Top 6 bài tập lập công thức hóa học lớp 8 hot nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về bài tập lập công thức hóa học lớp 8 hot nhất được tổng hợp bởi M & Tôi

Bài viết trình bày chi tiết cách viết công thức hóa học với nhiều dạng bài tập giúp bạn đọc rèn luyện kĩ được dạng bài tập này.

VIẾT CÔNG THỨC HÓA HỌC (CTHH)

Phương pháp

Ví dụ: CTHH của khí nitơ: N2CTHH của lưu huỳnh: S CTHH của kẽm: Zn CTHH của bạc nitrat (1g; 1N; 3O): AgNO3(Chú ý là không tự động đổi thứ tự các nguyên tố của đề bài cho).

BÀI TẬP MINH HỌA

Bài 1 Viết CTHH của: a) Axit nitric (gồm 1H; 1N; 3O) b) Khí gas (gồm 3C; 8H) c) Đá vôi (gồm 1Ca; 1C; 3O) Bài 2 Viết CTHH và tính PTK của các chất sau. Đồng thời cho biết chất nào là đơn chất, hợp chất. a) Khí etan, biết trong phân tử có 2C, 6H. b) Nhôm oxit, biết trong phân tử có 2Al và 3O. c) Kali d) Natri hidroxit (gồm 1Na, 1O, 1H) e) Khí clo f) Khí ozon, biết trong phân tử có 3 nguyên tử O) g) Axit sunfuric (gồm 2H, 1S, 4O) h) Silic i) Saccarozo (gồm 12C, 22 H, 11 O) j) Khí nitơ k) Than (chứa cacbon) Bài 3 Viết CTHH và tính PTK của các chất sau: a) Giấm ăn (2C, 4H, 2O). b) Đường saccarozo (12C, 22H, 11O). c) Phân ure (1C, 4H, 1O, 2N). d) Cát (1Si, 2O). Bài 4 Viết CTHH trong các trường hợp sau: a) Phân tử A có phân tử khối là 64 và được tạo nên từ hai nguyên tố S, O. b) Phân tử B có phân tử khối gấp 1,125 lần phân tử khối của A và B được tạo nên từ hai nguyên tố C, H trong đó số nguyên tử hidro gâp 2,4 lần số nguyên tử cacbon. Bài 5 Viết CTHH trong các trường hợp sau: a) Phân tử X có phân tử khối 80 và được tạo nên từ hai nguyên tố Cu và O. b) Phân tử Y có phân tử khối bằng phân tử khối của X . Y được tạo nên từ hai nguyên tố S, O. c) Phân tử Z có phân tử khối bằng 1,225 phân tử khối của X. Z được tạo nên từ những nguyên tố H, S, O trong đó số nguyên tử của H gấp đôi số nguyên tử của S và số nguyên tử O gấp đôi số nguyên tử H. Bài 6 Một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử X liên kết với 3 nguyên tử hidro và nặng gấp 8,5 lần khí hidro. Xác định CTHH của hợp chất. Bài 7 Một hợp chất A gồm nguyên tử nguyên tố Y liên kết với 3 nguyên tử oxi và nặng gấp 5 lần nguyên tử oxi. Xác định CTHH của hợp chất. Bài 8 (*) Một hợp chất có thành phần phân tử gồm hai nguyên tố C và O. Tỉ lệ khối lượng của C và O là 3: 8. Công thức hóa học của hợp chất là gì? Bài 9 (*) Tìm CTHH của một oxit sắt gồm 2 nguyên tố Fe và O. Biết phân tử khối là 160, tỉ số khối lượng của Fe và O là 7 : 3. Bài 10 (*) Tìm CTHH của hợp chất X có thành phần nguyên tố gồm 52,17% cacbon, 13,05% hidro và 34,78 % oxi. Biết phân tử khối của X là 46. Bài 11 (*) Hợp chất A chứa 3 nguyên tố Ca, C, O với tỉ lệ 40% canxi, 12% cacbon, 48% oxi về khối lượng. Tìm CTHH của A. Bài 12 (*) Tìm CTHH của các hợp chất sau: a) Muối ăn gồm 2 nguyên tố hóa học là Na và Cl, trong đó Natri chiếm 39,3% theo khối lượng. Biết PTK của muối ăn gấp 29,25 lần PTK của khí hidro. b) Một chất lỏng dễ bay hơi, thành phần phân tử có 23,8%C, 5,9%H, 70,3%Cl và có PTK bằng 50,5. c) Một hợp chất rắn màu trắng, thành phần phân tử có 40,0%C, 6,7%H, 53,3%O và có PTK bằng 180. d) Một hợp chất khí, thành phần có 75%C, 25%H và có PTK bằng ½ PTK của khí oxi. HƯỚNG DẪN Bài 4 a) CTHH chung của A là SxOyTheo đề bài: SxOy = 32 . x + 16 . y = 64 (1) Biện luận:

