểm thử, hoạt động kiểm thử và kết quả. Mục đích của test report là giúp những bộ phận liên quan như bộ phận dev, test, phân tích, v.v… đánh giá được chất lượng sản phẩm và …

Báo cáo môn đảm bảo chất lượng phần mềm

 • Tác giả: slideshare.net
 • Ngày đăng: 11/25/2022
 • Đánh giá: 3.79 (208 vote)
 • Tóm tắt: Kiểm thử chức năng ( functional testing) Kiểm thử chức năng thường. 17 Kiểm tra form của các trang: form là phần cơ bản của các trang. 18 2.3 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Test Report có thể hiểu đơn giản là một bản tóm tắt, trong đó chứa mục tiêu kiểm thử, hoạt động kiểm thử và kết quả. Mục đích của test report là giúp những bộ phận liên quan như bộ phận dev, test, phân tích, v.v… đánh giá được chất lượng sản phẩm và …

Báo cáo CNTT Kiểm thử ứng dụng Web với phần mềm Selenium

 • Tác giả: lambaocaothuctap24h.com
 • Ngày đăng: 01/29/2023
 • Đánh giá: 3.66 (293 vote)
 • Tóm tắt: Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Nhật · Danh sách đề tài luận văn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Test Report có thể hiểu đơn giản là một bản tóm tắt, trong đó chứa mục tiêu kiểm thử, hoạt động kiểm thử và kết quả. Mục đích của test report là giúp những bộ phận liên quan như bộ phận dev, test, phân tích, v.v… đánh giá được chất lượng sản phẩm và …

Hướng dẫn cách viết một báo cáo kiểm thử (Test report) một cách hiệu quả

 • Tác giả: viblo.asia
 • Ngày đăng: 03/15/2023
 • Đánh giá: 3.51 (260 vote)
 • Tóm tắt: Bước # 4: Số liệu · Bước 5: Các loại kiểm thử… · Bước # 10: Tiêu chí dừng kiểm…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: <Phần này sẽ đề cập đến việc Nhóm Thử nghiệm có đồng ý hay không và đưa ra tín hiệu Xanh cho ứng dụng Phát trực tiếp hay không sau khi Tiêu chí Thoát được đáp ứng. Nếu ứng dụng không đáp ứng Tiêu chí Thoát, thì có thể đề cập đến nó như thế – Ứng …

Báo cáo kiểm thử phần mềm

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 10/11/2022
 • Đánh giá: 3.3 (489 vote)
 • Tóm tắt: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO Kiểm thử phần mềm ĐỀ TÀI: KIỂM THỬ CHỨC NĂNG WEBSITE VỚI SELENIUM WEBDRIVER Lớp: ĐH …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: <Phần này sẽ đề cập đến việc Nhóm Thử nghiệm có đồng ý hay không và đưa ra tín hiệu Xanh cho ứng dụng Phát trực tiếp hay không sau khi Tiêu chí Thoát được đáp ứng. Nếu ứng dụng không đáp ứng Tiêu chí Thoát, thì có thể đề cập đến nó như thế – Ứng …

Files 32