Xem thêm   Tổng hợp 6 chứng minh công thức lượng giác hay nhất hiện nay

=> x = 1; y = 2 => CTHH của A là SO2Giải thích: Đề đã cho biết nguyên tố tạo nên chất, ta chỉ đi tìm chỉ số. Tức là ta đặt CTHH chung của A là SxOy.Như ta đã biết: x, y là số nguyên tử nên phải là số nguyên dương và nhỏ nhất là 1 (x ≥ 1). Bài này chỉ có một dữ kiện PTK mà chứa tới 2 ẩn x và y. Do đó, ta phải biện luận, tức là giả sử x = 1 thế vào (1) ta tìm được x = 2; tiếp tục x = 2… b) CTHH chung của B là CxHyTheo đề bài: CxHy = 1,125SO2 = 1,125 x 64 = 72 => 12 . x + y = 72 (1) Mà y = 2,4x (2) Thế (2) vào (1) => 12 . x + y = 72 => 12x + 2,4x = 72 => x = 5 Thế x = 5 vào (2) => y = 12 => CTHH của B là C5H12Bài 5 ĐS: a) CuO b) SO3c) H2SO4Bài 6 CTHH chung của hợp chất: XH3Theo đề bài: XH3 = 8,5H2 => XH3 = 8,5 . 1 . 2 = 17 Mà XH3 = X + 1 . 3 => X + 3 = 17 => X = 14 => X là nitơ, N. Vậy CTHH của hợp chất là NH3Bài 7 ĐS: SO3Bài 8 CTHH chung của hợp chất là CxOyTheo đề bài: Vậy CTHH của hợp chất là CO2Bài 9 ĐS: Fe2O3Bài 10 CTHH chung của X là CxHyOzTheo đề bài ta có: (chú ý công thức (1) luôn được áp dụng đối với dạng bài cho PTK và % từng nguyên tố). Vậy CTHH của X là C2H6O. Bài 11 ĐS: CaCO3Bài 12 a) CTHH chung của muối ăn là NaxCly%Na = 39,3% => %Cl = 100 – 39,3 = 60,7 (%) NaxCly = 29,25 H2 = 29,25 . 2 = 58,5 Giải tương tự bài 10 Ta được kết quả: CTHH của muối ăn là NaCl. b) ĐS: CH3Cl c) ĐS: C6H12O6d) ĐS: CH4

Xem thêm   Top 4 toluen có công thức cấu tạo nào sau đây tốt nhất hiện nay

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 – Xem ngay

Top 6 bài tập lập công thức hóa học lớp 8 tổng hợp bởi Files32.com

Tài Liệu Hóa Học Lớp 8 Theo Chuyên Đề, ✅ Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 8

 • Tác giả: ema.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/30/2023
 • Đánh giá: 4.6 (244 vote)
 • Tóm tắt: Lập công thức hóa học của hợp chất khi biết hóa trị. Các bước để xác định hóa trị. Bước 1: Viết công thức dạng Ax By. Bước 2: Đặt đẳng thức: x …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập số 4: Trong các công thức hoá học sau đây, công thức hoá học nào sai? Sửa lại cho đúng: FeCl, ZnO2, KCl, Cu(OH)2, BaS, CuNO3, Zn2OH, K2SO4, Ca2(PO4)3, AlCl, AlO2, K2SO4, HCl, BaNO3, Mg(OH)3, ZnCl, MgO2, NaSO4, NaCl, Ca(OH)3, K2Cl, BaO2, …

Chuyên đề: Một số bài tập xác định công thức hóa học các chất – Hóa Học lớp 8

 • Tác giả: text.loga.vn
 • Ngày đăng: 06/05/2022
 • Đánh giá: 4.41 (204 vote)
 • Tóm tắt: Xác định kim loại đem pư? Bài 8: Hoà tan hoàn toàn 10,2 g một oxit kim loại hóa trị III trong HCl dư, sau phản ứng thu được 26, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (trắc nghiệm, tự luận)Xác định nguyên tố dựa theo một phương trình hóa học ở mức độ tính toán đơn giảnXác định công thức của hợp chất…..bằng tính toán phức tạp hơnXác định công thức của các chất dựa theo nhiều phương trìnhXác định công thức của các …

hoa hoc lop 8 bai tap viet cong thuc hoa hoc

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 11/13/2022
 • Đánh giá: 4.22 (239 vote)
 • Tóm tắt: VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VIẾT CƠNG THỨC HĨA HỌC (CTHH) Phương pháp Ví dụ: CTHH khí nitơ: N2 CTHH lưu huỳnh: S CTHH kẽm: Zn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (trắc nghiệm, tự luận)Xác định nguyên tố dựa theo một phương trình hóa học ở mức độ tính toán đơn giảnXác định công thức của hợp chất…..bằng tính toán phức tạp hơnXác định công thức của các chất dựa theo nhiều phương trìnhXác định công thức của các …
Xem thêm   Top 5 công thức tính đồng phân anken hot nhất hiện nay

Bài tập xác định công thức hóa học lớp 8

 • Tác giả: giaovienvietnam.com
 • Ngày đăng: 07/23/2022
 • Đánh giá: 4.05 (520 vote)
 • Tóm tắt: I. Phương pháp làm bài tập: Dạng 1. Lập công thức khi biết thành phần các nguyên tố và hóa trị của chúng. Dạng 2 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (trắc nghiệm, tự luận)Xác định nguyên tố dựa theo một phương trình hóa học ở mức độ tính toán đơn giảnXác định công thức của hợp chất…..bằng tính toán phức tạp hơnXác định công thức của các chất dựa theo nhiều phương trìnhXác định công thức của các …

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 11/16/2022
 • Đánh giá: 3.86 (232 vote)
 • Tóm tắt: Xem thêm bộ tài liệu Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 8 chọn lọc, có lời giải hay khác: Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phần dưới tổng hợp 17 bài tập trắc nghiệm về Lập công thức hóa học dựa vào thành phần nguyên tử môn Hóa học lớp 8 chọn lọc, có lời giải chi tiết đầy đủ câu hỏi lý thuyết và các dạng bài tập. Hi vọng với loạt bài này sẽ giúp học sinh có thêm bài tập …

Dạng bài tập lập công thức hóa học khi biết thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất

 • Tác giả: soanbai123.com
 • Ngày đăng: 08/18/2022
 • Đánh giá: 3.61 (201 vote)
 • Tóm tắt: Dạng bài tập lập công thức hóa học khi biết thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất – Chuyên mục Hóa Học Lớp 8. Tìm hiểu Dạng bài tập lập công …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phần dưới tổng hợp 17 bài tập trắc nghiệm về Lập công thức hóa học dựa vào thành phần nguyên tử môn Hóa học lớp 8 chọn lọc, có lời giải chi tiết đầy đủ câu hỏi lý thuyết và các dạng bài tập. Hi vọng với loạt bài này sẽ giúp học sinh có thêm bài tập …

Files 32